måndag 31 oktober 2022

Det sprack för högern i Köping

Jag har tidigare rapporterat att Köpings kommun skulle bli SD:s stora trofé i kommunalvalet. Tillsammans med borgerliga småpartier och vindkraftsmotståndare skulle de ta makten i kommunen. Kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen skulle bli en sverigedemokrat. Men som alla troll riskerar att spricka i solen meddelas idag att högerfronten har spruckit. SD:s maktambitioner blev för mycket för Kristdemokraterna som lämnar högerkoalitionen för att i stället slås sig ihop med Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet.

Sedan sist har också S i Norberg ingått i samverkan med det lokala Partiet för Norbergs Framtid. Detta är korrigerat i tabellen som visar läget i Västmanlands läns kommuner just nu. I nio av de tio kommunerna är konstitueringen klar. I sju kommuner har det varit möjligt att hålla SD borta från styret i kommunen. Det är ett glädjande resultat. Endast i Arboga och Skinnskatteberg finns SD med i de styrande koalitionerna.

Ännu ej klart är Surahammar, där man var tvungen att bordlägga valet av fullmäktiges presidium eftersom det inte var möjligt att avgöra vem som skulle styra kommunen. Nästa möte med Suras fullmäktige är den 5 december. Eftersom val av styrelse, kommunalråd m m måste ske före årsskiftet, måste kampen mellan SD och M om vem som ska vara högsta hönset i Sura vara avgjord till den 5 december.

Fyraåring håller stånd mot fascismen

Fyraåringen från 2017 på höstutflykt höll ställningarna även i oktober. Men trycket från inlägg om den fascism och populism som nu breder ut sig över landet och dess kommuner (inte minst Skinskatteberg) var kraftigt. Sex av inläggen på tio-i-topp för oktober rör dessa förfärliga förhållanden. Det är då glädjerikt med en fyraåring från 2017. För att inte tala om den gamle 1700-talsskojaren Petter Julinsköld.

Antal besökare var i oktober 549 (632 i september). Av dessa var 322 (361) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,35 (1,22) och genomsnittlig tid per besök var 61 (51) sekunder. Flest besökare kom från Sverige, USA, Irland och Tyskland. Ströbesökare dök upp från Danmark, Finland, Kanada, Nederländerna, Norge, Portugal, Ryssland och Vietnam


De tio mest visade inläggen i oktober:


1

Doris på septemberlov (1:a)

2

Borgarna styr Skinnskatteberg tillsammans med fascisterna (ny)

3

Skinnskattebergs kommun laglöst land (ny)

4

På bästa sändningstid: Skinnskattebergs kommunfullmäktige (ny)

5

Strövtåg: Storsvindlaren (ny)

6

Nämndlös kommunal organisation: ”Som att bota huvudvärk med halshuggning” (ny)

7

Vestigia terrent (ny)

8

Dags för en folkrörelse mot populismen (ny)

9

Det blev ingen riksdagsledamot från Örkelljunga på Västmanlandsbänken (ny)

10

Samma vindar, samma dofter, knäpp era kofter! (ny)

 Anmärkning

Vestigia terrent betyder ”spåren förskräcker” och ”Samma vindar, samma dofter, knäpp era kofter!” är titeln på Ted Ströms låt från 1971. Den gången syftade textraden på 30-talsskurken Capone och 70-talsskurken Nixon.

 

fredag 28 oktober 2022

Läs Vänsterpartiet Skinnskattebergs insändare om seniorboende i Fagersta Nyheter

 V är beredda att ta om beslutet att sälja Klockarbergsvägen 8

De flesta äldre i Skinnskatteberg bor i småhus. Av alla som är 60 år eller äldre bor 1 300 i småhus och bara 200 i flerbostadshus. Av alla som är 80 år eller äldre bor mer än 200 i småhus och ungefär 70 i flerbostadshus.

Många av de 1 300 gamla småhusboende känner att de inte riktigt längre orkar med, och skulle vilja flytta till moderna, tillgängliga lägenheter. Om det funnes sådana lägenheter att flytta till skulle också den stagnerande bostadsmarknaden få ett tillskott för yngre familjer. Under de fem åren 2017 till 2021 byggdes det tio nya bostäder, varav noll (0) i flerbostadshus.

Kommunen äger två rätt så slitna hyreshus på Klockarbergsvägen, centralt i byn, nära till affärer, bibliotek, vårdcentral. Efter många om och men etablerades kontakt med SBO (Statens Bostadsomvandling) vars enda uppgift är att hjälpa till med projekt där äldre hyreshus på orter med svag bostadsmarknad omvandlas till moderna lägenheter för äldre. Sådana projekt har genomförts på ett stort antal orter bland annat i Norbergs kommun.

I våras fattade kommunen beslut om att genomföra projektet på Klockarberget med SBO. Kommunen överlåter huset till SBO, som rustar upp det till toppstandard med 24 lägenheter för 65-plussare. Kommunen hyr därefter huset av SBO och hyr i sin tur ut till pensionärer. Beslutet röstades igenom av Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet, och tände ett nytt ljus för många pensionärer i kommunen.

Det blev därför en chock att beslutet överklagades av Bo Öberg (M). Domstolen beslöt att upphäva beslutet på grund av formella fel. Dels hade fullmäktige gett uppdrag till kommunförvaltningen. Det kan fullmäktige inte göra, utan det måste gå via kommunstyrelsen. Dels hade man missat att anmäla till EU-kommissionen att försäljningen till SBO inte var till marknadsmässigt pris.

Detta måste rättas till. Vi i Vänsterpartiet är förstås beredda att göra om beslutet i fullmäktige och se till att det går rätt till. Vi förutsätter förstås också att Socialdemokraterna och Liberalerna håller fast vid sin tidigare ståndpunkt. Många äldre i Skinnskatteberg förtjänar det och det förutsätter vi att de låter sina politiker veta.

Vänsterpartiet Skinnskatteberg

torsdag 27 oktober 2022

Nämndlös kommunal organisation: ”Som att bota huvudvärk med halshuggning”

”Att bota huvudvärk med halshuggning” kallar kulturgeografen Ronny Svensson i en ledarkrönika i tidningen Dalabygden (8/9 2022) modellen där den kommunala politiken organiseras utan facknämnder och med all makt koncentrerad till kommunstyrelsen. ”När man slopar nämnderna får kommunstyrelsens ledande politiker och administratörer en avgörande makt över beslut och prioriteringar”, fortsätter Svensson. ”Samhällsdebatten bland medborgarna hämmas av brist på insyn.”

Skinnskattebergs kommun är en av ett femtital framförallt småkommuner som har gått på den av konsultbranschen spridda modenycken om en nämndlös politisk organisation. Inga facknämnder, utan all makt koncentreras till kommunstyrelsen. Jag har här vid tidigare tillfällen skrivit om erfarenheterna av den nämndlösa organisationen. Läs t ex de här inläggen, som bland annat baseras på svensk och norsk forskning:

(V) om Skinnskattebergs politiska organisation 28 oktober 2021

Ingen nämnd 18 september 2014

Man kan sammanfatta slutsatserna:

  • Minskat antal förtroendevalda
  • Maktkoncentration
  • Inga effekter på kontakterna mellan politiker och medborgare
  • Inte mer strategisk styrning
  • Ökad tjänstemannamakt

·       Gigantiska föredragningslistor med detaljärenden gör att ingen kan specialisera sig på olika politikområden samtidigt som ingen energi blir över för den strategiska styrningen. Maktkoncentrationen och den ökade tjänstemannamakten kom i Skinnskattebergs kommun till tydligt uttryck under den nästan årslånga konflikt när den nu utköpta kommunchefen försökte störta den politiska ledningen. 

tisdag 25 oktober 2022

Tidningstjuven åter!

Efter en längre tids bortovaro har tidningstjuven nu återvänt, vilket hen firade med att stjäla vår DN idag. Av 290 dagar har tidningen legat i lådan i 94 dagar. Det motsvarar 32,4 procent.

Utdelningsstatistik för DN år 2022 hittills:

 

Antal dagar

Procent

- tidningsfria dagar

7

2,4

- ej postutdelning, tidningen kom nästa dag

167

57,6

- ej postutdelning, tidningen kom aldrig

11

3,8

- vardagar med utdelning men utebliven tidning

11

3,8

Dagar med tidning på rätt dag

94

32,4

  
lördag 22 oktober 2022

Skinnskattebergs kommun laglöst land

Varje år ska kommunens fullmäktige besluta om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året eller inte. Om styrelsen eller någon styrelsemedlem inte får ansvarsfrihet kan fullmäktige besluta av avsätta den eller dem som gjort fel. Det är till och med möjligt, om felaktigheterna lett till ekonomisk skada för kommunen, att stämma den eller de felande på skadestånd. Så det där med ansvarsfrihet, det är serious business det.

Den 16 maj i år skulle Skinnskattebergs fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen för år 2021. Nu är det så illa, att ganska många av de som sitter i fullmäktige också sitter i Kommunstyrelsen. Då är de, som man säger jäviga. De kan inte sitta med och besluta om att fria eller fälla sig själva. De jäviga får inte vara med och delta i beslutet.

Band de jäviga fanns bland annat Helena Nykänen (S) och Carina Sándor (L) som valdes till justeringspersoner. De skulle alltså tillsammans med ordföranden kolla, eventuellt rätta till och skriva under protokollet. Helt plötsligt fanns det alltså ingen som kunde justera protokollet just när det gällde frågan om ansvarsfrihet.

Hur lösa detta? Lösningen fick bli att två andra medlemmar av fullmäktige fick justera protokollet, dock utan att ha blivit valda till justeringspersoner. Vem som hittade på denna kreativa lösning är oklart. Vad som däremot är klart är att så får man inte göra.


Detta sägs tydligt ifrån i en dom från Förvaltningsrätten i Uppsala som nu upphäver beslutet att ge Kommunstyrelsen ansvarsfrihet. Förvaltningsrätten konstaterar att de som justerat protokollet ”inte hade befogenhet att justera protokollet. Beslutet strider därför mot lag.” Rätten hytter också med pekfingret: ”…ett protokoll ska återspegla de beslut som faktiskt togs på sammanträdet. Att i efterhand korrigera protokollet och ange att de valdes till justeringspersoner, om så inte var fallet är inte förenligt med kommunallagen.”

De som dabbat sig får väl i första hand sägas vara fullmäktiges presidium. Nu har fullmäktige, efter valet, valt ett nytt presidium anfört av Lennart Lydqvist (L). Han är känd som dåvarande ordförande i kommunrevisionen under det stora tumultet i kommunen 2020-2021. Man får innerligt hoppas att han har läst på om lagar och regler nu så inte samma tabbar inträffar igen. Spåren från hans inblandning i den konflikt där den numera sparkade kommunchefen försökte avsätta den politiska kommunledningen förskräcker.

Och hur man ska lösa frågan att 2021 års Kommunstyrelse inte har fått ansvarsfrihet och vilka konsekvenser det kan få är något som den nya kommunledningen får gnugga sina geniknölar om.

  

torsdag 20 oktober 2022

Fascisterna bortmotade i Fagersta och Sala

 


Fagersta och Sala har idag blivit klara med sina respektive politiska styren. I båda städerna har det bildats blocköverskridande koalitioner som motar Sverigedemokraterna från makten. Särskilt i Sala har det varit möjligt att bilda ett urstarkt majoritetsstyre med 66 procent av fullmäktige bakom koalitionspartierna S, C, V och MP. I Fagersta fortsätter S+M-styret med stöd av L och C. Motsättningarna mellan S och V har tyvärr varit för stora för att också Vänsterpartiet kunnat ingå i majoriteten, som därigenom blir ganska svag. Fagerstas styre bygger bara på 51 procent av fullmäktige.

Nu fattas bara Surahammars kommun. Saken borde ha varit klar i måndags när fullmäktiges presidium skulle väljas. Men icke. Man tvingades bordlägga valet av ordförande i fullmäktige. Det som skapar låsningen i Surahammar är väl troligtvis en kamp mellan Moderaterna och SD om vilket parti som ska få tillsätta kommunalråd.

Med nio av tio kommuner klara kan man konstatera att Sverigedemokraternas framgångar blivit begränsade. Bara i tre kommuner, Arboga, Köping och Skinnskatteberg ingår de i styret. Kriget om vem som ska vara högsta hönset i det borgerligt-fascistiska blocket har SD hittills bara knipit hem i Köping. I Skinnskatteberg har SD helt kapitulerat för de borgerliga. "Liberalerna" har trots ett katastrofval tagit hem både fullmäktiges presidium och kommunalrådsjobbet. Om det beror på särskilt svaga SD-politiker eller på att "Liberalerna" är särskilt böjliga är öppet för tolkning.

tisdag 18 oktober 2022

På bästa sändningstid: Skinnskattebergs kommunfullmäktige

På bästa sändningstid igårkväll såg vi första mötet med Skinnskattebergs nyvalda lilla fullmäktige. Mötet öppnades med schvung av ålderspresidenten Fredrik Skog. Så vidtog val av presidium till ordförande valdes Lennart Lydqvist och förste vice Elisabeth Åberg, båda ”liberaler”. Det stod redan nu klart att högersidans valvinnare SD fått kapitulera för förlorarna, Liberalerna.

På flera punkter på dagordningen blottades motsättningarna inom högerblocket. Bo Öberg (M) var riktigt i stöten. Tjoade och skrek från sin plats i salen när avgående kommunalrådet Lena Lovén Rolén talade. Jag som alltid har trott att moderater är fint folk och inte råbusar.

Öberg fortsatte sen och motsatte sig kommunalförbundet Vafab Miljös taxehöjning. Det handlar framförallt om sophämtning. Förbundet som har 12 medlemskommuner, varav Skinnskatteberg är minst, har som alla andra fått ökade kostnader. De andra elva kommunerna har förstått att man måste höja avgifterna. Men inte Bosse. Han skiter väl i kommunalförbundets ekonomi.

Tillträdande kommunalrådet Gabriel Andersson (L) försökte tala Bosse till rätta. Detta blev faktiskt det nya kommunalrådets jungfrutal. Riktigt vad han ville ha sagt fick han nog inte fram, men sedan förrförra kommunalrådet Carina Sándor (L) gått upp och förklarat drog Bosse slokörat tillbaka sitt förslag.

Efter det kom ett större gäng motioner som Bosse skrivit, och som han själv säkert är övertygad om är viktiga. Beslutsfattandet blev lite svårt att överblicka, bland annat eftersom nyvalde Lydqvist emellanåt vecklade in sig i propositionsordningarna och fick svårt att hitta ut. På ett par punkter röstades dock Öbergs och Moderaternas och SD:s förslag ned sedan ”Liberalerna” slagit följe med det gamla Socialdemokratiska kommunstyret.

En underhållande TV-kväll, som direkt följdes av SVT-serien ”Spelskandalen”.

 

fredag 14 oktober 2022

Borgarna styr Skinnskatteberg tillsammans med fascisterna

Så var det klart med styret även i Skinnskatteberg. Den gruppering av de borgerliga och de fascistiska Sverigedemokraterna som haft majoritet i kommunen redan under förra mandatperioden tar över. Det socialdemokratiska minoritetsstyret har under åren 2018-2022 varit helt i händerna på denna majoritet. Så någon större skillnad i den förda politiken lär det inte bli. Det nya styrets kommunalrådskandidat Gabriel Andersson kan inte säga något om politikens innehåll annat än att man ska föra en politik som är bra för Skinnskatteberg och att man har tittat på alla parametrar (sic!).

Av intresse i denna tragiska utveckling är annars att Andersson och hans "liberaler" vunnit den interna maktkampen mot SD. L har 5 mandat i fullmäktige och backade i valet medan SD har sex mandat och gick framåt. Men SD fick ändå ge sig när L hotade att gå ihop med sossarna. Den döende Centerns uppslutning med SD är också noterbar. Som alla vet avråder Centerpartiet nationellt från allt samröre med SD. torsdag 13 oktober 2022

Vänster-mittenfront mot högern i Hallstahammar

Så är konstitueringen klar också i Hallstahammar. Det nya majoritetsstyret bildas av Socialdemokraterna, Vänstern, Liberalerna och Miljöpartiet. Sex kommuner av Västmanlands läns tio är därmed klara med bildande av styre för mandatperioden 2022-2026. Endast i två av dessa har det blivit högerstyre. Genomklappningen är mest markant i Köping, där SD kommer att ta över uppdraget som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Kommuner som ännu saknas är Fagersta, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar. I Skinnskatteberg ställs frågan på sin spets på måndag klockan 18 när fullmäktige ska välja ordförande. Man kan se fullmäktigemötet direkt på Youtube. Här är länken till sändningen: https://www.youtube.com/channel/UCBC1ojT6OFiZWE6Vwu7vAHA?fbclid=IwAR2OnO_afEpfzM1SPpaXQeRUh6kotGfb-RXyf2-VkzE4jry3xli6FFr0pUoonsdag 12 oktober 2022

Vestigia terrent

Sölvesborgs kommun som är SD:s ”skyltfönster” har beslutar om ett handlingsprogram för kulturpolitiken. Inköp av ”utmanande samtidskonst” stoppas.

I samband med bygget av Västlänken i Göteborg har Trafikverket låtit pryda ett plank med ett konstverk som väckt SD-riksdagsmannen Patrik Jönssons förargelse. I en fråga till infrastrukturministern berättar han att konstverket består av ”ett kvinnligt könsorgan mellan särade ben”. Hu! Jönsson menar att man ”kan med lätthet förstå att ett sådant verk väcker anstöt hos många människor”

I flera kommuner var SD skrivit motioner om att kommunen bara ska stödja konst som är politiskt neutral. Kommunerna ska inte bidra till kultur som förmedlar extrema yttringar, som chockerar eller provocerar.

Riksdagsledamoten Margareta Larsson (SD) har i riksdagens talarstol tyckt att konstnärer som målar vaginor på väggar i skolor ska fängslas. ”Konst som enbart provocerar gagnar bara konstnärens ego” säger hon. ”Man får ha så mycket konst av vaginor hemma på väggarna om man så vill. Men visa den inte i skolan.”

Den 19 juli 1937 öppnade utställningen ”Entartete Kunst” (urartad konst) i München arragerad av propagandaministeriet. Där ställdes som varnande exempel ut konst som beslagtagits. Det handlade om icke föreställande konst. Det var också konst med politiskt olämpliga motiv och judisk eller bolsjevistisk konst.

Degenererad konst. Bild från Planet Wissen


söndag 9 oktober 2022

Det blev ingen riksdagsledamot från Örkelljunga på Västmanlandsbänken

”Kniper SD ett mandat till i Västmanland så är det helt enkelt större chans att det hamnar i Örkelljunga än i Sura”. Så skrev Matilda Molander i en ledare i Fagersta-Posten den 8 juni med anledning av Sverigedemokraternas besynnerliga riksdagslistor. På första plats på alla listor i hela landet stod Führern Jimmie Åkesson, därefter hela hans hov med ett sextiotal namn. Först efter det fick lokala kandidater vara med.

I ett svar skrev riksdagsledamoten Ann-Christine From Utterstedt den 17 juni att ”Våra mandat stannar i länet.” Partiet hade visserligen en kandidat från Örkelljunga, men han skulle bli vald i Skåne. From Utterstedt hade rätt. Det blev ingen från Örkelljunga som blev vald som de västmanländska sverigedemokraternas representant. Det blev istället en kvinna från Jönköping.

Skinnskattebergs lill-Führer Ewa Olsson Bergstedt som räknar med att komma in i riksdagen fick fingret.

Nu var det här inte något unikt. Kronobergs län blev representerat av en sörmlänning medan Södermanland fick hålla till godo med en kandidat från Gävleborg.

När det gäller åtta län var det en förskräcklig röra. De valda surrade kring dessa som spyflugor kring en bajskorv. Partiledaren själv, bleking som han är, företräder Jönköpings län. Också en värmlänning ansågs kunna representera Jönköping, medan Jönköpings kandidat skickas till Västmanland, vars ovan nämnda From Utterstedt får företräda Jämtland.

I grafen här nedan har jag försökt illustrera denna härliga bruna röra. Krångligt är bara förnamnet. Men för att vara lite mer seriös: Hur planerar From Utterstedt att hålla kontakt med sin valkrets (Jämtland alltså)? Och vad vet Jönköpings-tjejen om lokala förhållanden i Västmanland? Det finns visserligen inget bostadsband i det svenska valsystemet, men idén med att ha olika regionala valkretsar är ändå att olika regioner ska bli företrädda. Representanterna bör hålla kontakt med partiets avdelningar och väljare i valkretsen och kunna föra fram deras önskemål i riksdagen. Men SD har nog aldrig varit särskilt petiga med demokratiska finesser.

Den bruna röran


Rättelse

Ann-Christine From Utterstedt från Västerås som utsågs att representera SD i Jämtland i riksdagen demonstrerade i media sina erfarenheter och kunskaper om Jämtland.

”Jag har varit i Jämtland” meddelade hon i VLT. I Östersunds-Posten slog hon fast att hon ”ser fram emot att åka dit oftare”. På SVT Nyheter Jämtlands direkta fråga vad hon vet om Jämtland svarade hon att det i storlek är lite mindre än Västerås och att det består av flera landskap.

Men bara efter några dagar visade sig de djupa Jämtlandskunskaperna vara onödiga. Valmyndigheten hade räknat fel. From Utterstedt ska nu alls inte representera Jämtland utan Blekinge.

De läsare som tror sig ha hängt med i svängarna får gärna omarbeta texten här, och inte minst den komplicerade figuren. Här är annars ett förslag.

torsdag 6 oktober 2022

Högern och Sverigedemokraterna tar över Arboga

Nu är det klart med det politiska styret också i Arboga. Här blir det det nya höger-fascistiska blocket med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som tar över. Det nya högerstyret har dock inte majoritet, utan det handlar om ett minoritetsstyre. Oppositionen består av Socialdemokraterna, Centern, Vänstern och Miljöpartiet. Man får väl hoppas att oppositionen under valperioden kan enas och slänga ut högern ur rådhuset.

Hälften av Västmanlands kommuner är nu klara med styret för 2022-2026. I två av kommunerna har högern och Sverigedemokraterna slagit ihop sina påsar, medan det i tre kommuner har varit möjligt att stänga Sverigedemokraterna ute från makten.tisdag 4 oktober 2022

Samma vindar, samma dofter, knäpp era kofter!

Häromveckan öppnade riksdagens ålderspresident, den socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Ohlsson den nyvalda riksdagens första möte. Intensiva regeringsförhandlingar pågår inom högerblocket. De demokratiska högerpartierna Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna är beredda att ge makt åt det nynazistiska partiet Sverigedemokraterna. En sverigedemokrat valdes till andre vice talman i riksdagen. Sverigedemokraterna har därefter tilldelats flera presidieuppdrag i riksdagens utskott. Justitieutskottet kommer att ledas av partiets partisekreterare Richard Jomshof, mest känd för sin intensiva islamofobi. Hans uttalande ”Islam är en avskyvärd religion” har etsats fast,

1932 öppnade den tyska riksdagens ålderspresident kvinnokämpen och kommunisten Clara Zetkin den nyvalda riskdagens första session. I januari 1933 bildades en koalitionsregering av nazisterna och högern med Adolf Hitler som rikskansler. Efter valet i mars 1933 lade nazisterna och högern fram ett lagförslag ”Ermächtigungsgesetz” som gav Hitler och nazisterna oinskränkt makt. Det var en lag ”för att häva folkets och rikets nöd”. ”Nöden” var hotet från kommunisterna. Samtliga borgerliga partier röstade för lagen. Den nazistiska diktaturen var etablerad.

Clara Zetkin höll ett tal mot nazismen när hon förklarade riksdagen öppnad 1932. Det här utdraget ur talet publicerades 1973 av tidskriften ”Vi mänskor”:

Nu gäller det att övervinna fascismen!

Mina damer och herrar! Riksdagen sammanträder i en situation då den kris, som den sviktande kapitalismen befinner sig i, tillfogar Tysklands breda massor ett övermått av outsägligt lidande. Till de millioner arbetslösa, som hungrar med eller utan socialhjälpens allmosor, sällar sig under höstens och vinterns lopp nya millioner. Ökad hunger kommer att drabba alla andra, som är i behov av socialhjälp. De som ännu har sysselsättning kan med sina låga löner inte bevara sin, på grund av rationaliseringen till det yttersta pressade muskel- och nervkraft. Och att tillfredsställa några kulturella behov kan ej bli tal om.

Clara Zetkin

Ett gradvis slopande av tariffrätten och skiljedomstolar kommer att sänka fattiglönerna ännu mer. Växande skaror av hantverkare och småföretagare, små- och medelstora bönder sjunker i djupt, förtvivlat elände. Ekonomins nedgång, minskningen av anslagen till kulturella ändamål förstör den ekonomiska existensbasen för intellektuella och inskränker så småningom arbetsfältet för deras skaparkraft och kapacitet.

Vägen att övervinna ekonomiska kriser jämte alla hotande imperialistiska krigsfaror går endast och allenast genom den proletära revolutionen, som avskaffar äganderätten till produktionsmedlen och därmed säkrar ekonomins planläggning. Det stora världshistoriska beviset för detta är den ryska revolutionen. Den har visat att det arbetande folket äger kraft att besegra alla sina fiender och samtidigt med kapitalismen i det egna landet kasta tillbaka också de imperialistiska rövarmaktinnehavare och riva sönder Versailles slaveri-fördrag.

---

Denna stund kräver en enhetsfront av alla arbetare för att avvärja fascismen och bevara åt de förslavade och utsugna deras organisations kraft och makt, ja, till och med för att skona deras fysiska liv. Inför denna historiska nödvändighet måste alla bindande och skiljande politiska, fackliga, religiösa och åskådningsmässiga synpunkter träda tillbaka. Alla hotade, alla lidande, alla som längtar att bli befriade tillhör en enhetsfront mot fascismen och dess uppdragsgivare inom regeringen!

---

Jag förklarar riksdagen öppnad och uppfyller härmed min plikt som ålderspresident och gör det i förhoppning om att, trots min nuvarande invaliditet, få uppleva lyckan att inleda som ålderspresident Sovjet-Tysklands första rådskongress.

Under de närmaste veckorna kommer nyvalda fullmäktige att mötas för första gången i Sveriges 290 kommuner och 20 regioner. På många håll kommer ålderspresidenterna att befinna sig i samma situation som Carina Ohlsson i riksdagen den 26 september 2022 och som Clara Zetkin i den tyska riksdagen 90 år tidigare, den 30 augusti 1932. Nynazistiska SD pressar på för att ta del i eller till och med ta över styret. Demokratiska borgerliga politiker och partier frestas att hjälpa dem. I Västmanlands län har det i flera kommuner varit möjligt att göra motstånd och som Clara Zetkin uttryckte det låtit ”politiska och åsiktsmässiga synpunkter träda tillbaka.” Men det finns också exempel där de borgerliga fallit till föga. ”Det är helt naturligt att de tar ordförandeposten och jag ser fram emot ett jättebra samarbete”, säger moderatledaren i Köping, där en SD-are blir kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

måndag 3 oktober 2022

Center-vänstermajoritet blockerar högern i Kungsör

Nu är styret klart i ännu en västmanländsk kommun. I Kungsör har bildats en majoritetskoalition av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern. Kommunen får därigenom ett styre med majoritet i fullmäktige till skillnad från minoritetsstyret under förra valperioden. Dessutom blockeras högerpartierna M, SD och L från makten i kommunen.lördag 1 oktober 2022

Septemberlistan: Fyraåring slog valrörelsen

Ett inlägg från hösten 2017 bubblade mot alla odds upp till toppen av tio-i-topplistan för september. Där berättas om den då fyraåriga Doris besök där linbaneparken (”bättre än både Bleckan och Täppan”) i Skinnskatteberg och korvgrillning i Forsåns naturreservat ingick. I övrigt dominerar förstås valet och dess efterbörd listan över det som intresserat läsekretsen.

Antal besökare var i september 632 (560 i augusti). Av dessa var 361 (322) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,22 (1,54) och genomsnittlig tid per besök var 51 (68) sekunder. Flest besökare kom från USA, Sverige, Tyskland, Nederländerna, Österrike och Norge. Ströbesökare dök upp från Finland, Italien, Spanien och Tjeckien.


De tio mest visade inläggen i september:

1

Doris på septemberlov (ny)

2

Nu är högersvansen polisanmäld (ny)

3

Underbetyg åt högerns kommunalpolitik i Skinnskatteberg (ny)

4

Nu viftar högersvansen! (ny)

5

Centerpartiet tar bestämt avstånd från C:s samarbete med SD i Skinnskatteberg (ny)

6

Vänsterseger i Skinnskattebergsvalet. Men var det en Pyrrhusseger? (ny)

7

Kommunistspöket går igen (ny)

8

Tyska kyrkan i Gunnilbo (4:a)

9

Moderaternas och Liberalernas skolskjutsbluff i topp (ny)

10

Valet mellan pest och kolera (ny)

Anmärkning

Bleckan och Täppan heter egentligen Stora Blecktornsparken och Bryggartäppan och är både belägna i Sofo på Södermalm i Stockholm.