måndag 22 maj 2023

Det är dyrt med dåliga chefer

”Varning för icke stödjande ledarskap” (Beware of non-supportive leaders). Det är titeln på en avhandling vid Linköpings Universitet i höstas. Författaren Stefan Blomberg diskuterar konsekvenserna av mobbning, konflikter och dåligt ledarskap. Kostnaderna kan bli mycket höga både för individerna själva, för arbetsgruppen och för organisationen. På individnivån är risken för dålig hälsa stor. Effekter som har rapporterats är sjukfrånvaro och personalomsättning. Mobbning på arbetsplatsen bidrar till eskalerade konflikter, frustration, motsättningar och stress så att det blir normalt att vara misstänksam och aggressiv.

När ledarskapet är dåligt spelade det ingen roll även om personalen försökte stödja varandra. Hälsoeffekterna av mobbning och konflikter uppstod också bara när ledarskapet var svagt eller frånvarande. Resultaten kan summeras i de fundamentalt destruktiva effekterna av ett dåligt ledarskap.


Arbetsmiljöverket beräknar att mobbning och olösta konflikter på grund av sjukskrivningar, omplaceringar och förlorad arbetstid kan kosta stora summor. För ett företag med ett 30-tal anställda kan det gå på 300 000 kronor per anställd. På grund av bristande ledarskap kan kostnaden för företaget med ett 30-tal anställda kosta över 2 miljoner kronor per år.

En kommun med sisådär 300 anställda kan som en följd av dåligt ledarskap på det här sättet dra på sig hissnande kostnader. Det kostar att ha dåliga chefer!

Men det finns också andra negativa konsekvenser. En kommun är en demokratisk organisation. Om kommunen fungerar dåligt kan medborgarna börja tvivla på värdet av demokratin. Låt oss ta ett påhittat exempel. Ett dyrbart och illa genomtänkt investeringsprojekt har fått stora grupper bland medborgarna att engagera sig. I en namninsamling lyckades man få var femte röstberättigad invånare att kräva en folkomröstning i frågan.

Detta krav fick till slut dom politiska beslutsfattarna att backa. Det finns inget som dom är så rädda för som folket. Bertolt Brecht skrev att om makthavarna är missnöjda med folket får dom väl upplösa det och välja ett nytt. När nu den möjligheten inte finns får man rätta sig efter folkviljan. Mot löfte att projektet skulle utredas på nytt och med billigare alternativ avblåstes kravet på folkomröstning.

Detta hindrade inte den ansvariga chefen i kommunförvaltningen att fortsätta att för dyra pengar planera och driva på för det ursprungliga projektet. Några alternativ utreddes aldrig. Jo, av en enskild medarbetare som trakasserades, motarbetades och till slut avskedades. Här handlade det om den direkta motsatsen till vad Stefan Blomberg kallade ett stödjande ledarskap. Här handlade det om ett destruktivt ledarskap.

Vilken uppfattning om det demokratiska systemet och dess institutioner som blir följden bland medborgarna kan man bara gissa. En inte alltför långtgående gissning är att dom tappar tilltron till den lokala demokratin. Till kostnaderna för ett dåligt ledarskap på individnivån och på den organisatoriska nivån kan man då också lägga dom demokratiska institutionernas legitimitet.

Det är dyrt med dåliga chefer!

  

4 kommentarer:

 1. Vilken tur att Skinnskatteberg har en sektorchef på teknik och service som ledande tjänstemän och politiker känner sig helt trygga med att han tar ansvar, fattar rimliga och välgrundade beslut och inte kommer att ge upphov till enorma kostnader och fortsatt förstörd verksamhet.

  SvaraRadera
 2. Speciellt om den här fiktiva och inte alls uppenbart misskötta kommunen passar på att använda den trakasserade och motarbetade enskilda medarbetarens pågående cancerbehandling för att felaktigt avskeda henne, det hade visat på ett synnerligt dåligt omdöme från kommunledningen. Vilken tur att det inte är ett verkligt exempel 🙄

  SvaraRadera
 3. Det är dags för Staten att stängs butiken. Skinnskattebergs kommun största hot är inte ett par hundra invånare hit eller dit. Det är en godtycklig, halvlaglig, rättsosäker förvaltning där ett gäng rätt okunniga leker kommun.

  SvaraRadera
 4. Rättsvidrigt! Enorm inkompetents bland politiker och chefer inom Skinnskattebergs kommun.

  SvaraRadera