måndag 26 december 2016

Nu har också Linnea firat jul


Den långa spången på Västanheds strandpromenad
Bävern har varit framme
Linnea som jultomte


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


lördag 24 december 2016

Julklapp till flugministern: Att smyga in storregionerna

Man kan mena olika saker med ”region”. När vi talar om hur svenska landsting ska slås samman till ”storregioner” är det ett politiskt eller administrativt regionbegrepp som avses. En politisk/administrativ region har bestämda gränser och det finns gemensamma politiska och administrativa organ som styr i regionen. Politisk/administrativ regionalisering innebär att kartor ritas om, nya institutioner – myndigheter, organisationer och regler inrättas. Det är det som flugministern vill.

Men man kan också med ”region” avse en funktionell region. En funktionell region bygger på flöden i närverk. Liksom den politiska regionen har den funktionella regionen en geografisk utbredning, men dess gränser är diffusa och föränderliga. Det kan t ex handla om hur folk pendlar till arbete, eller var de handlar. Att gränserna är diffusa beror på att det alltid finns enstaka individer som pendlar långväga och inte bara till närmaste nod. Att gränserna är föränderliga beror på att rörelsemönstren ändras över tid. En funktionell region kan förändras genom att nya bostadsområden, nya kommunikationsleder, handelscentra, arbetsplatser anläggs eller försvinner.

För det tredje kan man mena en identitetsregion som definieras av att människor känner en särskild samhörighet med andra som bor i samma område och en särskild tillhörighet med området. Inte heller identitetsregionen har bestämda och oföränderliga gränser. Nya identiteter kan uppstå om en större stad växer upp i ett tidigare lantligt område. Människor flyttar till andra geografiska områden men behåller sin territoriella identitet.

Förändringar som bildar eller ombildar regioner kan man kalla ”regionaliseringsprocesser”. Dessa kan vara interna: Förändringar av dem institutionella strukturen, förändringar av rörelsemönster, nya berättelser om samhörighet och tillhörighet utvecklas förändrar och skapar nya politiska, funktionella eller identitetsregioner.

Men sådana regionaliseringsprocesser i ett avseende kan också påverka regionaliseringen i andra avseenden. Sådan påverkan kan illustreras med följande exempel:

Förändringar i det rumsliga samspelet (funktionell regionalisering) leder till ökat samspel med människor som man tidigare inte har interagerat med. Det är tänkbart att mötet med andra skapar känslor av gemenskap och samhörighet dem emellan (identitetsregionalisering). De nya interaktionerna skapar behov av nya gemensamma regleringar och institutioner (politisk/administrativ regionalisering). När t ex pendlingen ökar över en tidigare gräns mellan politiska regioner blir det ett behov av gemensamma institutioner för kollektivtrafik.

På samma sätt kan förändrade identiteter påverka både den funktionella och den politisk/administrativa regionaliseringen: Om man börjar känna samhörighet med grupper man tidigare inte identifierat sig med kan man komma att samspela mer med dessa nya grupper. Och känslor av samhörighet gör att människorna börjar resa krav på egna myndigheter.


Slutligen kan nya politiska och administrativa institutioner påverka både rörelsemönstren och känslan av samhörighet. De nya gränserna i en ny politisk/administrativ region sätter nya gränser för samspelet i rummet. Särskilt tydligt blir det om vi betraktar stater istället för subnationella regioner. När stater som DDR eller Turkiska republiken norra Cypern inrättades sattes nya och strikta gränser som samspelet fick hålla sig inom. De funktionella regionerna förändrades som en direkt följd av att de politiska regionerna ändrats. På samma sätt påverkas identiteterna: De som styrs av ett och samma styre börjar känna en samhörighet. Eftersom styrets stabilitet ofta är beroende av att ha en befolkning som känner sig som en sammanhållen enhet kan de nya institutionerna driva en aktiv identitetspolitik. Så var det i DDR, där så småningom typiskt östtyska fenomen började framhållas som symboler – t ex Preussen eller Martin Luther. Tänk också på EU:s försök att lansera en flagga, en nationalsång och en valuta.


Försöken att bilda nya ”storregioner” i Sverige har stupat på att olika politiska grupperingar har slagit mynt av regionala identiteter. Det finns sådana. I olika delar av landet kan det handla om landskapen med medeltida rötter (tänk på Dalarna eller Skåne) medan det i andra delar snarare handlar om länsvisa identiteter. I Norrland är det vanligare att man identifierar sig med länet än med landskapet som har yngre anor än i södra Sverige. När vi undersökte de regionala identiteterna i Västra Götalandsregionen visade det sig att man i Göteborg kände sig som ”göteborgare”, Dalslänningar och Bohuslänningar identifierade sig med landskapet medan det starkaste identifikationsobjektet för västgötar utanför Göteborg var de gamla länen Älvsborg (eller Sjuhäradsbygden) och särskilt Skaraborg.

Svenskar kan se olika ut.
Bild från Svenska folktypsutställningen 1919
Varför har de olika oppositionspartierna velat stoppa regionreformen? En förklaring är att man inte riskerar något. Ingen kan med någon större visshet hävda vilka fördelar de nya större regionerna skulle medföra. Och blir det inga nya större regioner får vi heller aldrig veta det. Samtidigt kan man vinna popularitet ute i bygderna genom att exploatera de regionala känslorna av identitet (”Vi försvarar jämtarna, värmlänningarna eller vad det nu kan vara mot stockholmsk klåfingrighet”).

Vad kan då Ardalan Shekarabi och hans chef göra om de nu tycker att det här är så viktigt. Ja, en möjlighet skulle kunna vara att utnyttja sambanden mellan olika slag av regionaliseringsprocesser, som jag kar skisserat.

De statliga myndigheterna har regeringen mycket bättre kontroll över än över landstingen. Det gäller i det här fallet kanske särskilt länsstyrelserna. Om man startar med att slå samman länsstyrelserna efter den tänkta nya indelningen, och kanske också låter andra statliga myndigheter följa med dessa nya gränser, har man satt igång en politisk-administrativ regionaliseringsprocess. I en lång rad interaktioner med staten måste man nu vända sig till nya myndigheter på en annan ort ä tidigare. Västmanlänningar, sörmlänningar, närkingar, dalkarlar och –kullor, gästriklänningar, hälsingar och en och annan värmlänning (i Karlskoga och Degerfors) måste nu kontakta myndigheter i Uppsala istället för i Västerås, Nyköping, Falun, Örebro och Gävle). Nya kontaktmönster bildas och den funktionella regionen förändras. Kanske börjar man känna samhörighet också med de andra undersåtarna till samma myndigheter – identitetsregionen förändras.

Det skulle inte förvåna mig om det efter ett tag med nya län skulle uppstå ett tryck underifrån på att slå samman landstingen så att de politisk-administrativa regioner som svarar för sjukvård, kollektivtrafik och viss utvecklingspolitik skulle bättre stämma överens med de statliga organ man tvingas samarbeta med.

Och simsalabim skulle vi ha nya storregioner. Om vi nu skulle tycka att det var viktigt.Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.fredag 23 december 2016

Skinnskattebergs skola inte sämst i landet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har publicerat en rankning av kommunerna efter hur bra resultaten är i grundskolan. Rankningen bygger på följande kriterier: (1) Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, andel, (2) Elever i årskurs 9, genomsnittligt meritvärde och (3) Elever som är behöriga till yrkesprogram. Kriterierna ingår både med sina absoluta värden och korrigerade för den sociala sammansättningen.

Grundskolan i Skinnskattebergs kommun, som kommunstyrelsen med sin folkpartistisk-sverigedemokratiska majoritet har det politiska ansvaret för hamnar på näst sista – 289:e – plats av landets alla 290 kommuner.

Läs SKL:s rapport här

Tidigare inlägg om skolan i Skinnskattebergs kommunPraeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå. torsdag 22 december 2016

Sverigedemokrat i Norberg klarade sig nätt och jämnt från en tid inomhus

Sverigedemokraten Stefan Vestling som sitter i kommunstyrelsen i Norberg och också är kommunfullmäktiges andre vice ordförande har av hovrätten dömts för hets mot folkgrupp. Han hade på kommunens Facebook-sida uttalat sig kränkande om muslimer. Straffvärdet är två månader i kurran, men eftersom Vestling var tidigare ostraffad slapp han undan med villkorlig dom och 60 dagsböter. Läs mer i Fagersta-Posten.

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå. 


onsdag 21 december 2016

Här var det rock and roll

Vi har tillsammans med våra goda vänner Lisbet och Sune varit på rockkonsert i Västerås fina konserthus. Det var det alldeles utomordentliga coverbandet "The Refreshments" som uppträdde tillsammans med Louise Hoffsten. Det var rock and roll av bästa 50-talssnitt. Publiken kan delas upp i tre kategorier: De flesta tillhörde rekordgenerationen som åtminstone så smått började bli könsmogna under detta fantastiska femtiotal. Det såg nog ut som om det var denna grupp som dominerade i publiken. De som likt Ingrid, Lisbet och Sune gick i kolt på 50-talet, och slutligen en liten minoritet som den gången det begav sig inte ens var en glimt i sin faders öga. Utöver en minoritet i publiken skulle jag tro att både vokalisten och bandmedlemmarna tillhör denna tredje grupp.

Även om majoritetsgruppens valspråk är "We are the first generation ever. We even invented the very concept of a generation" tog sig entusiasmen försiktiga uttryck. Man måste ju akta lårbenshalsen och inte minst lilla hjärtat. Men jävligt bra musik var det. Och med tryck. Emellanåt gick det att känna hur bröstbenet vibrerade.

Efter konserten var det drinkar i Skrapans sky bar. Konsertpublik fick mot uppvisande av biljetten tio procent. Man måste ju också tänka på de lite skrala pensionerna.


Rock and roll
Stadens ljus från Skrapans sky bar. Fotografens spegelbild i fönstret ger en air av mystik som i Victor Sjöströms "Körkarlen"

Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå. 

måndag 19 december 2016

Doris tjuvstartar julen med Ikea-bygge

Här skruvas det

Bygget färdigt. Åsnan har flyttat in.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå. 


fredag 16 december 2016

De försvunna köpingarna: Figeholm, Virserum och Slite

Berättelsen om Smålands alla nedlagda köpingar ska här avrundas med Figeholm och Virserum i Kalmar län. Det blir också en utflykt till Gotland där den nedlagda köpingen Slite fanns.

Figeholm
Figeholm har en lång historia som handelsplats. Redan under medeltiden var det hamn för Vimmerby. Senare blev det en lydköping under Kalmar och Västervik. 1797 försökte man få stadsrättigheter men det blev avslag. 1878 blev köpingen självständig och fanns kvar till storkommunreformen 1952 när den uppgick i Misterhults landskommun. 1967 slogs hela rasket ihop med Oskarshamns stad.

Mest känt i orten är väl det samhället närbelägna Oskarshamns kärnkraftverk.

Kärnkraftverket
Virserum
Utanför Virserum, på sjön Hjortens is stod 1543 slutstriden mellan Gustav Vasas centralmaktsarmé och Nils Dackes upprorsarmé. Bondeupproret 1542-1543 vände sig mot Gustav Vasas centraliseringspolitik, och inte minst uppbörden av skatter. Upprorsmännen, inklusive Nils Dacke själv, blev efter upproret av med sina huvuden.

I Småland har Dacke emellertid hjältestatus. Som åminnelse av slaget på sjön Hjorten finns i centrum av Virserum en Nils Dacke-staty.

Nils Dacke som staty
I Virserums landskommun inrättades 1917 Virserums municipalsamhälle. 1956 omvandlades hela kommunen till köping. Köpingen överlevde till 1971 då den försvann in i Hultsfreds kommun.

Slite
Nu bort från Småland och till Gotland. I nordöstra delen av ön ombildades 1936 Othems landskommun till Slite köping. Köpingen upphörde, tillsammans med alla andra gotländska kommuner 1971 och ingår numera i Gotlands kommun (eller region Gotland som man kallar sig).
Mest känt i Slite är nog cementfabriken med ett gigantiskt dagbrott för kalk. Stiligt.

Kalkbrottet
Det finns också en militär historia i Slite, närmare bestämt på Enholmen utanför hamnen där Karlsvärds fästning fanns sedan 1600-talet. Fästningen var på 1800-talet förfallen och i samband med Krimkriget som ju också gjorde Östersjön till en krigsskådeplats: brittiska och franska flottstyrkor gjorde räder mot hamnar i Finland och Åland. Det beslöts då att bygga en ny ståtlig fästning på Enholmen för att avskräcka engelsmän och fransoser från att använda Gotland i kriget mot Ryssland.

Än idag finns det de som tror att Slite riskerar en roll i ett framtida storkrig. Det är på den grunden som regeringen alldeles nyss har tvingat Gotlands kommun att avstå från att hyra ut hamnen i Slite till de ryssar som vill bygga en gasledning till Tyskland.

Ett gäng rikspolitiker pratar också om behovet av en militär upprustning på Gotland för att mota ryssen. Kanske kan Karlsvärds fästning få en avskräckande uppgift igen.

Fästningen på Enholmen
Tidigare inlägg i serien ”De försvunna köpingarna”
Stockholms län 
Södermanlands län, Västmanland och Dalarna
Gävleborgs län 
Kronobergs län 


Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå.


söndag 11 december 2016

Med Linnea på julmarknad

Idag har vi varit på julmarknad i Arboga tillsammans med Linnea. Linnea har under Ingrids stränga överinseende skrivit en önskelista. I bakgrunden avvaktar jultomten. Linnea har också åkt häst och vagn tillsammans med Sara.Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå. 

tisdag 6 december 2016

Finland!

Idag hyllar vi Finland tillsammans med vissångaren Ola Aurell.Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå. 


fredag 2 december 2016

Skolinspektionen hotar Skinnskatteberg med böter

Skolinspektionen genomförde för ungefär ett år sen en inspektion av hur kommunstyrelsen i Skinnskatteberg sköter grundskola, fritidshem och förskola. Det blev förelägganden om åtgärder. Kommunen redovisade i september vad som gjorts. Detta godkändes inte av skolinspektionen, som nu tar i med storsläggan och hotar med vite om sammanlagt 900 000 kronor om kommunen inte bättrar sig senast i april nästa år.

Läs P4 Västmanlands rapportering här. Läs skolinspektionens beslut om grundskolan, fritidshem och förskolan.


Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


torsdag 1 december 2016

Vallonsmed utmanar Vattenfall

Liksom under ett antal månader intas fortfarande förstaplatsen på tio-i-topp över mest visade inlägg strömavbrotten vintern 2010. Det inläggen är som en modern Puti-Puti. Månadens utmanare är en gammal vallonsmed.

Antal besökare var i november 544 (466 i oktober). Av dessa var 279 (307) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,93 (1,62) och genomsnittlig tid per besök var 169 (114) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, Ryssland, Italien, Österrike, Schweiz, Finland, Tyskland och Danmark. Ströbesökarna var från Australien, Belgien, Colombia, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, USA och Vietnam.

De tio mest visade inläggen i november:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.