fredag 27 januari 2023

Högerpopulismen i spänningsfältet mellan ondska och dumhet

”den ’fascistiska ursoppan’ [har] alltid kokats på förakt mot … kritiskt tänkande och besvärande vetenskap…I praktiken sitter vår nya regering på nåder och böjer sig för ett parti med nynazistiska rötter vars valtriumf delvis stavas förnekelse av obekväma forskningsresultat.” (Maria Törnqvist, DN 23/1 2023)

Jag har haft en föreställning om att de högerextremister, som numera genom Sverigedemokraterna och Tidöavtalet har ett betydande inflytande i svensk politik, har en hård kärna och för den delen också en svans som framförallt drivs av ren ondska. Däremot har de lyckats få det tillräckliga stödet tack vare antiintellektualism och okunnighet i stora grupper av befolkningen. Denna dumhet är inte inneboende i folket, utan den hårda onda kärnan har framgångsrikt planterat ut dumheten.

Journalistgruppen sd-citat.nu har samlat över 600 citat och händelser från de senaste fyra åren. Det är citat av eller händelser där sd-are varit aktörer. Det handlar både om eliten i partiet och om svansen. Gruppen har fokuserat personer med anknytning till Sverigedemokraterna, men det kunde ha gjorts bredare. Citaten är förmodligen representativa för högerextremismen och –populismen i Sverige i början av 20-talet.

Det som till en början förvånade mig lite, var att citat och händelser som i spänningsfältet mellan ondska och dumhet var att uttryck för just ondskan var så dominerande. Här kommer några smakprov:

Om Stefan Löfven: ”Vilken idiot! Ett skott i pannan.” Fullmäktigeledamot (SD)

Om Anne Frank: ”Sedeslös”, ”Kåtheten själv.” Regionfullmäktigeledamot (SD)

Välkomnar en ny Hitler, kallar svarta ”negrer”, vill skjuta skallen av en känd författare. Fullmäktigekandidat (SD)

Skickat bilder på hängning av svarta och mord på somalier. Kommunpolitiker (SD)

Delat inlägg om att muslimer ska skjutas, Adolf Hitler hyllas och svarta kallas ”människoliknande apor”. Ledande lokal SD:are

Delar bilder på en t-shirt med bild av människor som faller från ett flygplan med texten ”Kabul skydiving club. Est 2021” Fullmäktigekandidat (SD)

Publicerat bild av en muslimsk man i ett kikarsikte och en patron och texten ”Here’s your ticket to Allah. Fuck Islam!” Vice ordförande i lokal SD-förening

Regeringen är förrädare och ”yrkar på dödsstraff”. Ersättare (SD) i fullmäktige

Skriver i inlägg ”Döda blattarna” och diskuterar sedan vilken ammunition som kan användas. Kommunalpolitiker och nämndeman (SD)

”Vad säger ni om att i stället för att föra en migrationspolitik där vi attraherar människor med lågt intellekt, så för vi en politik där vi attraherar människor med högt intellekt.” Riksdagsledamot (SD) sedan en man med lätt funktionsnedsättning beviljats uppehållstillstånd.

”Bara att växla ner och gasa! Hade inte tvekat en sekund.” Lokal SD-politiker sedan en tankbil kört in i en Black Lives Matter-demonstration i USA.

Nämndeman (SD) sprider bilder där Stefan Löfven har ett kikarsikte i ansiktet och där det skämtas om en kamphund som biter ihjäl somalier.

”Ge oss vapen så ska vi nog hjälpa till.” Lokalpolitiker (SD) när rikspolischefen bett allmänheten om hjälp mot gängvåldet.

”Härmed presenteras selfie revolvern, det nya bidraget till alla invandrare. Hoppas den kommer att användas flitigt.” Fullmäktige- och kommunstyrelseledamot (KS)

”Christer Pettersson, var är du nu när Sverige behöver dig?” Fullmäktigeledamot (SD) när Stefan Löfven vades till statsminister

”Coolt.” SD-politiker om att Tjetjenien vill införa koncentrationsläger för homosexuella

”Det är fan dags att stänga dörrarna och dra av alla mag ak4:or vi har.” Fullmäktigekandidat (SD)

”Är det verkligen rimligt att det ska vara olagligt och sätta en kula i pannan på en GORILLA?” SD-politiker om FI-ledare

”Alla muslimer borde dödas eller på annat sätt utrotas från planeten.” ”Enda vägen att stoppa denna cancer är att blåsa ut deras hjärnor och dansa på deras lik”. SD-politiker

”Kan ingen ställa sig på Öresundsbron med en kulspruta!” Fullmäktigeledamot (SD)

”Hoppas hon ska dö i ett terrordåd. ”SD-politiker om kvinnlig S-politiker

Invandrare är råttor och ”En bra Svensk journalist är en död journalist.” SD-politiker

”Jag tror det är dags att skjuta några som skapat detta sinnessjuka samhälle.” ”Jag anser att de politiker som ställt till detta elände ska avrättas om de inte rättar till det de ställt till med.” Också domare som friar invandrare ska tas av daga: ”Kan någon se till att de som dömer i denna hovrätt försvinner från jordens yta” och ”de som dömde i målet döms till omedelbar arkebusering.” Fullmäktigekandidat (SD)

Snälla skjut f-anskapet.” SD-politiker om Zlatan Ibrahimovic

Det är en blodig historia som rullas upp. Populärast är skjutvapen även om en del andra medel fantiseras ihop, som att kastas från flygplan, köras över med lastbil, dö i terrordåd eller bitas ihjäl av kamphund.

Vanligaste offer är etniska grupper, särskilt muslimer. En annan ganska stor grupp är politiker, speciellt hatad var Stefan Löfven. Andra grupper som dyker upp är namngivna kvinnor, förståndshandikappade, gängmedlemmar, journalister och domare.

Dumheten har ofta en karaktär av konspirationsteorier, även om det ibland är oklart vilka det är som konspirerar och med vad för syfte. Här kommer några exempel på citat som är uttryck för okunnighet, antiintellektualism och konspirationsteorier.

Jag vet inte var i FN:s klimatpanels olika skrifter som man säger att vi här och nu befinner oss i en klimatkris, jag har inte sett det. Jag har inte sett något vetenskapligt stöd för att det är så här och nu.” Jimmie Åkesson

”Jag blir mer övertygad för varje dag att vi är grundlurade, vaxxet rena döden!!!” Fullmäktigekandidat (SD)

”Vaccinet är en giftspruta.” Riksdagsledamot (SD)

”Klimathotet är bara en enda stor bluff.” Björn Söder

Viss forskning om genus och rasism är för politiserad. ”Forskare får forskningsanslag bara för att bekräfta deras egna uppfattningar.” SD:s forskningstalesperson

”Jag tror inte att det pågår ett krig i Syrien.” Lokalpolitiker (SD)

I skolan ska man presentera evolutionsteorin som en teori bland andra. ”Det är skillnad att uttala sig om något som hänt i nutid, när det finns människor som lever idag som faktiskt var med.” Julia Kronlid (SD) Riksdagens andre vice talman

Malmö fungerar som skräckexempel: ”I Malmö har det gått så långt att det vanligaste namnet för nyfödda pojkar är Muhammed.” Jimmie Åkesson

Några iakttagelser från dessa exempel: För det första är dumheten inte på långt när så frekvent som ondskan i det insamlade materialet. För det andra är det en tyngdpunkt på de verkligen ledande skikten i partiet. Ledarskiktet vill inte framstå som ondskefulla. Det handlar snarare om att betona elitens bedräglighet gentemot vitt spridda uppfattningar hos folket. Klimathotet är en bluff. Coronavaccinet är en giftcocktail. Forskare är politiserade. Kriget i Syrien är en överdrift. Gud skapade världen för sextusen år sen. Sverige håller på att tas över av muslimer.

Partieliten betonar på det här sättet sin autencitet som företrädare för det enkla folket (vardagens folk, vanligt folk, Hjärtlandet). Men det finns en koppling till ondskan. Det handlar om en elit som vill lura på folket otrevligheter (trevligt är ett starkt honnörsord): vindkraftverk, invandrare, muslimer, gängkriminella, giftiga vaccinsprutor, obegripliga teorier om genus och rasism. Det är inte att undra på att en sådan elit väcker starka känslor i folkhavet. Fram med AK4:orna, kulsprutorna och arkebuseringsplutonerna!


tisdag 24 januari 2023

Vem beslöt om lönetillägg till Skinnsbergs kommunchef?

Under en period när Skinnskattebergs kommuns ekonomichef var föräldraledig fungerade kommunchefen också som ekonomichef. Hon fick då en extra lön för detta uppdrag på 30 000 kronor i månaden. Det uppges att kommunstyrelsens dåvarande ordförande Lena Lovén Rolén fattat beslut om lönetillägget. Det hela har lett till en intensiv diskussion på sociala medier. Det har dels handlat om det rimliga i att en chefstjänsteman fått ett så stort lönetillägg, men diskussionen har också kretsat kring om det gått rätt till när kommunalrådet själv fattade beslutet (om det nu var så).

Jag ska här endast uppehålla mig vid denna andra fråga. Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens personalpolitik. Detta formuleras i reglementet för kommunstyrelsen så här:

Kommunstyrelsen är kommunens organ för alla frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

I praktiken fattas beslut i de flesta personalärenden å kommunstyrelsens vägnar av någon annan. Systemet kallas delegation. Det finns en särskild delegationsförteckning för personalärenden, där det framgår vem som fattar beslutet (delegaten) å kommunstyrelsens vägnar.

Om man går igenom delegationsordningen så kan man hitta fyra typer av beslut som rör kommunchefen:

Löneöversyn; delegat är kommunstyrelsens ledningsutskott

Ledighet för offentliga uppdrag m m; delegat är kommunstyrelsens ordförande

Löneförmån/övriga förmåner och ledighet vid studier; delegat är kommunstyrelsens ordförande

Deltagande i kurser och konferenser; delegat är kommunstyrelsens ordförande

Det är förstås en tolkningsfråga om ett lönetillägg som det handlar om här ingår i något av dessa slag av ärenden. Men jag tycker att det inte är uppenbart att det är så. Om jag har rätt i den tolkningen är detta inte ett beslut som kommunalrådet (kommunstyrelsens ordförande) kan fatta på egen hand. Frågan är kanske till och med om det inte helt faller utanför delegationen. Beslut ska då fattas av kommunstyrelsen i dess helhet.

Men, det finns en annan möjlighet för ordföranden att fatta beslut ensam, nämligen om det är ett brådskande ärende som inte kan vänta på nästa sammanträde. Detta regleras i kommunallagens bestämmelse:

En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Det gäller dessutom, att beslut som är fattade av ordföranden i brådskande ärenden, så kallade ordförandebeslut, ska anmälas till nästa sammanträde med styrelsen eller nämnden.

Om beslutet om lönetillägg till kommunchefen var ett sådant ”ordförandebeslut” är frågan om det verkligen var så brådskande att det inte kunde vänta till nästa sammanträde. Frågan är också om beslutet anmälts till kommunstyrelsen. En sådan anmälan ska noteras i protokollet.

I diskussionen har det framgått att det inte är alldeles oomtvistat att kommunalrådet faktiskt var ensam om beslutet. Hon har själv hävdat att ledningsutskottet, som också är personalutskott var med när beslutet togs. Företrädare för den dåvarande oppositionen i utskottet säger sig dock inte minnas hur det gick till. Och protokollet tiger.

Men om vi antar att påståendet om att kommunalrådet själv tog beslutet utan inblandning av andra får man ställa sig två frågor:

Hade kommunalrådet enligt delegationsordningen rätt att fatta ett sådant beslut? Så som jag läser delegationsordningen anser jag inte att det var fallet.

Var det så bråttom att man inte kunde vänta på ett ordinarie sammanträde? Jag kan inte se att någon i diskussionen har påstått att det verkligen brådskade på ett sådant sätt som lagen förutsätter.

Det återstår att klara ut frågan om vad som verkligen hände. Var ledningsutskottet eller kommunstyrelsen involverade i beslutet? När det gäller behörigheten att fatta beslutet tyder dock mycket på att kommunalrådet inte var behörigt. Det är i så fall förstås problematiskt i ett ansvarsperspektiv. I första hand borde kommunrevisionen reda ut den saken, för att eventuellt utkräva ansvar i ansvarsprövningsprocessen senare i vår.

 

måndag 16 januari 2023

"Hur ska det gå i Skinnskatteberg?" "Det går nog bra!"

Hur styret i Skinnskattebergs kommun ska ordnas har fått en tidsfrist till första fullmäktigemötet för 2023, vilket förmodas äga rum i mars. Till dess sitter tillfälligt valda ordförande i kommunstyrelsen och nämnderna. Högsta hönset, kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd är Ewa Olsson Bergstedt (SD). Men SD har bakom sig bara sex av fullmäktiges 25 ledamöter, så det är ingen hållbar lösning. Partierna måste fram till marsmötet i fullmäktige försöka mickla ihop något slags majoritet.

Om man bara räknar det hela rent matematiskt finns det fem kombinationer som precis uppnår majoritet, d v s 13 eller fler platser i fullmäktige.

Två av dessa fem kan man direkt utmönstra eftersom de innefattar S eller V tillsammans med SD (S+SD 15 mandat och SD+L+V 13 mandat). De är helt enkelt politiskt omöjliga.

Kvar blir det då tre lösningar. En av dem är den majoritet som de borgerliga L och M bildar tillsammans med SD (13 mandat). Det var väl den lösning som de flesta väntade sig skulle bli av efter valet. Det visade sig senare att det var omöjligt för de tre partierna att enas om vem som skulle bli kommunalråd. Efter fullmäktiges beslut att bara tillsätta tillfälliga ordförande i styrelsen och nämnderna har sannolikheten för att det ska bli ett sådant maktövertagande sjunkit dramatiskt och närmar sig noll.

Så har vi då två lösningar kvar: Båda är som man kallar blocköverskridande och har S som största parti. Det är S+V+M med 13 mandat och S+L med 14 mandat. Det verkar just nu som mest sannolikt att man lyckas ena sig om endera av dessa båda grupperingar.

Det kan vara dags med en parentes om fullmäktiges sjätte parti, Centern, med en enda plats i fullmäktige. Centern är inte ute ur hanteringen, men de rent matematiska förhållandena är sådana, att det inte har någon betydelse om Centern är med eller inte i en koalition. Politiskt kan det ha betydelse, men eftersom matematiken ser ut som den gör, har jag här utelämnat Centern från resonemanget.

De båda huvudalternativen har båda fördelar och nackdelar (utmaningar?). De kan sammanfattas:


Blocköverskridande överenskommelser riskerar att medföra slitningar inom de olika partierna. Kan man slå ihop sina påsar med sina tidigare huvudmotståndare? Det finns en risk att starkt blockbundna väljare reagerar på samarbetet över blockgränsen (”Var en röst på X i själva verket en röst på Y?”). Det finns också risker i att ”personkemin”, d v s personliga motsättningar styr bort uppmärksamheten från det politiska innehållet och det hela görs till en personfråga. Det kommer inte längre att handla om vilka som ska styra och i vilken riktning utan om vem som ska vara kommunalråd. Det vore bra för den lokala demokratins hälsa om man kan höja sig över den nivån.

Hur ska det gå då? Tja, jag får säga som VPK:s dåvarande partisekreterare Kennet Kvist sa i en TV-intervju när det var något slags inre motsättningar i partiet. På frågan om hur han trodde att det skulle gå svarade han ”Jag tror att det går bra”. I tron att kameran var avstängd slog han sig på knäna och utbrast ”Det där var väl platt sagt”.


måndag 9 januari 2023

V och M i kommunstyren: "Stabilitet, kraftfullt beslutsfattande och pragmatism”

Bildandet av styrande koalitioner i kommunerna har som jag har beskrivit i tidigare inlägg varit särskilt komplicerat efter 2022 års val. I inlägg som analyserat koalitionsbildandet i Västmanlands läns tio kommuner har märkliga iakttagelser kunnat göras. Genomgående har SD vunnit röster i nästan alla de tio kommunerna. Trots att det varit möjligt för de borgerliga partierna att bilda majoritet tillsammans med SD i de flesta av kommunerna, har man lyckats komma till skott i bara en enda kommun. Istället har det på flera håll bildats S-ledda blocköverskridande styren. Det tycks som om intern maktkamp mellan de borgerliga partierna och mellan de borgerliga och SD förklarar mycket av utfallet.

Wikipedia redovisar nu det aktuella läget i landets samtliga 290 kommuner. För Vänsterpartiet har det processerna efter valet varit en framgång. Enligt de nu redovisade data medverkar Vänsterpartiet i styret av 59 kommuner. I de allra flesta av dessa (40 kommuner) ingår Vänsterpartiet i koalitioner där också ett eller flera av de traditionella borgerliga partierna ingår.

I elva av dessa kommuner styr Vänsterpartiet i koalitioner där också Moderaterna ingår. Detta skulle väl av de flesta tidigare betraktats som ideologiskt svårsmält, men dessa elva kommuner visar att det är möjligt att som man säger ”tänka utanför boxen.”

Lidköping

I de fem kommunerna Eda, Falköping, Lekeberg, Lidköping och Vaxholm styr Vänstern i koalitioner där Moderaterna har uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. I kommentarerna betonas bredden och stabiliteten i det nya styret: ”Jag är glad över att det nu äntligen finns förutsättningar för ett nytt, spännande och brett styre” säger Tina Runheim (M) i Vaxholm. Socialdemokraternas Bengt Sandell, instämmer: ”Socialdemokraterna är väldigt glada över att ett brett majoritetsstyre är på plats.” Caroline Elfors (M) i Lekeberg säger ”Alla vi fem partier är väldigt glada för det här samarbetet.” Vänsterpartiets Claes-Göran Borg i Lidköping betonar möjligheterna att även fortsättningsvis driva den egna politiken: ”Vi står fria att driva våra frågor. Vi kommer inte att sitta på läktaren i fortsättningen.”

I de fyra kommunerna Torsås, Strömstad, Vännäs och Bollebygd håller Socialdemokraterna i ordförandeklubban i kommunstyrelsen. Henrik Nilsson Bokor (S) i Torsås säger i en kommentar: ”Det har varit oerhört viktigt för oss att få till en majoritet och nu blir det en stark sådan.” Även i Vännäs betonas stabiliteten. Anna Frej (S) säger: ”Det känns väldigt bra och tryggt inför framtiden. Moderaten Jan Nilsson betonar det goda samarbetet: ”Vi har trots ideologiska skiljelinjer ett nära och förtroendefullt samarbete. Det är bra personkemi i gruppen.” I Bollebygd där S, M, V och MP ingår i styret skriver de fyra samverkande partierna i ett pressmeddelande: ”Samarbetet bygger på en samsyn om tydliga prioriteringar med ett samlat fokus på ett kraftfullt beslutsfattande.”

Degerfors

I Malå och Degerfors har den styrande koalitionen valt en vänsterpartist till kommunstyrelsens ordförande. I Degerfors bildar Vänsterpartiet och Moderaterna minoritetsstyre. Anneli Mylly (V) och Anna Nordqvist (M) sa när det nya styret presenterades: ”Ett pragmatiskt och konstruktivt förhållningssätt partierna emellan ska vara ledord.” Anna Nordqvist lägger till: ”Vänsterpartiet är liksom Moderaterna ett pragmatiskt parti anser vi. Så vi tror att vi på ett konstruktivt sätt kommer att kunna leda kommunen tillsammans.”


söndag 1 januari 2023

Koalitionskarusellen snurrar allt fortare

Så när som på det uppiggande inslaget om grevarna von Hermansson på Färna har läsekretsen i december fokuserat på den allt mer roterande koalitionsprocessen i de västmanländska kommunerna. Mest har det roterat i Skinnskattebergs kommun. Det började så gulligt med att den samlade högern (L, SD, C och M) skulle ta över makten i kommunen. ”Det härliga gänget” som det uttrycktes efter partiernas gemensamma valturné med abonnerad buss. Men härligheten avtog när det visade sig att Liberalerna tänkte ta över hela showen. De tillsatte presidiet i fullmäktige som omedelbart försökte höja sina arvoden i takt med inflationen (nummer 7 på topplistan). När det nu visade sig att valvinnaren SD skulle komma att snuvas på konfekten av de ”härliga” Liberalerna, förhandlades det fram en lösning där L och SD skulle få varsitt kommunalråd (nummer 1 på listan). Då surnade Moderaterna till och hoppade av från samverkan, och vips var majoriteten borta (nummer 3). Då ökade SD trycket på Liberalerna, varvid också de hoppade av. Kvar var bara SD med 24 procent av fullmäktige bakom sig. L:s avhopp tillkännagavs på morgonen innan fullmäktige skulle välja kommunalråd. Ingen lösning kunde förhandlas fram på eftermiddagen. Man enades därför att bara välja kommunalråd och ordförande för tiden till nästa fullmäktige. I detta val sopade SD banan och Liberalerna blev nästan helt utan poster (nummer 4). Ska man ha en chans att hänga med i svängarna behöver man verkligen följa med i den här bloggen. Jag lovar att fortsättning följer.

Antal besökare var i december 411 (348 i november). Av dessa var 196 (159) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,31 (2,19) och genomsnittlig tid per besök var 55 (66) sekunder. Flest besökare kom från Sverige, USA och Norge. Ströbesökare dök upp från Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Indien, Irland, Nederländerna, Spanien och Tyskland.

De tio mest visade inläggen i december:

 

1

SD i Skinnskatteberg snuvade på konfekten igen (ny)

2

Maila SD-ledaren för beslutsunderlag i Skinnskatteberg (ny)

3

Vem visste vad om L:s och SD:s kommunalrådskupp? (ny)

4

Fullmäktige i Skinnsberg: Gabriel nere för räkning (ny)

5

Kan borgerliga partier styra tillsammans med S och V? (ny)

6

Förvirringen tilltar (ny)

7

Nu tänkte de ta för sig (ny)

8

Val av samma skäl som man har bröstvårtor fast man inte ammar. För säkerhets skull (ny)

9

Strövtåg: De galna grevarna (10:a)

10

Högerfronten i kommunerna imploderar (ny)