fredag 12 maj 2023

Kommunalrådet fattade olagligt beslut om kommunchefens lön


Skinnskattebergs kommunchef kunde under andra halvåret 2022 och första kvartalet 2023 utöver sin höga lön också få ett lönetillägg på sammanlagt 200 000 kronor. Orsaken var att hon också gjorde jobbet som ekonomichef, eftersom denne var pappaledig. Beslut om lönetilläggen fattades av förra kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) och kommunens personalchef. Ingen av dom hade befogenhet att fatta besluten. Det framgår av en rapport från kommunrevisionens sakkunniga biträde, revisionsbyrån KPMG.

Jag har tidigare skrivit om lönetillägget till kommunchefen. Dom frågor jag ställde i detta tidigare inlägg har nu fått svar. Varken kommunalrådet eller personalchefen hade rätt att fatta besluten om lönetillägg. Beslut av ordföranden (kommunalrådet) ska också protokollföras och anmälas till kommunstyrelsen. Inget av detta har skett. Om det var av okunnighet eller om kommunalrådet trodde sig kunna passera under radarn ska jag låta vara osagt.

Att ta beslut som man inte har befogenhet att fatta, och som dessutom medför ekonomisk skada för kommunen är en klar grund för att inte ge kommunalrådet ansvarsfrihet. Det blir i första hand en fråga för kommunrevisorerna och i andra hand för fullmäktige. Men om kommuninvånarna ska ha något förtroende kvar för sina valda politiker vore det rimligt att inte bevilja förra kommunalrådet ansvarsfrihet

1 kommentar:

  1. Birde det inte räcka, för att inte bevilja ansvarsfrihet, med den i kompetens dom framkom i utredningen om beslutsgångarna kring brandstationen

    eller med Fagersta Postens artikel idag om alla utköp?

    SvaraRadera