tisdag 29 januari 2019

Från socialiseringsnämnden till januariavtalet: Poff!


1920-talet var en jobbig tid för socialdemokratin. Ungdomsförbundet hade brutit med partiet för att bilda det Socialdemokratiska Vänsterpartiet. Genom revolutionen i Ryssland hade socialismen fått en alldeles särskild aktualitet. Hjalmar Brantings (S) socialdemokratiska regering bestämde sig 1920 för att tillsätta en utredning som skulle undersöka vilka delar av näringslivet som borde förstatligas och hur det skulle gå till. Utredningen kallades Socialiseringsnämnden.

Nu var det roligt att vara socialist. I valmanifestet inför valet 1920 blåste partiet under lågan: ”De … borgerliga partierna rusta sig … med större energi än någonsin för att söka slå tillbaka socialdemokratin. De känna efter den socialistiska regeringens tillsättning av socialiseringsnämnden … sina ekonomiska privilegier hotade på ett allvarligare sätt än någonsin.”

Men utredandet gick trögt. Det första delbetänkandet handlade till mångas häpnad om hur (det redan statliga) SJ skulle förvaltas. Efter femton års utredande kom det bara ett utkast till slutbetänkande skrivet av nämndens ordförande Rickard Sandler. Slutsatsen blev att det inte gick att ställa upp någon formel för socialisering.

Ända in på 1930-talet avvisades socialiseringskrav inom socialdemokratin med att saken var under utredning. Vid partikongressen 1932 skrev partistyrelsen om motioner som krävde socialisering att man måste vänta på att Socialiseringsnämndens slutliga betänkande framlagts.


Så var socialismen borta

Decemberöverenskommelsen
Efter 2014 års val där inget block fick majoritet kom man överens om den så kallade Decemberöverenskommelsen (DÖ): Den största minoriteten skulle tillåtas att regera. DÖ hittades på av Fredrik Reinfeldt (M) och Göran Hägglund (KD). Till den ”rödgröna” minoriteten som var störst räknades Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De borgerliga var särskilt angelägna om att räkna in Vänsterpartiet. Vad avsikten var är oklart, men kanske trodde man att Socialdemokraterna skulle komma att komprometteras av samröret med det f d kommunistiska Vänsterpartiet.

Men V ställde också villkor för sin medverkan. Man ställde inte upp som stödparti och budgetpartner till S+Mp-regeringen om man inte fick igenom sina krav på ett stopp för vinster i välfärden.  Redan i oktober 2014 slöts en överenskommelse mellan regeringen och Vänstern.

Partiledaren Jonas Sjöstedt (V) kallade avtalet ”en seger för välfärden”. Vänsterpartiets huvudförhandlare Ulla Andersson saVi är mycket nöjda med att vi nu är överens om att skattemedel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för och att överskott som huvudregel ska återinvesteras i verksamheten.” Vänsterpartiets företrädare var med andra ord glada som spelemän.

Överenskommelsen bestod av ett antal punkter. Flera av dem innebar att utredningar skulle genomföras. Viktigast av detta av den utredning som leddes av förra kommunalrådet i Malmö Ilmar Reepalu (S). I betänkandet föreslogs begränsningar av hur stor vinst skattefinansierad verksamhet som bedrivs av privata företag skulle kunna ge (SOU 2016:78 ”Ordning och reda i välfärden”). Våren 2018 blev det, trots att regeringen var helt på det klara med att det inte fanns en majoritet i riksdagen för förslagen, en proposition till riksdagen.

I juni 2018 röstades propositionen ned i riksdagen av de borgerliga och Sverigedemokraterna.


Så var socialismen borta en gång till

Januariavtalet
Efter fyra månaders stök och bök lyckades riksdagen häromdagen välja en ny regering. Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska bilda regering med stöd av Centerpartiet och Folkpartiet (”Liberalerna”). Dessa båda partier skulle alltså överta Vänsterns roll som stödparti och budgetpartner till S+Mp-regeringen.

Precis som V hade gjort 2014 ställde de båda borgerliga partierna upp villkor för sin medverkan. Men nu gick det förstås åt andra hållet: Sänkta skatter för de rikaste, försämrad anställningstrygghet, sänkta löner och höjda hyror. Tjoho! Nu skulle borgerlig politik genomföras.

Centerns Annie Lööf och Folkpartiets Jan Björklund var glada som spelemän: ”En rejäl högersväng”, ”Stefan Löfven skulle tvingas föra allianspolitik”. Glädjen visste inga gränser.
Utöver medverkan i budgetprocessen omfattar överenskommelsen inte mindre än 73 punkter. Av dessa har någon räknat ut att 33 innebär att det ska tillsättas utredningar. Känns mönstret igen?


När säger det poff nästa gång?


torsdag 24 januari 2019

Ofödd bank utför stordåd


Redan på 1950-talet var Nordea först med bankbussar. Detta upplyses vi om i helsidesannonser i rikspressen. Det ska tas som ett bevis för att Nordea är en pigg bank som prövar nymodigheter. Och framförallt för deras kundvänlighet. De som inte kunde ta sig till banken fick hem den med bankbussen.

Det är bara det att det är åtminstone två hakar. En är att det var många banker som på 1950-talet erbjöd service från bankbussar. Läs här

En annan hake är att Nordea inte fanns på 1950-talet. Om man ska vara noga så kom Nordea till år 2001. Om man är lite mer frikostig är det 1986 som gäller, då Upplandsbanken och Sundsvallsbanken gick ihop under namnet Nordbanken.

Hur kunde Nordea hitta på bankbussen sisådär 30 år innan banken fanns?
Själv räddade jag världsfreden genom att avsluta andra världskriget 1945. Jag införde också allmän rösträtt 1919, inte för att tala om att jag startade industrialiseringen genom att uppfinna ångmaskinen redan på 1700-talet.

onsdag 23 januari 2019

Självmord i periferin mitt i landet


TT har sammanställt självmordsstatistik per kommun. Flera media har publicerat listor över de tio kommunerna med lägst respektive högst andel självmord. Bland kommunerna med flest självmord finns Skinnskatteberg. Där finns också ett antal andra kommuner i det mellansvenska bruksbältet. Fem av de tio kommunerna med flest självmord hör till den gruppen. Jag har tidigare skrivit om de speciella förhållandena i denna periferi mitt i landet:

”Under de drygt 40 åren från 1970 till 2012 minskade befolkningen i flera av kommunerna med 15 – 25 procent. Industrisysselsättningen minskade i flera av dem med över 25 procent. Alla ligger i inlandet och långt från större städer. Där finns inga högskolor. Där går inga motorvägar. Endast i ett fåtal av dem stannar tåget. Här härskar den väldiga granskogen. Dessa 17 kommuner är en alldeles annan miljö än storstäderna, deras kranskommuner och universitets- och högskolestäderna. Dessa 17 kommuner är en periferi mitt inne i landet. Här har man förlorat på globalisering och internationalisering, på omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle. Man är utanför.”

Läs hela inlägget här. TT har jämfört självmordssiffrorna med statistik över bland annat arbete, ekonomi, brottslighet och ohälsa – och mönstret är tydligt: ”I kommuner med tuffare förutsättningar är det relativa antalet självmord i regel högre än i kommuner som har det bättre.”

Det slående är att det som pekas ut som bakomliggande faktorer är desamma som kan visas ligga bakom det fascistiska partiet Sverigedemokraternas uppsving. En annan förtvivlad reaktion från dem som lämnats bakom av det svenska samhället.

SD fick i höstens kommunalval i genomsnitt 9 procent i de tio kommunerna med få självmord och 13 procent i kommunerna med många självmord. Av de tio kommunerna med högst självmordsfrekvens har SD fått mer än 15 procent av rösterna i fyra. Det kan jämföras med en enda kommun bland de tio med lägst självmordsfrekvens.

Den tilltagande ojämlikheten mellan storstadsregionernas pulserande utveckling och den periferi som utvecklingen lämnar bakom sig leder inte bara till att demokratin hotas. Den dödar också.


måndag 14 januari 2019

Vänsternej till Löfvens borgarregering


Vaknade idag som extremist. I radion framträdde diverse folkpartistiska halvfigurer som pekade ut Vänsterpartiet som extremt ytterkantsparti, närmast att jämställa med Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet ska stängas av från varje politiskt inflytande. Det har varit de borgerliga s k mittenpartiernas villkor för att gå med i Stefan Löfvens regeringsunderlag. Och lappkastens mästare Stefan Löfven har uppenbarligen svalt hela betet. Lappkast är Stefans bästa gren: Vi kommer väl alla ihåg den ultrakorta resan från ”Mitt Europa bygger inga murar” till ”Ordning och reda i flyktingpolitiken.”

Borgerliga (inklusive fascistiska) partier har 58 procent av mandaten i riksdagen. Det är förstås rimligt att detta förhållande tar sig uttryck i den politik som förs. Det måste bli mer borgerlig politik. Det får vänstern tugga i sig. Men det följer inte av detta att även vänsterpartier ska bli borgerliga. Nån jävla ordning får det lov att vara.

I uppgörelsen med Miljöpartiet, Centern och Folkpartiet ser det ut som om Socialdemokraterna fullständigt har kapitulerat. Sänkta skatter för de rika. Höjda hyror. Sänkta löner. Arbetsgivarna får sparka vem de vill. Fortsatt profitutplundring av skattefinansierad välfärd. Det enda kvarvarande motståndet – Vänsterpartiet – ska pariastämplas som något slags livsfarliga extremister.
Nej nu får det tamejfan vara nog. Vänsterpartiet måste rösta NEJ till det föreliggande borgerliga Löfven-upplägget.

Vad blir alternativet? Tja, antingen blir det en smal högerregering stödd av SD. Detta under förutsättning förstås att Folkpartiet och Centern har så mjuka ryggar att de ändrar sina tidigare löften att inte släppa fram en sådan regering. Men det går inte att skylla på Vänsterpartiet i alla fall. Blir det så här så beror det på Socialdemokraternas politiska lappkast och deras och deras kompisars förnedringsklausul mot vänstern.

Eller så blir det nyval i april. De flesta vet att resultatet blir i sina huvuddrag detsamma som i septembervalet. Men troligen kommer partiernas relativa storlek ändå att ändras. Vi får hoppas i positiv riktning. Fler vänsterextremister kanske? Och blir det riktigt lyckosamt kan åtminstone ett par av Löfvens nya kompisar trilla över fyraprocentsstrecket och rakt ned i de politiska partiernas kyrkogård.

Det borde ju också bli så att partierna den här gången inte kan låtsas som om regeringsfrågan inte finns, och ompröva de ståndpunkter som under hela hösten har omöjliggjort en regeringsbildning.

Men sist och slutligen inför omröstningen på onsdag: Vänsterpartiet måste stoppa regeringen Löfven!

söndag 13 januari 2019

För 116 år sedan: Nämnden öfverröstade domaren


KÖPING, måndag. Bruksbondesonen J.A. Larsson från Gunnilbo socken, hvilken vid ett dansnöje den 25 sistlidna oktober så illa misshandlade gardeskorpralen Ernst Johansson att denne måste vårdas på sjukhus flera veckor, har av Skinnskattebergs häradsrätt dömts för med berådt mod föröfvad misshandel till 4 års straffarbete och att, i ersättning utgifva omkring 1.500 kr. Domen fälldes af nämnden, som öfverröstade de t.f. domhafvanden, hvilken ville döma den tilltalade för misshandel i hastigt mod.

(Dagens Nyheter 13 januari 1903)

fredag 11 januari 2019

Kommunal politisk organisation

I regi av Kulturreservatets folkhögskola höll jag häromdagen en föreläsning om kommunal politisk organisation. Klicka här för ljusbildspresentationen. Teman som tas upp är den politiska organisationen, den kommunala organisationens framväxt och utveckling, partiernas roll, förhållandet mellan politik och förvaltning samt kontrollmekanismer.

tisdag 8 januari 2019

Pippi och Linnea

Vi har varit på teaterresa till Stockholm med Linnea och sett "Pippi på de sju haven"

fredag 4 januari 2019

tisdag 1 januari 2019

Bristande respekt för minoriteter i decembertoppen


I somras skrev jag ett inlägg om hur den dåvarande styrande koalitionen i Skinnskatteberg (Folkpartiet och Sverigedemokraterna) vägrade visa respekt för nationella minoriteter och hbtq-personer. Det inlägget rusade i december upp i topp på listan över mest lästa inlägg. I övrigt står sig intresset för höstens lite krångliga process att åstadkomma ett nytt styre i kommunen efter Folkpartiets (”Liberalernas”) katastrofval. Inläggen nummer 2, 3, 6 och 7 handlar om den saken.

Antal besökare var i december 382 (443 i november). Av dessa var 250 (297) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,52 (1,49) och genomsnittlig tid per besök var 94 (119) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, USA, Brasilien, Storbritannien, Finland, Italien, Argentina och Malaysia. Ströbesökare var från Algeriet, Bolivia, Costa Rica, Frankrike, Indien, Indonesien, Kanada, Martinique, Moçambique, Nederländerna, Nepal, Nordmarianerna, Portugal, Qatar, Schweiz, Sydafrika, Tyskland och Venezuela.

De tio mest visade inläggen i december:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10