onsdag 23 september 2015

Tror de att bussåkare är dumma i huvudet?

Bilen har varit inne på tusenmilsservice. Det har medfört att jag gjort ett par resor med VL-buss 550 mellan Köping och Västanhed. VL:s buss 550 är en fantastisk service. Bekväma biogasbussar med en turtäthet som i ett landsbygdsperspektiv är outstanding. Men konkurrera med privatbilismen kan den inte. Här en jämförelse mellan bil och buss mellan Västanhed och Köpings järnvägsstation.


Bil
Buss
Avstånd till hållplats/p-plats
30 meter
1 200 meter
Restid
31 minuter
40 minuter
Turtäthet
Åker när jag vill
En gång i timmen
Kostnad
60 kronor
81 kronor

Bussen förlorar i varenda gren. När det gäller var hållplatsen ska ligga, restiden och turtätheten är det svårt att göra något åt saken. Med det resandeunderlag som finns på landsbygden kan man knappast utan astronomiska kostnader göra någon substantiell förbättring.

Men priset! När bussen har så många nackdelar i förhållande till bilen är det orimligt att ta ett pris som är 30 procent högre än vad det kostar att åka bil (jag har räknat med en schablonkostnad på 20 kronor milen för bilresan).

Jag åkte buss för att jag var tvungen. Bilen var på verkstad. Andra som åker buss är de som inte har någon bil, de som inte har körkort och de som är fulla. Med andra ord. De som åker buss är de som är tvungna. Annars är man väl inte rätt funtad i huvudet.

Det är ju ett fritt land, så vi kan knappast tvinga fler att åka buss istället för att ta bilen. Om man vill att fler ska åka buss får man förbättra konkurrenskraften. Och det ser inte ut att finnas något annat sätt att konkurrera än att sänka priset.

I Avesta kommun har man infört ett system med gratis kollektivtrafik. Utvärderingen visar att bussåkandet har ökat med 80 procent och att utsläppen av koldioxid har minskat med 40 ton per år. Om inte priset för kollektivtrafiken sänks – helst till noll – blir snacket om att fler ska åka buss just bara snickesnack. Och då går det åt helvete med planeten.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar