tisdag 13 juni 2023

Oppositionen formerar sig i Skinnskatteberg. Maktskifte i sikte?

Processen att formera styret i Skinnskattebergs kommun efter valet var särdeles komplicerad och segdragen. Först i början av mars var det klart att det skulle bli ett SD-styre med L och C som stödpartier. Parallellt hade det förts långtgående förhandlingar mellan S, V och M. Ett styre med dessa tre skulle ha fått majoritet – 13 av 25 platser i fullmäktige. I stället installerades det SD-ledda minoritetsstyret med 12 mandat. Orsaken till detta paradoxala resultat var att S+V+M-styret saboterades av en minoritet inom det socialdemokratiska partiet. Genom att förra kommunalrådet Lena Lovén Rolén lät sig föreslås som kommunalråd sprack det tilltänkta samarbetet och istället blev SD:s Ewa Olsson Bergstedt kommunalråd. Lena Lovén Rolén har sedan dess i praktiken fungerat som SD-alliansens stödparti, som ger den majoritet i kommunen.

Men frågan om en S+V+M-majoritet är inte död. Flera händelser i kommunalpolitiken har på senare tid kunnat visa på samarbeten mellan politiker från dessa partier. Idag har kommunstyrelsen haft fyllnadsval av en ledamot i det mäktiga ledningsutskottet. Inför detta val hade Vänsterpartiet och Moderaterna ingått i en valteknisk samverkan vilket ledde till att Bo Öberg (M) nu ingår i utskottet som företrädare för oppositionen.

Avskedandet av kommunens VA- och fastighetschef visade på allvarliga arbetsmiljöproblem i den kommunala förvaltningen. Efter ett initiativ från Vänsterpartiet och flera socialdemokrater i kommunstyrelsen skulle beslut tas om att röja upp i dessa missförhållanden. På tvivelaktiga grunder förklarades Fredrik Skog (V) jävig och fick inte delta i beslutet. Avgörandet kom därigenom att bestämmas av den socialdemokratiska ledamoten Per-Olof Östlund, som röstade med SD-styrets representanter för att avslå S+V-initiativet. Han gick därmed emot sina partikamrater av vilka två röstade ja och en la ned sin röst. Det var för övrigt samma Per-Olof Östlund som Lena Lovén Rolén hade tänkt sig att sätta in i ledningsutskottet efter att hon manövrerat ut Fredrik Skog (V), ett förslag som dock stötte på patrull i den egna partigruppen. Nu blev det som sagt Bo Öberg (M) i stället!

På grund av tvivelaktigheterna när det gällde ”Tittigate” – avskedandet av VA- och fastighetschefen - har nu kommunstyrelsens beslut överklagats till förvaltningsrätten. Dom överklagande, Fredrik Skog (V), Pentti Lahtinen (S), Christine Andersen (S) och Anders Jakobsson (S) samt jag själv vill att rätten upphäver KS-beslutet.

I olika sammanhang fortsätter alltså trots sveket vid kommunalrådsvalet samarbetet mellan S, V och M. Det är hoppingivande, och kan i förlängningen leda till att Skinnskattebergs kommun får ett SD-fritt majoritetsstyre.

Ansvarsfrågan

Lite vid sidan om utspelas ett drama om huruvida kommunstyrelsen och nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet för 2022 års verksamhet. Kommunrevisorerna har lämna tre olika revisionsberättelser. Socialdemokraternas revisor Inger Fredén har föreslagit att kommunstyrelsens presidium inte ska beviljas ansvarsfrihet. I presidiet ingick Lena Lovén Rolén (S), Carina Sándor (L) sedermera ersatt av Ewa Olsson Bergstedt (SD). Dom fel presidiet har begått har enligt revisorn lett till lett till förtroendeskada, ekonomisk skada och verksamhetsskada.

Fredén föreslår också att överförmyndarnämnden med superliberalen Elisabeth Åberg som ordförande vägras ansvarsfrihet, då dom struntat i att redovisa verksamheten.

Den partipolitiskt oberoende revisorn Sven-Göran Johansson riktar en anmärkning mot hela kommunstyrelsen. Hans motiveringar är i stort sett desamma som Fredén för fram som skäl för att neka kommunstyrelsens presidium ansvarsfrihet. Johansson delar Fredéns uppfattning att överförmyndarnämnden ska vägras ansvarsfrihet.

Övriga tre revisorer Ylva Eriksson (C) och dom oberoende revisorerna Anders Wåhlin och Micael Rönntoft drar den lite märkliga slutsatsen att inga allvarligare fel har begåtts.

Saken skulle ha avgjorts av fullmäktige i måndags, men man var tvungna att avlysa mötet när det avslöjades att allmänheten inte informerats på det sätt som lagen föreskriver. ”Formaliafel” har det muttrats om. Men då glömmer man att den formella regeln har ett syfte, nämligen att informera kommunmedlemmarna om vad som är på gång. Formfelet ingår i ett anti-demokratiskt mönster där man så långt som möjligt vill mörklägga kommunpolitiken, särskilt när det gäller kritik och problem.

Nu är det inte säkert att man kan fatta ett korrekt beslut i ansvarsfrågan ens på det framflyttande fullmäktigemötet på måndag, den 19 juni. Alla beslut som fullmäktige tar ska vara beredda. Vanligen är det kommunstyrelsens uppgift att svara för förberedelserna. Men just när det gäller ansvarsprövningen faller ansvaret på kommunfullmäktiges presidium.

Enligt kommunallagen ska fullmäktige hämta in förklaring från dom berörda om anmärkningar som framförs i revisionsberättelsen och om förslag att ansvarsfrihet inte tillstyrks. Sådana förklaringar måste alltså inhämtas från kommunstyrelsen, kommunstyrelsens presidium och överförmyndarnämnden.

I arbetsordningen för fullmäktige preciseras beredningskravet. Presidiet ska inhämta förklaringar från dom nämnder eller enskilda förtroendevalda som anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet riktas emot. Presidiet ska också lägga ett eget förslag till fullmäktige.

Det kan vara av värde att citera SKR:s vägledning för fullmäktiges arbete med ansvarsprövningen:

Presidiet ska .. så snabbt som möjligt ta kontakt med berörda och begära in förklaring samt ge en tidsram för detta…Förklaringen ska vara skriftlig så att alla i fullmäktige kan ta del av den. Om det är en styrelse, nämnd eller beredning som ska lämna en förklaring ska hela organet samlas och ta ställning till den förklaring som ska lämnas till fullmäktige…Om styrelsen, nämnden eller beredningen har upplösts eller personsammansättningen förändrats t ex i samband med val, ska förklaring inhämtas av dem som hade uppdraget det år/den tid som kritiken avser, vilket alltså även kan vara ledamöter som har avgått eller inte återvalts.

Ansvarig för att ärendet bereds är fullmäktiges ordförande Lennart Lydqvist (L), samma Lydqvist som var ansvarig för den felaktiga annonseringen av mötet. På måndag får vi se om han har lyckats med uppgiften att bereda ärendet. Annars borde man egentligen inte fatta beslut då heller. Då får han kalla till ännu ett fullmäktigemöte före den 1 juli.

  

9 kommentarer:

 1. Hörru surgubbe! Det enda du uppnår med dina nedsättande elaka kommentarer är att det blir ändå svårare att få någon ordning på vår kommun.
  Vi är alla fritidspolitiker och gör så gott vi kan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror inte du förstått, Ulf Kjellin, att ingen här påstår att du inte gjort efter din förmåga, eller att det skulle vara nåt fel på din insats

   Den som inte riktigt klarar sin roll till fullo nu, det är kommunfullmäktiges ordförande Lennart Lidquist

   och innan man tar på sig ett sånt uppdrag bör man ha, eller införskaffa, vissa kunskaper om vad uppgiften kräver

   "Vi gör bara så gott vi kan" är inget försvar när man har åtagit sig det yttersta ansvaret för kommunens skattemedel och demokrati,

   men det är ändå ett ständigt återkommande mantra,
   när ansvariga här gång på gång schablar bort våra pengar — men inget som kommer på tal när arvoden och löner ska kvitteras ut, för dessa uppdrag, som inte skötts enligt demokratins- eller de ekonomiska förvaltnigsmässigt korrekta riktlinjerna.. 🤔

   En gång om året kan de direkt folkvalda (bl.a du) kräva ut ansvar från styrelser och nämnder.
   Då är inte "Vi gjorde vårt bästa" en ursäkt för att inte redovisa vart pengarna tagit vägen,
   eller för att skyla över felaktiga beslut och brister i förvaltningen.

   Ska det någonsin bli bättre i denna vanskötta kommun, så krävas det att de ansvariga fortsättningvis förstår att de har just ett ansvar
   och tar uppdragen så pass mycket på allvar att de tar reda på vilka regler som gäller

   och inte allltid skjuter från höften, med försvaret att "det var vad jag trodde att jag skulle göra och jag vet inte bättre"

   Det är ingen lekstuga att leda kommunen, utan uppgiften gäller att förvalta våra gemensamma medel och vår framtid.

   För detta får de betalt. Av oss.

   Sen att du, som invald i fullmäktige, bara sitter där som folkets röst och representant, det är en helt annan sak.

   Nu har ni i uppgift att ta ställning till om nämnder och styreler skött sina uppdrag ansvarfullt och riktigt

   Det ska du göra, som du just säger, efter din bästa förmåga (och med hjälp av vad revisor och presidiumet redovisar för er om vad de kommit fram till)

   Ingen har ifrågasatt din förmåga att fatta ett riktig beslut i den frågan

   Radera
  2. Försvarar ändå inte elaka
   o nedsättande komentarer

   Radera
  3. Elaka och nedsättande kommentarer? Mot Henry eller mot politikerna? Politikerna ställer upp till val eftersom de anser att de kan göra saker bättre och var till hjälp för andra. Nu är vi i en situation där vi sitter med motsatsen - de gör saker sämre och de är en belastning för alla i kommunen. Kör på Henry!

   Radera
 2. De bör ta sitt ansvar eller avgå. Sjukt hur de slösar våra skattepengar.

  SvaraRadera
 3. Kunskapsförakt och inkompetens måste bekämpas. Man skäms att säga att man bor här och betalar skatt.

  SvaraRadera
 4. Skinnskatteberg kommer att försvinna som egen kommun, inte genom utflyttning utan genom inkompetens och rättsosäkerhet har fått fullt genomslag, vilket vi alla ser dagligen i kommunhuset. Henry - du har ett brett stöd även hos oss borgare. Du törs peka ut det som är fel när andra antingen är för obildade och/eller fega. Staten tittar på att det kan vara dags med kommunsammanslagningar igen.
  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/03/regeringen-tillsatter-utredning-om-frivilliga-kommunsammanlaggningar/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kanske är lika bra att Skinnskatteberg upphör som kommun?
   Åtminstone om vi inte kan komma tillrätta med att inkompetens med framgång framhålls som ett försvar för missbruk av skattemedel och brott mot lagar

   I Skinnskatteberg hånas idag de som vill har regelefterlevnad som "paragrafryttare" och dumheten firar segrar, samtidigt som övriga i länet tar sig åt huvudet, eller rent av skrattar åt oss, när ständigt nya klavertramp uppdagas och nya kapitel om bråken här publiceras i länsmedia

   Ingen begriper hur någon kan vilja betala skatt i en kommun där (som det skrivs i Köping) "halvpensionärer leker kommun"

   Radera
 5. Riktigt snyggt och smart skrivet Elisabeth H!
  Och Henry förstås!

  SvaraRadera