måndag 27 februari 2017

Idag lurade vi döden på U-596:an

Jag har tidigare skrivit om länsväg U-596 mellan Hed och Skinnskatteberg där någon idiot har bestämt att vinterväghållningen ska upphöra när halva sträckan har passerats. Några dagar efter inlägget var väglaget perfekt på sträckan. Jojomensan, det har verkan på myndigheterna när man säger ifrån. Men ack, det var vädrets makter som hade varit på människans sida. När det nu har kommit lite mer snö ser U-596:an ut som vanligt igen. Eller kanske möjligen lite värre. Idag var vi till kyrkbyn för att besöka Konsum, Systembolaget, Apoteket, Sjukstugan och lunch på Station. I maklig takt, sisådär 60 km/timmen for vi fram på U-596:ans knöggliga och såphala underlag. Så, på raksträckan vid Vätterskoga började det slänga. Alldeles utan förvarning, med perfekta dubbdäck, utan någon ratt-, gas- eller bromsrörelse sladdar det än hit och än dit tvärs över vägen. Förmodligen var det något spår i isskiktet som gjorde att krängningarna drog igång och blev större och större. Hade jag inte varit en så förbannat skicklig bilförare hade vi hamnat i diket. Och hade vi mött en timmerbil hade ingen skicklighet i världen hjälpt. Då hade vi hamnat på kyrkogården.

Någon måste väl för höge farao säga ifrån till Trafikverket. Hur är det med kommunen? Hur är det med kollektivtrafiken? Hur är det med åkeriföretagen?


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


onsdag 22 februari 2017

De försvunna köpingarna: Oskarström, Skene och Grebbestad

Det här är det sista avsnittet i succéserien om de försvunna köpingarna. Vi ska här ta oss an försvunna köpingar i Halland, Västergötland och Bohuslän

Oskarström
Sverige har haft två kungar med namnet Oscar. Och det lär till och med vara så att det har fötts en ny medlem av kungahuset med detta namn. Det ligger därför nära till hands att Oskarström i Halland uppkallats efter någon kunglighet. Men icke sa Nicke. Orten fick sitt namn efter bokhållaren Oscar Björkman från Ulricehamn. Nämnde Björkman anlade 1844 ett sågverk på en fastighet som han döte efter sig själv.

Annars är Oskarström mest känt för ett fältslag 1563 som svenskarna förlorade. Erix XIV hade tänkt sig att erövra Halmstad som vi den tiden låg i Danmark. Belägringen av Halmstad misslyckades och den svenska armén drog sig tillbaka. Vid Mared vid gränsen mellan Halland och Småland hann danskarna upp svenskarna som fick på moppe.

På slagfältet gjordes senare en del märkliga fynd. På 1780-talet höggs en ek i skogen ned. Invuxna i eken fann man ett gevär och bredvid ett stående benrangel. Saken förklarades med att soldaten sökt skydd i en ihålig ek och där träffats av en kula. Där ser man.


1905 blev Oskarström municipalsamhälle vilket 1947 ombildades till köping. I samband med den stora kommunslakten på 1970-talet slogs köpingen som 1971 degraderats till vanlig kommun 1974 ihop med Halmstad.
Maredsstenen

Oscar och Hilda Björkman

Kommunalhuset. Modell på arkitekturmuseum
Skene
Också Skene i Sjuhäradsbygden har en krigisk historia och också här handlar det förstås om dansken. På Skene köpings vapen ser vi en borg och ett svärd. Borgen är Örestens fästning som en gång var en av Sveriges två-tre största försvarsanläggningar. Ett antal fältslag ägde rum här och borgen var ömsom i svenskarnas och ömsom i danskarnas händer.

Bland de krigsherrar som var i farten kan man nämna den ökände Valdemar Atterdag, Sten Sture den äldre, Peder Ulfsson och Karl Knutsson Bonde. Allt detta krigande var förstås en plåga för lokalbefolkningen och 1521 gjorde de slag i saken, köpte fästningen och jämnade den med marken.

Vid något av alla danska anfall lyckades danskarna få tag på sonen till den svenske kommendanten som lekte utanför fästningsmurarna. Om inte kommendanten lät öppna porten skulle de ta livet av pojken. Svensken vägrade och sagt och gjort. Pojken blev av med huvudet. Än idag rullar det om nätterna avhuggna huvuden nerför Slottsberget. Där ser man.

Som om Skeneborna inte fått nog av krigiskheter har orten också fostrat den kände folkpartisten och majoren Jan Björklund. Hu!

Köpingen bildades 1951 och upphörde 20 år senare 1971 då den kom att ingå i Marks kommun.

Örestens fästning

Samma fästning men på köpingens vapen

Majoren
Grebbestad
Grebbestad blev redan vid mitten av 1800-talet en bad- och kurort. Det fanns både kall- och varmbadhus. Men speciellt blev orten känd för sin hälsobringande gyttja. Den illaluktande gyttjan hämtades i havsviken och skrubbning med den ansågs kunna avhjälpa allehanda åkommor. Det påstås till och med att man lyckats uppväcka döda med hjälp av gyttjebad. Inte illa.

För att de hjälpsökande enkelt skulle kunna ta sig till kuranstalten inrättades 1911 Sveriges första motordrivna busslinje mellan Grebbestad och Tanums station.

1890 bildades ett municipalsamhälle i Grebbestad och 1929 hade det upphöjts till köping. Köpingen försvann dock redan i den första kommunindelningsreformen då den 1952 uppgick i Tanums kommun. 

Första bussen

Gyttjebad
Tidigare inlägg i serien ”De försvunna köpingarna”
Stockholms län 
Södermanlands län, Västmanland och Dalarna
Gävleborgs län 


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.söndag 19 februari 2017

Tjo och tjim! Födelsedagskalas i Grythyttan


Vi har haft stort födelsedagskalas på Grythyttans Gästgivargård med alla barn och barnbarn. Det var riktigt tjo och tjim. I trappan Doris, Emi, Julian, Ruben och Linnea.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå. 


tisdag 14 februari 2017

Fp och Sd i Skinnskatteberg lägger locket på

Förra året stod tryck- och yttrandefriheten i fokus. Tryckfrihetsförordningen och därmed också offentlighetsprincipen fyllde 250 år. Yttrandefrihetsgrundlagen som utsträcker tryckfrihetens principer också till etermedia fyllde 25 år.

Många vackra ord sades om rätten att fritt uttrycka sig och om öppenheten i stat och kommun. Öppenheten – det som i Michail Gorbatjovs reformarbete kallades glasnost - innebär bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar, rätten att anonymt lämna meddelanden till media och ett förbud att forska efter medias källor.

Men på många håll i världen var det något helt annat än glasnost som gällde. Mediernas frihet hotas i länder som Ryssland, Turkiet, Ungern och Polen. I Ryssland mördas journalister. I Turkiet fängslas journalister och tidningar och tv-stationer stängs. I det nya underbara USA befinner sig presidenten i krig med journalisterna, som han betecknar som världens mest ohederliga människor.

Makthavare vill ha tyst. Om än inte så drastiskt gäller det också i Skinnskattebergs kommun, som under sin folkpartistisk-sverigedemokratiska ledning firat yttrandefrihetsåret med flera initiativ som lägger locket på. Medborgarna ska hållas i okunnighet, särskilt om sådant som kan vara negativt för makten.

Hur gick det med vallöftena?
Lokaltidningen Fagersta-Posten ville i september kolla upp hur de styrande i de tre kommunerna i spridningsområdet uppfyllt sina vallöften. För var och en av kommunerna valde tidningen ut tio vallöften. Uppgifter skulle sedan inhämtas från tjänstemän i den kommunala förvaltningen, protokoll mm. Efter denna genomgång skulle ledande politiker få kommentera resultatet.

Det fungerade i de S-styrda kommunerna Fagersta och Norberg. I vardera kommunen kunde man konstatera att mer än hälften av de tio vallöftena hade infriats. Men i den tredje kommunen – Skinnskatteberg – var det locket på. Kommunchefen Nima Poushin beordrade tjänstemännen i förvaltningen att inte prata med tidningen. Istället skulle de hänvisa till kommunalrådet. Tidningen beslöt då att avstå från rapporteringen från Skinnskattebergs kommun. Medborgarna fick även fortsättningsvis sväva i ovisshet om hur Fp-Sd-alliansen uppfyllt sina vallöften.

Beslutsunderlag publiceras inte
Den som försöker förstå vad kommunen har beslutat genom att lösa beslutsprotokoll från t ex fullmäktige eller kommunstyrelsen har ingen lätt uppgift. Protokollen är kortfattade och innehåller ofta hänvisningar till beslutsunderlag som inte följer med protokollet. Om inte bara protokollen utan också underlag för besluten publicerades på nätet skulle det bli lättare för den medborgare som vill sätta sig in i vad som har beslutats.

Det tyckte också vänsterpartisterna Helena Cederberg och Christine Bagger och lämnade in en motion till fullmäktige om att ”allt material som utgör underlag för beslut i kommunstyrelsen och dess utskott … skall göras tillgängliga för läsning och nedladdning på kommunens hemsida.” Gissa vad som blev resultatet av förslaget. Kommunstyrelsen beslöt i november att säga nej till motionen. Varför framgår förstås inte av protokollet. Fullmäktige häromdagen beslöt förstås som kommunstyrelsen ville. Medborgarna fick även fortsättningsvis i praktiken sväva i ovisshet om vad de kommunala besluten innebar och på vilka grunder de fattats.

Bara ”godkänd” kritik publiceras
Kommunrevisionen har en egen sida på kommunens hemsida. Där länkas till revisionsrapporter och revisionsberättelser. Revisionen har under 2016 sex gånger bett förvaltningen att publicera revisionens PM om felaktiga utbetalningar till kommunalrådet Carina Sándor (Fp). Den minnesgode läsaren erinrar sig att över 60 000 kronor utbetalades för mycket trots beslut både i kommunfullmäktige och förvaltningsrätten, vars dom ignorerades. Först efter ett år och sedan kommunrevisionen lyft frågan rättades felaktigheterna. Kommunfullmäktige beslöt i juni att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen för hanteringen.

Förvaltningen har lämnat beskedet att det ska avgöras av ”ledningen” om materialet ska publiceras. Något sådant avgörande har det inte blivit.

Det är en orimlig ordning att kommunstyrelsen, dess förvaltning eller enskild tjänsteman i kommunstyrelsens förvaltning ska avgöra vilket material kommunrevisionen får publicera på kommunens hemsida. Revisionen granskar kommunstyrelsens verksamhet för att möjliggöra ansvarsutkrävande i första hand utövat av fullmäktige och i andra hand av väljarna i allmänna val.
Om ansvarsutkrävande ska fungera och ha trovärdighet kan det omöjligen vara så att granskningsobjektet (kommunstyrelsen) avgör vad revisionen får kommunicera med fullmäktige och med medborgarna.

Revisionen skrev därför till kommunstyrelsen och uppmanade den att se till att den aktuella rapporten blev publicerad. Man ville också att kommunstyrelsen skulle uttala att endast revisionen avgör vad som ska publiceras på revisionens hemsida.

Gissa vad beslutet i kommunstyrelsen blev? Det blev varken någon publicering eller något uttalande om vem som ska bestämma om publicering. Medborgarna hålls fortfarande i okunnighet om de felaktigheter som begåtts och som ledde fram till att fullmäktige prickade kommunstyrelsen.

Nu är det faktiskt så att den aktuella rapporten är offentlig handling. Även om det vore lättare om man bara kunde få ta del av den genom ett klick på hemsidan är det inte omöjligt att få den. Gör så här: Skicka ett mail till kommun@skinnskatteberg.se och skriv: ”Härmed begär jag att få ta del av kommunrevisionens PM 2016-02-03 om felaktiga arvodesutbetalningar till kommunstyrelsens ordförande. Dokumentet önskas i elektronisk form.”Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå. 


måndag 13 februari 2017

Man måste få lira

Det var tidsresa i Västerås fina konserthus i går kväll. Reseledare var kamrat Erik Fernström ner känd under sitt nom-de-guerre Jerry Williams. Vi återvände till, som reseledaren själv uttryckte det, slutet 50 och början 60. Det fanns alla sorters människor i publiken: Både gråhåriga och skalliga, både bukfeta och hopskrumpnade, både 60-åringar och 70-åringar.

På scenen var det rock-and-roll. Saxofonerna brölade. Doa-doa-kören doadoade. Och Jerry själv studsade som en gummiboll. Angelina, Buona Sera, Down the Line, Keep on, Treat me Nice, Hound Dog, Yaketi Yak, Lover Please. Det är väl en överdrift att säga att den fullsatta salongen kokade. Men det vaggades, klappades och ropades. Och några få som kunde stå utan hjälpmedel dansade i gångarna.

Åter till slutet 50 och början 60. När vi var unga och långhåriga, vackra och kåta. Det var Bobadilla Club och Gata Regerings 74. Det var skoldanser i Häggviksskolans aula och det var Beat Club i Helenelunds medborgarhus. Det var Beyaz şarap och mellanöl i plastflaska. Det var röda Commerce och det var majskolvspipor. Vi pussades i mörkret på skolgården och spydde i buskarna.

Så sjöng Jerry Vintersagan. De sista ackorden tonade bort. Så var det februarinatt igen i Västmanland. Och mot slutet av 10.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå. 

onsdag 8 februari 2017

Tidningstjuven back in business

Den gamla kompisen tidningstjuven har nu lyst med sin frånvaro en längre tid. Kanske har hen suttit inne. Vem vet? Men nu är hen tillbaka igen. Dagens tidning saknades i brevlådan. Av det nya året har det nu gått hela 39 dagar. Av dessa har vi haft Dagens Nyheter i lådan på rätt utgivningsdag i 26 dagar vilket motsvarar 66,7 procent. Tidningstjuvens långa bortovaro i slutet av förra året gjorde att denna ”träffprocent” för 2016 slutade på 65,5 procent; det näst bästa årsresultatet sedan mätningarna började. Grattis DN!

Utdelningsstatistik för DN år 2017 hittills:

Antal dagar
Procent
- tidningsfria dagar
2
5,1
- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen
10
25,6
- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen
0
0,0
- vardagar, utebliven tidning
1
2,6
Dagar med tidning på rätt dag
26
66,7


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå. tisdag 7 februari 2017

Världens minsta stad?

Nikkaluokta
I ett tidigare inlägg har jag kommenterat (o)vanan att kalla alla möjliga samhällen för "städer" alldeles oavsett om de någonsin haft status som städer och alldeles oavsett bebyggelsens storlek och utseende. Köpings museum har en utställning om samer, vilken Bärgslagsbladet rapporterar om. Med formuleringen: "Idag när man pratar om samer nämns ofta städer som Jokkmokk och Nikkaluokta." Frågan är om inte Bärgslagsbladet därmed slår ett rekord i utnämnandet av städer. Byn Nikkaluokta väster om Kiruna känd för sitt kalla väder och sin soppa har enligt Kiruna kommuns hemsida 1 (en) invånare,


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


söndag 5 februari 2017

Så var vabruari här

Doris har varit lite krasslig och har fått vila upp sig i Västanhed några dagar. Här tjuvstartar vi med den blodröda rosen från ICA Maxis gratis prinsesstårta inför det stora jubiléet.
Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


onsdag 1 februari 2017

Mannen som gick den långa vägen i topp

Före detta folkpartisten Christer Filipsson i Norberg toppar listan över mest lästa inlägg i januari. Filipsson tvingades avgå efter diskutabla skatteaffärer, men dyker nu upp likt gubben i lådan som moderat. Som sådan uttrycker han sympatier för det rasistiska populistpartiet Sverigedemokraterna. Stig påpekar i en kommentar att Filipsson faktiskt startade som vänsterpartist. Skulle det nu bli så att han slutar hos Sverigedemokraterna har han sannerligen gått den långa vägen.

Antal besökare var i januari 426 (416 i december). Av dessa var 263 (229) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,48 (1,83) och genomsnittlig tid per besök var 99 (120) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, Norge, USA och Finland. Ströbesökarna var från Danmark, Nederländerna, Polen, Slovakien och Thailand.

De tio mest visade inläggen i januari:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.