torsdag 29 oktober 2015

På besök hos Linnea (aka prinsessan Rapunzel)

Linnea som prinsessan Rapunzel
Också morfar ska prydas
Alfons Åberg-puzzlet (36 bitar) färdiglagt


Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå.

söndag 25 oktober 2015

Doris på västmanländskt höstlov

Frukost

På väg ut
Svamp rensas
Akvarellmålning
Kvällsbad i diskhon
Jätteglasögon vid bibblan i Skinnsberg
Utklädd till katt
Läsning på hög nivå

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


fredag 23 oktober 2015

Byråkrati och demokrati i Skinnskattebergs kommun

Anförande vid länsrevisionskonferens i Västerås 22 oktober 2015

Kommunrevisionen i Skinnskatteberg har under året levererat tre fördjupade granskningar. Den senaste handlar om kommunens internkontroll och den rapporten utmynnar i en svidande kritik av kommunstyrelsen. Så här står det i rapporten:
Vi finner arbetet med den interna kontrollen bristande och att den bryter mot lagens regler och intentioner. Kommunen bedriver inte ett samordnat arbete avseende intern kontroll, vilket vi finner anmärkningsvärt … Vi anser inte att det finns system och rutiner för en tillfredsställande intern kontroll.
Systematik, rutiner och tidsplaner efterlyses.

Under våren levererades två granskningsrapporter där liknande kritik fördes fram mot kommunstyrelsen. Den första rapporten granskade kommunens arbete med räkenskapssammandraget – inlevereringen av data till SCB för både statistikändamål och för beräkning av statsbidrag. Här skriver våra rapportförfattare:
Det finns ingen skriftlig dokumentation kring RS arbetet. Det finns ingen rutin för att kvalitetssäkra inlämnade uppgifter… Det finns ingen organisation för att upprätta RS…Vi ser allvarligt på att kommunen saknar rutiner för hanteringen av RS då dessa uppgifter är en viktig beståndsdel i olika ekonomiska nyckeltal som ligger till grund för riktade utjämningsbidrag.
Kommunstyrelsen rekommenderas att utarbeta rutiner.
Den andra under våren avlämnade granskningen avsåg uppföljning av revisionens tidigare skrivelser och rapporter. Här konstateras det:
En övergripande iakttagelse … är att det finns ett behov av förbättrade ärendehanteringsrutiner. Detta då flera svar inte registrerats som utgående handling till revisorerna och andra inte skickats.
Kommunstyrelsen rekommenderas att skaffa sig bättre ärendehanteringsrutiner.
Den röda tråden kan knappast bli tydligare: Det är uppenbara brister vad gäller systematik, rutiner och regelefterlevnad: System och rutiner för intern kontroll saknas. Rutiner och dokumentation av arbetet med räkenskapsarbetet saknas. Ärendehanteringsrutinerna har brister som gör att ärenden inte registreras och slarvas bort. På lite mer ren svenska kan man säga att det går lite på lösa boliner i Skinnskattebergs kommun.
Man kunde möjligen tänka sig att en så liten kommun som Skinnskatteberg med drygt 4.000 invånare inte har samma behov av rutinisering och organisering som en stor kommun. Kanske kan det gå lite mer informellt till. Ja, det är förvisso sant men samtidigt är en organisation med sisådär 300 anställda inte något småföretag. Och man kan inte göra sig beroende av enskilda rollinnehavare och deras tysta kunskap. Tjänsteinnehavare måste vara utbytbara. Det blir de bara om det finns fastställda rutiner. Vad gör man om man saknar kartor över VA-nätet när den grävmaskinförare som var den ende som visste var ledningarna går lägger av? Exemplet med grävmaskinisten och VA-nätet är inte påhittat!
Men vad som kanske är ännu värre är att bristen på systematik och rutiner kan vara ett hot mot de grundläggande värden som en kommun står för. Kommunens grundläggande värden är demokrati, effektivitet och rättssäkerhet. Frågan om fasta rutiner, systematik och dokumentation har framförallt betydelse för rättssäkerheten. Och rättssäkerhet krävs för att demokratin ska fungera och för att verksamheten ska bli effektiv. Släpper man efter på rättssäkerheten kan man öppna för ineffektivitet, korruption och oegentligheter.
I själva verket är det så att de tre värdena betingar varandra. Ingen demokrati utan effektivitet och rättssäkerhet. Ingen effektivitet utan demokrati och rättssäkerhet och ingen rättssäkerhet utan demokrati och effektivitet.
Därför är det oroande när kommunledningen tycker att rutiner, regler och efterlevnad av lagar är mindre viktigt. Kommunledningen ger uttryck för detta i ett annat ärende – ett ärende som inte har varit föremål för revisionens granskning. Förvaltningsrätten upphävde ett beslut av fullmäktige eftersom det förelegat jäv – den som hade ekonomisk vinning av beslutet hade medverkat – och eftersom fullmäktiges ordförande hade vägrat oppositionen en minoritetsåterremiss.
När ärendet slutgiltigt avgjordes av fullmäktige – nu med lagenliga procedurer skrev gruppledaren för det största partiet i den styrande koalitionen en protokollsanteckning där hon skriver:
Det här är ett ”icke-ärende” som borde justerats … utan större åthävor. Istället har oppositionen sett en möjlighet att via byråkratiska medel skada … kommunalrådet så mycket som möjligt … Att gömma sig bakom byråkrati och hela tiden hitta nya förslag för att försämra och tidsförskjuta, har det fört det politiska arbetet i Skinnskattebergs kommun framåt?

Det är tydligt att ”byråkrati” här används som skällsord. Det som avses är kommunallagens regler om jäv och minoritetsåterremiss. Jävsreglerna är tillkomna för att stävja korruption och oegentligheter. Bestämmelserna om minoritetsbordläggning och –återremiss är tillkomna för att stävja maktmissbruk. Det är med andra ord effektivitet och demokrati som ska skyddas med hjälp av regelsystemet som här lite föraktfullt kallas ”byråkrati”.

Jag tror att en viktig uppgift för oss alla – inte bara i Skinnskatteberg utan även i de större kommunerna – är att slå vakt om just byråkratin: Det ska finnas regler, systematik och rutiner. Och det är viktigt att följa lagen.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


lördag 17 oktober 2015

Skånsk resa

Vi har varit i Skåne ett par dar. Det var ett dubbelt firandesyfte med resan. Först firade vi Ruben som fyller tre år om en vecka, lite sådär i förväg. Det blev tårta med tre ljus och ett trätåg i present. Detta visade sig fungera betydligt bättre än SJ:s tåg (se vidare om detta nedan). Här kör Ruben med treårståget.


Ruben tre år
Det andra objektet för firande var installationshögtiden vid Lunds Universitet. Som vid alla riktiga akademiska högtider var det ett ståtligt spektakel. Särskilt berömvärd var den akademiska processionen med rektor magnificus med guldkedjor om halsen, stjärngossar, nationernas standar och alla installandi i fotsida talarer, Jajamensan, så ska en akademisk slipsten dras,

Fyra grisar till Klostergatans vin och delikatess
Som det sig bör var det efter högtiden en rejäl middag på en av stadens bättre krogar. I det här fallet Klostergatans Vin & Delikatess. Eftersom vi var sju till bordet och det beställdes lite olika är betyget en sammanvägning, typ medelvärde. Som förrätt tog jag ostron fine de claire, och det är ju en rätt som det är svårt att misslyckas med, så den rankade ganska högt. Det var också i övrigt runt bordet stor belåtenhet med förrätterna. Däremot var det lite mer rassligt med huvudrätterna. Min egen brässerade oxkind med pommes Alsacienne måste jag nog också ranka högt. Biffar av olika slag som beställdes var också fina och precis rätt stekta. Men, som tillbehör serverades en fabrikstillverkad ganska trist pommes frites. Över huvud taget var presentationerna och tillbehör lite tråkiga och fantasilösa. Det i mitt tycke allvarligaste var dock det osannolikt magra utbudet av brännvin: Bara tre sorter (Skåne, OP Andersson och Östgöta Sädes) fanns att välja på. Det var minsann inte bra. Betjäningen var rapp och lokalen om än lite högljudd och stökig trevlig. Det sammanvägda betyget kan dock ändå inte bli mer än fyra grisar. Tre sorters brännvin, pompen och tråkiga presentationer var vad som drog ned betyget.

Tidigare recensioner
Fyra grisar Högsjö wärdshus, Nya serveringen, Ängelsberg
Tre grisar Vinöns wärdshusWärdshuset Engelbrekt
Två grisar Wanbo herrgård, Brasseri Stadsparken, Västerås

Tack SJ för en torsdagsförmiddag i Kolbäck
Bröderna Slut sjöng om en tisdagskväll i november i Kolbäck som något som måste upplevas. Nästan lika fint är en torsdagsförmiddag i oktober i Kolbäck. Det fick vi tack vare SJ. Tåget 09.45 från Kolbäck till Linköping var redan när vi kom strax före avgång en halvtimme försenat. Det ökade sen med tio minuter för att slutligen bli inställt. Fordonsfel (d v s tåget gick sönder). Där rök vår anslutning till X2000 kl 12.00 i Linköping.Nästa tåg kl 10.45 var också trasigt, men bara sisådär fem minuter. Till att börja med. När det sedermera ankom Linköping var det 20 minuter trasigt. Så svisch, där hade ännu ett X2000 gått. Timmarna i Kolbäck tillbringade vi på Café Tårtan och det var trevligt. Vår förbeställda lunch i X2000:s bistro hade ju redan rest all världens väg när vi kom till Linköpings Centralstation. Så det fick bli lunchbuffé på Järnvägscaféet. Och det var minsann inte roligt. Grisarna var med, men de vägrade att gå in, och vände i entrén.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.lördag 10 oktober 2015

Brandturism

Idag har vi varit på utflykt till Hälleskogsbrännan - det tilltänkta naturvårdsområdet i skogsbrandområdet mellan Virsbo och Hörnsjöfors. För att stärka oss inför de straka upplevelserna började vi resan i Ängelsberg och lunch på Nya Serveringen.

Pyramid i Ängelsbergs skulpturpark

Åmotiv Ängelsberg
Fyra grisar till Nya Serveringen i Ängelsberg
Jag tog in den stekta strömmingen med friterad ansjovis och crème fraiche. Det var en trevlig bekantskap. Den friterade ansjovisen skänkte ett slags julbordskryddning åt strömmingen. Det var en ganska väl tilltagen portion och hyggligt snyggt presenterad.

Ingrid var lite mer kritisk. Hon åt en perfekt stekt entrecote med rostad potatis. Hon tyckte att det var något som fattades i smaken i potatisen, och hon var heller inte helt nöjd med presentationen. Som efterrätt tog hon in hallonpanacotta med lakritskaramell. Själv gillar jag inte lakrits, men Ingrid tyckte att det var en fin smakbrytning mot hallonen. Däremot var panacottan lite för fast i konsistensen. Jag var nöjd med min blåbärsmousse med vispgrädde. Inget speciellt men helt okej.

Det som så småningom får betyget att tippa över mot en fyra var trevlig och snabb betjäning, trots att det satt en busslast pensionärer i stora salen. Och sen den speciella miljön och utsikten över Åmänningen.

Ingrid vid entrecoten. I bakgrunden Oljeön

Hallonpanacotta

Den stekta strömmingen
Tidigare recensioner
Fyra grisar Högsjö wärdshus
Tre grisar Vinöns wärdshusWärdshuset Engelbrekt
Två grisar Wanbo herrgård
Två grisar Brasseri Stadsparken, Västerås

Nu till den svarta skogen
Den brända jorden

Livets återkomst

Grävlingsberget

Vid Snyten

Stenöken
Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.
fredag 9 oktober 2015

Skinnskattebergs kommunstyrelse kritiseras för bristande internkontroll

Kommunrevisionen i Skinnskatteberg har genomfört en granskning av kommunens internkontroll. Granskningen utmynnar i skarp kritik mot kommunstyrelsen:

Vi finner arbetet med den interna kontrollen bristande och att den bryter mot lagens regler och intentioner. Kommunen bedriver inte ett samordnat arbete avseende intern kontroll, vilket vi finner anmärkningsvärt.

Enligt Kommunallagen (6 kap 7 §) är det kommunstyrelsens och nämndernas ansvar att se till att det finns en tillräcklig internkontroll:

Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Eftersom nästan all verksamhet i Skinnskattebergs kommun sorterar under kommunstyrelsen, är det i första hand styrelsens ansvar som lagbestämmelsen avser.

Revisorerna har flera gånger påpekat bristerna i den interna kontrollen utan att det har föranlett några åtgärder. Det finns inga system och rutiner för en tillfredsställande internkontroll. Bristande internkontroll medför risker. Förvaltningen riskerar att bli mindre effektiv och ändamålsenlig. Uppnåendet av de mål som fullmäktige beslutat riskeras. Det finns risker för allvarliga fel, brister, oegentligheter och förtroendeskador.

Revisionens rapport rekommenderar därför kommunstyrelsen att utforma en kommunövergripande process för den interna kontrollen. Det behövs också utbildning av ledamöterna.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.tisdag 6 oktober 2015

Nollorna del 5: Största möjliga tystnad

Skinnskattebergs kommun styrs av en koalition bestående av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna under ledning av det populistiska folkpartistiska kommunalrådet Carina Sándor. Sverigedemokraterna har inte gjort stort väsen av sig. I ett inlägg i somras kunde jag konstatera att ingen av de två sverigedemokraterna i fullmäktige någonsin hade öppnat munnen sedan de blev invalda.

Det har nu varit ytterligare ett möte med kommunfullmäktige. Inte heller då hördes ett ljud från de båda sverigedemokraterna. I kommunstyrelsen hade den sverigedemokratiska ledamoten faktiskt yttrat sig en gång. Sedan dess har det varit ett möte till med kommunstyrelsen. Dock under SD-tystnad.

Varför är de tysta? I det tidigare inlägget föreslog jag ett antal förklaringar: nöjdhet med Folkpartiets politik, SD får inflytande på sannat sätt, SD har hotats till tystnad, SD tycker att det är för mycket prat eller så lider de av någon funktionsnedsättning. Man kan inte utesluta någon av dessa förklaringar. Men vid det senaste fullmäktigemötet avgjordes en fråga, som tyder på att någon av de två första orsakerna har något för sig.

Miljöpartiet hade lagt ett förslag om ”Aktiv integration.” Nedgångna grönytor i samhället behöver underhållas och fräschas upp, menade förslagsställarna. Vidare föreslog de att det skulle kunna genomföras som ett integrationsprojekt med sommarjobb för nyanlända och andra skinnskattebergsungdomar. Förslaget föll förstås inte Fp+SD-majoriteten på läppen. Förslaget röstades ned av de fyra koalitionspartierna. På så sätt fick får man förmoda de invandrarfientliga sverigedemokraterna sin vilja igenom utan att behöva säga ett knäpp.

En liten känga tycker jag dessutom att Socialdemokraterna kan vara värda. Endast nio av tolv socialdemokrater var närvarande. Förlusten i omröstningen blev därför större än vad den annars skulle ha blivit: 16 – 12 istället för 16 – 15. Under mina 25 år i fullmäktige i en annan kommun var det en nästan outhärdlig skam för den gruppledare som inte lyckades ställa upp med fullt lag på fullmäktiges möten.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


måndag 5 oktober 2015

De försvunna städerna: Symaskiner och maskingevär

Delar av Jönköpings gevärsfaktori flyttade 1689 ut till fallen i Huskvarnaån i Hakarps socken, liksom Gränna i norra Småland. På 1870-talet anlades en hamn och 1894 kom järnvägen med den smalspåriga banan Jönköping – Vireda (nedlagd 1935). 1862 byggdes järnvägen Falköping – Nässjö, då som en del av södra stambanan. Huskvarna fick också en station vid denna järnväg.

1907 bröts Huskvarna ut ur Hakarps landskommun och blev köping. Fyra år senare, 1911, blev köpingen stad.

Gevärsfaktoriet blev AB Husqvarna och verksamheten breddades succesivt. Symaskiner, cyklar, mopeder, järnspisar, köttkvarnar, gräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och till och med k-pistar har stått på produktlistan.

Som en följd av den industriella expansionen växte staden och växte samman med Jönköpings tätort. 1971 slukade Jönköpings kommun den självständiga staden. Liksom i Gränna som Jönköping också gluffade i sig finns det ett kommundelsråd som rådgivande organ i Huskvarna.

Folkmängden är ungefär 22 000 invånare, vilket gör att Huskvarna idag är en inte alldeles obetydlig del av Jönköpings kommun. Var sjätte invånare i Jönköping bor i Huskvarna.

Tidigare inlägg i serien ”Försvunna städer”Huskvarna stadshus
Kulsprutepistol från Huskvarna
Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå.

torsdag 1 oktober 2015

Oseriösa hyresvärdar i topp

Ett inlägg från 2013 om oseriösa hyresvärdar i Ljusnarsbergs kommun har intagit förstaplatsen på listan över mest lästa inlägg förra månaden. Bland nykomlingarna märks också ett aktuellt inlägg om busstaxorna i Västmanlands län: En resa Västanhed – Köping kostar 20 kronor mer med buss än om man tar bilen.

Antal besökare var i september 474 (517 i augusti). Av dessa var 331 (347) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,27 (1,28) och genomsnittlig tid per besök var 57 (72) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, USA, Frankrike, Danmark, Finland och Japan. Ströbesökarna var från och Australien, Egypten, Estland, Italien, Ryssland, Spanien, Taiwan, Tyskland och Österrike.

De tio mest visade inläggen i september:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.