torsdag 8 juni 2023

Skarp revisorskritik mot förra och nuvarande kommunalråd i Skinnskatteberg

På måndag ska det avgöras om Skinnskattebergs kommunstyrelse och övriga politiska nämnder ska få ansvarsfrihet för förra årets verksamhet. Kommunrevisionen är splittrad. Tre av dom fem revisorerna vill ge ansvarsfrihet medan två revisorer riktar skarp kritik som framförallt gäller förra kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S), nuvarande kommunalrådet Ewa Olsson Bergstedt (SD) och ”Liberalernas” ledande politiker Elisabeth Åberg.

Den skarpaste kritiken riktas av revisorn Inger Fredén (S). Hon föreslår att fullmäktige inte ger ansvarsfrihet till kommunstyrelsens dåvarande presidium – Lena Lovén Rolén (S), Helena Öling (S) och Ewa Olsson Bergstedt (SD). Hon vill inte heller ge ansvarsfrihet åt Överförmyndarnämnden, vars ordförande är Elisabeth Åberg (L).

Fredén skriver:

Kritiken gäller bristande styrning och brister i intern kontroll, brist på verkställighetsbeslut av kommunfullmäktiges beslut (brandstationen), obehörigt beslutsfattande (lönetillägg till kommunchefen) samt otillräcklig beredning av fullmäktiges ärende. Begångna fel har lett till förtroendeskada, ekonomisk skada och verksamhetsskada.

Överförmyndarnämnden har struntat i att lämna någon årsberättelse. Eftersom underlag saknas för revisionen, föreslår hon att inte heller överförmyndarnämnden får ansvarsfrihet.

Den andra revisorn som riktar skarp kritik mot kommunstyrelsen är Sven-Göran Johansson (Oberoende). Också han är starkt kritisk till hanteringen av brandstationsfrågan, det extra lönetillägget till kommunchefen och allvarliga brister i arbetsmiljön. Han riktar därför en anmärkning mot kommunstyrelsen:

Jag vill rikta anmärkning mot kommunstyrelsen på grund av brister i den interna kontrollen vad beträffar verksamheten och ekonomin, obehörigt beslutsfattande, otillräcklig beredning av ärenden (anbudet på ny brandstation på 47,1 mkr) och brister i arbetsmiljön.

Inte heller Johansson vill ge ansvarsfrihet till överförmyndarnämnden.

Det finns dock en tredje revisionsberättelse, som kanske kan tjäna som tröst för den hårt ansatta kommunledningen. Där föreslås ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och alla andra nämnder, inklusive överförmyndarnämnden. Detta förslag har undertecknats av Ylva Eriksson (C) och dom oberoende revisorerna Anders Wåhlin och Micael Rönntoft.

Om fullmäktige inte ger ansvarsfrihet kan dom politiker det gäller avsättas. Om kommunen har lidit ekonomisk skada kan dom också stämmas på skadestånd i domstol. 

 

3 kommentarer:

 1. Ja, det är hon verkligen!! Toppen jobbat Inger!!

  SvaraRadera
 2. Eriksson, Wåhlin och Rönntoft har inte ens brytt sig om att kommentera den utredning om kommunchefens olagliga lönetillägg som KPMG gjort på revisionernas eget uppdrag.
  Frågan är om de granskat någonting alls…

  SvaraRadera
 3. https://magazin24.se/vastmanland/politikens-begransningar/

  SvaraRadera