onsdag 14 december 2022

Vem visste vad om L:s och SD:s kommunalrådskupp?

Försöket av Liberalerna och Sverigedemokraterna i Skinnskatteberg att kuppa igenom inrättandet av en andra kommunalrådstjänst väcker en rad intrikata frågor. En fråga är förstås om något eller båda partierna förstod att förslaget skulle stoppas av fullmäktige.

Att S och V skulle rösta nej borde ha stått klart för Gabriel (L) och Ewa (SD) även om de båda partierna inte hade informerats på förhand. Det som kunde verka som överraskningen och som fällde avgörandet var Moderaternas ställningstagande. Visste L+SD att M visste? Och visste L+SD att M tänkte rösta emot?

I en nyhetsartikel i Fagersta-Posten säger M:s gruppledare Bo Öberg "I grunden var det en av orsakerna till att vi drog oss ur det här samarbetet." Till skillnad från S och V var det i alla fall uppenbart att M kände till förslaget på förhand. Öbergs uttalande antyder också, även om han inte säger det rakt ut, att L och/eller SD kände till hur M ställde sig till förslaget.

Om så var fallet, hur tänkte förslagsställarna när de ändå drev två-kommunalrådsförslaget till fullmäktige? När de visste att det var dödsdömt på förhand? Om bara L visste det, handlar det om en blåsning i högre skolan: SD skulle förmås att sluta bråka genom att få en kommunalrådspost. När de sen inte fick det, så kunde man skylla på vänsteroppositionen och Moderaterna. Själva hade Liberalerna visat sin goda vilja.

Om både L och SD visste om att det skulle bli stopp i fullmäktige är det svårare att förstå deras avsikter. Kanske var det bristande rutin och kunskaper som fick SD att gå i fällan. Men någon riktigt bra förklaring är det ju inte. Ewa har ju lång erfarenhet som politiker, först som folkpartist ("liberal") och sen som sverigedemokrat. I partiet finns ju också Oscar i Aronsberg med erfarenheter från rikspolitiken och en i Tidölaget.

Nu går koalitionsbildningen i baklås

Som i flera andra kommuner har nu möjligheterna att åstadkomma ett styre i Skinnskatteberg gått i baklås. Om jag vore Sverigedemokrat (gud förbjude) skulle jag passa mig j-ligt noga för att samarbeta med Liberalerna, som framstår som totalt opålitliga. I många kommuner som drabbats av liknande låsningar har den slutliga lösningen blivit en blocköverskridande koalition, vanligen ledd av Socialdemokraterna.

I Skinnskattebergs fall skulle S, V och M kunna få ihop en sådan majoritet. Alldeles enkelt är det inte. Det skulle kräva en hel del smärtlindring mot sviterna av åratal av påpuckling. Det skulle förmodligen kräva att de mest aktuella konfliktfrågorna mellan vänsterblocket och M på något sätt lyfts bort från samarbetet. Jag tänker då på förslaget om en orimligt dyr ny brandstation och samarbetet med Statens Bostadsomvandling om seniorboende på Klockarberget. I dessa frågor kan i varje fall inte jag se något utrymme för vare sig kompromisser eller kohandel.

Finns det någon akutlösning?

Fullmäktige är ajournerat till måndag den 19:e december. Om man då inte kan välja en ordförande i kommunstyrelsen kan det finnas nödlösningar som kan prövas under en övergångstid medan man försöker hitta en permanent lösning. Enligt Kommunallagen (6:e kapitlet § 22) ska "fullmäktige bestämma vem som ska fullgöra ordförandens uppgifter när varken ordföranden eller en vice ordförande kan tjänstgöra."

Reglementet för Kommunstyrelsen har en annan lösning (§ 18): "Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts."

Vad ska man som medborgare säga?

Tja. Lycka till! 


2 kommentarer:

 1. Varför menar du att man (S, V och M) måste komma överens om politiken, bara för att man enas om en ordförande (KSO)

  Borgarna hade ju tänkt så /sa så inför valet;
  att man hade ingen gemensam politik, man var bara överns om att byta ut KSO,
  sen skulle man rösta efter egen linje i alla sakfrågor

  Teoretiskt kunde ju M, S och V resonera på samma sätt, genom att välja en neutralare "ordningsman" till KSO, för att styra upp politikeras arbeten och föja upp resultaten av besluten,

  sen kunde partierna rösta efter sin övertygelse i sakfrågor som SBO (S, L och V skulle få igenom sin linje) och brandstationen (Borgarna går samman mot S och V)

  Kruxet är bara att på så kort tid hitta en människa som är respektersd nog av V, S och M, så stt de skulle kunna enas om en kandidat till ledningen av KS presidium

  Det är nog en omöjlig uppgift, även om den ter sig enklare än att Bosse skulle kunna tänkas släppa Brandstation och Lena SBO, som du föreslår

  säger
  Elisabet Hultberg

  SvaraRadera
 2. Om man som i många andra kommuner bildar en vänster-högerkoalition behöver man ha något slags politisk enighet. Den kan dock inte omfatta de stora stridsfrågorna, brandstationen och SBO-projektet. På nationell nivå har det genom tiderna inte varit ovanligt med samarbeten som avser vissa frågor, medan andra lämnas utanför. Ofta har det då handlat om oenighet om utrikespolitiken. L+SD har nu fått kommunalpolitiken att gå i baklås och jag har svårt att se någon annan lösning än den långt ifrån tilltalande kombinationen S+V+M.

  SvaraRadera