onsdag 31 januari 2018

Fel, fel, fel Carina. Invandrare är visst välkomna att rösta

0222:an är en informationstidning som delas ut till alla hushåll i Skinnskatteberg. I varje nummer finns ett bidrag av kommunalrådet - ett tag till den populistiska folkpartisten Carina Sándor. Under rubriken "Kommunalrådet har ordet" skriver hon om ditten och datten, sällan om politik. I det nummer vi fick i lådan idag närmade hon sig försiktigt politiken. Förstås blev det fel.

Det handlar om valet. Så här skriver Carina: "Vilka kan då sitta i de styrande församlingarna? ... För att bli invald måste du vara 18 år och svensk medborgare. Likaså för att få rösta."

I de kommunala valen, d v s valen till kommun- och landstingsfullmäktige har också utländska medborgare rösträtt. Medborgare i EU-länder, Norge och Island som är folkbokförda i kommunen får rösta och kan också bli valda. De som kommer från andra länder får rösta och kan bli valda när de har varit folkbokförda i Sverige i tre år. Det här visste inte Carina.

I Skinnskattebergs kommun var vid förra valet 212 utländska medborgare röstberättigade. Det motsvarar ungefär sex procent av alla med rösträtt i kommunen. Man får väl hoppas att de i valet i höst lägger sina röster på partier som vet att de finns.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


söndag 28 januari 2018

Bok om kommunal revision för gratis nedladdning


Den kommunala demokratin har dåligt rykte bland medborgarna. Om medborgarna ska kunna ut­kräva ansvar krävs att de har in­formation och att de har verktyg för att avsätta politiker som inte levererar. Den kommunala re­visionen skulle kunna bidra till den nödvändiga genomskinlig­heten.

Med startpunkt i min er­farenhet som förtroendevald re­visor i Skinnskatteberg – en av landet minsta kommuner – dis­kuteras bristerna i ansvarsutkrä­vandet. Diskussionen byggs upp kring tre ansvarsfall som varit aktuella i kommunen.

Bristerna beror ofta på beroen­deförhållanden och intressekon­flikter. Avslutningsvis diskute­ras hur systemet för ansvarsut­krävande skulle kunna förbätt­ras i dessa avseenden.

Ladda ned boken i pdf-format här 


Sprid gärna länken!


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


måndag 22 januari 2018

Nu har Linnea fyllt åtta. Hurra!

Linnea leker med katten Sigrid

...dekorerar födelsedagstårtan

...och läser en av presentböckerna


Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå. tisdag 16 januari 2018

Kommunrevisorns testamente 6

Nu finns också slutkapitlet till boken om ”Kommunrevisorns testamente”. Här diskuteras utifrån erfarenheterna från Skinnskatteberg hur ansvarsprocessen skulle kunna förbättras. Fokus kommer att läggas på åtgärder som stärker integriteten i hela processen. Det handlar inte bara om att de förtroendevalda revisorerna väljs på partimandat. Här diskuteras också den roll som fullmäktige och dess presidium, den kommunala förvaltningen, de sakkunniga biträdena och SKL spelar. Kan man förbättra olika aktörers oberoende framförallt i förhållande till den kommunledning som granskas?

Hämta kapitel 6 här 


De fem föregående kapitlen finns också att hämta:

Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5 


Jag tar tacksamt emot kommentarer som kan göra framställningen bättre. En del sådana har jag redan fått. Ändringar som föranletts av dessa har inte gjorts i pdf-dokumenten som det länkas till här.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.torsdag 11 januari 2018

Köpa en begagnad bil av dem? Skolan


Brister i skolan rättades inte till förrän Skolinspektionen hotat kommunen med miljonböter.
I början av 2016 slog statliga Skolinspektionen till mot Skinnskattebergs kommunstyrelse: Kommunstyrelsen skötte inte kvalitetsarbetet i grundskolan och det fanns brister i både elevvården och i hur man tog hand om anmälningar om kränkande behandling. Allt i strid med skollagen. Senast i april skulle kommunstyrelsen redovisa vad man gjort för att rätta till felen.

Ingen lyfte ett finger. Några dagar innan man skulle redovisa till myndigheten sa kommunstyrelsens centerpartistiske vice ordförande i fullmäktige att det där hade han ”ingen aning om”. Nu var det panik, och kommunen lyckades få mera tid – nu till i september. När man redovisade vad man gjort i september kom nästa kalldusch.

Det blev inte godkänt. Skolinspektionen gav nu kommunstyrelsen ännu mer tid – till april i år. Men om man inte gjort något som kunde accepteras till dess skulle det bli böter. Nästan en miljon skulle kommunen få punga ut med som straff.

Sent ska syndaren vakna. Till allas lättnad godkände Skolinspektionen kommunens åtgärder i april i år. Men då hade det gått mer än ett år från myndighetens första beslut.

Återigen prickades kommunstyrelsen av kommunrevisionen: Genom att inte ha koll på det viktiga ärendet hade kommunstyrelsen brustit i styrning och ledning. Genom att man under lång tid hade drivit verksamhet som inte uppfyllde skollagens krav hade man brustit i efterlevnad av lagen och genom saktfärdigheten och bristerna i vad man gjort för att rätta felen hade man utsatt kommunen för ekonomisk risk – miljonböterna. Två av kommunrevisorerna tyckte emellertid att hela frågan skötts klanderfritt. Gissa vilka? (Rätt svar är Folkpartiets och Moderaternas revisorer).

Läs mer om Skolinspektionens nedslag:

Tidigare inlägg


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå. måndag 8 januari 2018

Grekiska grisar grymtar


 Efter att ha sett den alldeles utomordentliga filmen "Solsidan" på den utmärkta biograf Royal i Köping åt vi biosupé på den än mer utmärkta Zorbas Taverna i Kolsva. 

Själv tog jag in Lamm Kleftiko och Ingrid åt Souvlaki. Det var mumsfilibaba. Efteråt bjöd krögaren på söta kakor. Ska man ha något att anmärka på så var det att jag inte fick någon citron till potatisen. Men jag fick låna av Ingrid.

En klar fyragrisars var det i alla fall.
 
 
Tidigare matrecensioner

Fem grisar Matkonsulatet 

 
 


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


måndag 1 januari 2018

Hässelby vid Mälarns stränder

Hässelby strandbad
Mest populärt i läsekretsen var i december ett inlägg i den tidigare succéserien om de köpingar som försvunnit spårlöst. De har uppgått i andra kommuner och lämnat efter sig vare sig namnet eller numret. Det som lockade läsarna i december var avsnittet om Stockholms län med de tre försvunna köpingarna Hässelby Villastad, Stocksund och Saltsjöbaden.

Antal besökare var i december 345 (355 i december). Av dessa var 149 (169) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,54 (1,51) och genomsnittlig tid per besök var 120 (121) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, Storbritannien, Norge och USA. Ströbesökarna var från Belgien, Danmark, Indien, Finland, Nederländerna, Schweiz och Tyskland.

De tio mest visade inläggen i december:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.