torsdag 8 december 2022

Nu tänkte de ta för sig

Skinnskattebergs kommunfullmäktiges presidium la fram ett förslag till höjda politikerarvoden. Förslaget innebar t ex att fullmäktiges ordförande - den inte alldeles okände Lennart Lydqvist (L) - skulle få 100 procent mer i arvode. Med tanke på att fullmäktige minskats från 31 till 25 ledamöter, d v s 19 procent. vore det rimligare att sänka ordförandearvodet med 19 procent. Förste vice ordföranden Elisabeth Åberg (L) som också är ordförande i Överförmyndarnämnden skulle få en löneökning med 60 procent. Dessutom kopplas arvodena till basbeloppet. Inte oviktigt i dessa inflationstider!

Nu stoppades förslaget av Kommunstyrelsen. Elisabeth Åberg som också sitter på en stol där var med när frågan behandlades, trots att hon var uppenbart jävig. När hon fick mothugg hade hon till och med mage att reservera sig för förslaget om höjda löner för bl a henne själv och Lydqvist.

Hör gärna P4 Västmanlands intervju med Fredrik Skog (V) och Elisabet Åbergs (L) försvar för sitt handlande.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar