fredag 28 augusti 2020

Det hände i augusti i Skinnskatteberg1896 Kreatur ihjelslagna af åskan
I torsdags ihjelslogs af blicten sex betande kor i Främshyttan (Skinnskatteberg i Vestmanland). En häst i Fallbyn i nämnda socken har delat samma öde. (DN 20/8 1896)

1898 Inköp av skog för kronans räkning
Domänstyrelsen har hemställt att k. m:t måtte bemyndiga länsstyrelsen i Västmanlands län att mot en köpeskilling af 472,000 kr. inköpa salubjudna, i Skinnskattebergs, Heds och Skedvi socknar belägna, Uttersbergs nya aktiebolag tillhöriga hemman och hemmanslotter. (DN 25/8 1898)

1933 Barnamord
Västerås: Landsfiskalen i Skinnskatteberg har på onsdagen anhållit en mjölkerska vid Jönsarbo gård i Heds socken, vilken erkänt att hon vid två olika tillfällen, dels natten till måndagen och dels förra våren, framfött fullgångna foster, vilka hon tagit av daga. (DN 24/8 1933)

1944 Röd kräfta sensation i Västerås.
Hr redaktör!
Den verkliga rötmånadskräftan har metats i Skinnskatteberg. Den var vackert röd till färgen redan då den drogs upp ur vattnet. På tisdagen kom den till Insjöfiskarna i Västerås i en sändning på 350 tjog, och där utgör den nu en effektfull reklam. Exemplaret är ganska kraftigt och skalet hårt som det bör vara. En person bjöd omedelbart fem kronor för det unika exemplaret. Han önskade nämligen skämta med sina vänner vid lämplig tidpunkt under kräftkalaset, men försäljaren tog inte emot anbudet. Fru Hilma Wallén hos Insjöfiskarna, som kokat stora partier kräftor i 40 år, uppger sig aldrig tidigare ha sett en levande röd kräfta.
A.W.
(DN 17/8 1944)

1948 Kolningsrevolution genom ny tändmetod
En ny metod att tända kolmilor på ett sått som minskar risken för s.k. slagning har utexperimenterats vid Statens kolarskola i Skinnskatteberg. På tisdagen och onsdagen studerar ett flertal kolare från Västmanland och Dalarna metoden. (DN 10/8 1948)

1952 Miljonbrand. 17 familjer utan bostad
RIDDARHYTTAN, söndag.
En förödande industri- och bostadseldsvåda inträffade vid 22.30-tiden på söndagskvällen vid Skinnskatteberg, där tre bostäder, torkhuset vid sågen och sorteringsverket brann ned till grunden. Elden upptäcktes av de båda eldarna som sköter ångpannan till anläggningen, och de tillkallade genast Skinnskattebergs brandkår som ryckte ut med tre brandsprutor. Man befarande sent natten till måndagen att branden krävt dödsoffer. (DN 25/8 1952)

Tidningen rapporterar om det dramatiska förloppet: ”Elden…fick en explosionsartad spridning.” ”Folk rusade till från alla håll och omkring tusentalet åskådare bevittnade brandmännens arbete.” Skinnskattebergs brandkår fick hjälp från Fagersta och Riddarhyttans brandkårer. ”Eldskenet syntes vida omkring och iakttogs ända nedåt Örebrohållet.”
I ett uppföljande reportage stod de genom branden hemlösa i fokus:

SKINNSKATTEBERG, måndag.
En dov resignation präglade på måndagen de 45 som blev hemlösa vid den våldsamma branden i Skinnskatteberg sent på söndagskvällen. Bittra och förgråtna arbetarhustrur tog sina klädknyten och sina små och traskade genom regnet på leriga vägar till de rum och bostäder som industriledningen letat upp innan aftonen. Tolv familjer och fem ungkarlar förlorade det mesta av sina personliga ägodelar. (DN 26/8 1952)

Men tursamt nog hade ingen fått sätta livet till, och reportaget avslutas i en lite mer positiv anda: Bolaget skulle betala ut förskott så man skulle kunna köpa det allra nödvändigaste och sen borde det kunna bli en 4.000 – 5.000 kronor som man i genomsnitt försäkrat sina ägodelar till.

1955 Nu kan man ringa 0222
Telefonnätets automatisering fortskrider. Fr. o. m. 1 september kommer man att kunna ringa direkt från Stockholm med ytterområden till Eskilstuna och Skinnskatteberg. Eskilstuna nås på riktnummer 016 och Skinnskatteberg på 0222. (DN 27/8 1955)

1961 Båtkatastrof på Nedre Vättern
Båtkatastrofen på sjön Nedre Vettern vid Skinnskatteberg, varvid åtta personer omkom, orsakades troligen av att motorbåten var alldeles för liten för att bära sex fullvuxna personer och två minderåriga. När båten gick ut med de åtta ombord låg relingen enligt vittnen endast någon decimeter över vattenytan. Trots varningar begav sig sällskapet ut på sjön, där det blåste ganska hårt och vågorna gick vita. Draggningarna efter de omkomna pågick från gryningen på måndagsmorgonen till mörkrets inbrott på kvällen. (DN 29/8 1961)

På torsdagseftermiddagen hade alla offren för olyckan påträffats. En vecka efter olyckan ordnades en gemensam begravning i Skinnskattebergs kyrka för de omkomna:

SKINNSKATTEBERG, söndag.
Överallt flaggor på halv stång, överallt högtidsklädda, allvarliga människor på väg till den vita kyrkan på kullen ovanför sjön. Olyckssjön, som förra söndagen krävde åtta liv, ligger i dag blå och blank i septembersolen. I kyrkokoret står åtta kistor i rad, offren för det ohyggliga drunkningsdramat. I mitten två mindre vita: två unga pojkar vilar mellan sina fäder, vilka också så hastigt mötte döden på den olyckliga motorbåtsfärden. Djupt sörjande anhöriga på de åtta främsta kyrkobänkarna, mörk klockklang över bygden. En dyster epilog till ett tragiskt drama rullas upp. (DN 4/9 1961)

1978 Träd föll inte på Ebba Brahes lusthus
Lugn, bara lugn, ädle NoN-fan!
Ingen skada är skedd. Allt är som det bör vara. Det vackra lusthuset vid Bockhammar står där det ska, icke ett hår är krökt å dess huvud …
Häromdagen drog en vredgad storm genom landskapet och den kraftiga vinden drog omkull en jättestor ask som växte helt fredligt nära lusthuset. Asken föll och hela naturen höll andan: skulle den krossa det täcka huset?
När ljudet av grenar som splittrades förklingat i den väldiga blåsten kunde man se att endast en handsbredd skilde den tunga stammen från det lilla husets knut! (DN 31/8 1978)

Läs mer om Ebba Brahe och lusthuset här
1983 Kulturens dag i Riddarhyttan
Folkparkernas kulturbärande traditioner skall återupplivas i Riddarhyttans Folkets park lördagen den 27 augusti. Arrangörerna från kulturaktiva Skinnskattebergs kommun hoppas att initiativet skall leda till en ”Kulturens dag” i många av landets folkparker. (DN 19/8 1983)

På programmet stod jazz, poesiuppläsning bl a av Kristina Lugn, finsk körsång, lokalrevy med Gunde Johansson. Filmen ”Kalbaliken i Bender” visades i parkens biograf. Olof Buckard gav en enmansföreställning. Sagoberättare fanns också och ”Näsvisorna” gav en barn- och familjeföreställning.
1986 Brunnsmusikfestival
Bort i parken konserterar Sorglösa Brunns oktett, tonerna vitt och brett tonar från ”Lilla paviljongen”. Hos Povel Ramel var mässingsblåsarna åtta, men när Skinnskatteberg ordnar festival för brunnsmusikanter är det sextetter som gäller. Det sker 27 – 28 september, med bal och bröllop, workshops, film och seminarieövningar. Huruvida stekt svan ska serveras framgår ej av meddelandet från musikstiftelsen i Skinnskatteberg som agerar värd för evenemanget tillsammans med regionmusiken i Stockholm. (DN 31/8 1986)

I en uppföljande artikel (DN 30/9 1986) slogs fast att ”lovorden riktigt haglade över de svenska mässingsmusikanterna”, bl a Småländska husarkvintetten, Kronprinsens husarregementes musikkår och sextetten Blåslaget från Stockholm.


Det var då det
I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. I serien ”Det var då det” publicerar jag inlägg som bygger på detta unika material.

För länkar till tidigare inlägg klicka här


torsdag 20 augusti 2020

Fagersta flaggar för nationella minoriteter

Skinnskattebergs grannkommun Fagersta uppmärksammar sedan länge Sverigefinländarnas dag den 24 februari genom att hissa Sverigefinländarnas flagga på kommunens officiella flaggstång. Fagersta har också uppmärksammat prideveckan genom att flagga med regnbågsflaggan.

Fagersta Nyheter rapporterar att kommunledningen nu föreslår att också de övriga nationella minoriteterna - romer, samer och tornedalingar - uppmärksammas på samma sätt. Den femte nationella minoriteten, judarna har ingen egen flagga.

Kommuner som inte hyllar de nationella minoriteterna och hbtq-personer genom flaggning (som t ex det SD-styrda Sölvesborg och det S-styrda Skinnskatteberg) får nu ännu en anledning att skämmas.söndag 9 augusti 2020

Skinnskattebergsmoderat hyllar nazister

Så här skriver Moderaternas ledare i Skinnskatteberg Bo Öberg på sin blogg:


EU och där igenom också Sverige, måste underlätta för människor som vill ansluta sig till Ukrainas militära styrkor och sluta baktala de som med vapen i hand vill hjälpa till att försvara Ukraina mot Ryssland och dess Ukrainska medlöpares anfallskrig.


Nazister frivilliga i Ukraina


Det här märket kallas Varghaken. Det är en nazistisk symbol. Högsta Domstolen konstaterade 1998 att användning av varghaken kan vara straffbar som hets mot folkgrupp. Här används märket som symbol för den ukrainska Azov-bataljonen. Det är en paramilitär gruppering för frivilliga soldater. Här finns ultranationalister, högerextremister och nazister som öppet förespråkar vit makt och antisemitism. I bataljonen finns också frivilliga från andra länder, också från Sverige.

Befälhavare är nazisten Andrij Biletski som också leder nazistiska Socialnationalistiska församlingen och dess paramilitära gren Ukrainska patrioter, som har som mål bl a att sexuella perversioner och kontakter mellan raserna ska bestraffas.

Den svenske nazisten Mikael Skillt från Svenskarnas parti och Svenska motståndsrörelsen var den förste svensk som anslöt sig till Azovbataljonen. I en intervju med Expressen sa han: ”Jag tror på segregation. Den biologiska mångfalden är beroende av segregation. I största möjliga mån ska man hållas segregerade.”

När den förste svenske frivillige stupade skrev organisationen ”Svenska Ukrainafrivilliga” som startats av Svenskarnas parti på nätet: ”Vi ses i Valhall! Vila i frid kamrat.”

Lokal M-ledare försvarar nazister
Bo Öberg är ledare för Moderaterna i Skinnskatteberg. Han har tidigare utmärkt sig genom att bland annat göra gällande att det var Sovjetunionen som startade andra världskriget (Läs här). I sin blogg har han stött de svenska ukrainafrivilliga. Det är en skam att ett svenskt demokratiskt parti som företrädare har en person som torgför fascistoida åsikter.


tisdag 4 augusti 2020

Kommunal regnbågsflaggning: Stolthet eller skam


Det har varit Prideveckan i Stockholm. Allt fler kommuner väljer att visa sin respekt genom att flagga med regnbågsflaggan på kommunens flaggstänger. Av de tre kommunerna i norra delen av Västmanlands län flaggar Norbergs kommun sedan länge med regnbågsflaggan. Nu har också Fagersta sällat sig till de kommuner som vill visa sitt avståndstagande från homofobi.

”Det är jätteviktigt för oss att vi som kommun tar ställning och bejakar alla människors lika värde” säger kommunalrådet Marino Wallsten (S) till Fagersta-Posten.

De kommuner som inte på detta sätt vill ta ställning och stolt låta regnbågsflaggan vaja från kommunens flaggstänger får stå där med skammen.


Regnbågsflaggan vid Fagerstas kommunhus
Bild: Patricia Björkman, Fagersta-Posten

lördag 1 augusti 2020

Grotta i Gunnilbo och Skinnskattebergs lokalpolitik världsberömda

Tyska kyrkan

Skinnskattebergs kommuns ointresse för klimatfrågan, en politik som överlåter viktiga delar av skyddet för corona-riskgrupper till välgörenhet och den envisa vägran att flagga med regnbågsflaggan under prideveckan har tilldragit sig stort intresse under juli. Men något otippat har inlägget om ”Tyska kyrkan” i Gunnilbo ryckt upp på förstaplatsen. Det handlar om en grotta långt bort i skogen som påstås ha använts som gudstjänstlokal av tyska kalvinister under 1600-talet. Dessa frågor har tilldragit sig läsare från ett 70-tal länder jorden runt.

Antal besökare var i juli 531 (243 i juni). Av dessa var 396 (111) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,84 (1,90) och genomsnittlig tid per besök var 68 (143) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, Kina, USA, Indien, Brasilien, Indonesien, Mexiko, Frankrike, Storbritannien, Ryssland, Kanada, Spanien, Irak, Japan, Ukraina, Bangladesh, Sydkorea, Filippinerna, Polen, Saudiarabien, Sudan, Vietnam, Australien, Colombia, Tyskland, Egypten, Finland, Iran, Italien, Kosovo, Myanmar, Senegal och Thailand. Ströbesökarna kom från Argentina, Azerbajdzjan, Belgien, Chile, Danmark, Dominikanska republiken, Etiopien, Förenade Arabemiraten, Grekland, Guatemala, Irland, Jemen, Kambodja, Kenya, Malaysia, Marocko, Moçambique, Nederländerna, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Paraguay, Peru, Qatar, Rumänien, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien, Sri Lanka, Sydafrika, Syrien, Tjeckien, Tunisien, Turkiet, Uganda, Ungern, Uzbekistan, Venezuela och Österrike.

De tio mest visade inläggen i juli:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10