tisdag 29 juni 2021

Nu finns boken om Strömfors att ladda ned


Nu är boken om maktkampen i Strömfors klar. Klicka här för att komma till nedladdningssidan. Boken får fritt laddas ned, spridas och kopieras.


måndag 21 juni 2021

Tidningstjuven ute ur karantänen


Tidningstjuven har inte slagit till på fyra månader. Månne hen har suttit i karantän? Men nu är hen back in business. Idag saknades tidningar för både söndag och måndag. Nu har det gått 171 dagar av år 2021. Av dessa dagar har vi haft Dagens Nyheter i lådan på utgivningsdagen i 117 dagar. Det motsvarar en träffsäkerhet på hela 68,4 procent.

 Utdelningsstatistik för DN år 2021 hittills:

 

Antal dagar

Procent

- tidningsfria dagar

6

3,5

- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen

45

26,3

- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen

1

0,6

- vardagar, utebliven tidning

2

1,2

Dagar med tidning på rätt dag

117

68,4

 

Magsjön

 

Igårkväll var det kvällsmat tillsammans med Linnea och Sara på kineskrogen vid Magsjön i Surahammarfredag 18 juni 2021

Läs Vänsterpartiets insändare om marknadshyror i Fagersta-Posten

Marknadshyror – vägen mot ökade klassklyftor

VÄSTMANLAND Snart kan marknadshyror bli verklighet i Sverige. Marknadshyror gynnar i slutändan bara en liten grupp – nämligen hyresvärdarna. För alla oss andra vore det en stor förlust.

Forskningen visar entydigt att marknadshyror kommer innebära högre hyror, på så mycket som 50 procent i storstäderna och upp till 30 procent eller mer i de mindre städerna. De enda som skulle tjäna på en sådan modell är fastighetsägarna. Det är redan en verklighet i många länder runt om i världen, och vi vet vad de har medfört där. Hyrorna har blivit högre, hyresgästernas trygghet har blivit sämre, fler människor har blivit trångbodda och klassklyftorna har blivit allt djupare.

Förslaget som regeringen, Liberalerna och Centerpartiet vill lägga fram skulle innebära att du stod helt ensam mot din hyresvärd. Med dagens system förhandlas hyrorna fram kollektivt. På samma sätt som kollektivavtalen ger dig trygghet på arbetsplatsen ger de kollektiva hyresförhandlingar dig trygghet i ditt hem. Med marknadshyror får hyresvärden i praktiken sätta hyran själv och som hyresgäst får du helt enkelt acceptera det – eller bo någon annanstans.

Ju populärare ett område är, desto högre hyra ska man få sätta. I dagens läge är det bostadsbrist i de flesta kommuner och många sökanden per lägenhet. Det ger hyresvärden rätt att ta ut en ännu högre hyra än idag för nya lägenheter enligt det förslag som nu ska tas till riksdagen. Vill vi verkligen ha en reform som ytterligare förstärker segregationen?

Det är inte heller bara för hyresgästerna marknadshyror skulle bli en dyr affär. När färre har råd med hyran kommer kostnaderna för bostadsbidrag och försörjningsstöd skjuta i höjden. I Finland där marknadshyror infördes på 90-talet betalar man ut åtta gånger så mycket i bostadsbidrag som vi gör i Sverige, räknat per hyresgäst. Översatt till svenska förhållanden skulle det innebära ungefär en nota på 35 miljarder om året till skattebetalarna. Det är mer än vad hela den svenska polisen kostar.

Vi i Vänsterpartiet vill inte se marknadshyror i Sverige, och vi vet att vi har svenska folket med oss: I undersökningar är mellan 60 och 70 procent emot att de införs. Det vi behöver är att bygga fler billiga bostäder så att alla de som väntar på att flytta hemifrån, lämna ett destruktivt förhållande eller utöka familjen kan få tag på en bostad som passar deras plånbok och livssituation. De flesta ser att det är lägre hyror som behövs, inte högre.

Vasiliki Tsouplaki (V)

Riksdagsledamot Västmanland

Ingrid Sköldin (V)

Ordförande Skinnskatteberg

Pratima Åslund (V)

Ordförande Norberg

Ann-Christine Andersson (V)

Ordförande Fagersta

torsdag 17 juni 2021

söndag 13 juni 2021

Läs om maktkampen i Strömfors (Andra delen)

 Strömfors är ett litet mellansvenskt brukssamhälle. Under snart ett år har kommunalpolitiken i Strömfors skakats av en kris. Det har varit en maktkamp mellan Arbetarpartiet och Framstegspartiet, Bondepartiet, de Konservativa och det högerextrema Fosterlandspartiet. De borgerliga har allierat sig med den nya kommunchefen Nora Aalberg Rönnlund.

Snart kommer boken om maktkampen i Strömfors. Den kommer först att publiceras här på bloggen som följetong. Här kommer nu det andra avsnittet där den gemytliga och idylliska bilden av hur den nya kommundirektören mottogs börjar krackelera. Nästa del kommer att publiceras lördagen den 10 juli. Där tar krisen sin början. I en rapport med oklar status beskylls kommunalrådet för en rad felsteg, bland annat för att ha begått ett ekonomiskt brott mot kommunen. Så småningom kommer hela boken att publiceras på nätet för fri nedladdning, kopiering och spridning.

Trevlig läsning!

 

Kapitel 2  En tidig varningssignal

Men allt var inte frid i idyllen. Det fanns krackeleringar i den nya pigga kommunchefens uppenbarelse. För att belysa dessa ska jag låta mig själv träda in i berättelsen. Jag var vid tiden ordförande i kommunrevisionen. Vi hade under den gångna mandatperioden haft en besvärlig fråga som rörde det dåvarande kommunalrådet Gabors arvoden. Om detta och om efterspelet kan man läsa i min skrift ”Kommunrevisorns testamente”.[1]

Eftersom risken fanns att Gabor skulle framstå i dålig dager om revisionens anmärkningar blev kända la den dåvarande kommunledningen ned mycken kraft på att hindra revisionen från att publicera dessa på kommunens websida. Den nytillträdande kommunledningen hade en mer positiv inställning och efter ett möte med fullmäktiges ordförande och den nya kommunchefen fick jag och den senare i uppdrag att finna former för att revisionen skulle kunna publicera utan ledningens föregående granskning.

Jag träffade kommunchefen i en positiv stämning. Det här skulle nog kunna gå att lösa. Men det hela sprack nästan direkt. Hon var ansvarig utgivare för både websidan och kommunens informationstidning. Och det gällde ju att se till att det inte publicerades något som hotade säkerheten i kommunen och framförallt sådant som ”kunde skada kommunens varumärke”. När jag kollade upp det hela med myndigheterna visade det sig att båda uppgifterna var fel. Ansvarig utgivare för informationstidningen var den förre kommunchefen (han med Armanikostymen). Och websidan saknade registrerad utgivare.

Jag konfronterade Nora med dessa uppgifter, och upplyste henne om att det var ett brott enligt Tryckfrihetsförordningen att oriktigt uppge sig vara ansvarig utgivare. Jag upplyste henne också om att det för mig som revisor var oacceptabelt att hon som främsta företrädare för kommunstyrelsen, vars verksamhet granskades av revisionen, skulle avgöra vad revisionen fick berätta för medborgarna. Även om ”varumärket” inte tillhör vad ansvarssystemet är avsett att skydda, gäller också enligt TF att inget får publiceras mot utgivarens vilja.

Det blev aldrig någon lösning på den här frågan. Jag skrev till kommunstyrelsen och föreslog att revisionens del av hemsidan inte skulle stå under utgivarens kontroll, utan skulle ha en egen utgivare. En sådan lösning var enligt Myndigheten för press, radio och tv möjlig. Mitt förslag avslogs efter förslag från Fosterlandspartiet av kommunstyrelsens majoritet (de borgerliga plus Fosterlandspartiet) med motiveringen att det liksom tidigare var kommunchefen som skulle vara utgivare. Det var en sanning med modifikation.

Nu hade det knorrat till sig i relationen och vid ett möte i revisionen hade framstegspartisten Joakim Lydquist fått spel och skällt som en bandhund. Kommunchefen hade kontaktat honom och berättat om sin nesa[2]. Jag ordnade ett möte med kommunchefen. Med sig hade hon säkerhetschefen. Orsaken var att hon menade att jag hade hotat henne. När hon inte riktigt kunde precisera detta hot ändrade hon till att jag hade försökt skrämma henne. Hu!

Att hon skulle ha sagt sig som utgivare vilja värna ”kommunens varumärke” blånekade hon till. Eftersom säkerhetschefen också var med passade jag på att ta upp frågor om kommunledningens hållning till revisionens granskningar. Efter en granskning av IT-säkerheten som med stort stök och bök blivit genomförd, bland annat måste våra granskare säkerhetsklassas av Säpo, hade jag fått signaler från revisionens sakkunniga biträde om att kommunchefens inställning till granskning var lite, så att säga, al dente.

Biträdet hade berättat att nu hade kommunchefen ”godkänt” att revisionen gjorde ett par andra granskningar. Biträdet hade själv aldrig hört talas om att det skulle krävas ett sådant godkännande. När jag påpekade att det enligt kommunallagen inte krävdes något sådant godkännande, så blånekade hon igen. Hon hade aldrig granskat tilltänkta undersökningar för att eventuellt ”godkänna” dem.

Bland annat på grund av dessa erfarenheter av den nya käcka kommunchefen tog jag i min föredragning i fullmäktige av revisionsberättelsen upp kommunchefens ansvar. Utöver skärmytslingen om revisionens kommunikation med medborgarna tog jag upp ett antal andra punkter där kommunstyrelsen fått utstå kritik från revisionen. Det är ju styrelsen som är ansvarig gentemot fullmäktige och inte tjänstemännen. Men om styrelsen menar att den drabbas av kritik på grund av inkompetenta eller illvilliga tjänstemän, så får det bli kommunstyrelsens sak att utkräva ansvar av dessa.

Så här sa jag i kommunfullmäktige:

För det första kan man konstatera att den klandrade kommunstyrelsen ju redan har avgått. En konsekvens av den strängare sanktionen att avstyrka ansvarsfrihet är annars att den eller de klandrade kan avsättas. Det verkar inte meningsfullt att avsätta de redan avgångna.

För det andra är det ju, som så ofta fallet att kommunstyrelsens ledamöter svävat i ovisshet och okunnighet om de brister som funnits i olika avseenden. Icke desto mindre bär de förtroendevalda ansvaret för brister som i huvudsak beror på hur förvaltningen fungerar.

I en kommun som, liksom Strömfors, har organiserat sin förvaltning med en stark ledningsposition i form av kommundirektören, blir det av central och avgörande betydelse att den kommunchef man anställt klarar av sin uppgift. På sitt sätt reduceras kommunstyrelsens ansvar till att anställa en kommunchef som har gott omdöme, goda kunskaper och kompetens. Annars riskerar man att det blir brister som får möta kritik och som de förtroendevalda får bära ansvaret för.

Det är kommunstyrelsens uppgift att se till att man har en omdömesgill, kunnig och kompetent kommunchef. Det är inget som revisionen har någon del i. Men jag vill gärna deklarera som min personliga uppfattning, att har man en kommunchef som inte har de här egenskaperna, så borde man se till att avsluta anställningen.

Under 2018 har två kommunchefer varit verksamma. Den ene har redan lämnat sin anställning. Ansvaret faller därför tungt på den nuvarande kommundirektören. Mot bakgrund av de brister som revisionen har uppmärksammat och den anmärkning som kommunstyrelsen får i revisionsberättelsen, så skulle jag om jag satt i kommunstyrelsen istället verka för att den nuvarande kommundirektörens anställning upphör.

Övriga, politiska motståndare men även vänner var fortfarande i förälskelsefasen. Det är en överdrift att påstå att jag blev populär efter inlägget. Handfast tröst erbjöds kommunchefen redan på fullmäktiges möte, och en lång tid därefter bemöttes jag avmätt.[1] ”Kommunrevisorns testamente” kan laddas ned från http://backbergslagen.blogspot.com/p/sondag-28-januari-2018-bok-om-kommunal.html. Henry Bäck 2018 Kommunrevisorns testamente Göteborg: Förvaltningshögskolan

 [2] Vid ett senare tillfälle fick hon frågan varför hon just vänt sig till Lydqvist. Hon svarade då, att det var den ende i revisionen som hon fick tag på.


fredag 11 juni 2021

Aguéli och Sala

 

Tre bilder av Ivan Aguéli. Född i Sala 1869. Muslim (sufist). Överkörd av ett tåg i Barcelona 1917


Porträtt av Ivan Aguéli av Ragnar Alyre


"Europa och tjuren", gips, av Carl Milles


Åparti i Salalördag 5 juni 2021

Då fick dansken på moppo

 


För 500 år sen, den 28 april 1521 drevs de dansksinnade ut ur Köping. Segern firades på Strö gård. Alla blev fulla och inga vaktposter sattes ut. Vid midnatt återvände danskarna och utplånade hela den svenska styrkan. Detta har blivit känt som ”Köpingsleken”.

Men dagen därpå kom ingen mindre än Gustav Vasa själv till Västerås med sin här. Vid Badelunda fick dansken på moppo och drog sig tillbaka till Västerås. Staden belägrades av svenskarna ända till i maj då danskarna gav upp. De som inte retirerade blev kvar på slottet bet sig fast på Västerås slott ända till januari 1522.

SVT Nyheter Västmanland har gjort en serie inslag om ”slaget om Västmanland”. Titta på den här


fredag 4 juni 2021

En nolla för mycket


I det uppjagade tillstånd som blir naturligt när man tänker på vad krisen - som utlöstes av den nu avsatta kommunchefen - har kostat Skinnskattebergs kommun, blev det en nolla för mycket. Sjuklönen som kostat kommunen 40 000 kronor i månaden när kommunchefen varit sjukskriven blir för sju månader inemot 300 000 kronor. Och alltså inte 3 miljoner som det blev med den extra nollan.

Totalsumman kan alltså i värsta fall bli 3,5 miljoner, inte 6 som jag skrev i ett tidigare inlägg. Det motsvarar nästan 900 kronor per kommuninvånare. Men inte heller det är ju direkt billigt.

Så kan det gå när det blir en nolla för mycket.

torsdag 3 juni 2021

Idag var vi i Ängelsberg

Skulpturparken: "Äppelpojkar" av Paul "Pålle" Elgström

Skulpturparken: "Servicetornet Livslögnen" av guess who
Skulturparken: Åparti och "Sargassohavet" av Uta Jacobs
Ett världsarv

 

Skulpturparken: "Vi gav oss av i gryningen" av Tobbe Malm

Skulpturparken: "Skogsro" av Jonas Welintisdag 1 juni 2021

Skinnskattebergs borgerliga åt höger världsnyhet

Kuppförsöket i Skinnskattebergs kommun och den efterföljande nästan åtta månader långa krisen, som nu förhoppningsvis närmar sig sitt slut, intresserar fortfarande. Och intresset är globalt. Fyra av de tio topphistorierna rör den kommunala krisen. Ett särskilt intresse riktar sig mot kommunens, och särskilt de demokratiska borgerliga partiernas högervridning. I topp är nyheten att de borgerliga enats om att som sin representant i kommunstyrelsens presidium välja det reformerade nazistpartiet Sverigedemokraternas gruppledare. Men också vad gäller politikens innehåll drar det åt höger. De borgerliga och SD har enats om ett remissvar om integrationspolitiken. Det har också gjorts ett populistiskt uttalande mot vindkraft. Till detta har till och med och sorgligt nog Socialdemokraterna anslutit sig.

Antal besökare var i maj 1 473 (1 063 i april). Av dessa var 821 (374) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,42 (1,51) och genomsnittlig tid per besök var 37 (111) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, USA, Brasilien, Tyskland, Japan, Kina, Nigeria, Indonesien, Ryssland, Mexiko, Spanien, Storbritannien, Indien, Bangladesh, Italien, Etiopien, Frankrike, Sydkorea, Malaysia, Turkiet, Vietnam, Myanmar, Filippinerna, Taiwan, Argentina, Australien, Egypten och Iran. Ströbesökare dök också upp från 61 andra länder jorden runt.

De tio mest visade inläggen i maj:

 

1

Skinnskatteberg: De borgerliga släpper in SD i värmen (ny)

2

Krisen i Skinnskatteberg: Carina gör på stället hopp (ny)

3

Socialdemokraterna och högern mot vindkraft (ny)

4

Elefantens hämnd (ny)

5

Tyska kyrkan i Gunnilbo (4:a)

6

Borgerliga och SD vill stoppa bidrag till invandrarföreningar (ny)

7

Snart ny bok: Maktkamp i Strömfors (ny)

8

Det blev dyrt det här - men det är det värt (ny)

9

Läs Vänsterpartiets insändare om vindkraft i Fagersta-Posten (ny)

10

Illaluktande härva i Skinnskattebergs kommun (7:a)