fredag 23 december 2022

Fullmäktige i Skinnsberg: Gabriel nere för räkning

 

Förslag till offentlig konst i Västanhed

Inför fortsättningen på det avbrutna fullmäktigemötet den 12 december blev kaoset i frågan om Skinnskattebergs styre totalt. Maktskiftesalliansen L+M+C+SD hade totalt pulveriserats. M hade redan tidigare lämnat. På måndag morgon före mötet den 19:e lämnade också L in skorna. Kvar var bara SD och C (som förmodligen inte förstod något av vad som hände).

Det föreföll omöjligt att på en eftermiddag lösa det problem som uppenbarligen legat och pyrt sedan valet i september. Problemet stavades: K-o-m-m-u-n-a-l-r-å-d. Vem skulle bli högsta hönset i det nya skinande högerskinnsberg? Skulle det som Gabriel Andersson (L) påstod bli han själv, eller fanns det någon annan. Någon som deklarerat att hon var en ”lagspelare” och som ”inte ville bråka om det nu”. På måndag morgon var det annat ljud i skällan. Nu var SD:s Ewa Olsson Bergstedt den givna vinnaren.

När fullmäktige möttes lyckades Vänsterns Fredrik Skog driva igenom en interimslösning: Ordförande i kommunstyrelsen och nämnderna skulle bara väljas för en övergångsperiod fram till nästa fullmäktige. Då skulle man i bästa fall ha två månader på sig att lösa upp knutarna.

Resultatet av detta val av interimistiska ordförande blev i det närmaste ett dråpslag för Gabriel och hans ”liberaler”. Till ordförande i KS och tillfälligt kommunalråd valdes SD:s Olsson Bergstedt. En SD-are la också vantarna på förste vice ordförandeposten och jobbet som andre vice gick till förra kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S). Till ordförande i den nya vård- och omsorgsnämnden valdes en SD-are och till vice en socialdemokrat. I miljö- och byggnadsnämnden blev en socialdemokrat ordförande. Inte en liberal i sikte någonstans, utom i överförmyndarnämnden där den allestädes närvarande Elisabeth Åberg (L) valdes som tillfällig ordförande. ”Ständigt denna Betta” skulle man kunna säga för att parafrasera Ture Svenson. Gabriel Anderssons namn var inte aktuellt för någon post.

Men det är viktigt att komma ihåg att Gabriel och ”Liberalerna” är nere för räkning. Domaren kommer till tio först vid nästa fullmäktigesammanträde. Om inte Gabriel klarar av att resa sig kan det gå att få fram andra starka utmanare. Socialdemokraterna har redan i en insändare i Fagersta Nyheter förklarat sig redo att ta över.

Den efterföljande behandlingen av budgeten kan också ge fingervisningar. Det fanns tre förslag: Det var först kommunstyrelsens budgetförslag som efter vissa tilläggsyrkanden stöddes av S och V (11 mandat i fullmäktige), ett ganska starkt förslag från Moderaterna (2 mandat i fullmäktige) och slutligen SD:s förslag som i stor utsträckning liknade kommunstyrelsens förslag. SD har 6 mandat i fullmäktige). På några få punkter fanns det markeringar, mest av symboliskt slag i SD-förslaget, som projektering av brandstation (som kommunens invånare redan sagt att de inte vill betala). Utredning pågår redan om hur brandstationsfrågan ska lösas. En intressant fråga är det lömska sätt Olsson Bergstedt och hennes hov försöker föra in kulturkriget även i Skinnskatteberg. Mer om det senare.

I kontrapropositionsvoteringen (oh la la vilket ord!!!) ställdes M-förslaget mot SD-förslaget. Här vann SD med 11 röster (SD+L) mot Moderaternas tre (M+C). S och V avstod från att rösta. I huvudvoteringen blev det lika 11 röster för S+V och 11 röster för SD+L. Moderaterna och Centern avstod från att rösta. Den alltid lika lydige fullmäktigeordföranden (L) avgjorde med sin utslagsröst till SD:s förmån. Agerandet i budgetfrågan luktar lite av den gamla fula sentensen: ”Den med den brunaste näsan vinner”.

Några ord om kulturkriget. Överallt i kommunerna, särskilt de där SD fått inflytande går de till storms mot konst och kultur. Konsten utmärks enligt kulturkrigarna framförallt av könsorgan. Särskilt starkt har de reagerat mot vad de kallar ”menskonst”. Nej, konst ska det inte vara. Det ska vara sådant som är ”trevligt” i stället påstår de. Kultur kan kanske gå an om det är t ex stångstörtning, gammaldans eller påhittade folkdräkter. Men viktigast är att trivsel ska gå för mens- och vaginakonst, som ingen vill ha. Jämför med nazisternas begrepp ”Entartete Kunst

Kommunstyrelsen hade föreslagit ett mindre anslag till offentlig konst utanför tätorten. Man kan förstå att detta framstått som ett rött skynke. SD:s egen lilla trivselmamma Ewa Olsson Bergstedt ville och fick med Liberalernas hjälp en ändring av anslaget till ”trivselåtgärder”.

Själv skulle jag vilja komma med ett förslag som är såväl konst som trevligt. Här i Västanhed där vi bor vore det väl mysigt med en ryttarstaty i brons. Den kunde ställas upp i den öppna triangelformade platsen vid brevlådorna på Ekvägen, gärna högst upp på den grushög som brukar finnas där. För att ingen ska känna otrivsel kunde väl stridshingsten förses med byxor.

Efter den fullmäktigekvällen var jag tvungen att åka ambulans till lasarettet i Köping.


måndag 19 december 2022

Förvirringen tilltar

Jag skrev i mitt förra inlägg att dagens fullmäktige i Skinnskatteberg börjar kl 18. En ledamot påpekar för mig att man beslutat att börja mötet kl 17. Men kommunens hemsida säger fortfarande kl 18. Bäst att vara redo.

söndag 18 december 2022

Maila SD-ledaren för beslutsunderlag i Skinnskatteberg

Sedan Liberalernas kommunalrådskandidat i Skinnskatteberg Gabriel Andersson häromdagen la locket på frågan om vem eller vilka som ska bli kommunalråd har det utbrutit en debattstorm på både Facebook, både på Fagersta Nyheter och ”Värt att veta i Skinnskatteberg”.  När SVT:s reporter frågade om det kunde bli ett eller två kommunalråd svarade han att man inte kunde utesluta att det skulle kunna bli tre kommunalråd. Uttalandet lugnade inte kommentatorerna.

På frågan om vad de en, två, eller tre kommunalråden skulle göra var svaret från Gabriel Andersson (L) och Ewa Olsson Bergstedt (SD) att de skulle ”jobba med förvaltningen”. Även detta svar har väckt ilska och förundran. Men locket ligger tätt på inför fullmäktige i morgon när beslut ska fattas,

Men nu öppnar SD-ledaren en kanal. Man kan skriva ett PM (personligt meddelande) till henne, så får man svar. Märkliga nya metoder för att informera medborgarna och politikerna öppnas därmed.

Den som vill se cirkusen i aktion kan åse det hela i Skinnskattebergs kommuns You Tube-kanal kl 18 i morgon. Det går också bra att komma direkt för att på plats i kommunhuset se spektaklet.

Så här svarade Olsson Bergstedt dem som ville ha mer information:


 

torsdag 15 december 2022

Kan borgerliga partier styra tillsammans med S och V?

Nu lägger de så kallade liberalerna i Skinnskatteberg locket på. Nya förhandlingar med SD stundar. Både frågan om maktpositioner och budget står på dagordningen. Om fyra dagar ska allt avgöras av kommunfullmäktige. "Vi stänger dörren" säger L:s kommunalrådskandidat Gabriel Andersson till Fagersta-Posten. "Vi går in i förhandlingsläge igen". 93 dagar efter valet har alltså L och SD inte lyckats komma fram till hur och vart kommunen ska styras.

Det är dags att kasta in handduken nu. Andersson och Olsson Bergstedt får ge upp ambitionerna om att styra. Efter det kaotiska fullmäktigemötet den 12 december bör också fullmäktiges ordförande Lennart Lydqvist (L) dra sig tillbaka och slicka såren. Några omdömen på Facebook-sidan "Värt att veta om Skinnskatteberg": "bottenlöst kaos", "sorgligt", "brist på respekt för demokratiska spelregler", "inte kravlat sig ur sandlådan", "rena cirkusen".

Vägen ut ur detta kan vara en blocköverskridande koalition, men där Liberalerna redan på förhand har straffat ut sig. Visst har de tre majoritetspartierna S, V och M skällt på varandra de senaste åren. Men om det ska bli någon stadga och inte bara mörklagt mygel och kuppförsök från totalt inkompetenta L- och SD-politiker får vi tugga i oss gammalt groll.

Kan S och V styra tillsammans med ett eller flera borgerliga partier? Här i Västmanlands län har man i alla fall efter årets val tyckt det i fem av länets tio kommuner. I Hallstahammar styr S, V, L och MP. I Kungsör är det S, V och C. Köping får efter högerkoalitionens kollaps ett styre med S, V, C och KD. Samma partier bildar styre i Västerås och i Sala bildas en koalition av S, V, C och MP.

Så nog tycks det finnas andra som anser att det går. Särskilt om alternativet är "rena cirkusen" och ett "bottenlöst kaos".

onsdag 14 december 2022

Vem visste vad om L:s och SD:s kommunalrådskupp?

Försöket av Liberalerna och Sverigedemokraterna i Skinnskatteberg att kuppa igenom inrättandet av en andra kommunalrådstjänst väcker en rad intrikata frågor. En fråga är förstås om något eller båda partierna förstod att förslaget skulle stoppas av fullmäktige.

Att S och V skulle rösta nej borde ha stått klart för Gabriel (L) och Ewa (SD) även om de båda partierna inte hade informerats på förhand. Det som kunde verka som överraskningen och som fällde avgörandet var Moderaternas ställningstagande. Visste L+SD att M visste? Och visste L+SD att M tänkte rösta emot?

I en nyhetsartikel i Fagersta-Posten säger M:s gruppledare Bo Öberg "I grunden var det en av orsakerna till att vi drog oss ur det här samarbetet." Till skillnad från S och V var det i alla fall uppenbart att M kände till förslaget på förhand. Öbergs uttalande antyder också, även om han inte säger det rakt ut, att L och/eller SD kände till hur M ställde sig till förslaget.

Om så var fallet, hur tänkte förslagsställarna när de ändå drev två-kommunalrådsförslaget till fullmäktige? När de visste att det var dödsdömt på förhand? Om bara L visste det, handlar det om en blåsning i högre skolan: SD skulle förmås att sluta bråka genom att få en kommunalrådspost. När de sen inte fick det, så kunde man skylla på vänsteroppositionen och Moderaterna. Själva hade Liberalerna visat sin goda vilja.

Om både L och SD visste om att det skulle bli stopp i fullmäktige är det svårare att förstå deras avsikter. Kanske var det bristande rutin och kunskaper som fick SD att gå i fällan. Men någon riktigt bra förklaring är det ju inte. Ewa har ju lång erfarenhet som politiker, först som folkpartist ("liberal") och sen som sverigedemokrat. I partiet finns ju också Oscar i Aronsberg med erfarenheter från rikspolitiken och en i Tidölaget.

Nu går koalitionsbildningen i baklås

Som i flera andra kommuner har nu möjligheterna att åstadkomma ett styre i Skinnskatteberg gått i baklås. Om jag vore Sverigedemokrat (gud förbjude) skulle jag passa mig j-ligt noga för att samarbeta med Liberalerna, som framstår som totalt opålitliga. I många kommuner som drabbats av liknande låsningar har den slutliga lösningen blivit en blocköverskridande koalition, vanligen ledd av Socialdemokraterna.

I Skinnskattebergs fall skulle S, V och M kunna få ihop en sådan majoritet. Alldeles enkelt är det inte. Det skulle kräva en hel del smärtlindring mot sviterna av åratal av påpuckling. Det skulle förmodligen kräva att de mest aktuella konfliktfrågorna mellan vänsterblocket och M på något sätt lyfts bort från samarbetet. Jag tänker då på förslaget om en orimligt dyr ny brandstation och samarbetet med Statens Bostadsomvandling om seniorboende på Klockarberget. I dessa frågor kan i varje fall inte jag se något utrymme för vare sig kompromisser eller kohandel.

Finns det någon akutlösning?

Fullmäktige är ajournerat till måndag den 19:e december. Om man då inte kan välja en ordförande i kommunstyrelsen kan det finnas nödlösningar som kan prövas under en övergångstid medan man försöker hitta en permanent lösning. Enligt Kommunallagen (6:e kapitlet § 22) ska "fullmäktige bestämma vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra."

Reglementet för Kommunstyrelsen har en annan lösning (§ 18): "Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts."

Vad ska man som medborgare säga?

Tja. Lycka till! 


tisdag 13 december 2022

SD i Skinnskatteberg snuvade på konfekten igen

De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna i Skinnskatteberg gick till val tillsammans för att få till ett högerstyre i kommunen. Det av de fyra partierna som blev störst i valet skulle få tillsätta kommunalråd. SD blev med sina sex platser i fullmäktige störst i högergruppen. Trots det ryckte Liberalerna åt sig initiativet och utropade på egen hand sin Gabriel Andersson till kommunalråd.

Snopet, men det var bara att tugga i sig. SD:s Ewa Olsson Bergstedt sa till tidningen: ”Vi var tydliga innan att valresultatet skulle utvisa vem som blev kommunalråd. Men jag vill inte bråka om det nu.”

Rollen som länets, kanske landets mesigaste SD:are blev tydligen för mycket. Månne det blev pinsamt för Rasse-Oscar i Aronsberg, när han någon gång kunde slita sig från att sitta och meta i Bergslagsskogen, och träffa sina kompisar i Stockholm? Så, i lönndom hade inför måndagskvällens fullmäktige förts förhandlingar mellan L och SD. Om Rolf ”Sillbo” Andersson (C) spelat någon roll förtäljer inte historien, och Moderaterna har hoppat av från det tilltänkta högerstyret.

Syftet med förhandlingarna tycks ha varit att kompensera SD. Alldeles oanmält och under dagordningspunkten om reglemente för Kommunstyrelsen uppträdde en SD:are och föreslog bl a att kommunen fortsättningsvis skulle ha två kommunalråd på trekvartstid. Både Gabriel och Ewa argumenterade för varför också Ewa skulle bli kommunalråd.

Ner i syltburken
igen
Deras anföranden var storstilat floskelsprängda. Vad icke skulle inte åstadkommas? Ewa anförde att ”ska man få något gjort så kan det kosta lite grand”. Den åsikten var ju en radikal omsvängning från hennes tidigare uttalanden om äldreomsorgen som utsattes för budgetnedskärningar. Då hette det att pengar inte var allt. Det gick ju att effektivisera. Men när det nu gällde den egna lönen var det alltså annat ljud i skällan. ”Kosta lite grand” är i det här fallet i storleksordningen 800 000 kronor om året inklusive arbetsgivaravgifter!

Nu gick det inte så. Förslaget röstades ned av fullmäktiges majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänstern och Moderaterna. Det visste förstås Liberalerna om, så de lyckades ännu en gång blåsa sina högerpopulistiska vänner.

Men, hur skulle de nu kompenseras? När man kom fram till val av Kommunstyrelse och nämnder föreslog den sluga Carina Sándor (L) att hela valärendet skulle återremitteras till valberedningen. Genom beslutet om att säga nej till SD:s tilltänkta kommunalråd hade ju saker och ting ”ändrat sig”. Inför risken att över huvud taget inte ha en kommunstyrelse (den gamlas mandat tar slut den 31 december) valde fullmäktige ändå att välja medlemmar i styrelsen.

Däremot orkade man inte med val av presidier (alltså ordförande och vice) i styrelsen och nämnderna. Fullmäktige ajournerades till nästa måndag – den 19 december. Då kommer alltså ordförandevalen att ske, men också beslut fattas om budgeten för 2023 och ett gäng andra ärenden. Så tills vidare vet ingen riktigt hur kommunens styre ska se ut framöver, eller vilken politik som ska bedrivas. Det knakar och brakar i borgerligheten och dess högerextrema svans.

 

torsdag 8 december 2022

Nu tänkte de ta för sig

Skinnskattebergs kommunfullmäktiges presidium la fram ett förslag till höjda politikerarvoden. Förslaget innebar t ex att fullmäktiges ordförande - den inte alldeles okände Lennart Lydqvist (L) - skulle få 100 procent mer i arvode. Med tanke på att fullmäktige minskats från 31 till 25 ledamöter, d v s 19 procent. vore det rimligare att sänka ordförandearvodet med 19 procent. Förste vice ordföranden Elisabeth Åberg (L) som också är ordförande i Överförmyndarnämnden skulle få en löneökning med 60 procent. Dessutom kopplas arvodena till basbeloppet. Inte oviktigt i dessa inflationstider!

Nu stoppades förslaget av Kommunstyrelsen. Elisabeth Åberg som också sitter på en stol där var med när frågan behandlades, trots att hon var uppenbart jävig. När hon fick mothugg hade hon till och med mage att reservera sig för förslaget om höjda löner för bl a henne själv och Lydqvist.

Hör gärna P4 Västmanlands intervju med Fredrik Skog (V) och Elisabet Åbergs (L) försvar för sitt handlande.
Högerfronten i kommunerna imploderar


Kommunvalet i de västmanländska kommunerna var en strålande succé för Sverigedemokraterna. I alla kommuner utom en ökade SD-röstandet. Ökningen var minst i Västerås (1,5 procent) men i de övriga sju kommunerna ökade rösterna med 3,7 till 6,9 procent. Lika stort fiasko har det varit i förhandlingarna om hur styret i kommunerna ska se ut.

När dammet lagt sig efter valet hade de borgerliga tillsammans med SD majoritet i åtta av tio kommuner. Men när nu förhandlingarna är avslutade har sådana borgerligt-sverigedemokratiska styren materialiserats i bara två kommuner (Arboga och Skinnskatteberg). Efter avhopp av C i Arboga och M i Skinnskatteberg är dessa till yttermera visso minoritetsstyren. Istället har det installerats blocköverskridande koalitioner ledda av Socialdemokraterna i fem av kommunerna med högermajoritet. Socialdemokraterna leder nu styret i sju av länets kommuner och medverkar i åtta kommuner.

Sedan SD:s genombrott på väljararenan 2010 har sådana koalitioner med både vänster- och högerpartier varit ett sätt som har använts för att blockera SD, vars historia och politik setts som odemokratisk. SD har varit vad statsvetarna kallar ett paria-parti.

När man skärskådar vad som kommit fram om formerandet av styret i länets kommuner visar det sig att referenser till SD:s odemokratiska karaktär varit mycket sällsynta. Vanligen har de S-ledda styrena tillsammans med ett eller flera borgerliga partier berott på misshälligheter mellan de borgerliga. I Köping var det KD som kände sig överkörda i förhandlingarna. De fick, ansåg de, för få platser. Efter att KD-politiker beskyllts för att läcka från överläggningarna påstod de att de övriga ville bestämma vilka personer som KD skulle företrädas av. Resultatet blev att KD sökte sig till S och spräckte vad som såg ut att bli ett skyltskåpsstyre för SD.

I Västerås sprack det av liknande skäl. Också här handlade det om KD. Under förra mandatperioden hade tre SD-are hoppat av till KD. SD ville då blockera dessa tre från att representera KD. Också här sökte sig KD till S som tog emot med stora famnen. Att V redan fanns där var inget problem: ”Vi har haft otroligt bra och respektfulla samtal” sa KD-ledaren till VLT.

Sura-tårtan
I Surahammar blev styret inte klart förrän i allra sista momangen, nästan tre månader efter valet. Vid det nyvalda fullmäktiges möte blev man till och med tvungna att bordlägga frågan om val av fullmäktiges presidium. Det står klart att här har det direkt handlat om en maktkamp mellan SD och M. SD:s gruppledare har gjort starka uttalanden om att han gör anspråk på att bli kommunalråd eftersom SD är största parti på högersidan. En inte oväsentlig roll sägs också en tårta ha spelat. Det bakades en särskild kampanjtårta som väljarna bjöds på. Tårtan var dekorerad med loggor för M, C och KD. Men inte SD. Tårtan uppfattades av SD:arna som en ren kränkning.

Till slut slutade det hela med att SD förlorade striden. Moderaterna gick istället in i en majoritetskoalition med Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna. Till skillnad från många andra kommuner där S+M-styren installerats har Moderaterna fått ta taktpinnen och tillsätta kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande.

Då gick det smidigare i Skinnskatteberg, där SD trots att de blev största högerparti la sig platt och accepterade att L fick tillsätta både kommunalråd och ordförande och vice ordförande i fullmäktige. ”Vi var tydliga innan att valresultatet skulle utvisa vem som blev kommunalråd. Men jag vill inte bråka om det nu” sa den lokala SD-ledaren till F-P.

Det anmärkningsvärda med de här processerna i de västmanländska kommunerna är hur valvinnaren SD systematiskt har uteslutits från styrena. Istället har Socialdemokraterna tillsammans med ett eller flera borgerliga partier ledningen i de flesta kommunerna. Orsakerna tycks ofta vara splittring och konflikter mellan högerpartierna. I något fall har SD spelat en roll i dessa konflikter, men det har i flera fall handlat om konflikter mellan traditionella borgerliga partier. Ett eller flera partier har då sökt sig till S, som tagit emot dem och bildat nya majoritetsstyren.

Konflikterna tycks oftast ha handlat om vilka partier som ska ha vilka positioner. Alltid är det någon som känner sig styvmoderligt behandlad. Mycket sällan skyller man på ideologiska skäl – t ex SD:s odemokratiska historia och karaktär. Inte heller är det särskilt vanligt att oenighet i sakfrågor spräcker högerfronten. Ideologiska invändningar mot att ge sig i lag med Vänsterpartiet (som kommit att ingå i styret i fem av kommunerna) har inte heller hörts av.

Några citat

Vi kände att övriga partier i Nystart Köping förhandlade med armbågen. Vi kände att de försökte minimera vårt inflytande. (Per Norin och Lars-Axel Nordell. KD Köping)

Det har inte varit svårare att besluta om samarbete med SD än med något annat parti. (Gabriel Andersson, L Skinnskatteberg)

Vi var tydliga innan med att valresultatet skulle utvisa vem som blev kommunalråd. Liberalerna kanske tolkade det på ett annat sätt. Men jag vill inte bråka om det nu. (Ewa Olsson Bergstedt, SD Skinnskatteberg)

De (det lokala partiet Demokraterna) är ett typiskt missnöjesparti. Om de backar lite i sin maktgalenhet kan det gå att samarbeta med dem. (Liane Blom, L Norberg)

Politiken kan inte vara så att kommunalrådet lägger all sin tid på att förhandla med olika partier. Om de ska styra med växlande majoritet i olika frågor, vad blir det för hackmat? (Putte Dahlström, Partiet för Norbergs framtid)

Vi har känt oss bakbundna. Sossarna säger att man inte ska lägga motioner om man sitter i majoritet. De tycker istället att man ska lägga nämndinitiativ i slutna rum. Det känns inte så bra. Jag tycker att politik ska vara öppet. (Pratima Åslund, V Norberg)

Det är viktigt att se till det sakpolitiska innehållet. Det stämmer att vi sagt att vi inte ska vara med SD eller V, men om man tittar på frågan om att ta ansvar så har det varit övergripande. (Anders Wigelsbo, C Sala)

Liberalerna saknar helt förtroende för (det lokala partiet) Salas Bästa. Det är ett parti som främst ägnar sig åt att ställa till med oreda och kaos. Det är en beskrivning som också gäller för SD. (Mårten Hemström, L Sala)

Det är ingen hemlighet att vi vill ha inflytande i förhållande till partiets storlek. (Kent Pettersson, SD Surahammar)

Vi tycker att det är märkligt och dålig stil av Moderaterna att dagen innan valet servera flera tårtor där vår loggo inte fick vara med. Rätt ska vara rätt. (Kent Pettersson, SD Surahammar)

Mitt parti har lite reflexmässigt reagerat mot Vänsterpartiet. Men när man sätter sig ner och pratar och ser vi samma samhällsproblem. Vi kanske inte alltid har gemensamma förslag till lösningar, men vi har haft otroligt bra och respektfulla samtal. (Amanda Grönlund, KD Västerås)

 


tisdag 6 december 2022

Tidning stulen igen

Man ska inte ropa hej. I alla fall inte om man tror att tidningstjuven har lagt av. Det har hen inte. Efter mer än en månads bortovaro är stölderna igång igen. Idag saknades DN i vår låda. Av årets hittills gångna dagar har tidningen legat på sin plats i brevlådan på utgivningsdagen i 109 dagar. Det är en träffprocent på 32,8 procent. Men man ska inte glömma att tidningstjuven verkligen är en småskojare i sammanhanget. Störst svinn svarar PostNord för med den underbara varannandagsutdelningen.

Utdelningsstatistik för DN år 2022 hittills:

 

Antal dagar

Procent

- tidningsfria dagar

8

2,4

- ej postutdelning, tidningen kom nästa dag

192

57,8

- ej postutdelning, tidningen kom aldrig

11

3,3

- vardagar med utdelning men utebliven tidning

12

3,6

Dagar med tidning på rätt dag

109

32,8

  

Bluesia Pieksämäen asemalla

Dagen till ära lyssnar vi på Suomi-rockens ikon Juice Leskonen (1950-2006) i hans fantastiska blues på Pieksämäki station.


torsdag 1 december 2022

Val av samma skäl som man har bröstvårtor fast man inte ammar. För säkerhets skull.

Efter valet har kommunalpolitiken gått över i en ny fas. Nu har det handlat om förhandlingar om hur styret ska ordnas i kommunerna. På en del håll har det gått fort medan andra har dragit ut på processen i månader. Jag har här på bloggen rapporterat om utvecklingen i de tio västmanländska kommunerna. Detta har tilldragit sig ett visst intresse från läsekretsen (inläggen 2, 4 och 7 på tioitopplistan). Slutresultatet har märkvärdigt nog blivit att valvinnaren SD kommit med i styret i bara två kommuner, medan Socialdemokraterna medverkar i styret av åtta kommuner, varav i ledande ställning i sju. Detta påminner om den aboensiske statsvetaren Dag Anckars kommentar: ”Här i Finland har vi val av samma skäl som man har bröstvårtor fast man inte ammar. För säkerhets skull.” Detta var nämligen på den tid när praktiskt taget alla partier (som var godkända av Moskva) satt med i den finska regeringen. Till det märkliga resultat av konstitueringen i Västmanlands kommuner ska jag återkomma i ett senare inlägg.

För övrigt kan man konstatera att i topp hamnar i november ett inlägg om det synbart föga upphetsande ämnet kommunal revision. Bakgrunden är dock inte ointressant eftersom det handlar om hur man kan styra kritisk granskning av kommunal verksamhet med medelstilldelningen till revisorerna. Slutligen innehåller tioitopplistan två gamla godingar om det gamla brukssamhället Färnas historia. Det ena inlägget gjorde jag redan 2014 och det handlar om de märkliga grevarna von Hermansson som härskade där. Det andra inlägget är från Norges senaste nationaldag och berättar den än märkvärdigare historien om hur norska soldater sprängde dasset i Färna med dynamit så att skiten yrde.

Antal besökare var i november 348 (549 i oktober). Av dessa var 159 (322) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 2,19 (1,35) och genomsnittlig tid per besök var 66 (61) sekunder. Flest besökare kom från Sverige, Finland, USA och Nederländerna. Ströbesökare dök upp från Belgien, Irland, Norge, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Ungern.

De tio mest visade inläggen i november:


1

Billigare och bättre kommunal revision genom samarbete (ny)

2

När Marie säger ”hoppa!” då hoppar Bosse (ny)

3

Finns det några belägg för offerkoftehypotesen? (ny)

4

Valteknisk samverkan ?? (ny)

5

Fyraåring håller stånd mot fascismen (ny)

6

I fäders spår (ny)

7

Det sprack för högern i Köping (ny)

8

När norska soldater sprängde dasset i Färna med dynamit (ny)

9

Skinnskattebergs kommun laglöst land (3:a)

10

Strövtåg: De galna grevarna (ny)