onsdag 23 januari 2019

Självmord i periferin mitt i landet


TT har sammanställt självmordsstatistik per kommun. Flera media har publicerat listor över de tio kommunerna med lägst respektive högst andel självmord. Bland kommunerna med flest självmord finns Skinnskatteberg. Där finns också ett antal andra kommuner i det mellansvenska bruksbältet. Fem av de tio kommunerna med flest självmord hör till den gruppen. Jag har tidigare skrivit om de speciella förhållandena i denna periferi mitt i landet:

”Under de drygt 40 åren från 1970 till 2012 minskade befolkningen i flera av kommunerna med 15 – 25 procent. Industrisysselsättningen minskade i flera av dem med över 25 procent. Alla ligger i inlandet och långt från större städer. Där finns inga högskolor. Där går inga motorvägar. Endast i ett fåtal av dem stannar tåget. Här härskar den väldiga granskogen. Dessa 17 kommuner är en alldeles annan miljö än storstäderna, deras kranskommuner och universitets- och högskolestäderna. Dessa 17 kommuner är en periferi mitt inne i landet. Här har man förlorat på globalisering och internationalisering, på omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle. Man är utanför.”

Läs hela inlägget här. TT har jämfört självmordssiffrorna med statistik över bland annat arbete, ekonomi, brottslighet och ohälsa – och mönstret är tydligt: ”I kommuner med tuffare förutsättningar är det relativa antalet självmord i regel högre än i kommuner som har det bättre.”

Det slående är att det som pekas ut som bakomliggande faktorer är desamma som kan visas ligga bakom det fascistiska partiet Sverigedemokraternas uppsving. En annan förtvivlad reaktion från dem som lämnats bakom av det svenska samhället.

SD fick i höstens kommunalval i genomsnitt 9 procent i de tio kommunerna med få självmord och 13 procent i kommunerna med många självmord. Av de tio kommunerna med högst självmordsfrekvens har SD fått mer än 15 procent av rösterna i fyra. Det kan jämföras med en enda kommun bland de tio med lägst självmordsfrekvens.

Den tilltagande ojämlikheten mellan storstadsregionernas pulserande utveckling och den periferi som utvecklingen lämnar bakom sig leder inte bara till att demokratin hotas. Den dödar också.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar