söndag 11 juni 2023

Mörklagt Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg på måndag

Jag har i föregående inlägg berättat om den skarpa kritik som kommunrevisorerna riktar mot den förra kommunledningen i Skinnskatteberg. Till en del kommer kritiken att drabba också den nuvarande kommunledningen eftersom det  finns överlappningar dom emellan.

Man kan förstå att det här inte är något som dom vill att kommunmedborgarna ska ta del av. Dagordningen för fullmäktige lades ut på kommunens websida först i torsdags, alltså fyra dagar före fullmäktiges möte. 

Mötet äger rum i morgon måndag kl 18 i kommunhusets sessionssal. Mötet är offentligt. Vem som helst får gå dit som åhörare. Det är också brukligt att fullmäktiges möten direktsänds på Youtube. I vanliga fall publiceras i god tid en länk på kommunens hemsida. Så inte den här gången.

Jag förutsätter att sammanträdet ska sändas. Följ då den här länken https://www.youtube.com/@skinnskattebergskommun6144/streams klicka sen på fliken LIVE.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar