måndag 27 september 2010

Emilia 1 år den 24 september. Hurra!

Paketöppning


Emi med apa


Emi med födelsedagstårta

Emi i Biergarten

Valnytt

Omräkningen är klar i Skinnskattebergs kommun. Mandatfördelningen är ännu inte publicerad i avvaktan på godkänt protokoll. Men nu ska väl inget uppseendeväckande kunna hända. Valnattens resultat med 16 mandat för de rödgröna, 14 för de borgerliga och en nynazist står sig. I det rödgröna blocket fördelar sig mandaten 12 till socialdemokraterna, 2 till vänsterpartiet och 2 till miljöpartiet. Så nu kommer både Fredrik och Sheila in i fullmäktige.

I Potsdam måste det bli en andra valomgång på söndag i valet av överborgmästare. SPD:s Jann Jakobs med 41,7 procent i första valomgången ställs mot vänsterns Hans-Jürgen Scharfenberg som fick 33,1 procent.

tisdag 21 september 2010

The Skinnskatteberg recount

Spänningen stiger. Ett 40-tal bortdömda röster till Skinnskattebergs fullmäktige ska godkännas vid den s k onsdagsräkningen. Troligen står sig valnattens resultat med en rödgrön majoritet. Men man vet aldrig. Dags för tumhållning!


Ett antal röster från södra kommundelen med valsedlar som avser Köpings kommun istället för Skinnskattebergs kommun blev underkända vid räkningen på valnatten. Orsaken till att det blev så här var enligt valnämndens ordförande i en radiointervju att sossarna centralt hade skickat ut valsedlar efter postnummer. Eftersom delar av den södra kommundelen har Kolsva (som ligger i Köping) som postadress fick invånarna där Köpings valsedlar. Och sen använde de dessa när de röstade. Valnämndens ordförande mindes inte riktigt, men han trodde att det också kunde finnas underkända Köpingsvalsedlar från andra partier.

Nu ska de underkända rösterna godkännas vid onsdagens räkning. Sossarna fick sista mandatet och står alltså i tur att förlora det. Om det nu inte stämmer att det var sosseröster som blev underkända förstås. I tur att ta ett nytt mandat står vänsterpartiet som bara behöver två röster till. Sen kommer miljöpartiet med åtta röster och folkpartiet med elva röster.

Det finns alltså en teoretisk risk att majoriteten förändras till 15-15 mellan blocken med en nynazist som vågmästare. Men i ett ögonblick av sällsynt klarsyn accepterar folkpartiets Carina Sandor i en radiointervju om det inte skulle bli borgerlig majoritet: "Det är demokratins spelregler". Hon har som bekant inte varit så bekymrad över demokratins spelregler tidigare.

Hon framställs nu som hjältinna. Ingenstans har folkpartiet ökat så mycket som i Skinnskatteberg. Det förtjänar att påminnas om att av folkpartiets ökning med sex mandat beror fyra på borgerlig kannibalism - det har gått ut över kompisarna i moderaterna, centern och kristdemokraterna.

måndag 20 september 2010

Det vänder i Västmanland!

2010 års val är över. Riksdagen gick åt helvete. Båda blocken tappade – det rödgröna mest och det nynazistiska Sverigedemokraterna blir vågmästare. Eftersom det borgerliga blocket är största minoritet är det i första hand deras ansvar att lösa upp det parlamentariska dödläget. Valet i Västmanland var på inget sätt lysande, men i flera kommuner stärker vänstersidan sina ställningar och borgerliga kommunledningar faller.

Borgarna ut ur landstinget!

Landstinget har styrts av en koalition mellan de borgerliga, miljöpartiet och sjukvårdspartiet. Denna koalition har tappat fem av sina 37 mandat. Majoriteten är därmed som bortblåst. Miljöpartiet har redan på förhand bytt sida. Det rödgröna blocket ökar med två mandat och får 40 av tingets 77 mandat. En ny rödgrön majoritet är därmed klar, och det finns hopp om att privatiseringen av sjukvården till profithungriga entreprenörer kan stoppas.

Exit Carola Gunnarsson?

Sala har styrts av en borgerlig koalition. Denna tappar stort (4 av 23 mandat). Också de rödgröna förlorar ett par platser. De båda blocken blir lika stora och ett nytt lokalt parti kan avgöra vem som ska styra kommunen.

Storförlust för borgarna i Västerås

I Västerås styrde förra perioden de borgerliga tillsammans med miljöpartiet. Den koalitionen förlorar två mandat och majoriteten. Eftersom miljöpartiet på förhand bytt sida blir de rödgröna störst med 30 mandat i fullmäktige. De borgerliga får 28 mandat. Som i riksdagen blir nynazisterna vågmästare, men här blir det de rödgrönas uppgift att lösa upp de parlamentariska knutarna.

Centerkatastrof i Kungsör

I Fredrick Federleys gamla hemkommun förlorar Centern hälften av sina mandat. Under förra perioden har kommunen regerats av en koalition mellan Socialdemokraterna och Centern. I det nya fullmäktige kan de rödgröna få majoritet tillsammans med Centern (20 mandat av totalt 39). Men det kan också bli en borgerlig koalition (21 mandat). Det illa tilltufsade Centerpartiet har nyckeln till lösningen.

Ny regnbåge i Norberg?

De borgerliga ökar marginellt med ett mandat. Också vänsterpartierna S och V minskar med ett mandat vardera. Det finns underlag för en rödgrön majoritet med 20 av fullmäktiges 31 mandat. Men det har tidigare varit motsättningar mellan Socialdemokraterna och Vänstern och erfarenhet av en så kallad regnbågskoalition. Om alla utom nynazisterna slår sig ihop mot sossarna skulle en sådan gruppering få en knapp majoritet (16 mandat).

Fortsatt rödgrönt i Arboga

I fem av länets 10 kommuner kan röda eller rödgröna grupperingar behålla makten. I Arboga har vänsterpartierna styrt tillsammans med ett lokalt parti. Koalitionen tappar mandat och de borgerliga ökar marginellt. Trots det finns en tydlig majoritet (21 av 41 mandat) för Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet.

Borgerlig kannibalism och rödgrön kommunledning i Skinnskatteberg

Skinnskattebergs styrande koalition av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och det lokala partiet Skinnskattebergsdemokraterna tufsades till av att det lokala partiet kollapsade. Det lokala missnöjespartiets mandat gick till de borgerliga (+2), de rödgröna (+1) och nynazisterna (+1). Som nytt missnöjesparti seglar folkpartiet upp och ökar med sex mandat. Fyra av dessa nya mandat är dock resultatet av borgerlig kannibalism: moderaterna förlorar ett av tre mandat, centern förlorar två mandat och halveras. Kristdemokraterna som hade en plats åker ur fullmäktige. Det finns en klar rödgrön majoritet med 16 av 31 mandat i fullmäktige.

Fortsatt rödgrönt i Surahammar

De borgerliga ökar med ett mandat och de rödgröna minskar med två. Trots det finns en rödgrön majoritet (24 av totalt 39 mandat).

Stärkt rödgrön majoritet i Köping

Den rödgröna majoriteten i Köping ökar med ett mandat och de borgerliga tappar två mandat. Trottarna i Socialistiska partiet åker ut i kylan. En bastant rödgrön majoritet förstärks och får nu 28 av fullmäktiges 49 mandat.

Framgångar också i Hallstahammar

Också i Hallstahammar stärker de rödgröna sin ställning och ökar med två mandat till 27 av sammanlagt 41 mandat. Borgarna förlorar lika mycket.

Stig sitter kvar i orubbat bo

I Fagersta behåller Vänsterpartiet trots förlust av ett mandat sin absoluta majoritet (20 av 35 mandat i fullmäktige). Också de borgerliga tappar ett mandat.

måndag 13 september 2010

Göran och hyenan


Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund har uttalat sig om olika partiers människosyn. Han tycker att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har en människosyn som han inte gillar. Det är som ”pest” och ”kolera” som han så träffande uttrycker sig. Göran Hägglund avslöjar med uttalandena både sin egen människosyn och sin egen djupa okunnighet och intellektuella ohederlighet.

De borgerliga partierna – varav Kristdemokraterna är ett – förklarar sig i olika sammanhang vara anhängare av liberalismen. Liberalismen har förvisso en människosyn. Och den är egentligen inte sympatisk. Varje människa är rationell och egoistisk. Hon söker i varje situation uppnå så stora fördelar för sig själv som möjligt. Men i den liberala tankevärlden gör detta ingen skada. Konkurrensen mellan alla dessa rationella och egoistiska individer gör att slutresultatet för samhället blir det bästa möjliga. Det är den berömda ”osynliga handen” som är den mekanism som åstadkommer detta trollerinummer. En värld befolkad av egoistiska människor skapar alltså genom konkurrens det för samhället bästa tillståndet.

Att det finns en rad situationer i samhället där det inte blir så har inte bekymrat liberalerna. Det går enkelt att visa att det finns situationer av socialt samspel där egoismen och den kortsiktiga rationaliteten istället leder till det sämsta av alla resultat för samhället. I den samhällsvetenskapliga litteraturen går sådana situationer under beteckningen ”sociala dilemman”. Utnyttjande av ändliga gemensamma naturresurser är ett bra exempel på ett socialt dilemma. Egoistiska individer försöker roffa åt sig så mycket som möjligt av resurserna och förstör dem därigenom för alla.

Kristendomens människosyn är diametralt motsatt den liberala. Människan är som avbild av Gud god och den centrala etiska regeln är det kristna kärleksbudskapet. Människor som handlar efter kärleksbudet kommer inte att ha en chans bland elakingarna på den liberala marknaden.

Socialismens människosyn, och därmed Vänsterns, har större likheter med den kristna människosynen än med den liberala. Jämlikhet, solidaritet och sammanhållning är centrala värden i socialismen.

Sverigedemokraterna har helt nyligen vuxit fram ur den nynazistiska myllan. Man skulle väl egentligen inte behöva påminna om nazismens människosyn, men kort handlar det om att göra skillnad mellan människor. De som tillhör den rätta rasen (eller nationen) är bättre än de andra. Förenklat gäller bara den egna rasen som människor medan andra är undermänniskor.

Göran Hägglund, som påstår sig vara kristen klarar inte av att skilja mellan kristendomens och socialismens goda människor och nynazismens övermänniskor. Som medlem av den borgerliga alliansen företräder han en politik som bygger på teorin om den okristliga egoistiska människan.

Man kan förstå Hägglunds svårigheter som tecken på dumhet och tankeoreda. Eller så handlar det om ett dumslugt försök att vifta med kommunistspöket för att skrämma väljare från alla de rödgröna partierna.

lördag 11 september 2010

Folkpartiet i Skinnskatteberg lanserar en tvättäkta högerkandidat

De borgerliga i Skinnskatteberg hårdlanserar folkpartisten Carina Sandor som kommunalrådskandidat. Ni minns – det var hon som vägrade avgå fast hon inte längre hade en majoritet i fullmäktige bakom sig (Läs mera här). Eftersom Carina Sandor också kandiderar till riksdagen har hon besvarat SR-SVT:s kandidatenkät. Vi har alltså en möjlighet att se vilka åsikter hon företräder.

Carina tycker att det är ett mycket dåligt förslag att riva upp FRA-lagen. Det ser alltså ut som om hon är en vän av övervakningssamhället. Lite mer häpnadsväckande är kanske att hon också tar starkt avstånd från förslaget att förbjuda medlemskap i rasistiska organisationer! Kungen gillar hon däremot: Monarkin ska inte avskaffas!

Jämställdhet är inte heller någon höjdare: Hon tycker att det är ett mycket dåligt förslag att en större del av föräldraledigheten ska reserveras för papporna.

Däremot är hon de rikas vän: Fastighetsskatten ska inte höjas för villor med taxeringsvärde över 4,5 miljoner, ”förmögenhetsskatten" ska inte återinföras och skatten för höginkomstagare ska inte höjas. Allt mycket dåliga förslag enligt Carina Sandors enkätsvar. Pensionärerna har inte heller något att hämta: Det är ett ganska dåligt förslag att pension och lön ska beskattas lika.

Utförsäkringen från sjukförsäkringen ska också fortsätta: Det är ett mycket bra förslag att sjukförsäkringen ska vara tidsbegränsad.

Efter allt detta kommer det väl inte som någon överraskning att det också ska vara möjligt att profitera på skattepengar: Det är ett mycket bra förslag att privata vårdföretag som drivs med skattemedel ska kunna ge vinst till ägarna.

På en öppen fråga i enkäten ”Var någonstans skulle du placera dig själv på en politisk vänster – högerskala?” svarar hon ”Något till höger”. Det får väl sägas vara årets underdrift: Avlyssning av medborgarna, rojalist, mot jämställdhet, mot skattehöjningar för de rika, högre skatt för pensionärer, utförsäkring från sjukförsäkringen och profiter på skattepengar.


fredag 10 september 2010

Moderatrevolt i Köping


I Kolsva finns sedan 1986 en kommundelsnämnd. Den vill moderaterna i Köping lägga ned. Det har lett till revolt i moderatpartiet. En grupp moderata kandidater förklarar i en insändare i Bärgslagsbladet (9 september) att de är emot en nedläggning.


Det finns få belägg för att kommundelsnämnder skulle förbättra den lokala demokratin. Däremot har det omvittnats hur väl KDN Kolsva fungerar, vilken bra verksamhet den ansvarar för och vilken betydelse nämnden har för orten.

Jag är övertygad om att små orter på landsbygden behöver en organisation som tar till sin uppgift att ansvara för ortens väl och ve. Bäst är en egen kommun - som i Skinnskatteberg. Men näst bäst är säkert en kommundelsnämnd.

De moderata revoltörerna föreslår att man ska personkryssa någon av dem i valet om man vill ha kvar kommundelsnämnden. Bäst är förstås att över huvud taget inte rösta på de borgerliga. Det gäller förresten i alla kommuner. För att inte säga i hela Sverige.

För övrigt ryktas det...


Att borgaralliansen avhållit valmöte på torget i Skinnskatteberg. Kådisarna - som man skulle ha väntat skulle uppträda med tron - hade istället hopp som signum. De hade nämligen en hoppborg. Kärleken var förmodligen orepresenterad. Vi kommer ihåg det hat som borgarna varit förmögna att utveckla i Skinnskattebergs kommunalpolitik. Läs gärna inlägget "Glödgat klasshat" den 16 februari.

tisdag 7 september 2010

Månglarna i templet


Lindgårdsskolan i Fagersta som drivs av Västanfors församling i bolagsform får skarp kritik från olika håll. Skolinspektionen anser bland annat att att skolan har en oklar ledning och att resultaten i årskurs sju och åtta är för dåliga. När det gäller barn som har behov av särskilt stöd gör inte skolan tillräckligt för att ge stöd.

Bättre har man varit på att ta betalt för sina tjänster. Kommunen upptäckte att bara 39 barn av de 80 som skolan tagit betalt för fritidsplatser för hade varit på plats. Skolan tvingades betala tillbaka en miljon till kommunen. Nu ska kommunens revisorer granska tidigare år: Frågan är om skolan har tagit för mycket betalt även tidigare.

Ja, säga vad man vill om prästerskapet. Men finurliga affärsmän tycks de vara.

Se tidigare inlägg om Västanfors församling den 10 augusti 2009.

Heja SJ! Åter på banan igen


Se här SJ:s svar på inlägget den 19 augusti:

Tack för att du har kontaktat oss.

Vi beklagar de problem som uppstod i samband med din resa 2010-08-19.

Givetvis ersätter vi den kostnad som uppstått och skickar, via en avgiftsfri utbetalningsavi, 130 kronor.

Vi önskar dig välkommen tillbaka som resenär hos oss i framtiden.

Med vänliga hälsningar


SJ AB
Anders Lögdlund

Det var tamejfan bra gjort SJ.

fredag 3 september 2010

torsdag 2 september 2010

Vem ska man rösta på? Gör ett test!

Sveriges radio har på nätet ett kul test där man kan se hur nära ens egna åsikter är de olika partierna. Man får fylla i ett formulär med 50 frågor där man får ta ställning till politiska förslag på skalan mycket bra, ganska bra, ganska dåligt, mycket dåligt förslag. Resultatet visar överensstämmelsen mellan ens egna åsikter och partiernas. Det går också att se överensstämmelsen med de olika riksdagskandidaterna. Jag gjorde testet. Resultatet var intressant och till en del förfärande.

I topp kommer sossarna tätt följda av Feministiskt initiativ. Först därefter kommer Vänsterpartiet, ett parti som jag har varit medlem i sedan 1972 och ett parti som jag kandiderar för till fullmäktige i Skinnskatteberg. Efter dessa tre toppenpartier kommer Miljöpartiet och Sverigedemokraterna (hu!). Först därefter är det de borgerligas tur och allra sist kommer Piratpartiet.

Hur kunde det gå så här? Testet och det illustrativa resultatet inbjuder till en del reflektioner. Först några metodisk-tekniska reflektioner:

Det ser ut som om metodiken är följande: Svaren på de olika frågorna har kodats 1, 2, 3 ,4. Riksdagskandidaterna har svarat på samma frågor. För partierna har medelvärden beräknats för partiets kandidater. Sen jämförs mina svar med partiernas medelvärden. Om jag har svarat 1 på en fråga och partiet som det ska jämföras med har ett medelvärde på 3 så blir skillnaden 2. Skillnaderna summeras och delas med den maximala summan av skillnader (50*3=150). Om summan av skillnaderna är 40 blir det 0,27, som är ett mått på olikheten mellan mig och det aktuella partiet. Ett mått på likhet blir istället 1-0,27=0,73 eller 73 procent.

Om detta kan åtminstone två saker sägas. För det första så handlar det om en "avståndsmätning" enligt den så kallade city block- eller manhattanmodellen. Enkelt innebär det att om man ska mäta avståndet mellan två punkter A och B som ligger i diagonalt motsatta hörn av en fyrkant så mäter man hela sträckan längs två sidor av fyrkanten. Alternativt kunde man mäta avståndet som "det kortaste avståndet", dvs längs diagonalen. Detta kallas euklidiskt avstånd, och är det som åtminstone för mig känns intuitivt riktigast. För den intresserade så handlar det om värdet på den s k Minkowski metric som är 1 i manhattanmodellen och 2 i den euklidiska geometrin. Praktiskt blir det en skillnad som innebär att stora skillnader i svaren på en fråga väger tyngre i den euklidiska modellen jämfört med manhattanmodellen. Jag föreställer mig att när det gäller integrationspolitiken så är skillnaderna stora mellan mina svar och Sverigedemokraternas. Om manhattanavstånd hade beräknats hade mitt avstånd till Sverigedemokraterna ökat (puh! skönt det).

Liknande effekter har urvalet av frågor som används i testet. Frågorna är grupperade i tolv politikområden. Av dessa representerar fyra (arbete och näringsliv, skatter, social trygghet, vård och omsorg) med 17 av de 50 frågorna typiska vänster-höger-frågor. Den allmänna vänster-högerhållningen kommer med andra ord att väga väldigt tungt i slutresultatet, medan t ex integrationspolitiken med 4 av de 50 frågorna väger ganska lätt - vilket just i jämförelsen med SD kan ge ett väldigt missvisande resultat.

Man kan också göra politiska reflektioner. Först kan man lägga märke till att det är kandidaternas personliga åsikter som ligger till grund för bestämmandet av partiernas positioner. Det är alltså inte parti- eller valprogram som det jämförs med. Och det är ju programmen och inte kandidaternas privata åsikter vi som väljare röstar på. Det är ju till och med så att det finns en ganska stor variation inom partierna. Jag rekonstruerade svaren för den kandidat som testet utpekade som min favoritkandidat - Gudrun Schyman. Hon och jag har 74 procent överensstämmelse. När man jämför Gudrun med hennes partikamrater så visar det sig att överensstämmelsen är mellan 80 och 89 procent mellan henne och fem FI-kandidater. Överensstämmelsen mellan Gudrun och tre kandidater för FI är bara mellan 61 och 69 procent.

Dessutom - även om det vore med partiprogrammen som jämförelsen gjordes - så måste man ta hänsyn till sannolikheten att just detta partis program ska komma att förverkligas. Den sannolikheten påverkas av en rad faktorer som partiernas och kandidaternas pålitlighet, kandidaternas skicklighet i det politiska spelet, partiets chans att komma över 4 procent och bli representerat och partiets chans att få majoritet eller komma med i en majoritetskoalition i riksdagen. När man tar hänsyn till sådana faktorer, så ryker FI all världens väg.

Sorry Gudrun. Du får inte min röst i år. Nej, det får nog bli Vänsterpartiet i alla fall.

Men kul och tänkvärt var det med SR:s test.

onsdag 1 september 2010

Stort intresse för Färna portar


Trafikdata för augusti (julisiffrorna inom parentes): Antal besökare 442 (313); unika besökare 203 (117); 1,5 visade sidor per besök (1,8); 67 sekunder per besök (79). Regelbundna besökare i Sverige, Finland och Tyskland. Ströbesök från Indien, Island, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge (hurra!!!), Storbritannien och USA.

Det är stor omsättning på söktoppen. Bara Carina Sandor är kvar - sjätte plats, fyra i juli och sexa i juni. Ny i topp är Färna portar. På grund av det stora intresset publicerar vi en bild av just Färna portar.

  1. Färna portar
  2. Pia Widholm
  3. Iris Widing
  4. Västanhed
  5. Karmansbo
  6. Carina Sandor
  7. Kamin
  8. Kantareller