söndag 13 januari 2019

För 116 år sedan: Nämnden öfverröstade domaren


KÖPING, måndag. Bruksbondesonen J.A. Larsson från Gunnilbo socken, hvilken vid ett dansnöje den 25 sistlidna oktober så illa misshandlade gardeskorpralen Ernst Johansson att denne måste vårdas på sjukhus flera veckor, har av Skinnskattebergs häradsrätt dömts för med berådt mod föröfvad misshandel till 4 års straffarbete och att, i ersättning utgifva omkring 1.500 kr. Domen fälldes af nämnden, som öfverröstade de t.f. domhafvanden, hvilken ville döma den tilltalade för misshandel i hastigt mod.

(Dagens Nyheter 13 januari 1903)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar