lördag 13 april 2024

Fallskärmshärvan: Nu sjunker debattnivån snabbt

Dom flesta som på olika fora har kommenterat frågan om det gått rätt till med förra kommunalrådet Lena  Lovén Roléns fallskärm har varit upprörda över hur det har hanterats. Det har man varit utifrån vad som framgått av dokument som kommit i dagen: ansökan, beslut, utbetalningar och studiedokumentation. Alltså fakta.  Men nu börjar mailen gå het även bland Lovén Roléns anhängare och nu är tonen annorlunda. "patetiska blodtörstiga mobbare" skriver psykologen som inte är säker på att de "patetiska..." är läskunniga. Nummer två tycker att "mobbarna" kommer med "elakheter och fula påhopp". "Mobbarna" kommer dessutom med "ljug". Vad som är ljug framgår tyvärr inte. På engelska brukar man kalla det som pågår i vissa kretsar kring LLR för a race to the bottom.Och för resten

Glöm inte att på måndag kommer den stora genomgången av kriserna i Skinnskattebergs kommuns politiska organisation och förvaltning. Under rubriken "Vad ska det bli av oss? (Skinnskattebergs kommun)" sammanfattar jag den aktuella situationen och kommenterar några förslag vad man kan göra.

Nu får Åberg (L) svara för krisen på socialkontoret

Fullmäktigeledamöterna Roger Ingvarsson (S) och Inger Örfelth Kraft hade till Skinnskattebergs kommunfullmäktiges möte den 25 mars lämnat en interpellation. De bad där socialnämndens ordförande Elisabeth Åberg att besvara de frågor som väckts av den krisartade situation som uppstått på socialkontoret som följd av avhopp av personal. På tveksamma grunder beslöt fullmäktiges ordförande Lennart Lidquist (L) att interpellationen inte fick ställas. Han har nu ändrat sig och skriver detta mail till mig.

Därmed snuvar vi förvaltningsrätten på ett mål.

 

 

 

 

 

Lennart Lidquist                                                                             5 april 2024 12:03

Till mig

 

Hej

Du kan vara säker på att vi tar upp interpellationen igen på nästa KF.

 

Tack för värdefulla synpunkter.

 

Med vänlig hälsning

Lennart Lidquist

Kommunfullmäktiges ordförande

Skinnskatteberg

073-140 14 42

lennart.lidquist@pol.skinnskatteberg.se

 

Besök: Kyrkvägen 7
Post: Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

 www.skinnskatteberg.se 

onsdag 10 april 2024

Mer av samma om kommunalrådets fallskärm

Vid kommunstyrelsens möte i tisdags lämnades två olika initiativ angående förra kommunalrådets Lena Lovén Roléns fallskärm. Det ena var undertecknat av företrädare för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och det andra av Moderaterna. Man vill ”skyndsamt” ha svar på dom frågor som uppkommit angående det omställningsstöd som Lovén Rolén utnyttjat under 2023.

Innan Lena lämnade sammanträdet skrev hon ett mail som tillställdes kommunstyrelsens ledamöter samt den socialdemokratiska gruppen. Mailets ärendemening var ”Nu räcker det för min del av dagens KS!”. Den formuleringen och även innehållet i mailet andas av stark affekt, Det kan ingen ta ifrån henne. Däremot behöver en del fakta rättas till.

”Omställningsstödet är ett avtal som tecknats i Skbg och övriga kommun/region Sverige”. Nej. Det är fortfarande inte ett avtal mellan två eller flera parter. Det är ett regelverk som utarbetats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att lokalt anpassas och beslutas av dom enskilda kommunerna.

”Det har antagits i Fullmäktige där alla de närvarande inklusive Fredrik Skog biföll.” Det fullmäktige beslöt om 2020 var dom lokala tillämpningsanvisningarna. Det ”alla inklusive Fredrik Skog biföll” var alltså det lokala regelverk, som det nu framkommit uppgifter som tyder på inte har följts. Fullmäktige inklusive Fredrik Skog har alltså inte beslutat om Lovén Roléns omställningsstöd.

Om utbildningsfrågan skriver hon:

För mig är det svårt att begripa att några enstaka förståsigpåare med titlar som byggnadsarbetare, jurist, professor ska kunna värdera hur mycket förtroende och kunskapstapp som sjukgymnast jag har efter 4 år som KSO. […] Jag har studerat relevanta universitetskurser för att göra mig anställningsbar och dessutom fått nödvändig tid och kunskap för att eventuellt kunna återgå till mitt tidigare jobb, vilket jag nu gör ett försök att få fungera. Jag fick inte studera till folkhögskolelörare pga av mitt avtal med region Västmanland. Jag beslutade mig då för att ge mitt tidigare arbete en chans. Skulle jag få patienter. Komma tillbaka med relevant kunskap? Då ska andra bedöma huruvida jag läst relevanta kurser eller säga att jag minsann bara kan gå tillbaka till mott företag?

Enligt det lokala regelverket (tillämpningsanvisningarna) gäller:

Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning krävs från första dagen med ekonomiskt omställningsstöd. […] För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalda…

(Anvisningarna 3.2.3)

Därpå följer en uppräkning av kraven för att få ekonomiskt omställningsstöd (”fallskärmen”). Bland dessa finns ”bedriva studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen”.

Stöd till studier räknas som ”aktiva omställningsåtgärder”. Sådana är alltså ett villkor för att få det ekonomiska stödet. Beslut om aktiva omställningsåtgärder ska fattas av fullmäktige (3.1.3). Detta har inte skett i det aktuella fallet.

Sökanden ska också ”i samband med ansökan om förmån […] intyga att hen kommer att uppfylla kravet på egen aktivitet” (3.2.3). I ansökan skriver Lovén Rolén: ”Ansökan avser studier i syfte att ställa om till nytt yrke som lärare.” Frågan som detta väcker är om detta uppfyller rimliga krav på det intygande av den sökande som anvisningarna ställer?

Planerna på utbildning till lärare ändrades senare enligt mailet ”Nu räcker det…” En andra fråga är om detta meddelades pensionsmyndigheten (= kommunstyrelsen) eller beslutsfattaren (fullmäktige)? Uppfylldes fortfarande kravet på egen aktivitet för att få ekonomiskt stöd?

Har kommunens behöriga beslutsfattare över huvud taget informerats om ändringen av studieplanerna och vilka poäng som uppnåtts? Enligt anvisningarna 3.2.3 gäller att ”om den förtroendevalda inte uppfyller kraven på egen aktivitet, blir hen skyldig att återbetala hela eller delar av det utbetalda omställningsstödet. Beslut om återbetalning träffas av pesnionsmyndigheten”

Enligt citatet ovan från Lenas mail är det tre ”förståsigpåare” har värderat hennes ”förtroende och kunskapstapp som sjukgymnast” har påverkats. Cad hon menar med detta är oklart? Vad ”förståsigpåarna” gjort är att ta fram uppgifter om vilka kurser hon varit anmäld till; deras värde i högskolepoäng och vilka kurser som avklarats med godkänt resultat.

Så här skriver Karolinska Instiitutet

Hej,

 

Under perioden du nämner har hon varit registrerad på kursen Smärta - från fysiologi till multimodal rehabilitering 15,0 hp (kurskod: 2QA283), men inte slutfört denna.

 

Med vänliga hälsningar,

 

Gabriel Larsson | Arkivarie
Juridiska avdelningen | Karolinska Institutet
Nobels väg 5 | 171 77 Stockholm
08-524 836 82 | 073-712 15 11
gabriel.larsson@ki.se | 
ki.se

Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet

 

Och Umeå Universitet:

Tack för att du kontaktar oss.

Infocenter verifierar att Lena Lovén Rolén har bara varit antagen till kursen "Fysioterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet 7,5 hp" vid Umeå universitet vårterminen 2024.

Hon har inte slutfört kursen eller tagit några poäng på kursen.

Med vänliga hälsningar / Best regards,
Helena
Infocenter Umeå Universitet
+46-90-786 50 00
www.umu.se/kontakta-oss/

Och så Linnéuniversitetet

Hej,

Lena Lovén Rolén har varit registerad på kursen "Idrottsmedicin - Prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador" vid Linnéuniversitet HT23 och avklarat 5,5 hp av 7,5 hp i kursen.

Mvh

Hanna Törnblom
Systemstöd/Ladok
Linnéuniversitet

Varken byggnadsarbetaren, juristen, professorn (eller Bellman) har haft någon synpunkt på om dessa data har betydelse för Lenas anställningsbarhet som sjukgymnast. Detta är en bedömning som ankommer på pensionsmyndigheten, d v s kommunstyrelsen.

Till sist en blänkare

På måndag lägger jag ut ett längre inlägg under rubriken ”Vad ska det bli av oss? (Skinnskattebergs kommun)” där jag beskriver dom krisartade situationer som uppstått såväl i den politiska organisationen som i kommunförvaltningen. Några mer radikala förslag på vad man kan göra diskuteras.

 

 

måndag 8 april 2024

Mer tidningsstölder, men högre prenumerationspris


Nu tar tidningsstölderna fart igen. Idag skulle vi ha haft DN för söndag och måndag i lådan. Men tji! Tidningstjuven hade varit där före oss. Av dom hittills förflutna dagarna under året har tidningen legat i brevlådan på utgivningsdagen 31 dagar. Det är 31,3 procent av alla dagar (träffprocenten). Det är en nedgång med 0,3 procentenheter sen sista stölderna. Det fortsätter nedåt samtidigt som prenumerationspriset går uppåt.

Utdelningsstatistik för DN år 2024 hittills:

 

Antal dagar

Procent

- tidningsfria dagar

3

3,0

- ej postutdelning, tidningen kom nästa dag

56

56,6

- ej postutdelning, tidningen kom aldrig

4

4,0

- vardagar med utdelning men utebliven tidning

5

5,1

Dagar med tidning på rätt dag

31

31,3

   

torsdag 4 april 2024

Den flitiga studenten

Minnesgod läsare kommer ihåg att studier var ett villkor för att avsuttet kommunalråd skulle kunna få 85 procent av tidigare arvode under ett år. Skinnskattebergs avgångna S-kommunalråd fick genom att uppge att hon skulle studera till lärare drygt 51 000 kronor i månaden under 2023. Hon har under året varit inskriven vid Linnéuniversitetet, Karolinska institutet och Umeå universitet på kurser värda sammanlagt 30 högskolepoäng (ett års heltidsstudier är 60 högskolepoäng). Av dessa 30 var 5,5 poäng avklarade med godkänt resultat.

tisdag 2 april 2024

Sanning eller konsekvens om kommunalrådsfallskärmen

Nej, omställningsstödet är inte ett avtal

”Omställningsstödet är ett avtal som tecknats i Skinnskatteberg och övriga kommuner och regioner i Sverige för at möjliggöra för heltidspolitiker att återgå till arbetslivet.” Så säger förra kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) i Fagersta Nyheter den 31 mars.

Nej Lena. Det är inget avtal. Ett avtal förutsätter minst två parter. Den ena parten är kommunen. Vilken skulle den andra parten vara? Förtroendevalda är inte anställda och dom företräds därför inte av något fack som skulle kunna vara motpart.

Bestämmelserna finns i ett förslag från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med den lite kryptiska akronymen OPF-KL. Varje kommun måste fatta beslut om reglerna, som kan vara andra än OPF-KL. Inte heller sådana lokala bestämmelser är något avtal. Det är vilseledande att påstå att OPF-KL skulle vara ett avtal.

Nej, Fredrik Skog har inte varit med och beslutat om fallskärmen

”Det [”avtalet”] har tagits i fullmäktige där alla närvarande inklusive Fredrik Skog biföll” fortsätter Lena Lovén Rolén. Dom lokala riktlinjerna för OPF-KL antogs av fullmäktige 2020. Alla var överens, inklusive Vänsterpartiet. Så längt är det rätt. Därmed har inte alla ansvar för att Lena Lovén Rolén fått omställningsstöd 2023 i den omfattning och på det sätt det beslutades.

Vem ska enligt reglerna besluta om omställningsstöd?

I SKR:s förslag ska det bestämmas vad som är kommunens ”pensionsmyndighet”. I dom lokala föreskrifterna i Skinnskattebergs kommun är det kommunstyrelsen som ska vara ”pensionsmyndighet”. Det betyder att om inget annat är bestämt är det kommunstyrelsen som ska fatta beslut om vem som ska få omställninggstöd, under hur lång tid och med hur mycket.

Det finns två slags omställningsstöd. Det är dels ”ekonomiskt omställningsstöd”, d v s det som populärt kallas ”fallskärm”, dels ”aktiva omställningsåtgärder”. Aktiva åtgärder kan enligt dom lokala reglerna vara exempelvis ”rådgivning och vägledning, kompletterande studiestöd, kostnader för kortare utbildning eller praktik, finansiering av kurslitteratur, hjälp med att starta eget.” Beslut om aktiva omställningsåtgärder ska enligt reglerna beslutas av fullmäktige.

När det gäller det ekonomiska stödet säger regelverket inget om vem som ska fatta beslut. Då gäller att det är ”pensionsmyndigheten”, d v s kommunstyrelsen som beslutar, om inte kommunstyrelsen har delegerat rätten att fatta beslut till någon annan. Det skulle kunna vara t ex personalutskottet eller personalchefen (”HR-chefen”). Det finns en lista över sådana delegerade beslut i personalärenden. Ingenstans finns där något om att beslut om omställningsstöd är delegerat.

Vem har fattat beslut om omställningsstöd?

Det finns ett beslut daterat den 10 november 2022 av HR-chefen Anna Charlier om att det ska utbetalas ekonomiskt omställningsstöd med 51 298 kronor per månad under 12 månader 2023. Något beslut om aktiva omställningsåtgärder har aldrig tagits i fullmäktige. Trots detta har det betalats ut sammanlagt 4 155 kronor i kostnadsersättningar (resor med egen bil, parkeringsavgifter och kurslitteratur) som väl får antas utgöra ersättning för aktiva omställningsåtgärder.

Det ser med andra ord ut som om inga beslut har fattats av dom som har rätt att fatta beslut (alltså fullmäktige samt pensionsmyndigheten = kommunstyrelsen ).

Varför sökte Lena Lovén Rolén stöd för ”aktiva omställningsåtgärder”?

Det finns en ansökan från Lena Lovén Rolén daterad den 27 oktober 2022 om omställningsstöd. Hon ansöker där dels om ekonomiskt omställningsstöd, dels om aktiva omställningsinsatser. I ansökan skriver hon om dom aktiva insatserna ”Ansökan avser studier i syfte att ställa om till nytt yrke som lärare.”

Lena Lovén Rolén driver tillsammans med sin man ett företag som arbetar med fysioterapi (Lovén Rolén sjukgymnastik och hälsoutveckling AB) som har avtal med Region Västmanland och som 2022 omsatte 934 000 kronor. Varför skulle hon vilja skola om sig till lärare?

Svaret är att aktiva omställningsåtgärder är ett villkor för att få ekonomiskt omställningsstöd. Enligt dom av fullmäktige beslutade föreskrifterna krävs det för att man ska få ut fallskärmen att man antingen (1) är inskriven på arbetsförmedlingen, (2) bedriver studier, (3) har nytt arbete eller (4) har förtroendeuppdrag hos en annan huvudman. Alltså: inga studier inga fallskärmspengar.

Har hon under året inlett lärarutbildning?

Kurslitteratur som hon fått ersättning för har direkt anknytning till hennes tidigare yrkesverksamhet som sjukgymnast. Enligt uppgifter som nu kontrolleras har hon gått distanskurser på Karolinska institutet, Linnéuniversitetet och Umeå universitet. Det är inte uppenbart att detta avser lärarutbildning. Uppgifterna i ansökan tycks därmed inte ha varit korrekta.

Enligt tillämpningsanvisningarna ska den sökande ”I samband med ansökan om förmån … intyga att hen kommer att uppfylla kravet på egen aktivitet”. Något sådant intyg har inte redovisats.

Är ansökan och beslut efterkonstruktioner?

Det har av dom punkter jag har diskuterat här framgått att det finns oklarheter om vem som fattat beslut, om beslut har fattats av någon behörig och om hur frågan om ”aktiva omställningsåtgärder” har hanterats. Ansökan och beslut har också begärts ut som offentliga handlingar. Det har därför säkert funnits ett starkt upplevt behov att redovisa sådana handlingar. Dom handlingar som lämnats ut har varit daterade vid rimliga tidpunkter. Men inga handlingar är införda i kommunens diarium. Där ska alla ut- och inkommande handlingar registreras. Om handlingarna är införda i diariet råder det ingen tvekan om när dom är upprättade. Om dom inte har registrerats är det öppet för misstankar om manipulation, d v s att man för att ge ett intryck av att alla regler har följts har efterkonstruerat ansökan och beslut.

Politiska och etiska synpunkter

Kommunalt förtroendevalda ska ha ersättning för det arbete dom utan att vara anställda lägger ned. Den principen är etablerad sedan det demokratiska genombrottet för hundra år sedan. Det är också rimligt att den som åtar sig uppdrag som kräver att avsevärt mycket mer än fritiden går åt och tvingas göra ett avbrott i sitt ordinarie yrke ska ha hjälp, även ekonomiskt, att ställa om från uppdraget som politiker till yrkeslivet. Det är viktigt att peka på att den kritik som riktats mot Lena Lovén Roléns omställningsstöd inte är en kritik mot sådana principer. En sådan kritik vore rent populistisk.

Men, samtidigt ska man vara medveten om att kommunens ekonomi är pressad. Det handlar om ganska mycket pengar, och det är viktigt att det går rätt till och att omställningsstöd inte beviljas på lösa boliner, att bekostas av skattebetalarna i en kommun på ekonomisk dekis.

Det finns också en traditionell ärlighetsmoral i arbetarrörelsen, som det kan vara värt att påminna om. Historieprofessorn Dick Harrison skriver: ”Sanningen är att Aina [Tage Erlanders fru] vid minst två tillfällen överlämnade buntar med pennor till folk som arbetade i kansliet … Maken hade tagit hem dem i bröstfickan efter att ha gjort anteckningar.” Det är en moral som förpliktigar!

Vi har i kommunen under den tid som gått sedan 2022 års val också sett hur ett minoritetsstyre under SD:s ledning etablerats i kommunen. Alla försök att åstadkomma en majoritetskoalition med Socialdemokraterna, Vänstern och Moderaterna har misslyckats. För alla som varit nära dom processerna har det stått klart att Lena Lovén Rolén och en liten krets i ledningen för den lokala socialdemokratin varit bromsklotsar för ett sådant maktskifte. Det är en obehaglig tanke som lätt får fäste att det skett ett utbyte där den SD-ledda minoriteten fått stöd av socialdemokraterna i utbyte mot personliga fördelar för Lena Lovén Rolén. Inte minst förstärks sådana misstankar av dom försök som kommunalrådet Ewa Olsson Bergstedt (SD) och fullmäktiges ordförande Lennart Lydqvist (L) senast gjort att lägga locket på kritik mot fallskärmsaffären.

Klarhet i alla dom avseenden jag har diskuterat här borde vara till nytta för alla som har ärliga avsikter med sitt lokalpolitiska engagemang.

 

måndag 1 april 2024

Stort intresse för ifrågasatt kommunalrådsfallskärm i mars

Skinnskattebergs kommunalpolitik fortsätter att engagera läsarna. Antal sidvisningar i mars var 11 080, vilket nästan är all time high. När jag ser igenom statistiken sedan bloggen startade 2009 övertäffas spridningen i mars 2024 bara av juli 2023 när 15 775 sidor visades. Också då dominerades det hela av lokalpolitiken. Det var då som det började stå alltmer klart att Socialdemokraternas ledning i kommunen på olika sätt saboterade försöken att åstadkomma en majoritetskoalition tillsammans med Vänstern och Moderaterna, som skulle kunna kasta ut det SD-ledda minoritetsstyret. En fråga som nu, nästan ett år senare seglar upp som viktig är den fallskärm som vecklats ut åt förra kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S). Frågan inrymmer en hel del oklarheter: Har beslutet fattats av någon som var behörig? Har uppgifterna om Lenas studier som skulle berättiga henne till fallskärmen varit korrekta? Är det etiskt rimligt att utlösa en fallskärm av den aktuella storleken till en välbeställd person men på bekostnad av en kommun på ekonomisk dekis?

Antal sidvisningar var som sagt i mars 11 080 (7 872 i februari). Flest besökare kom från Sverige, USA, Storbritannien, Israel, Spanien, Tyskland, Norge, Bangladesh, Frankrike och Spanien. Ströbesökarna var från Danmark, Finland, Indien, Irland, Kanada, Kina, Nederländerna, Tyssland, Seychellerna och Schweiz.

 Dom tio mest visade inläggen i mars: 

1

Visst ska man följa reglerna – men det får inte vara hittepåregler (ny)

2

Dyrbart med avsuttet kommunalråd (ny)

3

Skinnskatteberg sämst på klimatpolitik (ny)

4

Skinnskattebergs budget: Två strutsar i sanden (ny)

5

Skinnskattebergs fullmäktige: Dålig stämning bara förnamnet (ny)

6

Vad är det för skillnad mellan län och landskap? (6:a)

7

”Sverige behöver en ny folkrörelse. En rörelse mot fiffel, båg och korruption” (ny)

8

Skinnskattebergs kommun värjer sig med näbbar och klor mot samarbeten (8:a)

9

Öppet brev till Skinnskattebergs fullmäktigeordförande (ny)

10

Vad döljer du för mig? (ny)