måndag 5 oktober 2015

De försvunna städerna: Symaskiner och maskingevär

Delar av Jönköpings gevärsfaktori flyttade 1689 ut till fallen i Huskvarnaån i Hakarps socken, liksom Gränna i norra Småland. På 1870-talet anlades en hamn och 1894 kom järnvägen med den smalspåriga banan Jönköping – Vireda (nedlagd 1935). 1862 byggdes järnvägen Falköping – Nässjö, då som en del av södra stambanan. Huskvarna fick också en station vid denna järnväg.

1907 bröts Huskvarna ut ur Hakarps landskommun och blev köping. Fyra år senare, 1911, blev köpingen stad.

Gevärsfaktoriet blev AB Husqvarna och verksamheten breddades succesivt. Symaskiner, cyklar, mopeder, järnspisar, köttkvarnar, gräsklippare, trädgårdstraktorer, motorsågar och till och med k-pistar har stått på produktlistan.

Som en följd av den industriella expansionen växte staden och växte samman med Jönköpings tätort. 1971 slukade Jönköpings kommun den självständiga staden. Liksom i Gränna som Jönköping också gluffade i sig finns det ett kommundelsråd som rådgivande organ i Huskvarna.

Folkmängden är ungefär 22 000 invånare, vilket gör att Huskvarna idag är en inte alldeles obetydlig del av Jönköpings kommun. Var sjätte invånare i Jönköping bor i Huskvarna.

Tidigare inlägg i serien ”Försvunna städer”Huskvarna stadshus
Kulsprutepistol från Huskvarna
Praeterea censeo
Det finns politiker och partier som samarbetar med Sverigedemokraterna. De har köpt SD:s röster för att få egna maktpositioner. I utbyte har SD fått positioner som de annars inte skulle ha fått. Sådana politiker och partier (fascistkramare) bidrar till att få rasisterna att se ut som vore de rumsrena. Fascistkramarna borde skämmas. Och avgå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar