torsdag 27 juni 2019

Returmöte med barnbarn i Västanhed

Bruno

Linnea och Julian i Hedströmmen

Mete. Närmast Ruben, på bortre bryggan Julian


lördag 22 juni 2019

tisdag 18 juni 2019

Semesteretapp Skåne

Bruno, 6 månader

Julian och Bruno
I den fantastiska Helsingborgs djurpark: Julian kör, Ruben burkslav och Emi skjuter på
Vildavästerntåget
Julian bungyjumpar

Skärhamn juni 2019

Vi har varit på semester. Första etappen var i Skärhamn på Tjörn. Andra etappen kretsade kring Furulund i Skåne. Här är först några bilder från Bohuslän.

Nordiska akvarellmuseet
Gästateljéerna
Utsikten från ateljéfönstret
Ingrid skissar
Solnedgången från Bockholmens högsta punkt
Slutligen helt kort om kroglivet. Det finns inte mindre än fem olika matställen/vattenhål kring museet. Ingen av dem var öppen kvällstid. I ateljén fanns inte radio, tv eller internet. Mat hämtade vi på ICA och Klädesholmens Fisk & Skaldjur. I övrigt fördrevs kvällarna framförallt med intellektuella samtal.

En krogrecension dock: I museibyggnaden inryms lunchserveringen "Vatten". Den tilldelas härmed fyra grisar. Själv år jag stekt isgalt med picklad rödlök, diverse grönsaker, stompad potatis pch skirat smör. Ingrid tog en medelhavsbiff med diverse tillbehör. Allt klart värt fyra grisar.
Tidigare matrecensioner
Fem grisar Matkonsulatet 

Fyra grisar Högsjö wärdshusNya serveringen, ÄngelsbergKlostergatans vin och delikatess, Lund, KungsörstorpKohlswa herrgårdDjäknebergets restaurangGrythyttans gästgivargårdWärdshuset Gaggeska gården,  Bryggans Bar och CaféVästeråsPressklubbenGripsholms VärdshusUlvsby herrgård, Sunne, Konserthusterrassen, VästeråsLa Cantina, Södertälje, Zorbas taverna, Kolsva, Söders HjärtaLake Lodge, Karlskoga, Nya HattfabrikenFärna herrgårdTolvsbo bergsmansgårdmåndag 10 juni 2019

Det hände i Skinnskatteberg i juni1902 Riddarhyttans sekelminne
Den 10 juni hade 100 år förgått sedan grundläggaren af Riddarhyttan, brukspatron C. J. Ohlson föddes erinrar Västm. Alleh. Med anledning häraf samlades brukspatron Ohlsons barn och barnbarn samt forna förmän vid grafkapellet i Skinnskatteberg, hvarest en anslående minnesfest firades. En rik skörd af blommor och vackra kransar ägnades åt stamfadern af samtliga ättlingar och åt banbrytaren för Riddarhytte aktiebolag af bolagsmännen genom dess disponent. (DN 18/6 1902)
1946 Tog miste på morkulla och älg
ESKILSTUNA, onsdag. En olaga älgjakt har uppdagats o Skinnskatteberg, där ett jaktsällskap på tre personer skjutit en älgko. För polisen uppger jägarna att de varit ute för att jaga morkulla, men tagit miste och skjutit en älg i stället. Jakten har försiggått på Riddarhytte bruks marker. När polisen fick kännedom om saken hade jägarna redan slaktat älgen och konserverat köttet, som emellertid beslagtogs. Det har också visat sig att en av ”morkullsjägarna” hade en älgstudsare med på jakten. (DN 20/6 1946)


Älg eller morkulla?

1947 Flottning i Hedströmmen
I ett reportage den 28 juni 1947 berättar Dagens Nyheter om flottningen i Hedströmmen, som beskrivs som ett sevärt spektakel: ”Folk reser upp för att titta på det sällsamma skådespelet, när skogarnas jättar dansar sin ystra krigsdans utför Hedströmmens virvlande forsar för att efter ett par månaders vila i vattnet äntligen nå skiljestället vid Skinnskatteberg.”
Flottarna arbetar på ackord och tjänar 15 – 20 kronor. De flesta har egna mindre jordbruk och en del sysslar med skogsbruk, huggning och dylikt. Det påpekas särskilt i artikeln att flottningsföretaget är skyldigt att ersätta de skador som uppstått: ”När flottningen är avslutad följer eftersyn av en särskild utsedd skiljedomare, och då gäller det för markägarna att få betalt för de skador som åsamkats genom flottningsarbetet. Men det brukar ske utan några större skärmytslingar mellan markägare och flottningsföretaget,”

1958 Nedsatt sedebetyg på examensdagen
Sju elever i Skinnskattebergs skoldistrikt fick sänkt ordningsbetyg på själva examensdagen sedan de gjort sig skyldiga till att kasta ut skolböcker genom bussfönster. När barnen häromdagen var på väg med skolbussen till hemorterna, belägna i Gunnilbo och Hed, kastade de ut skriv- och anteckningsböcker. Även en del arbetsböcker gick fönstervägen ut i naturen.
Det hela väckte pinsam uppmärksamhet och överläraren, Per Bark, plockade själv reda på det utslängda materialet. På själva examensdagen sänktes ordningsbetyget för de sju eleverna sedan kollegiet haft extra sammanträde.
— Ungdomarna har inte bara skräpat ned i naturen, utan också visat ett beklämmande förakt för skolan och dess arbete, säger överlärare Bark. Självfallet får de elever som behöver nya böcker för det fortsatta skolarbetet betala dessa själva. (DN 14/6 1958)

1960 Internatskola för pojkar med svåra hemförhållanden
Riksförbundet Sveriges ungdoms- och hemgårdar skall på gården Kedjebo i Skinnskatteberg i Västmanlands län öppna en internatskola för pojkar i åldern 11-13 år. Avsikten är att ett 15-tal pojkar skall ges möjlighet att i en rofylld miljö gå en gynnsammare stabilare personlig utveckling än de kan erhålla med svåra hemförhållanden i storstadsmiljö. Man skall vid skolan inte ta emot barn med svår asocial belastning men däremot barn som i skolan får s k enskild undervisning. (DN 10/6 1960)
Skoldirektionen i Stockholm hade begärt hos skolöverstyrelsen att få inrätta lärartjänsterna vid Kedjeboskolan trots att de inte var förlagda till Stockholm.


Det var då det
I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. I serien ”Det var då det” publicerar jag inlägg som bygger på detta unika material.
För länkar till tidigare inlägg klicka här
torsdag 6 juni 2019

Än är Danmark inte förlorat

Mandatfördelningen i folketinget efter danska valet. Figur från DR.

Det danska valet är över. Det viktigaste i resultatet är att det rasistiska Dansk Folkeparti (systerparti till Sverigedemokraterna) har gjort en brakförlust och minskar från 37 till 16 mandat i folketinget. Den borgerliga regeringen som styrt med stöd av DF har avgått och alla väntar sig en socialdemokratiskt ledd regering.

Det parti som framförallt bidragit till ”det röda blockets” framgång är Socialistisk Folkeparti som fördubblar sina mandat: från 7 till 14. Övriga partier som räknas in i det röda blocket är den mer vänsterradikala Enhedslisten, det vänsterliberala Radikale Venstre och eventuellt också det lilla miljöpartiet Alternativet. Av dessa har Radikala Venstre haft valframgångar medan Enhedslisten och Alternativet har backat.

Det anses att Socialdemokraternas (begränsade) framgång (med bara ett mandat) beror på att de i stor utsträckning har tagit över Dansk Folkepartis invandrarfientliga politik. Det är därför inte helt självklart att det ska gå smidigt att få ihop en ”röd” majoritet. Radikala Venstre och Enhedslisten kräver lättnader i den restriktiva invandringspolitiken. Båda dessa partier har säkert varit en tillflyktsort för väljare som haft svårt att hitta ett icke invandrarfientligt alternativ.

Men det ska väl läggas till att de krav som RV och Enhedslisten ställer när det gäller invandringspolitiken i ett svenskt perspektiv kan betraktas som måttliga. I stort sett begränsar det sig till att man vill att Danmark ska ta emot kvotflyktingar och bättre villkor för de barn som finns tagna i förvar på utresecentret Sjælsmark. Men måttstocken i Danmark är en annan än i Sverige.

Socialistisk Folkeparti prioriterar istället som viktigaste krav personaltätheten i barnomsorgen!

De gröna i Alternativet är inte säkra på att de vill stödja en socialdemokratisk regering. Mot denna bakgrund är det lite märkligt att i kommentarer från både svenska politiker och journalister talar man om ett rödgrönt block och en rödgrön majoritet i folketinget. Förmodligen är det något slags etnocentrism som ligger bakom: svenskar skulle inte förstå om man som danskarna skulle tala om ”det röda blocket.” Och dessutom slipper man berätta att utan framgångarna för Vänsterpartiets systerparti Socialistisk Folkeparti skulle det inte finnas någon ny majoritet i Danmark.

Men ett litet ljus i mörkret är ändå det danska valet: Noch ist Dänemark nicht verloren.


tisdag 4 juni 2019

Fullmäktige i Skinnskatteberg prickar kommunstyrelsen


Fullmäktige i Skinnskatteberg behandlade igårkväll bokslutet för 2018. Revisionen hade riktat en anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning, intern kontroll och måluppfyllelse.

Bakom anmärkningen låg fyra särskilda omständigheter:
  • Vid en genomgång av kommunens mål visade det sig att den samlade måluppfyllelsen kan skattas till cirka 40 procent. Det ska tilläggas att skattningen överlag var rätt så generös.
  • Kommunens bristande kontroll över användningen av kommunens 42 bilar (brandkåren oräknad) och tillhörande bensinkort. Läs mer
  • Brister i säkerhet och drift av kommunens it-system. Läs mer
  • Schabblet med utgivningsbevis och ansvarig utgivare för informationstidningen 0222:an och kommunens webbplats, som innebar att man i mer än ett halvår bröt mot grundlagen. Läs mer

Fullmäktiges presidium hade föreslagit att fullmäktige skulle ansluta sig till revisionens anmärkning, vilket också blev fullmäktiges enhälliga beslut.

Det ska strykas under att anmärkningen gäller förra mandatperiodens kommunstyrelse där den styrande majoritetskoalitionen utgjordes av Folkpartiet (”Liberalerna”) och Sverigedemokraterna.

lördag 1 juni 2019

Fp+Sd:s skolkrasch lockade läsare


Lärarnas riksförbund har publicerat sin skolrankning för 2018. Skinnskatteberg som vid den tiden styrdes av en högerkoalition (Folkpartiet under ledning av Carina Sándor tillsammans med Sverigedemokraterna) hamnade på plats 266 av 290 och näst sämst i Västmanlands län. Många ville läsa om skolkraschen i maj.

Antal besökare var i maj 450 (324 i april). Av dessa var 304 (166) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,51 (1,52) och genomsnittlig tid per besök var 62 (72) sekunder. Regelbundna besökare kom från USA, Sverige, Finland, Danmark, Italien och Norge. Ströbesökare var från Brasilien och Indien.

De tio mest visade inläggen i maj:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10