onsdag 9 april 2014

Strövtåg: Skunkträdsfrun


I fjol publicerade jag serien ”Strövtåg i Hedbygden” som blev mycket uppskattad. Det har känts lite ledsamt att lämna läsarna i sticket. Jag har därför bestämt mig för att vidga strövtåget utanför Heds socken – till dalgången kring den flod som fått namn av Hed. Under året kommer ett antal inlägg om sådant som är lite eljest i denna dalgång. Vi börjar här med Skunkträdsfrun.                                           

På gränsen mellan Bro och Himmeta socknar ungefär 2,5 km från Ekebybro där landsvägen – den medeltida eriksgatan – korsar Hedströmmen finns ett flackt skogbevuxet berg som heter Skunkhällen. Det sägs att Skunkträdsfrun – ett lokalt skogsrå – håller till här. I Riksantikvarieämbetets databas berättas en historia från Skunkhällen, och där det antyds att Skunkträdsfrun har ett finger med i spelet:

En man från Gärslinge i Himmeta sn kom sent en natt vägen fram och då satt det en gul katt på grindstolpen. Han tog katten med sig hem i en nattsäck och sa till frun sin: Jag har hittat en sårad katt som du ska få. Men katten fanns inte kvar i säcken. Då förstod mannen att allt inte stod rätt till och ruskade på huvudet. Detta fick han sedan göra i hela sin tid

Det måste man väl ändå säga är en alldeles särskilt poänglös historia. Månne det är själva poänglösheten som är poängen?

Skunk
Annars är det väl själva namnet ”Skunkhällen” som det kan vara värt att reflektera över. I första hand kommer man att tänka på stinkdjuret när det talas om skunk. Nu är det så att den illaluktande skunkens utbredningsområde är Nord- och Sydamerika. I Bro och Himmeta socknar lär det aldrig ha funnits några skunkar. Det förefaller därför ganska osannolikt att det är stinkdjuret som namnet Skunkhällen syftar på.

Frågan är om ”skunk” kan betyda något annat. En betydelse som väl troligen hänger ihop med den förra är en starkt luktande variant av cannabis. Det framstår dock som lite sökt att Skunkträdsfrun skulle ha rökt på och därmed fått sitt namn.

Superskunk
Vi får söka oss till Svenska Akademins ordbok. Utöver betydelsen ”stinkdjur” finns ”skunk” som ett uråldrigt ord i svenska språket med betydelsen ”utskjutande över- eller tillbyggnad på hus”. Det kan t ex vara ett loft. Ett loftgångshus skulle med andra ord vara ett skunkhus, Andra betydelser kunde syfta på skrynklor på kläder eller ibland till och med klädesplagg. En kjol kunde vara en ”skunk”. Kanske var skunkträdsfrun klädd i en skrynklig kjol? Närbesläktad tycks betydelsen håv eller nät vara. Var frun likt Kraka klädd i ett fisknät?

Kraka iklädd skunk?
Slutligen ska, för fullständighetens skull, nämnas att det finns en numera utslocknad adelssläkt ”Skuncke.” Namnet ska vara en variant av Skancke eller skank, d v s ett ben. Följdriktigt hade släkten ett ben i sin vapensköld. Eftersom ön Man i irländska sjön har ett vapen med ben (inte mindre än tre) så finns det en ganska fantasifull teori om att Skuncke-släkten härstammar från de sista kungarna på Man. Några Skunckar i Bro och Himmeta är emellertid inte omnämnda någonstans. Man är annars känt för sina svanslösa katter – Manxkatten. Se där en koppling till den poänglösa historien i början. Kanske var det till och med så att bonden bar hem manxkatten i en skunk!


Släkten Skuncke till vänster och Isle of Man till höger
Manxkatt

Hur det nu än är finns en stark lokalpatriotism på Skunkhällen. Man kan t ex köpa både tishor och kepsar med trycket ”I love Skunkhällen”.

Skunkhällen-tisha
 
Här ligger Skunkhällen
Skunkträdsfrun. I rollen: Ingrid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar