torsdag 29 maj 2014

Ekelöv

Grönt. Gårdseken i vårskrud. Tamejfan det grönaste jag har sett

tisdag 27 maj 2014

Gubbiga bussar i Linköping

Buss på! Tjejer!
Vid vår påskresa till Skåne blev vi mellan två tåg sittande en timme i järnvägsparken i Linköping. Vi hade då god tid att studera de stadsbussar som i strid ström for mot centralstationen. Det visade sig att Linköpings bussar, liksom kollektivtrafikfordon på många håll, har namn. Se, där passerade nu framför våra ögon Bernhard, Einar, Hugo, Johnny, Martin, Otto, Ture och allt vad de hette. Men faktiskt inte en enda kvinna. Vi blev lite upprörda å Linköpings kvinnors vägnar. Var det bara Bernhard, Otto och Ture som hade haft betydelse i staden och inte en kvinna. Och vad hade Linköpings feminister för sig? Eller har de försökt men tvingats ge upp inför den kompakta gubbmuren?

Strax innan vi skulle stiga på tåget söderut förbättrades emellertid kvinnorepresentationen något. Se där kom sångerskan Louise von Hoffsten, skådespelerskan Marie Göranzon, den medeltida drottning Ulfhild, som var gift med inte mindre än tre kungar (efter varandra) och några tjejer till. Men inte kunde de mäta sig med den väldiga gubbdominansen med sådana storheter som repslagaren Adolf Fredrik Wahlbeck, Josef Jonsson som uppfann en kapsyl, kungafotografen Einar Jagerwall och Hans Meijer som är mest känd för att ha godkänt min trebetygsuppsats.

Väl hemkommen har jag nu kollat upp saken: Det ska finnas 65 namngivna stadsbussar i Linköping. Av dessa har 10 kvinnonamn. Det motsvarar ungefär 15 procent. Av befolkningen i Linköping är förstås sisådär hälften kvinnor, men inte så bemärkta att de får namnge bussar. Man kan jämföra med t ex Göteborgs spårvagnar. Enligt spårvägens egna publicerade uppgifter har 40 spårvagnar kvinnonamn medan 104 har mansnamn. Till detta kommer sju vagnar med grupper som namn, t ex ”Göteborgskoloristerna”, ”After shave” och ”Göteborgssymfonikerna”. De 40 kvinnovagnarna utgör drygt 26 procent av alla. Betydligt bättre än Linköping alltså.

Vi kan också jämföra med Stockholms tunnelbanevagnar: 128 vagnar av 270 har kvinnonamn. Det blir ungefär 47 procent, så där är det närapå jämställt.

Men Linköping får verkligen ställa sig i skamvrån som den verkliga gubbstaden.


Skäms Linköping!

lördag 24 maj 2014

Pudelpoäng: Race to the bottom

Den minnesgode läsaren erinrar sig att vi åkte med X2000 från Lund till Linköping den 20 april. Maten i bistron var slutsåld i Alvesta och i vagn 4 var båda toaletterna trasiga och låsta. Jag skrev till SJ kundtjänst och frågade hur det kunde komma sig att det blev så här, och föreslog också att de skulle be om ursäkt. Här är svaret:

Hej !
Tack för att du har tagit dig tid att kontakta oss. Synpunkter till SJ är ett underlag i vårt förbättringsarbete.
Vår ambition är att ge våra kunder ett professionellt bemötande. Det är därför tråkigt att resan inte blev som förväntat.

Vi beklagar det som inträffat och hoppas att vi, trots detta, får se dig ombord på våra tåg framöver.
 Med vänliga hälsningar
SJ AB Josefin Ripenås Nyström

Det gick inget vidare med ursäkten. Det blev inga svar på mina frågor. Noll poäng där. En bra pudel borde se ut så här: ”Förlåt, vi har gjort fel (1 poäng). Vi ska undersöka varför (1 poäng) och lovar att det aldrig ska hända igen (1 poäng)”. Formuleringen ”Vi beklagar det som inträffat” kan väl sägas nästan vara som ”Förlåt, vi har gjort fel”, men bara nästan. Jag ger ett halvt pudelpoäng.

Summa summarum ett halvt pudelpoäng av fem möjliga.

Man kan t ex jämföra med Dagens Nyheter som allt som oftast misslyckas med att få fram tidningen till Västmanland. Så här skriver de i sitt standardmeddelande:

Vi beklagar att du inte har fått din tidning (0,5 poäng) och ersätter dig genom att förlänga din prenumeration med en dag. Om du betalar din prenumeration via autogiro blir du krediterad med motsvarande belopp. 
Vi kommer att kontakta distributören i ditt område och påtala problemet (0,5 poäng). Skulle det kvarstå ber vi dig att kontakta oss via chatt eller telefon. 
Summa ett pudelpoäng av tre möjliga. Faktiskt betydligt bättre än SJ.

Ett annat exempel kan tas från Västmanlands lokaltrafik som under en vecka körde förbi en hållplats i Köping utan någon form av information och lämnade resenärer som väntade där med lång näsa. Vid ett tillfälle visste inte ens föraren vilken väg hen skulle ta.

Också de ”beklagar” (ett halvt poäng för likheten med ”Förlåt, vi har gjort fel”. De säger också att de har vidarebefordrat mailet till trafikplanerarna som kommer att besvara mitt mail. Något sådant svar har ännu efter 26 dagar inte kommit. Det blir ett halvt poäng för försöket att få svar på hur det kan komma sig att det blev så stolligt.

Också här ett pudelpoäng av tre möjliga.

Ingen pudel når särskilt höga poäng. Men SJ är klart sämst.

Vad blir förresten SJ AB om man läser det baklänges?
onsdag 21 maj 2014

Strövtåg: Draken i Ströbohög

I förra avsnittet tog vi vår utgångspunkt i Ekebybro där den medeltida eriksgatan korsar Hedströmmen. 2,5 km västerut längs eriksgatan hittade vi den fantasieggande Skunkhällen där en gång den mystiska Skunkträdsfrun huserade. I det här avsnittet ska vi istället fara 3,5 km österut från bron till Köpings landmärke nummer ett – den sägenomspunna Ströbohög.
Såhär beskriver en artonhundratalskälla högen:

Ströbohög, näst Balunda- (”Anunda”) högen den största i Westmanland och ett af de skönaste minnesmärken i landet samt har, jemte det icke långt derifrån belägna Nyckelberget, ådragit sig äfven sednare forskares uppmärksamhet genom en dervid fästad sägen (Se Dybecks Runa, sid. 10 2:dra häft.) Inberäknadt åsen, på hvilken den är belägen, har den omkring 70 alnars sluttningshöjd och en omkrets vid roten af 243 alnar.
 
Den respektingivande högen
Jojomensan. Det där låter väl spännande. Vi får vända oss direkt till referensen Rikard Dybeck (jo, det är han som skrev ”Du gamla du fria”). Såhär skriver Dybeck:

Den förste, som anför den hithörande sägnen, …, är Hallman. Han berättar, att, i Ströbohög, ”Oden förvarat mycket gods och penningar, öfver hvilka han förordnat en draka till vecktare, och således, om både draken och godset igenläst högen, och nycklarna till thensamma undangiömt uti ett inte långt therifrån belägit berg, hvilket theraf odens nyckelberg skal vara kallat; såsom thet ock än i dag Nyckelberget heter. På samma berg (fortfar han) står en lund, af hvilken gamla och skuggerika trä ingen fördristar sig något thet ringaste röra, svarandes om man orsaken thertill efterfrågar, att af gammal tid har i thetta berget varit ett starkt rådande, som med ondt vedergäller them, som thenna lunden något förolämpar … Och är i Ströbohög någon dråpelig Konung eller hielte begrafven, then ther med sina tappra bedrifter väl gjort sig värdig att till sin ihågkomst förvaras af de vaksamma nordiska drakar…
Nyckelberget är idag ett bostadsområde i Köping. Det framgår dock av denhär flygbilden av Nyckelberget att det mitt i finns bevarad en träddunge. Månne det är den av Dybeck omnämnda lunden, som man av skräck för att drabbas av skogsråets onda vedergällning lämnat kvar. Är det där som nyckeln finns?

Nyckelberget
Draken

Det där med Oden förhåller sig Dybeck lite kallsinnig till. Dybeck refererar till kyrkoherden i Köping Nicolaus Jonæ Salanus som var den förste att (1667) nedteckna sägnen om Ströbohög. Dybeck skriver: ”

Hallmans uppgift att berget fordom hetat Odens Nyckelberg finnes icke styrkt, hvarföre den är att lemna i sitt värde, destoheldre, som N.Salanus … vet intet af Oden. Hans ord äro dessa: ”Ströö – Är en stoor hög, kallas Strööbohögh, … Sägs att där skal een Jättestuga inne aff Eek byghd vara; nyckeln skal finnas i Nyckelberget, som ligger ett stycke derifrå. I denna högh synes lius brinna.” ”Jemmertuna – är Nyckleberget, hvar ljus synas bripna; dee hafva och sett draken komma ifrå Strööbohög dijt flygande”.
 Jämmertuna socken var Köpings gamla landsförsamling och det synes ha varit ett i övrigt ganska ointressant område. Dybeck skriver ” En föga märkvärdig trakt”. Och Wilhelm Erik Svedelius som faktiskt var statsvetare och professor Skytteanus skriver om Jämmertuna (1894) ”Nära Köping fans ett ej för naturskönhet berömdt, men för nyttans skull berömvärdt ställe, som kallades Jämmertuna brunn. Der fans en helsobrunn, som begagnades med mycken fördel af ortens folk. Brunnen vårdades med utmärkt omsorg af ortens läkare, professoren Ringenson, hvilken härmed verkligen blef stadens och ortens välgörare. Stället kallas nu Johannisdal.” Ja, det var ju alltid något.

Bestigning av Högen. I rollen som bergsbestigare ser vi Ingrid.
Här ligger Ströbohög


Strövtåg i Hedströmsdalen. Tidigare avsnitt i serien:fredag 16 maj 2014

Norge!

I morgon är det sjuttonde maj. Det firar vi genom att lyssna på "Norgevisan" med Helmer Bryds Eminent Five Quartet


tisdag 13 maj 2014

Dagens Nyheter kom inte fram idag. Stulen?

Dagens Nyheter kom inte fram till Västanhed idag. Det kan ju inte vara något fel på distributionen, så den måste vara stulen. Hu! Nu har det gått 133 dagar på dethär året. Av dessa har vi haft tidningen i brevlådan på utgivningsdagen 83 dagar, vilket motsvarar en träffprocent på 62,4 procent. Inte bra.

fredag 2 maj 2014

Valborg i Stockholm

Valborgmässoafton på Matkonsulatet med Doris

Samling för demonstration på Medborgarplatsen tillsammans med 15.000 andra

Nyfascister i apriltoppen

Vem man ska rösta på är även denhär månaden högt på listan över mest lästa inlägg. I topp är förra månadens trea där vi ställer frågan om Sverigedemokraterna är fascister. Resten av tio-i-topplistan är nykomlingar sen mars, men alla gamla godingar.

Antal besökare var i april 485 (536 i mars). Av dessa var 344 (392) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,38 (1,36) och genomsnittlig tid per besök var 83 (77) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, USA, Finland, Brasilien, Tyskland och Danmark. Ströbesökarna var från Argentina, Belgien, Filippinerna, Frankrike, Japan, Norge, Rumänien och Taiwan.

De tio mest visade inläggen i april:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10