torsdag 8 december 2022

Högerfronten i kommunerna imploderar


Kommunvalet i de västmanländska kommunerna var en strålande succé för Sverigedemokraterna. I alla kommuner utom en ökade SD-röstandet. Ökningen var minst i Västerås (1,5 procent) men i de övriga sju kommunerna ökade rösterna med 3,7 till 6,9 procent. Lika stort fiasko har det varit i förhandlingarna om hur styret i kommunerna ska se ut.

När dammet lagt sig efter valet hade de borgerliga tillsammans med SD majoritet i åtta av tio kommuner. Men när nu förhandlingarna är avslutade har sådana borgerligt-sverigedemokratiska styren materialiserats i bara två kommuner (Arboga och Skinnskatteberg). Efter avhopp av C i Arboga och M i Skinnskatteberg är dessa till yttermera visso minoritetsstyren. Istället har det installerats blocköverskridande koalitioner ledda av Socialdemokraterna i fem av kommunerna med högermajoritet. Socialdemokraterna leder nu styret i sju av länets kommuner och medverkar i åtta kommuner.

Sedan SD:s genombrott på väljararenan 2010 har sådana koalitioner med både vänster- och högerpartier varit ett sätt som har använts för att blockera SD, vars historia och politik setts som odemokratisk. SD har varit vad statsvetarna kallar ett paria-parti.

När man skärskådar vad som kommit fram om formerandet av styret i länets kommuner visar det sig att referenser till SD:s odemokratiska karaktär varit mycket sällsynta. Vanligen har de S-ledda styrena tillsammans med ett eller flera borgerliga partier berott på misshälligheter mellan de borgerliga. I Köping var det KD som kände sig överkörda i förhandlingarna. De fick, ansåg de, för få platser. Efter att KD-politiker beskyllts för att läcka från överläggningarna påstod de att de övriga ville bestämma vilka personer som KD skulle företrädas av. Resultatet blev att KD sökte sig till S och spräckte vad som såg ut att bli ett skyltskåpsstyre för SD.

I Västerås sprack det av liknande skäl. Också här handlade det om KD. Under förra mandatperioden hade tre SD-are hoppat av till KD. SD ville då blockera dessa tre från att representera KD. Också här sökte sig KD till S som tog emot med stora famnen. Att V redan fanns där var inget problem: ”Vi har haft otroligt bra och respektfulla samtal” sa KD-ledaren till VLT.

Sura-tårtan
I Surahammar blev styret inte klart förrän i allra sista momangen, nästan tre månader efter valet. Vid det nyvalda fullmäktiges möte blev man till och med tvungna att bordlägga frågan om val av fullmäktiges presidium. Det står klart att här har det direkt handlat om en maktkamp mellan SD och M. SD:s gruppledare har gjort starka uttalanden om att han gör anspråk på att bli kommunalråd eftersom SD är största parti på högersidan. En inte oväsentlig roll sägs också en tårta ha spelat. Det bakades en särskild kampanjtårta som väljarna bjöds på. Tårtan var dekorerad med loggor för M, C och KD. Men inte SD. Tårtan uppfattades av SD:arna som en ren kränkning.

Till slut slutade det hela med att SD förlorade striden. Moderaterna gick istället in i en majoritetskoalition med Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna. Till skillnad från många andra kommuner där S+M-styren installerats har Moderaterna fått ta taktpinnen och tillsätta kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande.

Då gick det smidigare i Skinnskatteberg, där SD trots att de blev största högerparti la sig platt och accepterade att L fick tillsätta både kommunalråd och ordförande och vice ordförande i fullmäktige. ”Vi var tydliga innan att valresultatet skulle utvisa vem som blev kommunalråd. Men jag vill inte bråka om det nu” sa den lokala SD-ledaren till F-P.

Det anmärkningsvärda med de här processerna i de västmanländska kommunerna är hur valvinnaren SD systematiskt har uteslutits från styrena. Istället har Socialdemokraterna tillsammans med ett eller flera borgerliga partier ledningen i de flesta kommunerna. Orsakerna tycks ofta vara splittring och konflikter mellan högerpartierna. I något fall har SD spelat en roll i dessa konflikter, men det har i flera fall handlat om konflikter mellan traditionella borgerliga partier. Ett eller flera partier har då sökt sig till S, som tagit emot dem och bildat nya majoritetsstyren.

Konflikterna tycks oftast ha handlat om vilka partier som ska ha vilka positioner. Alltid är det någon som känner sig styvmoderligt behandlad. Mycket sällan skyller man på ideologiska skäl – t ex SD:s odemokratiska historia och karaktär. Inte heller är det särskilt vanligt att oenighet i sakfrågor spräcker högerfronten. Ideologiska invändningar mot att ge sig i lag med Vänsterpartiet (som kommit att ingå i styret i fem av kommunerna) har inte heller hörts av.

Några citat

Vi kände att övriga partier i Nystart Köping förhandlade med armbågen. Vi kände att de försökte minimera vårt inflytande. (Per Norin och Lars-Axel Nordell. KD Köping)

Det har inte varit svårare att besluta om samarbete med SD än med något annat parti. (Gabriel Andersson, L Skinnskatteberg)

Vi var tydliga innan med att valresultatet skulle utvisa vem som blev kommunalråd. Liberalerna kanske tolkade det på ett annat sätt. Men jag vill inte bråka om det nu. (Ewa Olsson Bergstedt, SD Skinnskatteberg)

De (det lokala partiet Demokraterna) är ett typiskt missnöjesparti. Om de backar lite i sin maktgalenhet kan det gå att samarbeta med dem. (Liane Blom, L Norberg)

Politiken kan inte vara så att kommunalrådet lägger all sin tid på att förhandla med olika partier. Om de ska styra med växlande majoritet i olika frågor, vad blir det för hackmat? (Putte Dahlström, Partiet för Norbergs framtid)

Vi har känt oss bakbundna. Sossarna säger att man inte ska lägga motioner om man sitter i majoritet. De tycker istället att man ska lägga nämndinitiativ i slutna rum. Det känns inte så bra. Jag tycker att politik ska vara öppet. (Pratima Åslund, V Norberg)

Det är viktigt att se till det sakpolitiska innehållet. Det stämmer att vi sagt att vi inte ska vara med SD eller V, men om man tittar på frågan om att ta ansvar så har det varit övergripande. (Anders Wigelsbo, C Sala)

Liberalerna saknar helt förtroende för (det lokala partiet) Salas Bästa. Det är ett parti som främst ägnar sig åt att ställa till med oreda och kaos. Det är en beskrivning som också gäller för SD. (Mårten Hemström, L Sala)

Det är ingen hemlighet att vi vill ha inflytande i förhållande till partiets storlek. (Kent Pettersson, SD Surahammar)

Vi tycker att det är märkligt och dålig stil av Moderaterna att dagen innan valet servera flera tårtor där vår loggo inte fick vara med. Rätt ska vara rätt. (Kent Pettersson, SD Surahammar)

Mitt parti har lite reflexmässigt reagerat mot Vänsterpartiet. Men när man sätter sig ner och pratar och ser vi samma samhällsproblem. Vi kanske inte alltid har gemensamma förslag till lösningar, men vi har haft otroligt bra och respektfulla samtal. (Amanda Grönlund, KD Västerås)

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar