onsdag 29 februari 2012

Middag på sunksöder


I går kväll bjöd Malin på middag på restaurang Elefantpojken på Ringvägen i Stockholm. Gott, gott!

För övrigt hör jag på radion att Länsstyrelsen i Västerås har förlängt skyddsjakten på två vargar i Skultunareviret hela mars månad. Nu får vargarna passa sig.

tisdag 28 februari 2012

Ska den västmanländska vargen klara sig i år också?

I förra årets kritiserade licensjakt på varg var tilldelningen i Västmanlands län en varg. Vi kunde följa den spännande jakten som slutade med att Västmanlandsvargen klarade livhanken när jakttiden var över, dag för dag. För att undvika ingripanden från EU-kommissionen tvingades regeringen ställa in licensjakten 2012.

Istället skulle det införas utökade möjligheter till skyddsjakt på vargar som ställt till elände. Det lades ut på länsstyrelserna att besluta om hur många och vilka vargar som skulle skjutas.

Länsstyrelsen i Västmanlands län bestämde att två vargar i Skultunareviret skulle skjutas. Jakten har bedrivits av länsstyrelsens egna jägare och från helikopter. Icke desto mindre har de två Skultunavargarna klarat sig hittills och på onsdag går jakttiden ut.

Jägarförbundets lokala ordförande menade efter förra årets misslyckade vargjakt att en orsak till misslyckandet var att vargarna var för smarta. Ska detta visa sig även i år?

söndag 26 februari 2012

Dreams come true...

GLG CenterVi har varit i Upplands Väsby och bott på Scandic Infra City. Hotellet byggdes i början av 90-talet av Göran Lars Gullstedt som kom till Sverige med två tomma händer från Österbotten. Hotellet invigdes 1991 av ingen mindre än snillet Bernadotte. Vi som bodde i Bollstanäs på den tiden åsåg bygget med stigande häpnad. Gatuadressen är Kanalvägen. Den enda kanal som någonsin funnits där var en 50-talets avlopplösning. Som på så många andra håll introducerades vattenklosetten långt innan någon tänkt på avloppsledningar och reningsverk. Istället fanns i varje by ett rejält skitdike. Kanalvägens kanal var ett sådant skitdike.

I hotellfoajén fanns ett vattenfall, guldfiskdamm och självspelande piano. På taket ett trevåningars penthouse med utsikt över E4 åt Lars Gullstedt själv. En gång vågade vi oss på att äta i hotellrestaurangen. Kyparen viskade då: ”Det här det är en pojkdröm. Men den är snart slut”. Det var mer sant än han anade. Gullstedt hade drivit sina fastighetsaffärer vidare och köpt upp stora delar av centrala Atlanta, Georgia. Det blev lite för mycket och det hela slutade i konkurs 1993.

Köparna av konkursboet döpte om hela anläggningen från GLG-center (Efter Lars Gullstedts initialer) till det märkliga Infra City. Infra är latin för ”nedanför” eller ”djupt ner” – motsatsen till Supra som betyder ”upptill”. Super eller supra brukar ju användas för att beteckna något bra. Analogt borde infra då beteckna något dåligt. Infra City kunde alltså tolkas som ”den dåliga staden” eller ”bottenstaden”!

När vi nu äntligen fick bo på hotellet var det på 18:e våningen med en magnifik utsikt över E4 och grusgropen (den grusgrop som såg så utomjordisk ut att det en gång spelades in en film om en månlandning där).
 
Nu var det ju inte hotellbesöket som var det verkliga målet för vår resa till Bollstanäs. Nej det var för att fira Lisbet, en annan österbottning som också en gång kom med tomma händer till Upplands Väsby. Och se det var ett riktigt kalas! Också det en dröm som besannades.

Lisbet

onsdag 22 februari 2012

Världens taffligaste tidningsdistribution?

Nu har vi inte fått någon Dagens Nyheter sedan i tisdags förra veckan. Sedan i fredags har DN:s kundtjänst försökt komma i kontakt med posten utan framgång förrän i går (man kan kanske skriva ett brev?). Det visade sig då att DN själva hade avbeställt min tidning. Nu påstår de att de ska aktivera den från och med söndag. Fan tro't sa Rellingen.

Om det blir så att det ligger tidning i lådan på måndag för söndag och måndag gäller att det har gått 58 dagar av 2012. Av dessa har vi nåtts av tidning utdelad på rätt dag 31 dagar (53,4 procent). Det närmar sig med andra ord Varannandags Nyheter.

Men det återstår ännu att se om det fungerar.

Riksdagsmän från Färna (och Munktorp)


Jag har tidigare skrivit om riksdagsledamoten Sven-Erik Österberg (s) från Färna bekant för sin aktiva roll i avsättningen av Håkan Juholt. Men Sven-Erik är inte den förste riksdagsmannen från Färna.

Under tidigt 1800-tal representerades den grevliga ätten von Hermansson i adelsståndet av greve Carl Johan von Hermansson, patron på Färna bruk. Greven var en i olika avseenden intressant figur. För det första kan noteras att det finns en statsvetenskaplig anknytning. Carl Johans farfarsfar Johan Hermansson utnämndes nämligen 1717 till eloquentiae et politices professor Skytteanus. Johans barn adlades tack vare pappas insatser. Så efter det var det von Hermansson som gällde. Förekommer det fortfarande att professorers barn adlas?

Carl Johan ihågkommes i sin politiska gärning framförallt för de förslag han starkt förespråkade i riksdagen för att lösa vad som idag skulle ha uppfattats som problem med pensionssystemet: Gamla och orkeslösa som inte längre kunde delta i produktionen borde avlivas. Se där Fredrik Reinfeldt en radikalare lösning på problemen i pensionssystemet än att arbeta till 75 år! Eller är det månne sak samma?  Det har då funnits lugubra representanter för Färna bruk i riksdagen.

Carl Johans son Carl Fredrik von Hermansson som var den siste greven von Hermansson tycks ha varit mer av en tjuren Ferdinand. Så älskade han ängen ned mot sjön från herrgården att han där låt uppföra ett mausoleum av slaggsten. Där skulle han efter sin död 1906 vila. Mausoleet var ritat av Lars Israel Wahlman som också ritade bland annat Tjolöholms slott, Engelbrektskyrkan och Skurubron. Grevens aska fick ligga kvar i mausoleet till 1927 när den flyttades till Gunnilbo kyrka. Men mausoleet finns kvar för att påminna oss om grevarna von Hermansson.

Sven-Erik Österberg, som föranledde denna betraktelse, bor ju sen länge i Färna, men har egentligen sina rötter i Munktorp. Andra kända politiska profiler som Munktorp har producerat är centerpartisten Fredrick Federley (a k a Ursula) och den frisinnade politikern Carl Gustaf Ekman, statsminister 1926-28 och 1930-32, men mer känd som mannen som gav vågmästarpolitiken ett ansikte.

Von Hermanssons mausoleum

tisdag 21 februari 2012

8 dagar i rad utebliven DN. Nytt slarvrekord!

Ingen tidning idag heller. Nu har vi varit utan tidning åtta dagar i följd. Av 52 dagar det här året har vi haft tidning utdelad på rätt dag 29 dagar (55,8 procent). Uselt!

måndag 20 februari 2012

Den borgerliga kleptokratin i aktion


Allt sedan de borgerliga maktövertagandena i kommuner och landsting i valet 2006 har en modell tillämpats där man genom privatisering (så kallad avknoppning) har förskingrat skattebetalarnas egendom. Det har gått till så här: En verksamhet – t ex en förskola eller en vårdcentral – har utan budgivning sålts till underpris. Vanligen har man nöjt sig med att ta betalt för inventarierna. Efter något eller några år har verksamheten sålts vidare till marknadspris till så kallade riskkapitalister (egentligen riskfrikapitalister eftersom verksamheten är skattefinansierad).

Det finns hur många exempel som helst. Jag har tidigare skrivit om hur modellen tillämpades på förskolan i min gamla hemkommun Upplands Väsby.

Det är numera helt klarlagt att det här är olagligt:

  • Förfarandet strider mot kommunallagen därför att man minskar den kommunala förmögenheten. Marknadsvärdet tillhör ju kommunen och dess skattebetalare men förs över till privata fickor. Detta är inte god kommunal hushållning. Beslut som strider mot kommunallagen kan upphävas av förvaltningsdomstol om det överklagas.

  • Förfarandet strider mot kommunallagen därför att enskilda och enskilda företag stöds på andra kommunmedlemmars och företags bekostnad. Detta strider mot grundläggande principer i kommunallagen. Beslut kan upphävas av förvaltningsdomstol om det överklagas. Förvaltningsdomstolarna har i flera fall avkunnat sådana domar.

  • Förfarandet strider mot EU-rätten. Det är ett olagligt statsstöd (EU-rätten ser kommunerna som en del av statsmakten) till vissa företag i en konkurrenssituation. Det företag som fått stödet kan tvingas betala tillbaka det. Om man t ex köpt en verksamhet för en miljon och marknadsvärdet är 14 miljoner kan köparen tvingas betala 13 miljoner till kommunen.

  • Det har också ifrågasatts om förfarandet också är brottsligt. Det skulle då handla om grovt trolöshet mot huvudman. Det finns flera polisanmälningar och i något fall pågår förundersökning. De som riskerar att hamna i finkan är de som fattat beslut om försäljningen.

Om man närmare vill studera de kommunal- och EU-rättsliga aspekterna finns en utredning av statskontoret att tillgå. Läs statskontorets utredning här

Nu går det raskt utför Dagens Nyheter!

Inga tidningar i lådan idag heller.
 Så här ser utdelningsstatistiken ut sedan årsskiftet:

Antal dagar på året
51
- tidningsfria dagar
-2
- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen
-7
- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen
-7
- vardagar, utebliven tidning
-6
Antal dagar med tidning på rätt dag
29
Av 51 dagar kom det tidning på rätt dag 29 dagar (56,9 procent). Nytt bottenrekord!

lördag 18 februari 2012

Gymnasiepolitiken som tå-hälkörning


I Västerås finns det 30 gymnasieskolor varav 18 privata. Det finns dubbelt så många platser på gymnasieskolorna som det finns möjliga elever i kommunen. Gymnasieskolorna i kommunerna ute i länet kämpar mot konkurrensen från ”storstaden”. I Kungsör lade kommunen ned det egna gymnasiet. I Hallstahammar var det på vippen att det blev samma resultat. Allt mer av skattepengarna måste användas till marknadsföring både av de kommunala gymnasierna och de skattefinansierade privata skolorna.

Den här situationen är resultatet av två samtidiga reformer i början av 90-talet där den ena stimulerade utbyggnaden av kommunala gymnasieskolor och den andra inrättandet av fristående (privata) gymnasieskolor. Gymnasierna var under första hälften av 1900-talet vanligen statliga (Högre Allmänna Läroverk). Från 1950-talet och framåt inrättades också kommunala gymnasier. Men vare sig gymnasiet var statligt eller kommunalt så var verksamheten föremål för en stark statlig detaljstyrning. 1966 upphörde de statliga läroverken och kommunerna blev huvudmän för gymnasierna. Men den statliga styrningen fortsatte.

I och med den omtalade kommunaliseringen av skolan 1991 fick kommunerna också fullständigt arbetsgivaransvar för lärarna och statens detaljstyrning ersattes med den lite mer flummiga målstyrningsläran övervakad av Skolverket. I samband med kommunaliseringsreformen fick också kommunerna ett ansvar för att erbjuda gymnasieutbildning i egen gymnasieskola eller i en annan kommun som man hade avtal med. Ansvaret att erbjuda utbildning kunde inte fullföljas genom att hänvisa till fristående skolor.

Det här gjorde att alla kommuner blev angelägna om att ha en egen gymnasieskola. Nästan alla kommuner byggde ut gymnasieskolan antingen helt på egen hand eller i form av samarbete med andra kommuner i kommunalförbund. I Västmanland fick vi t ex Kolbäcksådalens gymnasieförbund (Hallstahammar och Surahammar) och Norra Västmanlands Utbildningsförbund (Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg).

Nästan samtidigt kom friskolereformen (1992). Kommunerna tvingades att betala skolpeng till privata skolor som eleverna valde. Samtidigt som kommunerna alltså stimulerades att inrätta egna gymnasieskolor stimulerade man fram allt fler och fler privata konkurrenter. Man lyckades alltså med konststycket att driva en politik som samtidigt drog åt två olika håll. Resultatet ser vi nu: överetablering, nedläggningshot, allt mer av skattepengarna används till reklam för att dra till sig elever i den mördande konkurrensen.

När man ser resultatet undrar man vilken idiot det kan vara som har tänkt ut detta.


Tå-hälkörning = att gasa och bromsa samtidigt.


fredag 17 februari 2012

Inte bättre idag heller Dagens Nyheter

Tredje dagen i rad utan tidning! Av årets 48 hittills gångna dagar har vi haft tidning utdelad på rätt dag 29 dagar - 60,4 procent. Det går utför DN. Uselt!

Tidsmaskin i Västerås konserthus

Västerås fina konserthus

Tillsammans med en av oss som var unga i slutet av 1960-talet fullsatt salong i Västerås fina konserthus hörde vi igår Sveriges främsta nu levande poet Mikael Wiehe. En nästan allt igenom politisk föreställlning. Tidsmaskinen rullade! Särskilt uppskattade var klassiker som ”Titanic”, ”Keops pyramid” och ”Det här är ditt land.” Publiken applåderade artigt och beställde medelst stående ovationer extranummer. Men jag undrar hur revolutionära Västerås 60-65-åringar är. Applåderna var lite prövande och försiktiga när Mikael drev att ”Titanic” egentligen handlar om kärnkraften.

Första gången i modern tid som vi mötte Wiehe var i slutet av 80-talet eller möjligen i början av 90-talet på en Hoola Bandoola återträff i Sundbyholms slottspark. Dagens 60-65-åringar var 20 år yngre. Det fanns också den gången en del ännu yngre med i publiken. En del ungdomar hade röda fanor på långa stänger. ”Sjysst tvasa!” ropade Mikael och Björn som också fanns med vid den tiden.

Trots att Mikael i går kväll var förkyld är det bra fart på gubben. Svackan i mitten av 00-talet är över. Förkylningen höll han stången med Gammel Dansk. En gudabenådad dryck.

Också kroppen behöver sitt. Förra gången vi var i Västerås konserthus käkade vi förbeställd mingeltallrik i foajén. Det var inte gott och förmodligen lite giftigt. Så vi försökte denhär gången med à la carte-restaurangen ”Lilla hörnan”. Det var väl okej käk men framdriften var usel. Det var alldeles nätt och jämnt att man hann servera förrätt och varmrätt på 1,5 timme. Ätandet blev till slut ett försök att slå World Record of Fast Eating. Inte roligt. Det skylldes på maskinfel i köket. Men det duger inte att ha maskinfel i köket vid ett sådant tillfälle.

Lyssna gärna på Titanic!

torsdag 16 februari 2012

Misslyckande i dag igen Dagens Nyheter

Ingen tidning idag heller!

Av 47 dagar det här året har vi haft tidning utdelad på rätt dag 29 dagar - 61,7 procent. Urdåligt DN!

onsdag 15 februari 2012

Nu sket det sig igen DN!

Ingen tidning i lådan idag!
 Så här ser utdelningsstatistiken ut sedan årsskiftet:

Antal dagar på året
46
- tidningsfria dagar
-2
- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen
-7
- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen
-5
- vardagar, utebliven tidning
-3
Antal dagar med tidning på rätt dag
29
Av 46 dagar kom det tidning på rätt dag 29 dagar (63 procent). Svagt DN!

Seder och bruk, fester och religion i Västanhed


På det osannolika Internetet kan man hitta en sida med denna rubrik. Här kan man med stigande förvåning studera beskrivningarna av våra lokala sedvänjor. Nyinflyttade invigs till exempel vid en årlig ceremoni:

Alla som flyttat in i staden under året måste knäfalla inför varje rådsmedlem och svära en ed om att följa stadens lagar och att vara en skötsam medborgare i största allmänhet. Missdådare brukar inför högtiden hållas inspärrade extra länge bara för att kunna piskas eller avrättas offentligt just denna dag.

Det finns också en del små lustiga sedvänjor, som t ex den här:

om någon som blir bjuden på finare plägnad skulle råka spilla ur eller tappa ett dryckeskärl. Den olycklige skall då hoppa upp på närmsta bord där han med hög röst improviserar fram en lustig lögnhistoria om varför han spillde. Om han stakar sig, tänker för länge eller ljuger ihop en tråkig historia så måste han torka upp efter sig med ett av de plagg han bär. Går det bra så bjuds han på mer att dricka

Vi har också ett HBT-perspektiv och särskilt uppskattas kastrerade homosexuella män som körsångare:

Det finns en hel del homosexuella män i trakten och deras drifter respekteras så länge de inte stör den allmänna ordningen. Det är populärt att skoja om och med de homosexuella men riktigt elaka blir skämten sällan. En mindre grupp av alla manliga homosexuella brukar låta kastrera sig under tidig pubertet. De blir sedan uppskattade som sångare och sluter sig till en speciell kör med enbart kastratsångare som brukar få öva i lagtemplet två kvällar varje vecka

De mer heterosexuellt lagda har särskilda gudar som de tillber i samband med utövandet:

Innan en man går till sängs med en kvinna ber han Heob om njutning och potens. Kvinnan ber Tero att få bli eller slippa att bli gravid, beroende på hur
hon vill ha det.

Jojomensan. Vad allt kan man inte lära sig på Internetet.

måndag 13 februari 2012

Svart söndag Dagens Nyheter


Idag skulle Dagens Nyheter för lördag 11/2, söndag 12/2 och måndag 13/2 ha kommit till Västmanland. Det lyckades inte riktigt. Söndagstidningen saknades av någon gåtfull anledning.

Så här ser utdelningsstatistiken ut sedan årsskiftet:

Antal dagar på året
44
- tidningsfria dagar
-2
- lördag-söndag, tidningen kom på måndagen
-7
- lördag-söndag, tidningen kom inte på måndagen
-5
- vardagar, utebliven tidning
-2
Antal dagar med tidning på rätt dag
28

Av 44 dagar kom det tidning på rätt dag 28 dagar (63,6 procent). Svagt DN!

söndag 12 februari 2012

Vårvinter

På Lillevillas veranda. Eftermiddagsfika med klassiska tillbehör: prinsesstårta och Larsen VS

tisdag 7 februari 2012

Radikal sammanslagning av kommuner

Kommunalrådet Stig Henriksson
Det har åtminstone i Västmanland kommit i ropet att föreslå förändringar av kommungränserna. Oftast är det ett uttryck för lokalt missnöje med det ena eller det andra. För något år sedan när Skinnskattebergs kommun hade lagt ned skolan i Hed fanns det en namnlista att skriva på hos Barbro i f d macken i Bernshammar. Kravet var att södra delen av kommunen skulle brytas loss och flyttas till Köpings kommun. Andra förslag har förekommit om en uppdelning av kommunen på Köping, Fagersta och Lindesberg.

I Norberg avhöll fullmäktige häromdagen ett öppet möte om Norberg skulle fortsätta som egen kommun. Någon villig partner fanns inte, men det kan noteras att bland de inbjudna fanns Fagerstas kommunalråd Stig Henriksson.

Han fick också nyligen ta emot ett frieri från Virsbo i Surahammars kommun. En grupp från Virsbo ville flytta orten till Fagersta eftersom de var missnöjda med hur Surahammar behandlade Virsbo. I själva Surahammar har dessutom de borgerliga föreslagit att lägga ned hela kommunen och slå ihop den med Västerås.

Det hela börjar påminna lite om hur det var på 90-talet när Sverige hade ekonomisk kris medan norrmännen som vanligt vältrade sig i pengar. Någon föreslog då att vi skulle förklara krig mot Norge och vid första konfrontationen skulle vi ge upp och kapitulera. Norge skulle på det sättet få ta över den svenska statsskulden.

Härmed föreslår jag att alla kommunala problem löses genom att alla kommuner slås ihop med Fagersta. Något radikalt måste göras!

måndag 6 februari 2012

Brikettfabriken del 3

Nu tar vi itu med brikettfabriken. Först häller man klegget i formen. En lite kladdig sysselsättning. Sen sätter man tillbaka presstycket (ligger löst upptill i första bilden). Nästa steg är att klämma ut vattnet med hjälp av handtagen. Inte så tungt som man skulle kunna tro. Så är det bara att lyfta på presstycket och den löstagbara underdelen och knacka ut de färdiga limporna. Nu ligger de på tork i det (ouppvärmda) växthuset. I det här klimatet lär det ta tid innan de blir torra. Jag gör därför ett uppehåll i serien "Brikettfabriken". I början av maj tror jag det kan vara dags för proveldning. Fortsättning följer...

onsdag 1 februari 2012

Brikettfabriken del 2


Här är nu strimlade tidningar i en hink vatten. Det ska stå så några dar och gegga ihop sig. Fortsättning följer.

Stort intresse för byråkrati i januari

Antal besök i januari blev 393 (546 i december) varav 313 (456) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,57 (1,56) och genomsnittlig tid per besök var 79 (66) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, Finland, USA, Brasilien och Danmark; ströbesökare från Belgien, Frankrike, Norge, Storbritannien, Vietnam och Österrike.

På tio-i-topplistan har det skett stora förändringar. Inlägget om Nazem Tahvilzadehs doktorsavhandling om representativ byråkrati har gått som en raket från ingenting till första plats. Ett annat lite äldre inlägg om byråkrati handlar om att byråkratin inte har minskat i de danska kommunerna trots att det skett dramatiska kommunsammanslagningar. Detta inlägg har gått från ingenting till andra plats. På tredje plats ligger en gammal bekanting kvar: Folkpartisten, varumärkessnyltaren och misstänkte skattefuskaren Christer Filipsson från Norberg.

1.    Representativ byråkrati (ny)
2.    Inte billigare byråkrati i sammanslagna kommuner (ny)
3.    Ansvarsfull folkpartist också i Norberg (3:a) 
4.    Regionalpolitisk dejtning (ny)
5.    Berättelsen om vad monarkin har betytt (1:a)
6.    Karibackabrännvin (5:a)
7.    Matsafari i Kolbäcksådalen (ny)
8.    Röd helg på Västkusten (ny)
9.    Till Dalarna vi for (ny)
10.    Aningslöshet i nyspråket (6:a)