torsdag 29 juni 2023

Doris, 10

Doris har fyllt tio år. Detta firades bland annat med sushi. Dagen till ära hade farmor Angelica flugits in från Buenos Aires och mormor Ingrid hade ilat till från Västmanland. Farmor talar bara spanska och mormor bara (med undantag för lite tyska) bara svenska. Så deras samtal innebar att Google Translate fick gå varmt.

Sushi

Samtal


söndag 25 juni 2023

Midsommar med barnbarn

 

Våffelkalas på midsommarafton

Midsommardagen på Gruvbuseleden i Riddarhyttan. Här Bruno och Linnea i Buseskolan.

Bruno

Julian och Bruno spelar luffarschack. Åskådare Emma och Ruben.

Arvids (?) badplats i bäcken

Bruno med buse
På flotten Bruno, Nisse och Linnea. I vattnet Ruben.Upp ur vattnet
tisdag 20 juni 2023

Nu tackar SD S-ledaren i Skinnskatteberg för hjälpen

Det märkliga samarbetet mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna i Skinnskatteberg djupnar. I en omröstning i kommunfullmäktige igår räddade Sverigedemokraterna den socialdemokratiska gruppledaren Lena Lovén Rolén från att nekas ansvarsfrihet. Sett från SD:s synvinkel får man väl se det som ett tack för hjälpen. Lena Lovén Roléns agerande i samband med valet av kommunalråd i mars var ju det som jämnade vägen för SD:s maktövertagande i kommunen. Därmed havererade också dom långt gångna planerna på en stark majoritetskoalition mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna. En sådan majoritet kunde med kraft ha tagit tag i dom missförhållanden som tydligt finns i den kommunala organisationen. I stället har vi fått en utomordentligt svag gruppering av Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Liberalerna och med Centern som släpvagn.

Jag har tidigare redogjort för dom tre olika revisionsberättelser som lämnats inför ansvarsprövningen för 2022 års verksamhet. Den socialdemokratiska revisorn Inger Fredin (förlåt Inger att jag kallat dig Fredén tidigare) som föreslog att kommunstyrelsens presidium inte skulle få ansvarsfrihet, den partipolitiskt obundne revisorn Sven-Göran Johansson som ville rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen samt dom tre övriga revisorerna – en centerpartist och två partioberoende – som var beredda att bevilja ansvarsfrihet. Både Fredin och Johansson hade en rad kritiska synpunkter, men viktigast var nog det havererade brandstationsprojektet och det olagliga beslutet om lönetillägg till kommunchefen. Brandstationsfrågan har blivit som en cancersvulst som lett till missgrepp och missförhållanden av olika slag i hela den kommunala organisationen.

Under diskussionen i fullmäktige gick Lovén Rolén till aggressivt angrepp mot framförallt den förtroendevalda revisorn Inger Fredin. Attacken kom redan när bokslutet behandlades. Det förra kommunalrådet som inte tål någon kritik kunde inte hålla sig. Fredrik Skog (V) och Patric Gålbom (M) yrkade att Lena Lovén som kommunstyrelsens ordförande 2022 inte skulle få ansvarsfrihet.

Fullmäktiges presidium (”liberalen” Lennart Lydqvist och en sosse) hade fastnat för att kommunstyrelsen och alla dess ledamöter skulle få ansvarsfrihet. Detta förslag ställdes i omröstningen mot V:s och M:s yrkande att inte bevilja förra kommunalrådet ansvarsfrihet. För ansvarsfrihet för Lovén Rolén röstade 14 ledamöter representerande Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, ”Liberalerna” och Centern, alltså den styrande koalitionen. Mot röstade fyra vänsterpartister och moderater. Man kan föreställa sig den vånda som den här uppslutningen på SD-sidan innebar för en del socialdemokratiska ledamöter som slets mellan den vinande partipiskan och motståndet mot Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraternas kommunalråd Ewa Olsson Bergstedt var under hela debatten tyst som en mus. Hon var säkert nöjd med att hennes majoritet cementerats av Lena Lovén Rolén samtidigt som båda sidor helst ville glömma skillnaderna mellan partierna: Ingen ville väl höra talas om heilandet, att muslimer egentligen inte är människor, att det är Magdapriser på bensin, att det ska bli kortare förstamajtåg (kortare än dom är i Skinnskatteberg är dessvärre inte möjligt) genom förbud för S att finansiera sig med lotterier och statsbidrag till ABF. Allt för att rädda Lenas skinn och Ewas majoritet.

Helt utan blessyrer gick dock inte 2022 års kommunstyrelse. Den koleriske Lydqvist som emellanåt hanterade ordförandeklubban som om han slagit motståndarna i huvudet gick med på att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen för dom olika missgreppen. Det gick fullmäktige enhälligt med på.

Slutsatsen av gårdagskvällen måste nog ändå bli att det nu börjar bli dags för den lokala socialdemokratin att ta tag i sina interna problem och röja upp. Vänsterpartiets och Moderaternas eniga uppträdande visar att det finns en grund för en handlingskraftig majoritet. Att en S+V+M-koalition skulle upplevas som alltför ideologiskt brokig är en invändning som framstår som obetydlig inför den styrande gruppering som Olsson Bergstedt (SD), Lovén Rolén (S) och Åberg (L) har åstadkommit.

  

torsdag 15 juni 2023

Nu blir det lättare att hitta för träskturisterna

Skinnskattebergs kommun har låtit trycka upp en karta över kommunen i en stor upplaga som sprids på sådana ställen som turister förväntas besöka. Ett mycket detaljerat vägnät underlättar för dom som är nyfikna på kommunen. Det finns också ett drygt 300-tal namn utsatta på kartan. Största kategorin är olika våtmarker. Det är mossar, myrar och kärr, som är sisådär 150 stycken. Jag har uppskattat andelen till 47 procent av alla namn. Så för den som är intresserad av sumpmarker finns det verkligen något att upptäcka.


Sjöar och vattendrag är ganska sällan namnsatta. Jag har uppskattat dom till fyra procent av alla namn. Övriga naturnamn utgör en dryg tredjedel. Det handlar mest om berg, åsar och höjder. Bebyggelsenamnen – d v s samhällen, byar och gårdsnamn – är också rätt så sällsynta, uppskattningsvis 15 procent av alla namn.

Men sumpmarksälskaren har i kartan ett verkligt eldorado att rumstera om i. Skinnskattebergs kommun vänder sig innovativt till ett förmodligen underskattat turismsegment.

Sjöar och vattendrag är ganska sällan namnsatta. Jag har uppskattat dom till fyra procent av alla namn. Övriga naturnamn utgör en dryg tredjedel. Det handlar mest om berg, åsar och höjder. Bebyggelsenamnen – d v s samhällen, byar och gårdsnamn – är också rätt så sällsynta, uppskattningsvis 15 procent av alla namn.

Men sumpmarksälskaren har i kartan ett verkligt eldorado att rumstera om i. Skinnskattebergs kommun vänder sig innovativt till ett förmodligen underskattat turismsegment.

Detalj från kartan "Välkommen till Skinnskatteberg. Kulturriket i Bergslagen"


tisdag 13 juni 2023

Oppositionen formerar sig i Skinnskatteberg. Maktskifte i sikte?

Processen att formera styret i Skinnskattebergs kommun efter valet var särdeles komplicerad och segdragen. Först i början av mars var det klart att det skulle bli ett SD-styre med L och C som stödpartier. Parallellt hade det förts långtgående förhandlingar mellan S, V och M. Ett styre med dessa tre skulle ha fått majoritet – 13 av 25 platser i fullmäktige. I stället installerades det SD-ledda minoritetsstyret med 12 mandat. Orsaken till detta paradoxala resultat var att S+V+M-styret saboterades av en minoritet inom det socialdemokratiska partiet. Genom att förra kommunalrådet Lena Lovén Rolén lät sig föreslås som kommunalråd sprack det tilltänkta samarbetet och istället blev SD:s Ewa Olsson Bergstedt kommunalråd. Lena Lovén Rolén har sedan dess i praktiken fungerat som SD-alliansens stödparti, som ger den majoritet i kommunen.

Men frågan om en S+V+M-majoritet är inte död. Flera händelser i kommunalpolitiken har på senare tid kunnat visa på samarbeten mellan politiker från dessa partier. Idag har kommunstyrelsen haft fyllnadsval av en ledamot i det mäktiga ledningsutskottet. Inför detta val hade Vänsterpartiet och Moderaterna ingått i en valteknisk samverkan vilket ledde till att Bo Öberg (M) nu ingår i utskottet som företrädare för oppositionen.

Avskedandet av kommunens VA- och fastighetschef visade på allvarliga arbetsmiljöproblem i den kommunala förvaltningen. Efter ett initiativ från Vänsterpartiet och flera socialdemokrater i kommunstyrelsen skulle beslut tas om att röja upp i dessa missförhållanden. På tvivelaktiga grunder förklarades Fredrik Skog (V) jävig och fick inte delta i beslutet. Avgörandet kom därigenom att bestämmas av den socialdemokratiska ledamoten Per-Olof Östlund, som röstade med SD-styrets representanter för att avslå S+V-initiativet. Han gick därmed emot sina partikamrater av vilka två röstade ja och en la ned sin röst. Det var för övrigt samma Per-Olof Östlund som Lena Lovén Rolén hade tänkt sig att sätta in i ledningsutskottet efter att hon manövrerat ut Fredrik Skog (V), ett förslag som dock stötte på patrull i den egna partigruppen. Nu blev det som sagt Bo Öberg (M) i stället!

På grund av tvivelaktigheterna när det gällde ”Tittigate” – avskedandet av VA- och fastighetschefen - har nu kommunstyrelsens beslut överklagats till förvaltningsrätten. Dom överklagande, Fredrik Skog (V), Pentti Lahtinen (S), Christine Andersen (S) och Anders Jakobsson (S) samt jag själv vill att rätten upphäver KS-beslutet.

I olika sammanhang fortsätter alltså trots sveket vid kommunalrådsvalet samarbetet mellan S, V och M. Det är hoppingivande, och kan i förlängningen leda till att Skinnskattebergs kommun får ett SD-fritt majoritetsstyre.

Ansvarsfrågan

Lite vid sidan om utspelas ett drama om huruvida kommunstyrelsen och nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet. Kommunrevisorerna har lämna tre olika revisionsberättelser. Socialdemokraternas revisor Inger Fredén har föreslagit att kommunstyrelsens presidium inte ska beviljas ansvarsfrihet. I presidiet ingick Lena Lovén Rolén (S), Carina Sándor (L) sedermera ersatt av Ewa Olsson Bergstedt (SD). Dom fel presidiet har begått har enligt revisorn lett till lett till förtroendeskada, ekonomisk skada och verksamhetsskada.

Fredén föreslår också att överförmyndarnämnden med superliberalen Elisabeth Åberg som ordförande vägras ansvarsfrihet, då dom struntat i att redovisa verksamheten.

Den partipolitiskt oberoende revisorn Sven-Göran Johansson riktar en anmärkning mot hela kommunstyrelsen. Hans motiveringar är i stort sett desamma som Fredén för fram som skäl för att neka kommunstyrelsens presidium ansvarsfrihet. Johansson delar Fredéns uppfattning att överförmyndarnämnden ska vägras ansvarsfrihet.

Övriga tre revisorer Ylva Eriksson (C) och dom oberoende revisorerna Anders Wåhlin och Micael Rönntoft drar den lite märkliga slutsatsen att inga allvarligare fel har begåtts.

Saken skulle ha avgjorts av fullmäktige i måndags, men man var tvungna att avlysa mötet när det avslöjades att allmänheten inte informerats på det sätt som lagen föreskriver. ”Formaliafel” har det muttrats om. Men då glömmer man att den formella regeln har ett syfte, nämligen att informera kommunmedlemmarna om vad som är på gång. Formfelet ingår i ett anti-demokratiskt mönster där man så långt som möjligt vill mörklägga kommunpolitiken, särskilt när det gäller kritik och problem.

Nu är det inte säkert att man kan fatta ett korrekt beslut i ansvarsfrågan ens på det framflyttande fullmäktigemötet på måndag, den 19 juni. Alla beslut som fullmäktige tar ska vara beredda. Vanligen är det kommunstyrelsens uppgift att svara för förberedelserna. Men just när det gäller ansvarsprövningen faller ansvaret på kommunfullmäktiges presidium.

Enligt kommunallagen ska fullmäktige hämta in förklaring från dom berörda om anmärkningar som framförs i revisionsberättelsen och om förslag att ansvarsfrihet inte tillstyrks. Sådana förklaringar måste alltså inhämtas från kommunstyrelsen, kommunstyrelsens presidium och överförmyndarnämnden.

I arbetsordningen för fullmäktige preciseras beredningskravet. Presidiet ska inhämta förklaringar från dom nämnder eller enskilda förtroendevalda som anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet riktas emot. Presidiet ska också lägga ett eget förslag till fullmäktige.

Det kan vara av värde att citera SKR:s vägledning för fullmäktiges arbete med ansvarsprövningen:

Presidiet ska .. så snabbt som möjligt ta kontakt med berörda och begära in förklaring samt ge en tidsram för detta…Förklaringen ska vara skriftlig så att alla i fullmäktige kan ta del av den. Om det är en styrelse, nämnd eller beredning som ska lämna en förklaring ska hela organet samlas och ta ställning till den förklaring som ska lämnas till fullmäktige…Om styrelsen, nämnden eller beredningen har upplösts eller personsammansättningen förändrats t ex i samband med val, ska förklaring inhämtas av dem som hade uppdraget det år/den tid som kritiken avser, vilket alltså även kan vara ledamöter som har avgått eller inte återvalts.

Ansvarig för att ärendet bereds är fullmäktiges ordförande Lennart Lydqvist (L), samma Lydqvist som var ansvarig för den felaktiga annonseringen av mötet. På måndag får vi se om han har lyckats med uppgiften att bereda ärendet. Annars borde man egentligen inte fatta beslut då heller. Då får han kalla till ännu ett fullmäktigemöte före den 1 juli.

  

måndag 12 juni 2023

Det tog skruv!

 


Kvällens fullmäktige i Skinnskatteberg är olagligt

Som jag berättade i det förra inlägget har det mörkats omkring kvällens fullmäktige där den skarpa revisorskritiken mot förra mandatperiodens politiska ledning (och där nuvarande kommunalrådet också ingick) ska behandlas.

Först idag finns länken till Youtubesändningen på kommunens hemsida.

Kallelse och dagordning anslogs på kommunens digitala anslagstavla först i torsdags, d v s fyra dagar före sammanträdet. Det finns anledning att påminna om vad lagen säger om den saken:

Ordföranden utfärdar en kungörelse om varje sammanträde med fullmäktige.

Kungörelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som skall behandlas.

(Kommunallagen 5 kap 8 §) 

Kungörelsen skall anslås på kommunens eller landstingets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

(Kommunallagen 5 kap 9 §)

Sammanträdet kungjordes fyra dagar före mötet. Fyra dagar är mindre än sju dagar. Mötet är därmed inte kungjort på laga sätt. Inga beslut som fattas i kväll är därför lagliga och samtliga beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.


söndag 11 juni 2023

Mörklagt Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg på måndag

Jag har i föregående inlägg berättat om den skarpa kritik som kommunrevisorerna riktar mot den förra kommunledningen i Skinnskatteberg. Till en del kommer kritiken att drabba också den nuvarande kommunledningen eftersom det  finns överlappningar dom emellan.

Man kan förstå att det här inte är något som dom vill att kommunmedborgarna ska ta del av. Dagordningen för fullmäktige lades ut på kommunens websida först i torsdags, alltså fyra dagar före fullmäktiges möte. 

Mötet äger rum i morgon måndag kl 18 i kommunhusets sessionssal. Mötet är offentligt. Vem som helst får gå dit som åhörare. Det är också brukligt att fullmäktiges möten direktsänds på Youtube. I vanliga fall publiceras i god tid en länk på kommunens hemsida. Så inte den här gången.

Jag förutsätter att sammanträdet ska sändas. Följ då den här länken https://www.youtube.com/@skinnskattebergskommun6144/streams klicka sen på fliken LIVE.


torsdag 8 juni 2023

Skarp revisorskritik mot förra och nuvarande kommunalråd i Skinnskatteberg

På måndag ska det avgöras om Skinnskattebergs kommunstyrelse och övriga politiska nämnder ska få ansvarsfrihet för förra årets verksamhet. Kommunrevisionen är splittrad. Tre av dom fem revisorerna vill ge ansvarsfrihet medan två revisorer riktar skarp kritik som framförallt gäller förra kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S), nuvarande kommunalrådet Ewa Olsson Bergstedt (SD) och ”Liberalernas” ledande politiker Elisabeth Åberg.

Den skarpaste kritiken riktas av revisorn Inger Fredén (S). Hon föreslår att fullmäktige inte ger ansvarsfrihet till kommunstyrelsens dåvarande presidium – Lena Lovén Rolén (S), Helena Öling (S) och Ewa Olsson Bergstedt (SD). Hon vill inte heller ge ansvarsfrihet åt Överförmyndarnämnden, vars ordförande är Elisabeth Åberg (L).

Fredén skriver:

Kritiken gäller bristande styrning och brister i intern kontroll, brist på verkställighetsbeslut av kommunfullmäktiges beslut (brandstationen), obehörigt beslutsfattande (lönetillägg till kommunchefen) samt otillräcklig beredning av fullmäktiges ärende. Begångna fel har lett till förtroendeskada, ekonomisk skada och verksamhetsskada.

Överförmyndarnämnden har struntat i att lämna någon årsberättelse. Eftersom underlag saknas för revisionen, föreslår hon att inte heller överförmyndarnämnden får ansvarsfrihet.

Den andra revisorn som riktar skarp kritik mot kommunstyrelsen är Sven-Göran Johansson (Oberoende). Också han är starkt kritisk till hanteringen av brandstationsfrågan, det extra lönetillägget till kommunchefen och allvarliga brister i arbetsmiljön. Han riktar därför en anmärkning mot kommunstyrelsen:

Jag vill rikta anmärkning mot kommunstyrelsen på grund av brister i den interna kontrollen vad beträffar verksamheten och ekonomin, obehörigt beslutsfattande, otillräcklig beredning av ärenden (anbudet på ny brandstation på 47,1 mkr) och brister i arbetsmiljön.

Inte heller Johansson vill ge ansvarsfrihet till överförmyndarnämnden.

Det finns dock en tredje revisionsberättelse, som kanske kan tjäna som tröst för den hårt ansatta kommunledningen. Där föreslås ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och alla andra nämnder, inklusive överförmyndarnämnden. Detta förslag har undertecknats av Ylva Eriksson (C) och dom oberoende revisorerna Anders Wåhlin och Micael Rönntoft.

Om fullmäktige inte ger ansvarsfrihet kan dom politiker det gäller avsättas. Om kommunen har lidit ekonomisk skada kan dom också stämmas på skadestånd i domstol. 

 

SD: "Min ambition är att utveckla Ebba Brahes lusthus"

Kommunalrådet Ewa Olsson Bergstedt (SD) i Skinnskatteberg har klädd i påhittad folkdräkt och mot fonden av en stor jordhög hållit nationaldagstal. Så här sa hon:

Min ambition som kommunalråd det är att utveckla kommunen framöver. Detta ska vi göra tillsammans. Vi kan om vi vill lyfta fram och förstärka allt positivt som vi faktiskt har i Skinnskatteberg. 

Som konkreta projekt talade hon sedan om Ebba Brahes lusthus och Karmansbo bruk. Undrar vad Sverigedemokraterna ska göra med Ebba Brahes lusthus? Och vad dom annars har för avsikter?tisdag 6 juni 2023

Vad firar vi på nationaldagen?

För 44 år sen disputerade jag för doktorsexamen. Det var inte någon särskilt märkvärdig ceremoni. Jag hade gjort upp med opponenten om klädkod. Det fick bli vanliga jeans och som en eftergift åt konvenansen virkad slips. Jag har medverkat i disputationer i Norge som pågått i tre dagar och där själva huvudnumret föregås av ”den akademiska processionen” med dekanus i spetsen. En kollega som skulle opponera vid en finländsk disputation ringde och frågade om klädkod och ceremoniel. Han hörde hur hen i andra änden av tråden satte näsan i vädret: ”Här i Finland är frack en självklarhet”.

Ett försök till förklaring kan vara att universiteten var en viktig del av nationsbyggandet. Här skulle en ny stats ämbetsmän utbildas under buller och bång. Finland blev självständigt 1917 och var före 1809 över huvud inte en politisk eller administrativ enhet. Norge lösgjordes 1905 från unioner med Danmark och Sverige som pågått sedan 1397. Både Finland och Norge var nya stater i behov av ceremoniel. När blev Sverige en självständig stat?

Carl Johan de Geer: 
"Skända flaggan"
(1967)

Det påstås nu att Sverige fyller 500 år som självständig nation. Hovmarskalken Göran Lithell tycker att det ska firas över hela landet. Han har kallats för hovets ”festfixare”. Födelseåret bir 1523. Vad hände då? Gustav Vasa valdes till kung. Det var slut på Kalmarunionen som uppfattades som ett danskvälde. Vasa genomförde också en brytning med den katolska kyrkan – ett annat multinationellt maktcentrum. Det äldre valkungadömet ersattes av det modernare arvkungadömet. På 1600-talet la Axel Oxenstierna grunden till den svenska byråkratin.

Riktigt sant är väl inte att nationens föddes 1523. Riket ansågs vara enat redan på 1000-talet och personalunionen med Danmark och Norge inleddes först ungefär 400 år senare. Nationsbegreppet kan också diskuteras. I riket talades en mångfald språk. I högreståndskretsar var tyska vanligt och i den östra rikshalvan och i skogarna även i väst talades det finska. Själva idén om en nationalstat brukar ofta dateras till Westfaliska freden 1648.

På 1600-talet erövrades viktiga delar av det dansk-norska riket, som sedan brutalt försvenskades. Motståndsrörelser i Skåne slogs brutalt ned. Det handlade om en etnisk rensning. Någon har sagt att det som hände ”fick Djingis Khan att framstå som en söndagsskolefröken.” Enligt generalguvernören Magnus Gabriel de la Gardie var vägarna i Skåneland ibland kantade av snapphanar spetsade på pålar.

Icke för icke visar Lunds Universitets sigill ett liggande lejon med en bok i ena labben och ett svärd i den andra. Texten lyder ”ad utrumque” och underförstått ”paratus”. På svenska blir det ”beredd till båda”. Alltså: går det inte på det ena sättet får det gå på det andra.

Det är alltså denna utveckling som högtidlighålls på nationaldagen. Ett slags Swexit från Norden och Rom. Kungadömet som en privat angelägenhet för en viss släkt. Byråkratins upprättande. Brutal etnisk rensning av nyerövrade territorier. Det går kanske att förstå varför entusiasmen för nationaldagsfirandet inte är densamma som i Norge.

Vid ett nationaldagsfirande vardetnuvarnågonstans skulle det sjungas patriotiska sånger. Det hade delats ut textblad. Men inte tillräckligt många. Mötesdelatagarana uppmanades därför att tiltta tillsammans på samma papper med den ytterligare uppmaningen: ”Var inte så svenska nu!” Föreställningen som lurar är att svensk mentalitet har likheter med Aspergers syndrom.

  

söndag 4 juni 2023

Skvader på teater i Västerås

Igår visade Västerås Kulturskola dramat "Skvader" på 4e Teatern på Culturen i Västerås. Här är Linnea i en av de spännande scenerna. Det var en välspelad föreställning som blandade spänning med humor. Bra gjort! Föreställningen var en del av Scenkonstfestivalen 2-4 juni 2023 med teater- och musikalelever från flera kulturskolor i Västmanland.torsdag 1 juni 2023

Thore Skogman, Norge och Alexandrine ljus i det kommunala mörkret

Även i maj har den politiska utvecklingen i Skinnskatteberg varit av stort intresse i läsekretsen. De facto styrs kommunen av en koalition av Sverigedemokraterna, ”Liberalerna”, Centern och en fraktion inom socialdemokratin med förra kommunalrådet i spetsen. Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande är SD:s Ewa Olsson Bergstedt. Inläggen 1, 3, 4, 5 och 9 har direkt anknytning till den kommunalpolitiska situationen. Många läsare har också gjort en koppling mellan inlägg nummer 2 om skadeverkningarna av dåliga chefer till den lokala politiken. Men det finns ljus i mörkret Thore Skogmans glada vårvisa om ”Rökt gök med lök” är en sådan. Norska Sverigeskämt en annan och så förstås den mystiska Alexandrine i Färna.

Antal besökare var i maj 475 (470 i april). Av dessa var 167 (195) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,47 (1,48) och genomsnittlig tid per besök var 61 (87) sekunder. Flest besökare kom från Sverige, USA, Finland och Nederländerna. Ströbesökare dök upp från Frankrike, Italien, Norge, Singapore, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Dom tio mest visade inläggen i maj:

 

1

Socialdemokrat röstade med Skinnsbergs SD-ledda majoritet (ny)

2

Det är dyrt med dåliga chefer (ny)

3

Nu går luften ur ”Liberalerna” i Skinnskatteberg (ny)

4

Kom inte här och rota i våra papper! (ny)

5

Kommunalrådet fattade olagligt beslut om kommunchefens lön (ny)

6

Nu är det vår! (ny)

7

Det kommunala politiska landskapet: Vem tar vem och vem blir utan? (ny)

8

Vem (eller vad) var Alexandrine? (ny)

9

Noll koll på brandstationskostnaderna. Illavarslande för Skinnskattebergs s-ledning (2:a)

10

Idag tröstar vi lillebror (ny)