tisdag 15 november 2022

När Marie säger ”hoppa!” då hoppar Bosse


Ännu en borgerlig-sverigedemokratisk front krackelerar nu. De borgerliga tillsammans med Sverigedemokraterna tog i valet en majoritet av fullmäktige i Skinnskattebergs kommun. Valrörelsen hade de fyra, SD, L, M och C drivit tillsammans. ”Ett härligt gäng!” utropades det. Nu meddelar Moderaterna överraskande att de lämnar samverkan med de övriga tre. ”Det är tråkigt” säger kommunalrådskandidaten Gabriel Andersson (L) tillfrågad av P4 Västmanland. Det härliga gänget blev ett tråkigt gäng.

Moderaterna formulerar sig så, att de lämnar den valtekniska samverkan med de tre övriga, men att de fortfarande ”stöttar SD, L och C i arbetet med ett välbehövligt maktskifte”. Vad de menar med ”stötta” och ”maktskifte” förklaras inte i Moderaternas pressmeddelande eller i de uttalanden som den sparkade f d kommunchefen Marie Tollefsen Markström, numera baksäteschaufför hos Moderaterna, gjort i P4.

Vad innebär det att man lämnar den valtekniska samverkan? Innebörden är att Moderaterna på ett bräde gör sig av med all representation i kommunens styrelse och nämnder. De platserna fördelas med ett komplicerat system som kräver en viss storlek i fullmäktige för att kunna tillämpas.

Om Moderaterna går fram själva, utan samverkan med andra partier blir fördelningen av platser i Kommunstyrelsen att de andra borgerliga (inklusive SD) får fem platser. Vänsterblocket får lika många, sen måste det bli lottdragning mellan Moderaterna och övriga i högerblocket om den sista platsen. Det är alltså 50 procents chans att Skinnskattebergs kommunstyrelse får klara sig utan Bosse och Marie. Fast egentligen är det osäkert om M:s storlek är tillräcklig för att den proportionella metoden ska kunna tillämpas. Om inte är det 100 procents chans! Fast borgerlig majoritet blir det i alla fall.

I alla övriga nämnder i kommunen kommer garanterat inte heller att finnas några moderater. Det gäller Miljö- och byggnämnden, den nyinrättade Vård- och omsorgsnämnden, Valnämnden och Överförmyndarnämnden. Vad driver egentligen dessa kommunalpolitikens Kamikazepiloter.

En förklaring som de själva ger är motståndet mot omvandlingen av de nedgångna husen på Klockarbergsvägen 8 till toppmodernt seniorboende. Av någon, nästan obegriplig anledning har de fått för sig att det är en dålig affär. De vill hellre se en försäljning till någon mer eller mindre dubiös kapitalist. Vad sådana kan ställa till med på bostadsmarknaden i avlägsna skogsbygder är välbekant.

Klockarbergsprojektet klubbades igenom av S, V och L, men måste göras om efter en dom i Förvaltningsrätten. Man får väl förmoda att M:s avhopp är avsett att sätta press på majoriteten i Klockarbergsfrågan. Svagaste länken är väl då Liberalerna. Deras företrädare Gabriel Andersson säger sig dock fortfarande vara positiv till projektet.

Dessutom är det så, att den här omvandlingen verkligen är något som Skinnskattebergsborna vill ha. Att Moderaterna med obegripliga argument vill stoppa det lär knappast stärka deras ställning i väljarkåren. 2022 års val var ju inte det sista.

En annan förklaring skulle kunna vara att M vill stärka sin egen ställning i det borgerligt-sverigedemokratiska blocket. Det är oklart hur, men som sagt: När Marie säger ”hoppa!” då hoppar Bosse, även om man råkar hamna i tomma intet, eller möjligen, som man säger, i galen tunna.

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar