onsdag 30 mars 2022

Ingen, inte ens UG, vet något om regionerna

Nu pågår en miniserie i SVT:s uppdrag granskning om regionerna, som landstingen dumt nog kallas nuförtiden. Serien inleds med att en reporter meddelar att nu kommer något som du inte vet något om. Ingen vet vilka som styr i regionerna. Ingen känner till politikerna. Ingen vet vad som skiljer partiernas ståndpunkter åt. Och, skulle man kanske lägga till: Ingen, åtminstone inte UG, vet var regionernas gränser går.

Efter en kampanj av bland annat miljardären Anders Wall bytte Heby kommun 2007 länstillhörighet från Västmanlands län till Uppsala län. Därmed hör alltså Heby kommun till Region Uppsala och inte till Region Västmanland. Så har det varit de senaste 15 åren.

Detta vet SVT:s Uppdrag Granskning inte. Titt som tätt i programmet presenteras en karta över landets indelningen i regioner. Och si, där hör Heby kommun fortfarande till Region Västmanland. Det är så sant att regionerna är okända.


Del av SVT:s karta över regionernafredag 25 mars 2022

Språkpolisen jagar upp sig också om främmande språk

Jag är så gammal att vi läste tyska som främmande språk både i realskolan och gymnasiet. Numera kan just ingen i Sverige ens uttala tyska ord. Än mindre förstå dem. Under min yrkesaktiva tid deltog jag vid ett par tillfällen i EU-finansierade projekt. Detta innebar ett obegripligt omfattande resande till olika möten. Vid ett tillfälle hade vi ett möte i Heidelberg. När jag kom till möteslokalen tillsammans med den yngre doktorand som var assistent blev vi lite osäkra på var ingången var. ”Det finns en skylt här, där står det kanske var man går in” sa den i svensk grundskola och gymnasieskola utbildade doktoranden. Här är den utpekade skylten:


På senare tid har jag allt oftare hört, även bildat folk, uttala prepositionen von som ”vånn”. Senast idag hörde jag ett föredrag av en museitjänsteman som talade om greven vånn Hermansson på Färna. Och inte heller är det sällsynt att det talas om den lilla bilen ”vålksvagen”. Jag håller med om att tyska språket är lite egendomligt med att uttala v som f. Men vi rår nog inte på 80 miljoner talare, utan får acceptera märkligheten.

Att Joakim vånn Anka fått en sådan utbredning hänger förstås ihop med brister i skolväsendet och den bara delvis därmed sammanhängande anglifieringen. Karl-Oskar och Kristina landsteg förmodligen i Nevjårk, men det gör nog ingen nuförtiden. Däremot kan man nog föreställa sig att en Parisresenär som landat på Sjalldegul-flygplatsen så småningom tar en promenad på Tjämpselaisses eller att en och annan mer östorienterad reser till Djajväskajlä i Finland.onsdag 16 mars 2022

Minister Ygeman bjuder med armbågen

Herr minister

Den ryska krigsmaskinen håller på att bomba Ukraina tillbaka till stenåldern. Målet är att krossa den spirande ukrainska demokratin och installera en av Putin godkänd landsförrädarregim. Kvinnor och barn och icke vapenföra män flyr för livet. Det finns prognoser som pekar på att 12 miljoner kommer att fly. Det är en fjärdedel av landets befolkning.

Grannländerna i väster, Polen, Ungern och Slovakien, som sedan flyktingvågen 2015 vägrat ta emot flyktingar öppnar sig nu för de ukrainska flyende. Det utlänningsfientliga Danmark tar emot och överväger att inte plundra de flyende på värdeföremål och inte ens deportera dem till Afrika. Entusiasmen att hjälpa till sprider sig i den svenska befolkningen. Till och med Sverigedemokraterna välkomnar de ukrainska kvinnorna och deras barn. ”De är ju riktiga flyktingar” enligt ledande sverigedemokrater.

Men då står han där. Som en uttryckslös trästock. Minister Ygeman (S): ”Vi ska förstås ta emot ukrainska flyktingar, men egentligen gjorde vi ju vårt och mer därtill 2015. Nu måste andra länder i EU ta sitt ansvar.”

Nu råkar det vara så, att ukrainska medborgare har en annan rättslig ställning än de syrier och andra som kom hit då. Detta i kraft av 90 dagars visumfrihet och i kraft av massflyktdirektivet som inte kräver asylprövning. Så hur ska Ygeman bära sig åt för att hejda flyktingströmmen från Ukraina. Ja, han får ta till det gamla tricket att bjuda med armbågen.

Kommer de hit så får de räkna med att bo i tält eller i bästa fall i lagerlokaler. Och för att registrera sig får de köa som på Systemet en midsommarafton. Och registreras ska de. Det kan ju smita sig in både terrorister och gangsters bland barnen och deras mammor.

Minister Ygeman kan verkligen konsten att hälsa välkommen. 

Läs om maktkampen i Strömfors (elfte delen)

 


Strömfors är ett litet mellansvenskt brukssamhälle. Under snart ett år har kommunalpolitiken i Strömfors skakats av en kris. Det har varit en maktkamp mellan Arbetarpartiet och Framstegspartiet, Bondepartiet, de Konservativa och det högerextrema Fosterlandspartiet. De borgerliga har allierat sig med den nya kommunchefen Nora Aalberg Rönnlund.

Nu finns boken om maktkampen i Strömfors. Den publiceras här på bloggen som följetong. Här kommer nu det elfte avsnittet. I det förra avsnittet gick kommunchefen Nora Aalberg Rönnlund till attack med en anmälan mot kommunalrådet Karin Rosén som påstås ha utsatt Rönnlund för kränkande särbehandling. De flesta beskyllningar avvisas av de konsulter som utredde anmälan. Här ska vi se hur Rönnlund får hjälp av en PR-konsult med kopplingar till de konsulter som utredde kränkningsanmälan. PR-konsulten mobiliserar också en juristprofessor för understöd. Nästa del kommer att publiceras den 9 april. Avsnittet handlar om försök att trappa ned konflikten, vilket dock försvåras av borgerliga politiker som har svårt att hålla fingrarna i styr. För gratis nedladdning av hela boken, klicka här.

Trevlig läsning!

 

Motoffensiven

In på scenen kliver nämligen Daniel Ahl. Ahl är VD för AB Daniel Ahl Kommunikation. Bolaget ska enligt egen beskrivning bl a syssla med PR-verksamhet för offentlig sektor m m. Ahl är för närvarande uthyrd av sitt eget bolag som redaktionschef för tidningen ”Inlänningen”, som ges ut i Inlandets läns residensstad (alltså samma som konsultbolaget Kropp & Knopp).

Tidningen ”Inlänningen” var en del av Bondepartiets numer sålda tidningsimperium. Den utkommer en gång i veckan i en upplaga på drygt 3 000 exemplar och avser att täcka Inlandets län med cirka 140 000 hushåll. I två av hundra Inlandshushåll håller man sig alltså med tidningen ”Inlänningen”. Att det alls skulle vara någon spridning i Strömfors är osannolikt. Någon reguljär journalistisk bevakning av Strömfors och omgivande kommuner förekommer inte.

Det var därför en överraskning när det i mars 2021 började dyka upp artiklar i ”Inlänningen”, skrivna av Daniel Ahl, om krisen i Strömfors. Artiklarna vinklas starkt åt att det handlar om en konflikt mellan kommunalrådet och kommunchefen, och att det i denna konflikt är kommunchefen som är den förfördelade parten.

Med tanke på tidningens spridning och spridningsområde kunde det ha blivit ett, om än kraftigt, slag i luften. Om det inte hade varit för facebook-gruppen ”Vad du behöver veta om Strömfors”. Gruppen som startade 2014 publicerar framförallt material om olika evenemang på orten. Under en typisk vecka våren 2021 fanns ett inlägg om yogaövningar, ett om ett dansläger och ett om friluftsfrämjandet. Företagare gav sig till känna om vad de har att erbjuda: jordförsäljning, restaurangen om sitt bröd, ett kafé med sina öppettider, om försäljning av rökt fisk och godis på torget. Det mest samhällstillvända var ett inlägg där författaren beklagade sig över klotter på allmän plats.

I det här sammanhanget dök plötsligt Daniel Ahl upp med länkar till sina artiklar i ”Inlänningen” med rubriker som:

  • Kommunalrådet utsatte kommunchefen för kränkande särbehandling
  • Professorn i förvaltningsrätt: Beslut som kommunalrådet skriver under är hennes ansvar!
  • Här är beviset: Kommunchefen blev felaktigt anklagad av kommunalrådet
  • Toppbråket: Så fick kommunalrådet en fördel på bekostnad av kommunchefen
  • Misstänkt kränkande särbehandling utreds – ledningsbråket i kommunen fortsätter

I ett par av artiklarna har Ahl lyckats locka juridikprofessorn Pelle Wallin att uttala sig. I den ena framhåller Wallin att man måste ta ansvar för vad man skriver under. Kommunalrådet har skrivit under ett ordförandebeslut om att uppdra åt kommunchefen att upphandla vikarierande ekonomichef av nuvarande ekonomikonsult (PublicWell om ni kommer ihåg). Professor Wallin drämmer till med att ”annars är man en pellejöns”. I det andra fallet, där resultatet av kränkningsutredningen redovisas blir han så upprörd att han tycker att kommunchefen borde polisanmäla (kommunalrådet och fullmäktigeordföranden?) för grovt förtal. Pelle(jöns) Wallin förekommer ofta i media, och måste vara en opinionsdrivande journalists våta dröm. Han ställer alltid upp och han håller alltid med den som frågar.

Men hur i all världen har Ahl hittat ”Vad du behöver veta om Strömfors” och använt den som kanal? Gruppen har funnits sedan 2014, men Daniel Ahl blev medlem i mars 2021, alltså samtidigt som han började länka till sina artiklar i ”Inlänningen”. Det kan tilläggas att Nora Aalberg Rönnlund blev medlem av gruppen strax innan, medan Joakim Lydqvist varit med ända sedan i december 2020.

Inlandsnätverket

Det ser ut som ett nästan himmelskt ingripande att både Daniel Ahl Kommunikation AB och Kropp & Knopp AB finns i samma stad i grannlänet och att båda blivit så engagerade i Strömfors kommunchefs sak. Men, som Leif G W Persson brukar säga: ”Hata slumpen!”. Det är nog inte alldeles slumpmässigt med Ahl och konsultfirman.

Daniel Ahl var anställd av SVT Inlandet i över 20 år när han 2015 sa upp sig för att bli kommunikationschef i kommunen. I augusti 2017 sa han upp sig också där. Innan dess hade han och två andra chefer hotats av uppsägning: Det var chefen för en administrativ förvaltning som vi kan kalla för Jane och personalchefen som vi kallar John. Orsaken skulle ha varit att kommunen inte ville tillåta att de jobbade med sina egna företag på arbetstid. Men det förekom också andra konflikter särskilt infekterad var kommunens konflikt med Jane. Alla tre sade då upp sig. Alla tre skulle bli egna företagare enligt SVT Nyheter Inlandet. Daniel Ahl säger att han kommer att samarbeta med Janes och Johns företag.

Jane är idag seniorkonsult och delägare i Kropp & Knopp AB. På hennes LinkedIn-sida skriver Daniel Ahl: ”Jane är en av de klokaste människor som jag någonsin har känt. Med sin energi, sitt mod, sin etiska kompass och sitt goda hjärta är hon en av de bästa chefer, kollegor och vänner man kan tänka sig.” Också John är seniorkonsult och delägare i Kropp & Knopp. Kopplingen förstärks av att Daniel också har författat artiklar på bolagets nätsidor.

Det finns alltså en direkt koppling mellan PR-konsulten Ahl och HR-konsulterna Kropp & Knopp, båda lokaliserade till samma stad. Kopplingarna mellan detta ”Inlandsnätverk” och Strömfors är svagare. En av företagets mer namnkunniga konsulter (också han avsutten förvaltningschef från samma kommun som Ahl, Jane och John) studerade ekonomi vid ett universitet i Nordtyskland 1990 – 1995. Samtidigt studerade Christina Gabor ekonomi vid samma universitet 1994. Det är visserligen ett medelstort universitet, men frågan är hur många av studenterna som var svenskar som läste ekonomi 1994? Det kan inte uteslutas att de kände varandra.

Sandlådan

I den enklare politiska diskussionen får man ibland höra att politikerna driver ”sandlådepolitik”. Jag tror att man med det menar att de (på ett barnsligt sätt) mest sysslar med att bevaka sina positioner istället för att diskutera sakfrågor och lösa problem. ”Det där är min hink”, ”Hon tog min spade”, ”Du är dum” skulle vara tänkta repliker innan man tar till knytnävarna. Jag har alltid blivit provocerad av sandlådepåståendena. Jag tycker att det är nedsättande både för småbarn och för politik. Att bevaka och försöka förbättra sina positioner är ett naturligt inslag i politik. Bara med bra positioner är det möjligt att förverkliga sitt program. Samspelet mellan strategi och taktik å ena sidan och politikens innehåll å andra sidan är ett viktigt tema i den gren av statskunskapen som utgår från politik som rationellt handlande. Leif Lewin menar t ex i sin bok Ideologi och strategi[1] (1984) att det ena förutsätter det andra.

Men, när jag läst materialet från Strömfors-fallet får jag trots det ett intryck att det hela ibland faktiskt tenderar till att bli väldigt barnsligt: ”Skyll inte på mig – det var hon som gjorde det”. ”Hon vill bli av med mig”, ”Jag blir ignorerad”, ”Det sägs elaka saker om mig”, ”Jag blir ’uthängd’”, ”Hon ljuger om mig.”

Det kommer att handla om den egna personen och hur illa en bestämd motspelare behandlar en. Det tycks faktiskt handla om annat än att i den statsvetenskapliga meningen stärka sina positioner i ett spel om makten. Kanske får förklaringen sökas i helt andra vetenskapsgrenar än statsvetenskapen.

 

 [1] Leif Lewin (1984) ”Ideologi och strategi. Svensk politik under 100 år Stockholm: Norstedt

måndag 7 mars 2022

Kravet på folkomröstning om Skinnskattebergs 55-miljonersbrandstation fortfarande aktuellt

I lördags berättade jag att kommunstyrelsen i Skinnskatteberg gjort ett försök att stoppa folkomröstningen om bygget av 55-miljonersbrandstationen. Den skulle stoppas, menade man, därför att ”anbudstiden har gått ut”. Detta stämmer inte. Anbudstiden gick ut i september och upphandlingen har ännu inte avbrutits,

Det som tillkommit de senaste dagarna är dessutom en motion av två sossar och en folkpartist (”liberal”) där de föreslår att en partisammansatt grupp ska tillsättas för att ta fram nya underlag för nybyggnation av brandstation. Enligt reglerna ska motioner skickas till kommunstyrelsen som en får komma tillbaka med förslag till beslut till fullmäktige.

Inför fullmäktiges möte som nyss avslutats fanns alltså motionärernas förslag om en arbetsgrupp samt kommunstyrelsens förslag att inte genomföra någon folkomröstning. Beslutet att säga nej till folkomröstningen avvärjdes genom att fullmäktige på förslag från Socialdemokraterna och Vänstern skickades tillbaka till kommunstyrelsen.

Först när beslut fattats om förslaget om en arbetsgrupp kan man ta ställning till om det ska bli någon folkomröstning. I motiveringen till beslutet att skicka tillbaka frågan sägs att: ”Om då Kommunfullmäktige beslutar i linje med folkinitiativets krav behöver ingen folkomröstning genomföras.”

Alla de som skrivit under folkinitiativets namnlistor ska veta, att folkomröstningskravet inte är dött. Om inte de krav som folkinitiativet ställt blir uppfyllda, så ska det bli en folkomröstning.

Annat på kommunfullmäktige

Två moderatpolitiker har hoppat av från sina uppdrag. Den ene var ersättare i kommunstyrelsen. På Moderaternas förslag valdes nu den ökända avsatta kommundirektören Marie Tollefsen Markström som ersättare i kommunstyrelsen. När Markström nu bekänner färg kommer turbulensen under 2020 – 21, där hon försökte avsätta det socialdemokratiska styret i kommunen i ett mer förklarat ljus.

Om den högerextremistiska moderatledaren Bo Öberg kan för övrigt noteras, att han i en radiointervju i morse titulerade sig ”oppositionsråd”. Det bör framhållas att det är han själv som utsett sig till oppositionsråd, ett uppdrag som inte finns i kommunen. Men Öberg har titelsjukt varit i farten redan tidigare. Redan 2016 utropade han sig till kommunalråd. Detta trots att folkpartisten (”liberalen”) Carina Sándor då var kommunalråd.

 

  

I morgon är det Internationella Kvinnodagen

 


 
Lär om Internationella Kvinnodagens historia

lördag 5 mars 2022

Varför så rädda för folkets röst?

Nästan var femte väljare i Skinnskatteberg skrev på Folkinitiativets namnlistor där det krävdes att det planerade bygget av en ny brandstation för 55 miljoner kronor skulle stoppas. Om man inte stoppade projektet krävde undertecknarna en folkomröstning om frågan.

På måndag ska kommunfullmäktige ta ställning till kravet om folkomröstning. Kommunstyrelsen har vid ett extra sammanträde i torsdags beslutat föreslå att det inte ordnas någon folkomröstning. Som skäl för detta pekar man på att "anbudstiden gått ut". Riktigt vad de menar med det är oklart, eftersom anbudstiden (alltså den tid man har på sig att lämna in ett anbud) gick ut redan i somras. 

Fullmäktiges beslut att anta 55-miljonersprojektet har dessutom tillfälligt stoppats av Förvaltningsrätten efter att det överklagats. De medlemmar i Initiativkommittén som överklagat till domstolen pekar på flera fel som begåtts. Bland annat fanns det inga pengar för att finansiera beslutet. I budgeten finns det bara 31 miljoner kronor reserverade. ”Det är som ett avsnitt av Lyxfällan”, sa en av kommittémedlemmarna i en TV-intervju.

Det som är viktigt att komma ihåg är att 55-miljonersprojektet alls inte är definitivt stoppat. Domstolens verkställighetsförbud gäller bara till dess att dom avkunnas. Och Folkinitiativets krav att stoppa projektet är inte uppfyllt. För att det ska vara helt stoppat krävs dels att det tilldelningsbeslut som felaktigt skickades till anbudsgivaren redan i september i fjol tas tillbaka, dels att man fattar beslut om att avbryta upphandlingen.

Det här är alla beslutsfattare i kommunstyrelsen medvetna om. Kravet om en folkomröstning kvarstår alltså till dess att upphandlingen avbrutits och tilldelningsbeskedet återkallats. Varför kommunstyrelsen inte låtsas om detta är inte känt.

Det troliga är väl att de borgerliga griper efter ett sista halmstrå för att hindra folkviljan att komma till uttryck i en omröstning. Sverigedemokraterna är säkert inte lika sluga utan halkar bara med i sitt allmänna folkförakt. Det som förbryllar är hur S-ledamöterna har resonerat. De socialdemokrater som var med på styrelsemötet var det numera petade kommunalrådet Lena Lovén Rolén, Helena Öling, Pentti Lahtinen, Roger Ingvarsson och Sabine Thungren. Den enda som yttrade sig var det petade kommunalrådet.

Nu är det inte klart med kommunstyrelsens beslut. På fullmäktige på måndag krävs det att minst en tredjedel av ledamöterna röstar för att folket ska få yttra sig. Det är minst elva ledamöter det. Vänsterpartiet har två fullmäktige och Socialdemokraterna tolv. För att inte kravet på folkomröstning ska dribblas bort krävs det med andra ord att de båda vänsterpartisterna och minst nio socialdemokrater röstar ja.

Förhoppningsvis har de fem S-märkta i kommunstyrelsen bara blivit bortkollrade av de borgerliga, och att de i fullmäktige röstar för en folkomröstning. Annars kommer även det socialdemokratiska partiet att framstå som motståndare till folkviljan. Och det bådar inte väl inför höstens val. Vem har förtroende för valda som till varje pris vill undvika att låta väljarna få säga sin mening?

 

fredag 4 mars 2022

Jubileumsveckorna fortsätter

 

Tårta i eftermiddagssolen på Lillevillas veranda

Födelsedagsbarn med dotter och dotterdotter på trappan till Färna Herrgård efter trerätterslunch