lördag 30 april 2022

I morgon är det första maj

Internationalens femte antimilitaristiska vers visar att vapnet mot nationalismens vansinne är internationell solidaritet, som vi idag riktar till ett fritt och demokratiskt Ukraina.

Till krigets slaktande vi dragits,

vi mejats ned  i jämna led,

För furstars lögner har vi slagits,

nu vill vi skapa evig fred.

Om de oss driver dessa kannibaler,

mot våra grannar än en gång,

vi skjuter våra generaler

och sjunger broderskapets sång.

Och så lyssnar vi på Röda Kapellet som här spelar Internationalen i Lund 2012.


Framgångsrik manifestation för Ukraina i Skinnskatteberg

Ett hundrafemtiotal Skinnskattebergsbor samlades idag vid stationen för att manifestera för fred och solidaritet med Ukraina. Det var ett arrangemang av Vänsterpartiet med Socialdemokraterna i Skinnskatteberg, Riddarhyttans Socialdemokratiska förening, Liberalerna, Svenska kyrkan, PRO i Skinnskatteberg och PRO i Riddarhyttan som medarrangörer.

Det var tal av Sheila Imamovic Skog som kandiderar för V i höstens kommunalval, riksdagsledamoten Olle Thorell (S), Gabriel Andersson, fullmäktigekandidat för L, Lars Andersson, ordförande i PRO Riddarhyttan, kassör i S-föreningen i Riddarhyttan och redaktör för tidskriften Periferi, Henry Bäck, medlem i Vänsterpartiet.

För musiken svarade "Halva mänskligheten", som beskriver sig som "rövarband och nyproggorkester" samt PRO Riddarhyttans kör "Hyttpiporna". Lokala konstnärer ställde ut och tavlor såldes där pengarna gick till olika insamlingar för Ukraina.

Manifestation vid Skinnskattebergs station (Bild Gabriel Andersson)

Hyttpiporna

Halva mänskligheten

Sheila


onsdag 27 april 2022

Folkomrösta när den representativa demokratin fungerar dåligt

Den 21 mars i fjol folkomröstade Västeråsarna om flygplatsens framtid. För ett fortsatt liv för flygplatsen röstade inemot 80 procent av de blott cirka 40 procent som valde att rösta. Den ledande partnern i stadens styrande koalition, Socialdemokraterna, deklarerade snabbt att de tänkte respektera omröstningens resultat. I koalitionen ingick också Centern, Liberalerna och Miljöpartiet. De två senare var för en nedläggning av flygplatsen. Liberalerna följde efter ett par dagar i S-fotspåren medan MP valde att svälja förtreten.

Flygplatsen hade länge varit en stridsfråga. Den åt nämligen årligen tiotals miljoner av skattebetalarnas pengar. När den styrande koalitionen bildades efter valet 2018 hade de flygplatspositiva S och C 22 mandat bakom sig mot kritikerna L och MP med 9 platser. Det var en rimlig tolkning att en utlovad nedläggning av flygplatsen var det pris S fick betala för att få L och MP med i koalitionen. Lika rimligt är det mot samma bakgrund att Socialdemokraterna kände en viss lättnad över omröstningsresultatet.

Annars är inte folkomröstningar det som ledande politiker är mest förtjusta i. Tidningen Dagens Samhälle frågade 2004 alla kommunstyrelseordförande om ett förslag att man inte skulle kunna stoppa en folkomröstning som kommit till efter folkinitiativ (minst 10 procent av väljarna kräver en omröstning). Två tredjedelar av de tillfrågade tyckte att det var ett mycket dåligt eller dåligt förslag. Bara var sjätte tyckte att det var ett bra eller mycket bra förslag.

I Skinnskatteberg har ett folkinitiativ fått nästan 20 procent av väljarna att skriva under på kravet att stoppa bygget av en överdyr brandstation. Annars kräver man en folkomröstning. Brandstationen skulle medföra ökade årliga kostnader på cirka 2 miljoner. Omräknat till ett Västerås-perspektiv motsvarar det 70 miljoner om året, medan flygplatsen har kostat sisådär 20 miljoner om året. Ledande politiker har undrat ”hur man ska kunna slippa en folkomröstning” och prövat varjehanda knep för att slippa undan.

Trots motståndet har runt 140 lokala omröstningar genomförts sedan det blev möjligt 1977. Frågor om den kommunala indelningen, trängselskatt, skolfrågor (ofta förslag om nedläggning av skolor), vägar och infrastruktur har varit stora ämnen. De svarar för mer än 60 procent av alla omröstningar. Bara drygt var tionde omröstning har gällt mer traditionella vänster-högerfrågor, d v s satsningar på välfärdssektorer och privatisering.

Den representativa partidemokratin bygger på idén att väljarna gör sitt val från partiernas program. Dessa översätts sedan till den parlamentariska agendan och slutligen i beslut. Eftersom partiväsendet i allt väsentligt bygger på höger-vänsterskalan är det talande att det är andra frågor som mest föranleder folkomröstningar. I Västerås-fallet hade koalitionsbyggandet fört med sig att den styrande koalitionen i just flygplatsfrågan hade en annan ståndpunkt än väljarflertalet. I Skinnskattebergs-fallet hade den representativa demokratin chanserat till en prestigekamp, där sakpolitik och kostnader förlorat sin relevans. Istället gällde det för partierna att så mycket som möjligt slå varann i skallen.

När den representativa partidemokratin på ett eller annat sätt blivit dysfunktionell, finns det en plats för direktdemokrati i form av folkomröstningar. Den tyske statsvetaren Karl Loewenstein menade att i Schweiz med ständigt samregerande var den representativa demokratin delvis satt ur spel. Det är svårt för väljarna att utkräva ansvar. Det får istället ske genom frekventa folkomröst­ningar på federal, kantonal och lokal nivå och direkt stämmodemokrati i huvuddelen av kommunerna.


måndag 25 april 2022

Nooshi Dadgostar i Fagersta

 

Tal på Brinelltorget
Partiledaren serverar varmkorv
Nooshi får morsa på Ingrid som har hälsat på alla partiledare (utom Jonas) sedan CH
- Vi är väl inte överens om allting. Men det ska vi inte bråka om idag
- Du kan väl mejla mig

Fredsmanifestation för Ukraina 30 april

 
tisdag 19 april 2022

Nytt bottenrekord för Posten i maskopi med tidningstjuven


Kul påskläsning för tidningstjuven. Av fyra tidningar som borde ha legat i vår postlåda idag fanns bara en. Tidningstjuven i maskopi med Posten har nu lyckats uppnå ett aldrig tidigare skådat bottenrekord. Av 104 dagar det här året har bara var tredje tidning legat i lådan på utgivningsdagen.

Utdelningsstatistik för DN år 2022 hittills:

 

Antal dagar

Procent

- tidningsfria dagar

4

3,9

- ej postutdelning, tidningen kom nästa dag

54

52,9

- ej postutdelning, tidningen kom aldrig

4

3,9

- vardagar med utdelning men utebliven tidning

6

5,9

Dagar med tidning på rätt dag

34

33,3

 

måndag 18 april 2022

Färre valda - sämre representation av åsikter och grupper

Skinnskattebergs kommunfullmäktige beslöt för ett tag sen att minska antalet ledamöter i fullmäktige från 31 till 25. Initiativet kom från Sverigedemokraterna som fick med sig inte bara Moderaterna med deras högerextremistiska ledare Bo Öberg, utan också de demokratiska borgerliga partierna Centern och Folkpartiet (”Liberalerna”). Det visar sig att inte mindre än hälften av kommunerna i Västmanlands län har beslutat att minska kommunfullmäktiges storlek inför årets val.

Sverigedemokraternas snillrika gruppledare Ewa Olsson Bergstedt hade räknat ut att om man minskade fullmäktige, så skulle det bli lättare för fler småpartier att komma in och bli representerade.

Hur är det med den saken? Blir det fler partier med mindre fullmäktige? Fullmäktige i Sveriges kommuner har lägst 21 platser och högst 101. I genomsnitt är det 7,9 partier i fullmäktigeförsamlingarna. Lägst är det i de sex kommunerna med 21 mandat. Där är det i genomsnitt 5,5 partier. I de sex kommunerna med 25 mandat finns i genomsnitt 6,5 partier. I de kommuner som har 31 mandat finns det i medeltal 7,4 partier.

Men i Ewa Olsson Bergstedt värld är kanske 5 och 6 mer än 7. Länge leve den nya SD-matematiken.En genomgång som jag gjorde efter 2006 års val visade att det fanns över 300 partigrupper i kommunerna som bara bestod av en person och som alltså var direkt hotade av en minskning av antalet valda. Alla partier utom Socialdemokraterna fanns bland dessa över 300 partigrupper, men de mest hotade var Miljöpartiet, gruppen ”Övriga partier” där bl a rent lokala partier ingick, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet.

Man kan också misstänka att om man minskar antalet valda går det ut över grupper som redan tidigare är underrepresenterade. Det är de som så att säga står längst ned på listan. Det är väl också troligt att samma grupper är underordnade och underprivilegierade i samhället. En minskning av antalet valda skulle alltså framförallt gynna medelålders vita män. Det går att undersöka hur det förhåller sig med den saken.

Ett ibland använt mått på en grupps under- eller överrepresentation kan man få fram genom att först se på skillnaden mellan gruppens andel av de valda och samma grupps andel av befolkningen. Om till exempel en grupp utgör 10 procent av de valda och 20 procent av befolkningen blir skillnaden -10. För att se den relativa storleken av underrepresentationen kan man sedan relatera skillnaden till gruppens procentandel av befolkningen. I det här fallet blir det 10 genom 20, alltså 50 procent. Gruppen har bara hälften av sin ”rättvisa” representation.

Låt oss se hur det är med de utrikesföddas underrepresentation. I diagrammet har jag räknat fram den genomsnittliga underrepresentationen för utrikesfödda i fullmäktigeförsamlingar av olika storlek:Det visar sig att, som man kunde vänta sig, att i de minsta fullmäktigeförsamlingarna är underrepresentationen nästan total: Medelvärdet för underrepresentationen är 97,5 procent. De utrikes födda kommuninvånarna har alltså bara 2,5 procent av sin ”rättvisa” representation. Med några mindre hack sjunker sedan underrepresentationen med ökande storlek på fullmäktige. I de största fullmäktigeförsamlingarna är den ”bara” 49,9 procent.

En annan grupp vars representation har förbättrats, men som fortfarande är underrepresenterad är kvinnor. Så här ser resultaten ut för kvinnorepresentationen:Här är bilden mindre tydlig. Sämst är kvinnorepresentationen faktiskt i de halvstora fullmäktigeförsamlingarna med 33-41 ledamöter. Där har kvinnor 18 procent mindre än sin rättmätiga representation. Men sen sjunker underrepresentationen med ökande antal platser i fullmäktige. I de största fullmäktigeförsamlingarna är underrepresentationen bara 8 procent. De har alltså 92 procent av sin rättvisa representation.

För att sammanfatta: Idén om att det skulle bli representation av fler partier i ett mindre fullmäktige är förstås helt befängd. Det är förstås tvärtom. De som framförallt gynnas skulle vara etablissemanget; Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern. Representationen av olika åsikter skulle alltså bli sämre.

Också representationen av olika grupper i samhället skulle bli sämre. Missgynnade är sådana grupper som redan tidigare har en svagare ställning, både i samhället och politiken. Jag har illustrerat här med kvinnor och utrikesfödda. Men det är sannolikt att det också gäller flera missgynnade grupper, som t ex arbetarklassen.

Om representation av många åsikter och många intressen är ett viktigt demokratiskt värde, är det svårt att föreställa sig en mer odemokratisk reform än att minska antal valda. Det är väl inte förvånande att just Sverigedemokraterna har gått i bräschen för en sådan förändring.


lördag 16 april 2022

Liten argumentsamling för vindkraftmotståndare: Snillen spekulerar eller Lenas nya kompisarBara högern har rätt om vindkraften

 • Om Vänsterpartiet I Skinnskatteberg argumenterar för Vindkraft inom kommun och sätter Vindkraftsindustrin före Skinnskattebergs befolkning, ska de inte ha en röst i kommande val.
 • Kommunister ska inte finnas, varken i vår regering eller någon annanstans!
 • Det var nog de största problemet med andra världskriget, de var inte fascisterna som skulle bekämpas utan kommunisterna. Det har historien visat och hur världen blev  tom general Patton erkände det
 • Sen är jag allergisk mot vänstern och deras alltför flummiga tillstånd
 • Trist när våra vänsterpartister springer internationella kapitalisters ärenden… på bekostnad av vår natur!
 • Det finns el att få fram något beslut bort. Den möjligheten har ni som röstat för regeringspartierna tagit bort. Ni har valt det miljödestruktiva alternativet.
 • Det är ni som vill ha ihjäl fåglar och annat djurliv och utsätta människor och djur för det ohälsosamma ljudet.
 • Gör om & gör rätt kära M-KD-SD den här idiotin får bara inte fortsätta den utveckling som sossar & MP ,V,C har gjort på snart 8 år .

Mer kärnkraft och kolkraft

 • Mer kärnkraft åt folket
 • Satsa nya kärnkraftverk  (finns även mindre modeller).
 • vindkraft är värdelöst och dyrt..bättre att elda brunkol eller brunkräm
 • Varför inte satsa på kolkraftverk! Billigare och bättre!
 • Precis! Vindkraft=>Kolkraft och annat fossilt elände. Stoppa den miljöförstörande bluffen VINDKRAFT NU!
 • kärnkraft och kolkraftverk det är det bästa !
 • Tänk solenergi och kärnkraft.

Vindkraft räddar inte klimatet

 • Vädret blir inte bättre för att vi satsar på vindkraft !
 • Och vindkraftverken är det största fjaskot i Sverige. Och stor miljöförstöring med. Och ger minimalt med el när det behövs som mest. När det är minusgrader
 • Ja, tro fan det. Skiten står stilla när det är kallt.
 • Helt värdelösa snurror.
 • I morse gav vindkraften endast 2% av elbehovet. Lägg ned skiten!

Allmänna skällsord

 • Mutkolvar eller idioter? Eller båda tillstånden.
 • Lite ruttet att förstöra miljön och landskapet med sånt skräp
 • Bra bra inga möllor. Finns inge miljö i dessa på något sätt.
 • Jag kommer kämpa med näbbar o klor för att slippa detta otyg.

Andra kan ta nackdelarna

 • VARFÖR ska vi ge upp våra naturvärden för vindkraft (som den ser ut idag) där INTE elkraften kommer oss lokalt till nytta? Utan bara fyller investerares bankkonton - de lär garva arslet av sig för var gång de lurat oss så - just det - KAPITALT.
 • Finns det fortfarande folk som är så jävla dumma i huvudet, att dom tror att Skinnskatteberg ensamma kan, ska rädda jordens klimat
 • Den som vill ha vindkraft kan sätta en mölla på sin egen tomt och nyttja el när den behagar producera.

onsdag 13 april 2022

Läs insändare i Fagersta-Posten om Skinnskattebergs klimatpolitik

Vilket ansvar tar Skinnskatteberg för klimatet?

I en artikel i Svenska Dagbladet den 6 april tas den svenska klimatpolitiken upp. Trots att den senaste IPCC-rapporten kräver en storsatsning på utbyggnad av sol, vind och vatten säger 8 av 10 kommuner nej till vindkraft och använder sig av det kommunala vetot. Lena Lovén Rolén (S), kommunalråd i Skinnskatteberg, är intervjuad och meddelar att kommunen satsar på "guldkornen" som är friluftsliv och ekoturism och där passar inga blinkande snurror. Det stoppas med det kommunala vetot.

På frågan om vilket ansvar kommunen har menar Lena att det är stort, men man kan göra annat än att bygga vindkraftsparker. Kom igen Lena! Vad finns det för planer? Är det några som lurar bakom hörnet eller är det lagt på framtiden?

I december 2019 lämnade Vänsterpartiet in 16 motioner som rör klimatet. Bara två av dem fick bifall. Just dessa två hade inte heller den digniteten att de hade avgörande betydelse för klimatet. Det som for i papperskorgen direkt var bland annat en kommunal solpark, utarbetande av en koldioxidbudget, bättre lokal busstrafik, planera för vindkraft. Inget gehör!

I IPCC-rapporten är budskapet klart som korvspad. Läget är akut, gapet för att ligga i linje med 1,5-gradersmålet växer och utsläppen ökar globalt. I rapporten framgår det att forskningen visar att det finns flera åtgärder som tillsammans kan hejda utsläppen och begränsa uppvärmningen. Men då krävs genomgripande förändringar inom alla samhällssektorer. Ska vi ha några "guldkorn" att värna om i Skinnskatteberg måste vi bidra med att rädda jordklotet nu, nu, nu.

Ingrid Sköldin, ordförande i Vänsterpartiet Skinnskatteberg

 

lördag 9 april 2022

Se SVT Nyheter om brandstationsdomen

Förvaltningsrätten upphävde i sin dom beslutet om 55-miljonersbrandstationen i Skinnskatteberg. Se klippet från SVT Nyheter: Sheila Imamovic Skog om domen. Klicka här.

Läs om maktkampen i Strömfors (tolfte delen)

 

Strömfors är ett litet mellansvenskt brukssamhälle. Under snart ett år har kommunalpolitiken i Strömfors skakats av en kris. Det har varit en maktkamp mellan Arbetarpartiet och Framstegspartiet, Bondepartiet, de Konservativa och det högerextrema Fosterlandspartiet. De borgerliga har allierat sig med den nya kommunchefen Nora Aalberg Rönnlund.

Nu finns boken om maktkampen i Strömfors. Den publiceras här på bloggen som följetong. Här kommer nu det tolfte avsnittet. Sist såg vi hur Rönnlund i sin kamp mot kommunalrådet fick oväntad hjälp av en PR-konsult med kopplingar till de konsulter som utredde Rönnlunds påståenden om att hon mobbats av kommunalrådet. I det här avsnittet går vi över till dramats efterspel. Konsulterna och kommunalrådet försöker här trappa ned konflikten. Detta försvåras av borgerliga politiker som har svårt att hålla fingrarna i styr. Nästa del kommer att publiceras den 12 maj. Där når dramat sitt oundvikliga slut i och med att kommunchefen köps ut. För gratis nedladdning av hela boken, klicka här.

Trevlig läsning!


10 Efterspelet


Nedtrappning av konflikten


Konsulterna från Kropp & Knopp föreslår till sist i sin rapport åtgärder som de anser att Strömfors kommun borde göra. Här föreslås t ex att man ska medla mellan de inblandade parterna, att man ska jobba med ”teamutveckling” och ge individuellt stöd till alla inblandade. Det borde också komma till utbildningar för chefer och personal om psykosocialt arbetsmiljöarbete.

Det som verkar vara själva juvelen i kronan är en rekommendation att man ska arbeta med ”värdegrund” och ”tillit”. Plusorden står i rad: ”framåtblickande perspektiv”, ”god arbetsmiljö”, ”effektivitet”, ”ömsesidig relation”, ”kommunikation”, ”tillitsfulla relationer”, ”tillitsbaserad styrning”.

Det föreslås också att den politiska ledningen och tjänstemannaledningen gemensamt tar fram ett styrdokument för hur styrningen i kommunen ska fungera. Det ska bli ett gott samspel och tydliggöra fördelning av ansvar och roller.

Några disciplinåtgärder föreslås inte. Det skulle i och för sig knappast vara möjligt eftersom de två som i tre av händelserna bedöms ha felat och utsatt kommunchefen för kränkningar är kommunalrådet och fullmäktiges ordförande. Ingen av dessa är ju anställd av kommunen. Kränkande särbehandling kan ju också, teoretiskt sett, inrymma brottsliga handlingar (t ex förtal). Åtgärder som då kan bli aktuella är polisanmälan och/eller åtal. Inget sådant föreslås heller.

Disciplinåtgärder eller rättsliga åtgärder skulle rimligen innebära att de konflikter som finns skulle trappas upp. Istället får man väl tolka de faktiska rekommendationerna (medling, teamutveckling, individuellt stöd, utbildning, tillitsbaserad styrning) som inriktade på att trappa ned konflikten.

Svårt att hålla fingrarna i styr

Men det finns personer som på olika sätt varit inblandade i historien, som inte riktigt kan hålla fingrarna i styr och försöker trappa upp, eller åtminstone hålla liv i konflikten. En av dessa är PR-konsulten Daniel Ahl. I en sista artikel om saken i ”Inlänningen” har han återigen raggat upp professor Wallin (han med ”pellejönsen”). När professorn läst igenom kränkningsutredningen är han riktigt förbannad, och han skulle minsann ha gjort polisanmälan om grovt förtal. Här är Ahl lustigt nog inte koordinerad med resten av Inlandsnätverket (kränkningskonsulterna) som ju vill dämpa känslorna och trappa ned konflikten. Varför signalerna blir så dubbla är inte lätt att veta. Kanske är det bara brister i kommunikationen dem emellan?

En annan aktör som gärna håller liv i konflikten är de Konservativas gruppledare Bosse Söderberg. Han låter publicera ett uttalande från det konservativa partiet i Strömfors, där man kräver att kommunalrådet avgår. Man kan inte, menar de Konservativa, ha ett kommunalråd som mobbar de anställda. Här tar Bosse Söderberg riktigt i och blåser på elden för att få den att ta sig igen. Det blir en viss uppmärksamhet i media och Bosse intervjuas i lokalradion. På frågan om vilka skadeverkningar det får att ha kommunalrådet kvar säger han ”vi blir ju av med en jätteduktig chef”. Hoppsan, där försa sig Bosse. Det visar sig senare att kommunchefen Nora Aalberg Rönnlund håller på att säga upp sig.

Framstegspartisten Christina Gabor vill också gärna vara med. Under spektakulära former säger hon upp sig som kommunstyrelsens andre vice ordförande. Christina är en politiker som i över 15 år haft en central ställning i Strömfors kommunalpolitik. Hon har t ex varit kommunalråd i två omgångar. Till nyligen har hon haft uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ledningsutskott samt som andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Hon är gruppledare för Framstegspartiet och eftersom hon representerar det största oppositionspartiet kan hon ses som oppositionsledare.

Som skäl för sitt ”avhopp” säger hon att det är konflikten mellan kommunchefen och det socialdemokratiska minoritetsstyret, speciellt kommunalrådet Karin Rosén som är orsaken till hennes avgång. Lokala media blåste upp avgången kraftigt. Skönstads-Posten rubricerade sin nyhetsartikel: ”Christina Gabor (F) kliver av politikerpost: ’Kan inte längre stå bakom detta’”. Det som hon inte längre kunde ställa sig bakom är den halvårslånga konflikten och dess konsekvenser. Nättidningen Skönstads Nyheter skriver:

CHRISTINA GABOR LÄMNAR SITT UPPDRAG I KS: ”ÄR BÅDE LEDSEN OCH BESVIKEN PÅ VAD SOM SKETT”

Gabor tror att grundorsaken till allt som skett – att socialdemokraterna styr i minoritet sedan valet 2018 och att om de inte får igenom sina förslag måste kommunalrådet ändå se till att kommunstyrelsens beslut verkställs.

I lokalradion är inslagets rubrik: ”Politisk veteran slutar efter kommunbråken i Strömfors.”

Vad innebär nu Gabors avhopp. Uppdraget som kommunstyrelsens andre vice ordförande är det politiskt minst viktiga av hennes uppdrag. Som andre vice ordförande ingår hon i kommunstyrelsens presidium tillsammans med de två arbetarpartisterna, kommunalrådet och förste vice ordföranden. Presidiets viktigaste uppgift är att förbereda kommunstyrelsens dagordning. Presidiet agerar inte politiskt, utan har, får man väl säga mest administrativa uppgifter. Andre vice ordföranden måste också vara beredd att hoppa in som ordförande vid sammanträden där både ordföranden och förste vice ordföranden av någon anledning har förhinder. Såvitt jag vet har detta aldrig hänt.

De politiskt viktiga positionerna i fullmäktige, kommunstyrelsen, ledningsutskottet, som gruppledare och oppositionsledare är fullständigt intakta. Den bild som lokala media förmedlar, inspirerade av Gabor själv, att det handlar om ett riktigt avhopp är med andra ord inte riktigt sann. I alla betydelsefulla avseenden sitter Gabor kvar i orubbat bo. Om det är ett hopp hon har gjort, så är det inte ett avhopp, utan snarare ett ”hopp på stället”: Hoppa rakt upp och landa på samma plats som förut.

Man kan ställa frågan vad det är för signal som hoppningen avses sända ut. Svaret får vi, kanske omedvetet av signaturen ”Kommuninnevånare” som i en insändare i Skönstads-Posten skriver:

Det hedrar Christina Gabor (F) att hon tar avstånd från det kaos som råder i kommunen, och avsäger sig sin plats i kommunstyrelsen.

Den signal som sist och slutligen når fram skulle alltså vara att Gabor får syndernas förlåtelse. Hon är på inget sätt ansvarig för konflikten och kanske framförallt inte ansvarig för att vi som Bosse Söderberg uttryckte saken att ”blir av med en jätteduktig chef”.

När fullmäktige den 10 maj skulle fylla Gabors lediga plats blev det en ny chock. Hela den borgerligt-fosterlandspartistiska oppositionen hade enats om en helt otippad kandidat till posten som kommunstyrelsens andre vice ordförande. Den nya viceordföranden blev Svea Olivia Pettersson-Andersson, Fosterlandspartiets gruppledare. Att alla borgerliga kunnat enas om en fosterlandspartistisk kandidat var uppseendeväckande. Fosterlandspartiet hade under lång tid, åtminstone i rikspolitiken betraktats som ett paria-parti som ingen ville bli beblandad med. Man kan grunna länge på vad Gabor ville ha sagt med den presenten till Fosterlandspartiet. Någon makt följde ju inte med, men prestige som fosterlandspartisterna kunde brösta sig med. Kanske handlar det om ”döda-katt-strategin”. Om man kastar upp en död katt på bordet kommer ingen att prata om något annat än den döda katten. Men det är viktigt att man är säker på att katten verkligen är död.

En ytterligare person som inte tycks vara riktigt nöjd med sakernas tillstånd är en av huvudpersonerna: kommunchefen själv. Hon skulle enligt planerna vara i tjänst på heltid igen efter sin sjukskrivning i april. Vid ett möte med kommunstyrelsens ledningsutskott den 28 april meddelar hon att hon även fortsättningsvis arbetar på halvtid. Hon ska senare åter ha sjukskrivit sig på heltid. Ledningsutskottet beslöt den 11 maj att anställa en ny vikarierande kommunchef. Man gick nu förbi den tidigare vikarien Kristiina Björklund. Istället hade man hittat en HR-konsult som tidigare varit verksam som kommundirektör i en småstad i ett grannlän. Hur hon grävts fram är oklart, men ett faktum är att Strömfors nuvarande HR-chef bor i samma småstad i grannlänet och att de båda varit verksamma i landstingsförvaltningen i samma län. Det finns också oklarheter i varför Björklund inte fick fortsatt förtroende.

 

torsdag 7 april 2022

Domstol upphäver beslut om 55-miljonersbrandstation

Majoriteten i Skinnskattebergs fullmäktige beslöt i januari att acceptera det enda anbud som kommit in för bygge av en ny brandstation. Någon finansiering av bygget fanns det inte i beslutet och fullmäktige uppdrog åt förvaltningen att fixa den saken.

Så här får man inte göra. Om man under löpande budgetår tar beslut om nya utgifter, måste man samtidigt tala om var pengarna ska tas. Och fullmäktige kan inte ge några uppdrag till kommunförvaltningen. Det kan bara kommunens nämnder (alltså kommunstyrelsen) göra.

Förvaltningsrätten i Uppsala har nu beslutat att upphäva fullmäktiges beslut. Nu måste det bli ett rejält omtag i frågan om en ny eller ombyggd brandstation enligt de krav som Folkinitiativet med nästan 700 namnunderskrifter har ställt upp. Annars blir det folkomröstning.


onsdag 6 april 2022

Atom-Lena i högerburen

”Jag har bara hört en person här i Skinnskatteberg som är för vindkraft”. Det säger kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) i en stort uppslagen intervju i Svenska Dagbladet. Riktigt sant är inte det påståendet. Kommunens vindkraftsnej är en uppgörelse mellan Lena Lovén Rolén och högern (Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna). Frågan har aldrig beslutats i fullmäktige och


Lena vet mycket väl att varken Vänstern eller Centern är med på nejet. De båda partierna representerar tillsammans 10 procent av väljarna. Så mer än en som är för vindkraft måtte väl finnas. I själva verket går skiljelinjen tvärs igenom det socialdemokratiska partiet. I morse kunde vi i Fagersta-Posten läsa en insändare av de båda socialdemokraterna Tony Bölja i Skinnskatteberg och Åsa Eriksson i Norberg: ”Det som ger mer billig el snabbast är att bygga ut vindkraften, både till land och till havs, men det säger tyvärr allt för många kommuner nej till.”

Tony Böljas misstag var att han härom veckan utmanade Lena Lovén Rolén. Han föreslogs av socialdemokraternas valberedning som kommunalrådskandidat. Han förlorade omröstning sedan Lena på ett närmast kuppartat sätt mobiliserat sina anhängare. Nu kommer straffet: Hans blotta existens förnekas (Det var inte honom Lena i SvD-intervjun menade med att det bara fanns en enda vindkraftsanhängare i Skinnskatteberg).

Socialdemokraterna styr i minoritet med hoppande majoriteter, hävdar hon i SvD-intervjun. Det är dessvärre inte sant. Aritmetiken ser inte sån ut. Det finns bara ett håll att hoppa åt, och det är högerut. Där hamnar Lena Lovén Rolén inte bara i famnen på den högerextremistiska moderatledaren Bo Öberg och Sverigedemokraternas Ewa Olsson Bergstedt utan också hos den kärnkraftshöger som förser vindkraftmotståndet med ideologiskt bränsle. Där finns kärnkraftsdirektörer, en pensionerad klimatförnekande militär, en likaså klimatförnekande f d bankdirektör och en skånsk greve. ”Klimatfrågan är inte vetenskap, den är politisk humbug” är ett autentiskt citat.

Skinnskatteberg ska istället satsa på turismen. Att detta har haft klen framgång gör inget. När Naturvårdsverket rankade ”årets friluftskommun” kom Skinnskatteberg trea från slutet i Västmanlands län. Men turismen gör ju inget för klimatet. Där finns annat att göra menar kommunalrådet: det finns vattenkraft i kommunen, och solceller (Vänsterpartiets motioner om en solpark och solceller på kommunala fastigheter har hon avslagit) och förresten kan kommunen ändra sig om man får ett badhus som muta.

 

fredag 1 april 2022

Folkomröstning i marstoppen


De kommunala frågorna i Skinnskatteberg har återigen intresserat läsekretsen. Två inlägg om den folkomröstning om 55-miljonersbrandstationen som folkinitiativet har krävt intar toppositioner på mars månads topplista. Bland nykomlingarna på listan vill jag särskilt framhålla ett gammalt inlägg redan från 2012. Det handlar om vår gamle vän Valde Fehrm, stinsen som gjorde motstånd mot SJ:s nedläggning av Skinnskattebergs station. Hans uppstudsighet inspirerade kommunen att inrätta ett pris till invånare som handlat i hans anda.

Antal besökare var i mars 506 (427 i februari). Av dessa var 250 (206) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,27 (1,29) och genomsnittlig tid per besök var 61 (53) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, USA, Tyskland, Finland och Norge. Ströbesökare dök upp från Indien, Schweiz, Storbritannien och Österrike.

De tio mest visade inläggen i februari:

1

Varför så rädda för folkets röst? (ny)

2

Riksdagens svarta onsdag (1:a)

3

Vad är det för skillnad mellan län och landskap? (2:a)

4

Kravet på folkomröstning om Skinnskattebergs 55-miljonersbrandstation fortfarande aktuellt (ny)

5

Minister Ygeman bjuder med armbågen (ny)

6

Språkpolisen jagar upp sig också om främmande språk (ny)

7

Läs om maktkampen i Strömfors (elfte delen) (ny)

8

Jubileumsveckorna fortsätter (ny)

9

Den ståndaktige stinsen (ny)

10

I morgon är det Internationella Kvinnodagen (ny)