måndag 26 januari 2015

Nu börjar de hota

En partikamrat här i Skinnskatteberg fick ett mail från en av vårt eget partis riksdagsledamöter:

"Hej, har fått påringning från en [företrädare för ett annat parti] att Henry trakasserar Carina Zandor på internet! Hon hade fått signalerna från någon i [en annan landsända]! De hävdar att det skulle vara åtalbart?????"

Jag förstår att det kan vara jobbigt för Folkpartiet att få höra att deras stjärnskott Carina Sándor i Skinnskatteberg samregerar med de rasistiska Sverigedemokraterna. Ett sätt kan ju vara att i förtäckta ordalag hota den som avslöjar det hemska förhållandet med åtal.

Ett annat och tycker jag bättre sätt vore väl att följa exemplet från partivännerna i Blekinge. Läs här om hur de gjorde.


Tredje måndagen i rad utan tidning

Måndagstjuven har varit framme igen. Nu har det gått 26 dagar av det här året. Av dessa 26 dagar har Dagens Nyheter legat i brevlådan på utgivningsdagen 11 dagar, vilket motsvarar 42,3 procent. Det går framåt!

Doris på snö- och islov

Efter en räd i utklädningslådan

Demolering av istappar

Pulkabacken

lördag 24 januari 2015

Folkpartist som ville samarbeta med SD utesluten ur partiet

Klippt från Sydöstran 24 januari 2015
Erika Nagy får inte längre företräda Folkpartiet. Orsaken är att hon uttalat sig kritiskt om invandring.
Förbundsordförande Anna Ekström är nöjd med utgången.
– Det är skönt att beslutet äntligen är fattat, det är ett beslut som borde ha tagits för fyra år sedan, säger hon till Blekingenytt.

Det är inte första gången som Erika Nagy och hennes partikollegor är på kollisionskurs.
Inför valrörelsen 2010 drabbade hon och dåvarande gruppledare Emanuel Norén samman när Nagy öppet deklarerade att hon kunde tänka sig ett samarbete med Sverigedemokraterna om det innebar en bra sak för kommunen.

tisdag 20 januari 2015

Masken faller: De borgerliga i Skinnskatteberg i organiserat samarbete med SD

I dag valde Skinnskattebergs kommunstyrelse de fyra utskott som motsvarar den vanliga kommunorganisationens olika nämnder. För att få majoritet i utskotten gick de borgerliga ihop med Sverigedemokraterna. Alliansen mellan de borgerliga med den populistiska folkpartisten Carina Sándor i spetsen och de rasistiska Sverigedemokraterna är därmed fullbordad.

Skinnskattebergs kommun har fem styrelser/nämnder valda av kommunfullmäktige: Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden, Valberedningen, Valnämnden och Kommunrevisionen. Till kommunstyrelsen valdes sju borgerliga, sju rödgröna och en sverigedemokrat. De övriga fyra organen har fem ledamöter var. Till dessa valdes tre rödgröna och två borgerliga i vart och ett av organen.

Med de regler som gäller för val som genomförs av fullmäktige blir detta resultatet av att de tre rödgröna partierna uppträder som en enhet och att de tre borgerliga partierna som en andra enhet. De borgerliga gick alltså inte ihop med SD. De förnekade bestämt att de hade en allians med SD. Något sådant samarbete fanns inte.

Fullmäktige ska dessutom välja sin egen ordförande samt ordförandena i de fem olika styrelserna/nämnderna. När det gäller alla dessa poster – utom revisionen där regeln är att oppositionen ska tillsätta ordförande – la de borgerliga fram egna kandidater, som också blev valda med hjälp av rasisternas röster.

Carina Sándor försvarade sig med att de hade lagt sina förslag och att de inte kunde hjälpa vilka som röstade på dem. Något samarbete med SD kunde inte komma ifråga. Detta var förstås brännvinsadvokatyr. Om hon inte vetat att hon kunde räkna med SD:s röster hade hon aldrig lagt egna förslag.

Nu när kommunstyrelsen skulle välja sina utskott – ledningsutskottet, barn- och utbildningsutskottet, vård- och omsorgsutskottet och tekniska utskottet – var det dags att kasta masken.

Om man hade följt reglerna, och om Sándor också nu avböjt direkt samarbete med SD, hade resultatet blivit att till vartdera utskottet skulle ha valts två borgerliga och två rödgröna. Den sista femte platsen hade man måst lotta mellan de båda blocken som ju är lika stora i kommunstyrelsen (sju ledamöter var).

Men så blev det inte. Istället har till vart och ett av utskotten valts tre borgerliga och två rödgröna. I två av utskotten har de borgerliga dessutom avstått ersättarplatser till Sverigedemokraterna. Detta blev resultatet efter en ajournering där de borgerliga överlade tillsammans med SD.

Det kan låta krångligt dethär. Men det viktiga med KS utskottsval är att Sándor nu tvingats bekänna färg. Trots ivriga tidigare förnekanden finns det ett organiserat samarbete som hon leder mellan de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna.


Vad säger demokratiskt sinnade folkpartister, centerpartister och moderater om det? Och vad säger Carinas kompisar i Folkpartiets centrala partistyrelse?

måndag 19 januari 2015

Måndagsstölderna fortsätter

Förra året var det 50 måndagar när det skulle ha kommit Dagens Nyheter. Av dessa 50 måndagar kom det ingen tidning 16 dagar. Den var stulen. Under hösten accelererade måndagsstölderna. Av nio måndagstidningar i november och december kom bara två fram. Dessa två kom efter att jag talat med Dagens Nyheters kundtjänst, som väl strängt tillhöll tidningstjuven att stjäla av någon annan. Men nu återfaller måndagstjuven i det gamla mönstret. Av hittills tre måndagar har två tidningar försvunnit ur lådan.

Av hittills 19 dagar på det nya året har vi haft tidning i brevlådan på utgivningsdagen 7 dagar, vilket motsvarar 36,8 procent.

Utdelningsstatistik för DN år 2015 hittills:

Antal dagar
Procent
- tidningsfria dagar
2
10,5
- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen
6
31,6
- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen
0
0.0
- vardagar, utebliven tidning
4
21,1
Dagar med tidning på rätt dag
7
36,8


onsdag 14 januari 2015

Vart tog tidningen vägen?

Dagens tidning var stulen ur vår brevlåda. Nu har det gått 14 dagar av det nya året. Av dessa 14 dagar har Dagens Nyheter funnits i lådan fem dagar. Det motsvarar 35,7 procent. Det är en historiskt dålig träffprocent.

måndag 12 januari 2015

Skinnskattebergs fullmäktige väljer ny revisionsordförande

Så här gick det till när kommunfullmäktige i Skinnskatteberg den 15 december valde ny ordförande för kommunens förtroendevalda revisorer. Livligt som ofta i Skinnskattebergs kommunalpolitik.

Fullmäktiges ordförande (M): Då är vi framme vid revisionen. Kan jag få förslag på ordförande?

Valberedningens ordförande (S): Valberedningen föreslår Henry Bäck, Vänsterpartiet, till ordförande.

Fullmäktiges ordförande (M): Vanja

Vanja Leneklint (Fp): Presidium, ledamöter och åhörare! Professor Henry Bäck är föreslagen som revisor och ordförande i revisionen. Alliansen yrkar avslag på förslaget. Orsaken är att Henry Bäck bedriver vuxenmobbing i sociala medier och där skriver både osanningar och påhopp som inte hör hemma hos dem som ska inneha ett politiskt uppdrag.

Nu följer inlägg av Fredrik Skog (V) och Sheila Imamovic Skog (Mp).

Fullmäktiges ordförande (M): Vanja

Vanja Leneklint (Fp): Jag tänker inte läsa innantill i några bloggar som finns. Jag ägnar mig inte åt sånt där över huvud taget. Jag tycker du antydde det, Fredrik, att jag ägnar mig åt något slags mobbing. Jag gör aldrig det. Men du gör ju det, för jag har läst lite grand. Men att det finns i bloggen grova anklagelser och har funnits tidigare också mot Carina och det har Henry Bäck skrivit i en av sina bloggar. Ni hade ju väldiga synpunkter för fyra år sen på en av våra föreslagna revisorer.

Nu följer inlägg av Sheila Imamovic Skog (Mp) och Tony Bölja (S)
Fullmäktiges ordförande (M): Vanja

Vanja Leneklint (Fp): Ja, Tony, du tycker att det är bedrövligt att jag drar upp det här här men jag vet inte var jag annars skulle ta upp det. Det är ju faktiskt så att man kan opponera mot sina motståndares åsikter. Vi i alliansen har en gång beslutat för många år sen att aldrig aldrig gå på personer däremot kan däremot kan vi debattera åsikter, olika åsikter. Det är en väldig stor skillnad. Det finns ju faktiskt nån i er grupp som har blivit påhejade av andra och kallat Carina för brölande mytoman och jag tycker inte att sånt är sånt som vi ska diskutera här. Jag tycker vi… Det är klart att vi har olika åsikter vi ska diskutera. Inte angripa varann på det sättet. Det är helt fel och jag tar klart avstånd från allt sånt.

Nya inlägg av Tony Bölja (S), Seija Ojala (S) och Sheila Imamovic Skog (Mp).
Fullmäktiges ordförande (M): Är det några fler som vi vill ha ordet? Kan vi gå till beslut? Då finns det två förslag. Det ena är bifall till valberedningens förslag om ordförande Henry Bäck och alliansens avslag på detsamma.
Ah ah. Fem minuter. Räcker det? Då ajournerar vi oss i fem minuter.

Klubbslag.

Fullmäktige ajournerar sig.

Fullmäktiges ordförande (M): Vanja har begärt ordet.

Vanja Leneklint (Fp): Ja. Presidium, ledamöter och åhörare! Eftersom Henry Bäck inte är här så drar vi tillbaka avslagsyrkandet. Vi kommer att lägga ned våra röster vid omröstningen och vi vill också lämna en protokollsanteckning.

Inlägg av Tony Bölja (S).
Fullmäktiges ordförande (M): Okej. Då får ni lämna den där protokollsanteckningen till justeringen. Då finns det bara ett förslag. Väljer fullmäktige Henry Bäck till ordförande i revisionen?

Jarop.

Klubban faller.


Slutligen kan tilläggas att någon protokollsanteckning aldrig lämnades.


Måndagstjuven åter

Äntligen är helgerna över och det har återgått till den vanliga veckolunken. Också måndagstjuven drar en lättnadens suck. Nu kan man veta vilken tidning som ska stjälas. Idag var det vanlig måndag och förstås uteblev Dagens Nyheter. Det har nu gått tolv dagar av det nya året. Av dessa tolv dagar har vi haft tidning i brevlådan fyra dagar. Det är 33 procent det.

torsdag 8 januari 2015

Knätofsrasist på nazistjägarlista

Simon Wiesenthal-centret som är känt som nazistjägare publicerar en tio-i-topp-lista med de värsta antisemitiska händelserna under året. På listan för 2014  har Björn Söder tagit sig in för sitt uttalande att judar i Sverige måste överge sin judiska tillhörighet för att räknas som svenskar.


Talespersonen för Judiska Centralrådet i Sverige konstaterar att Söders uttalande var exakt som i Tyskland på 30-talet och att det står för gammal god konservativ antisemitism. I DN 14 december säger hon:

Femtekolonnare som inte är renrasiga kan man inte lita på, det räcker inte med att de har ett svenskt pass – så låter det. Det är förfärligt och visar upp en falsk och vidrig människosyn, säger Lena Posner Körösi.

Här är ett par smakprov från Wiesenthalcentrets lista, alltså det sällskap som knätofsrasisten Björn Söder har hamnat i:

Skottlosning mot synagogor, misshandel, vandalism … har försatt franska judar i skräck. Speciellt har en händelse skakat många. I december tvingade sig angripare in i en lägenhet i parisförorten Creteil, band ett ungt judiskt par. ”Tala om var ni gömmer pengarna” krävde en av angriparna, ”Ni judar har alltid pengar” medan de sökte igenom huset och våldtog den 19-åriga kvinnan.

Frazier Glenn Cross Jr. Tidigare Grand Dragon [den högsta graden i KKK i en delstat] i Ku Klux Klan parkerade utanför det judiska centret och det judiska ålderdomshemmet i en förort till Kansas city strax före den judiska högtiden Pesach. Cross sa senare till en reporter att han ”Ville vara förbannat säker på att han skulle döda några judar … innan jag dör”. Inom bara några minuter låg tre människor – varav ingen var jude – döda på parkeringsplatsen.
Björn Söder är andre vice talman i Sveriges Riksdag och ledande medlem i Sverigedemokraterna – det parti som här på lokalplanet i Skinnskatteberg röstat fram den populistiska folkpartisten Carina Sándor som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd med 75 procent tjänstgöring.

Hoppas att ingen oskyldig tar illa vid sig av det här inlägget.

Folkpartist i Norberg får betala villa på Barbados själv

SR Västmanland rapporterar idag:

Före detta politiker upptaxeras

Publicerat kl 05:08

De före detta folkpartistiska kommunpolitikerna i Norberg, makarna Christer och Ingrid Filipsson, åker på en rejäl skattesmäll efter att de låtit ett vårdföretag de tidigare ägde betala för en rad privata förmåner.
Det har förvaltningsrätten beslutat, efter att ärendet överklagats dit.
Bland annat har bolaget under flera år hyrt en villa på Barbados. Under de två år som Skatteverket granskat, 2008 och 2009, beräknas den sammanlagda hyran för villan till drygt en halv miljon.
Upptaxeringen gäller också bland annat en kursresa till Barbados, jaktutrustning och bilförmåner.


onsdag 7 januari 2015

Strövtåg: Mästaren i BjörkvikenI det förra avsnittet av serien besökte vi Rövarkurvan en dryg kilometer öster om sjön Övre Vättern, som ingår i Hedströmmens vattensystem. Nu ska vi ta oss ungefär sex kilometer norrut från Rövarkurvan. Om vi följer vattendraget uppströms kommer vi efter Övre Vättern till Storsjön. En av de mindre sjöar som rinner ut i Storsjön är Dagarn vid vars strand vi återfinner den lilla byn Björkviken. Liksom vid Rövarkurvan har också här utspelats dramer.


Vem där?
Några omdömen från nätet om huvudpersonen:
  • en svensk, kommunist, skriftställare, skribent och debattör
  • en skrivande europeisk intellektuell
  • har alltid varit ett problembarn
  • en av den svenska maoismens förgrundsgestalter
  • en gammal bitter man
  • Vänsterikonen
  • Den ständigt vitale debattören
  • Sveriges mest oärliga intellektuelle
  • en av Sveriges främsta intellektuella.
  • Sveriges äldsta nättroll.


Och Cornelis skaldade:

Från en förtrollad talarstol
Skjuter en man med knallpulverpistol
Hör hur hans skrämskott ekar
Och intellektet tvekar
För denna harmlöst beväpnade narr
Och Sanningen fattar inte ett barr

Javisst, rätta svaret är Jan Myrdal.

Den klassiska adressen till Jan Myrdal var länge Fagervik i Mariefred. Så stod det i slutet av många av hans böcker. 1997 bröt han och hustrun Gun Kessle upp och flyttade till Östra Björkviken och ett hus som Gun hade ärvt. Aftonbladet hade rubriken ”Mästaren startar om”. Efter tio år dog Gun och året efter gifte Jan om sig med den 34 år yngre Andrea Gaytán. Bröllopet i Björkviken var storstilat. Vigselförättare var dåvarande landshövdingen Mats Svegfors. Det var mexikanskt tema och 200 gäster. Bröllopsresan gick till Varberg och kompisen, den kommunistiske hotellmiljonären Lasse Didings hotell.

Problemen började 2011 när Jan skulle sälja en boksamling till Henning Mankell för 350.000 kronor. Aftonbladet beskriver händelseutvecklingen:

Pengarna sa Jan att vi skulle dela på, vilket jag blev jätteglad för, säger Andrea Myrdal.
Hon, tidigare undersköterska, läser till maskinoperatör sedan ett år tillbaka och ville använda sin del av pengarna till att köpa en fräsmaskin, med tanken att öppna ett eget företag.
Jag mejlade Henning Mankell och skrev att jag var glad över uppgörelsen. Sedan hörde jag inget mer, men fick ett mejl från Jan där Mankell hade skrivit att jag var en lycksökerska och en spion som läste Jans mejl. Aftonbladet har tagit del av mejlen. Mankell kallar henne bland annat ”ointelligent”. Andrea Myrdal berättar att hon blev upprörd och sökte stöd hos sin make.  Men Jan sa att det där var något mellan mig och Mankell. Jag kan inte leva med någon som inte står upp för mig för 350 000 kronor!

Söndringen var ett faktum. Andrea flyttade ut i lillstugan. Skilsmässopappren lämnades in. Kompisarna Henning och Lasse ingrep för att flytta mästaren. Ett hus i Varberg inköptes och under ett halvårs tid flyttades en kilometer böcker och lagom till midsommar 2012 flyttades också Mästaren själv.

Mankell förbjöd Andrea att sätta sin fot i huset i Varberg. Men kärleken övervinner som bekant allt. Enligt rapporteringen i Hallands-Posten kom Andrea för att hjälpa Jan att packa. Då tände det till igen.


Det finns två saker som betyder något för mig: arbetet och könet. Har man en så oerhört stark sexuell gemenskap som vi då blir det möjligt och nödvändigt att lösa det andra, säger han till tidningen.

Paret bestämde sig för att fortsatta vara gifta men som särbor. Han bor i Didings och Mankells hus i Varberg och hon i en lägenhet i Fagersta. Jan menar att hela konflikten med Diding och Mankell är överstånden. Men Andrea säger till Sveriges Radio:

”Lasse Diding: Det är bra om Jan Myrdal ibland tänker också med huvet.
Andrea Myrdal: Jan tänker med kuken men Lasse Diding tänker med röven.


Mästaren själv och huset i Björkviken
Strövtåg i Hedströmsdalen. Tidigare avsnitt i serien:


Tidningstjuven redan igång!

Tidningstjuven är back in business. Idag var Dagens Nyheter stulen. Hittills har det gått sju dagar av det nya året. Av dessa sju dagar har det legat tidning i lådan på utgivningsdagen två dagar. Det motsvarar 28,6 procent. Aldrig har en så låg träffprocent registrerats.

Det kan vara dags att summera tidningsdistributionen för år 2014. Träffprocenten blev 61,6 procent. Detta är nytt bottenrekord sedan mätningarna började 2011.

Utdelningsstatistik för DN år 2011-2014 (procent):

2011
2012
2013
2014
- tidningsfria dagar
3,0
3,0
3,3
3,0
- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen
24,7
24,9
25,8
24,9
- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen
2,7
2,7
0,8
3,6
- vardagar, utebliven tidning
4,7
7,4
4,4
7,4
Dagar med tidning på rätt dag
64,9
62,0
65,8
61,1


lördag 3 januari 2015

Rumphuggen trollafton

Vi hade tänkt oss att se "Trollkarlens hatt" på teatern i residensstaden. Det är en föreställning som dömts ut av recensenten i Sveriges malligaste morgontidning. Hen tyckte att det skulle vara mer konstnärligt. Morran kunde t ex bytas ut mot en ljusinstallation. "Barnteater" fnös hen som slutkläm. Faktum är faktiskt att det är avsett som barnteater. Tyvärr kan vi inte yttra oss eftersom föreställningen blev inställd p g a sjukdom.

Tanken var vidare att trollaftonen skulle avslutas med teatersupé på det ganska nya fina Brasseri Stadsparken. Den delen kunde genomföras. Det var väl tur det. Vi startade med goda föresatser. Det skulle nog kunna bli en fyra, eller åtminstone en trea. Förrätt var jordärtsskocksoppa med rökt pilgrimsmussla. Den var faktiskt riktigt god. En klar fyra. Jag tog in ställets specialitet - grillad secreto av spansk gris (Iberico Cebo). Den var helt okej och höll väl klass som trea eller fyra. Övriga deltagare beställde grillad biff med kappa, parkens burgare och från barnmatsedeln biff med béarnaise åt Linnea. Kan kanske ses som lite märkligt och ovanligt med biff på barnmatsedeln. Men okej, jag hörde i alla fall inga allvarligare klagomål på huvudrätten.

Brasseri Stadsparken i Västerås. Två grisar.
Om det nu inte hade varit för pompen som serverades till samtliga tallrikar. Den var helt enkelt katastrofal. Det måste ha varit långa processer i livsmedelsindustrin sen den pompen var i kontakt med potatis. Innanmätet påminde mest om pulvermos och ytan var brun och vidbränd. Dessutom osalt. Och serverad i något slags pappstrut påminnande om snabbmatskiosk. En sådan pommes skulle kunna sänka Titanic. Alla föresatser om högt betyg försvann som en isbit i helvetet. Vi närmade oss raskt en etta.

Att det hela kunde räddas till två grisar hade inget med maten att göra. Krogen bjuder på en trevlig miljö i ett märkvärdigt hus. Trots den modernistiska ytan riktigt trivsamt. Och personalen var prompt och tjänstvillig. En särskild avdelad i personalen erbjöd sig till och med att fotografera hela sällskapet.

Till bords. Linnea, Katten Jansson, Ingrid, morfar. Sara var också där men är inte med på bilden.

torsdag 1 januari 2015

Maktövertagande av borgerliga och SD fortsatt i topp

Det förfärliga maktövertagandet i Skinnskattebergs där de borgerliga tillsammans med Sverigedemokraterna tagit makten fortsätter att intressera när och fjärran. Inte mindre än fem av inläggen på tio-i-topp (1, 3, 4, 5 och 8) rör detta. Både dessa inlägg och den allmänna politiska utvecklingen i landet har också en förmåga att locka fram trollen ur vrårna. Men till det ska jag återkomma i senare inlägg.  

Antal besökare var i december 591 (847 i november). Av dessa var 371 (616) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,64 (1,31) och genomsnittlig tid per besök var 110 (80). Regelbundna besökare kom från Sverige, Ryssland, Finland, USA, Norge och Frankrike. Ströbesökarna var från Danmark, Indonesien, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Tyskland.

De tio mest visade inläggen i december:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10