söndag 28 februari 2016

Ja, det var då det

Håller på och digitaliserar vår vinylsamling. Idag kom en LP från tidigt 70-tal med den fina chilenska gruppen Quilapayún fram. På konvolutet tryckt i (Väst)Tyskland står det:

Unsere Epoche ist die Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Im Kampf gegen den Imperialismus vereinigen sich drei mächtige Kräfte der Gegenwart: das sozialistische Weltsystem, die internationale Arbeiterklasse und die nationale Befreiungsbewegung.

Ja, det var en epok det.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.torsdag 25 februari 2016

Tidningstjuven driver upp tempot

Efter ett långt vinteruppehåll börjar tidningstjuven få upp farten igen. Dagens tidning var stulen. Nu har det gått 56 dagar av det nya året. Av dessa har vi haft Dagens Nyheter i brevlådan på utgivningsdagen 36 dagar, vilket motsvarar 64,3 procent ("träffprocenten")

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


tisdag 23 februari 2016

Fp+SD-alliansen till väljarna: ”Tji fick ni!”Ett 70-tal barn i södra delen av Skinnskattebergs kommun har valt att gå i skola i Kolsva i Köpings kommun. Köpings kommun har inte velat ordna skolskjuts åt dessa barn och lagstiftningen har hindrat Skinnskattebergs kommun. Man kan inte ordna skolskjuts till en annan kommun om det blir dyrare än vad skolskjutsen till kommunens egen skola skulle ha kostat. Också kommunallagens regler om likabehandling lägger hinder i vägen. Det här vet alla kommunalpolitiker.

Icke desto mindre kunde de s k allianspartierna i Skinnskattebergs kommun i sitt valprogram i valet 2014 lova:

Alla grundskoleelever som bor i kommunen och som är i behov av skolskjuts ska ha rätt till skolkort till skolor i vår kommun och i Kolsva och Fagersta, om de kan utnyttja ordinarie busslinjer.

Det här lönade sig. I valet fick Folkpartiet tre procent mer av rösterna i det södra valdistriktet i kommunen än i det norra. De borgerliga förlorade trots det valet men tog sedan makten i kommunen med hjälp av Sverigedemokraterna. Maktskiftet var ett faktum när de borgerliga och SD röstade igenom den borgerliga budgeten. Där anslogs nästan en halv miljon extra för att ordna skolskjuts till Kolsva. Så här sa det blivande populistiska folkpartistiska kommunalrådet Carina Sándor i fullmäktige:

Vi vet alla vad det handlar om. Ska elever i södra kommundelen få välja skola i Kolsva trots att den ligger utanför Skinnskattebergs kommungräns? … Att stötta denna valfrihet genom att ge resurser till skolresor är en enkel åtgärd men som är bra för många.

Det var 2014. Nu är det 2016 och inget har hänt. I en interpellation i fullmäktige frågade 
vänsterpartisten Fredrik Skog vilka åtgärder som vidtagits för att förverkliga löftet. Av kommunalrådet Carina Sándors interpellationssvar framgick att inget har gjorts. Det enda man gjort är att konstatera att det inte går. I fullmäktigedebatten sa Sándor:

Jag hoppas att det ska lösas … Det är ingen lätt nöt att knäcka … Går det så går det och går det inte så går det inte.

Jämför gärna vad de sa 2014 med vad de säger nu!

Det finns två tänkbara förklaringar till att det blev så här: Antingen trodde Carina Sándor och de andra borgarna att det skulle gå att ordna skolskjuts till Kolsva. Eller så visste de att det inte gick, men lovade ändå att göra det.

Den första förklaringen tyder på en uppseendeväckande okunnighet. Den andra förklaringen på en uppseendeväckande oärlighet. Det är bara att välja.

Läs gärna också ett tidigare inlägg här om hur Carina Sándor handskas med sanningen. Klicka här


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


lördag 20 februari 2016

Ensamkommande flyktingbarn på Karmansbo herrgård

Ute snöade det ymnigt. I stora matsalen på Karmansbo herrgård hade minst ett sjuttiotal personer samlats för att informeras om den kommande verksamheten på herrgården. Det ska bli HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn är det tänkt.

Karmansbo herrgård ägs av Wenche och Gerhard Engström. De har ägt den sedan 2004 då de köpte herrgården av Volvo som haft den som kursgård. Gerhard Engström är som tidigare VD och nu styrelseordförande för Skinnskattebergs största företag Systemair det närmaste en modern brukspatron man kan komma.

På Karmansbo herrgård bedrevs hotell- och restaurangrörelse. Hösten 2014 lades herrgården ut till försäljning för 12 miljoner kronor. Så småningom köptes den för en betydligt lägre summa av Karmansbo herrgård AB. Gissa vem som äger det bolaget?
I somras skulle det bli vårdhem för missbrukare där. Det ledde till starka NIMBY-reaktioner hos lokalbefolkningen. Bärgslagsbladet rapporterade:

– Vi är både chockade och förtvivlade. Det kändes som att drabbas av ett oväntat dödsbud, samma känslor av sorg och förtvivlan, säger de.
De boende är oroliga över att påtända, kriminella personer ska stryka omkring i deras närhet

Men nu var det som sagt nya bud. Örjan Westlund från Vällingby VD för Skandinavisk Vårdtjänst var på plats. Likaså Konny från Oskarshamn och Staffan från Orsa (lite oklart, han ville inte riktigt berätta var han bor). ”Det hade blivit en enorm efterfrågan från socialtjänsterna på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn” sa Örjan på frågan om varför man ändrat sig. På ren svenska hade alltså marknaden ändrat sig. Det fanns mer att tjäna på flyktingar än på alkoholister.

Konny började med att klargöra sin kompetens: Han var minsann VD i tre vårdbolag (men Örjan slår honom för han har 14 styrelseengagemang i olika bolag, men det sa han inte). Konny pratade också lite om vädret.

Den riktiga kanonen var Staffan (som inte villa säga var han bor, men kanske var det i Orsa). Staffan hade varit i Karmansbo tidigare och presenterat den förra affärsidén. Det var de i publiken som kom ihåg det.
Då sa du hånfullt att vi skulle vara glada för att det inte var ett HVB-hem som skulle öppna och nu är du här igen och tänker öppna just ett HVB-hem, uttryckte någon.

Tidigare hade det utlovats både av den hemlighetsfulle Staffan och av Wenche Engström att det minsann inte kunde bli frågan om något flyktigboende. Varför är oklart, kanske var det för att man befarade en ännu starkare NIMBY-reaktion. Det gick också rykten om att Bert Karlsson visat intresse och många såg honom som den oseriösa företagaren personifierad. Det må vara hur det vill med den saken, ändrat sig hade både fastighetsägaren och driftbolaget. Och det var i alla fall troligen inte av godhet.

Men nu skulle det bli fint. När det gäller skolgång hade man redan haft kontakt med kommunen, men riktigt maffigt var det med fritidsutbudet. Men så var det också hemlige Staffan som berättade: I Skinnskatteberg fanns fotboll och i Västerås boxning. Men man kunde också tänka sig simning (”de sjunker ju” teaterviskade någon i publiken), fiske, styrketräning, orientering och viltvård. Ja det finns t o m en elljusslinga. Publiken var inte lika övertygad om fritidsutbudets bredd: ”Här finns ju inte ens en kiosk”, sa någon.

Om det hade upplevts som ett dödsbud med missbrukaranstalten, så släppte ändringen istället loss skräcken för islam. Någon påminde om den kvinna i personalen på ett HVB-hem i Mölndal som mördats av en boende:

Deras regelverk utgår från islam och koranen medan vårat regelverk utgår från regering och riksdag. De har en hederskultur. Det har betydelse för de som bor häromkring.

Andra citat:  ”Ni tar ifrån oss tryggheten.” ”De har en helt annan kultur. Det är oroväckande.” ”Det var ju en bomb i en föreningslokal i Stockholm.” ”De kommer att slå sönder möblerna i huset eller tutta på.”

Islams påstådda kvinnosyn bekymrade. Det fanns de som menade att om en kvinna tittade en muslim i ögonen betydde det att hon vill ligga. ”Men de kanske inte bryr sig om gamla kärringar” utbrast någon. Om det var en förhoppning eller besvikelse framgick inte.

Det var med andra ord två intressen som kolliderade: Privat vinstintresse från Örjan, Konny och Staffan (och kanske Wenche och Gerhard) och en obefogad skräck för islam. En inte i allt upplyftande tillställning med andra ord.

Om inte det privata vinstintresset på det här sättet släppts in i den offentliga verksamheten hade det kanske också varit möjligt att förbereda lokalbefolkningen på ett bättre sätt än vad den hialöse Staffan klarade av.


Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå. 


måndag 15 februari 2016

Årets första tidningsstöld

Nu har vår gamle kompis tidningstjuven slagit till för första gången i år. Söndagens och måndagens tidningar var försvunna ur brevlådan. Det har nu gått 46 dagar av 2016. Av dessa har vi haft Dagens Nyheter i brevlådan på utgivningsdagen 29 dagar, vilket motsvarar 63 procent. Träffprocenten för förra året stannade på 65,2 procent, så det är i jämförelse en dålig start på det nya året.

Utdelningsstatistik för DN år 2016 hittills:

Antal dagar
Procent
- tidningsfria dagar
2
4,3
- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen
13
28,3
- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen
1
2,2
- vardagar, utebliven tidning
1
2,2
Dagar med tidning på rätt dag
29
63Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.
fredag 12 februari 2016

Mer om syltburken

Läs också i Fagersta-Posten om kritiken mot Skinnskattebergs populistiska folkpartistiska kommunalråd och hennes arvoden. Klicka här.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


torsdag 11 februari 2016

Med fingrarna i syltburken

Läs om Skinnskattebergs populistiska folkpartistiska kommunalråd Carina Sándors arvode på SVT Nyheters hemsida. Klicka här.
Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå

torsdag 4 februari 2016

De försvunna städerna: "når inte ens trägubbens task"

Skänninge historia förlorar sig i medeltiden. Gustav Vasa utfärdade stadsprivilegier 1529 men stadens historia är äldre. Staden omnämns första gången 1178 i ett påvligt brev. Den äldre historien domineras dels av kyrkan med bland annat två kloster, dels av tyskarna som under medeltiden utgjorde ungefär hälften av stadens befolkning.

Tyskarna reste efter förebild från tyska städers Rolandsstatyer den jättelika statyn Ture Lång framför rådhuset. I Tyskland var Rolandsstatyerna en symbol för städernas självständighet. Om Ture Lång skriver Olaus Magnus:

På torget reste sig förr en jättelik bildstod, kallad Turelang utstyrd som Roland i Bremen. Vid dess knän plägade man efter offentlig rannsakning och dom afstraffa missgärningsmän, särskildt äktenskapsbrytare, ehuru det blott sällan hände, att någon beträddes med ett slikt brott. Härvid tillgick så, att man öfver deras nacke lade en börda av stenar, som voro med järnkedjor fastbundna vid bildstodens armar; detta straff, som innebar en oerhörd smälek och därtill åtföljdes af annan vanärande behandling, var huvudsaklingen afsedt att afskräcka från förförelse af det svagare könet.


Ture Långs väldiga proportioner beskrivs av en annan källa: Ture Lång var så hög "att en stor karl näppeligen räckte till tasken hans."

Det finns nu en replik av Ture Lång på Skänninges torg upprest 1989 som en symbol för stadens suveränitet. Så särskilt suverän var dock inte staden som redan 1971 upphört för att ingå i Mjölby kommun. Med sina omkring 3000 invånare utgör den dock en inte helt föraktlig del av Mjölby. Ungefär var nionde medlem av Mjölby kommun är Skänningebo.

Skänninges rådhus
Ture Lång
Tidigare inlägg i serien ”Försvunna städer”


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå

måndag 1 februari 2016

Självutnämnt kommunalråd blev världskändis

Självutnämnt kommunalråd i Skinnskatteberg
I januari besöktes sidan av användare i 42 olika länder. Det självutnämnda kommunalrådet i Skinnskatteberg som är i topp i mest-lästa-listan har därmed blivit världsberömt.

Antal besökare var i januari 600 (626 i december) Av dessa var 435 (447) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,27 (1,38) och genomsnittlig tid per besök var 50 (100) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, USA, Kina, Tyskland, Finland, Japan, Brasilien, Storbritannien, Sydkorea, Ryssland, Kanada, Danmark och Spanien. Ströbesökarna var från Australien, Colombia, Ecuador, Egypten, Estland, Frankrike, Georgien, Grönland, Grekland, Indien, Indonesien, Iran, Irland, Italien, Kambodja, Kenya, Lettland, Marocko, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Singapore, Taiwan, Thailand, Turkiet, Ukraina och Ungern.

De tio mest visade inläggen i januari:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.