torsdag 15 juni 2023

Nu blir det lättare att hitta för träskturisterna

Skinnskattebergs kommun har låtit trycka upp en karta över kommunen i en stor upplaga som sprids på sådana ställen som turister förväntas besöka. Ett mycket detaljerat vägnät underlättar för dom som är nyfikna på kommunen. Det finns också ett drygt 300-tal namn utsatta på kartan. Största kategorin är olika våtmarker. Det är mossar, myrar och kärr, som är sisådär 150 stycken. Jag har uppskattat andelen till 47 procent av alla namn. Så för den som är intresserad av sumpmarker finns det verkligen något att upptäcka.


Sjöar och vattendrag är ganska sällan namnsatta. Jag har uppskattat dom till fyra procent av alla namn. Övriga naturnamn utgör en dryg tredjedel. Det handlar mest om berg, åsar och höjder. Bebyggelsenamnen – d v s samhällen, byar och gårdsnamn – är också rätt så sällsynta, uppskattningsvis 15 procent av alla namn.

Men sumpmarksälskaren har i kartan ett verkligt eldorado att rumstera om i. Skinnskattebergs kommun vänder sig innovativt till ett förmodligen underskattat turismsegment.

Sjöar och vattendrag är ganska sällan namnsatta. Jag har uppskattat dom till fyra procent av alla namn. Övriga naturnamn utgör en dryg tredjedel. Det handlar mest om berg, åsar och höjder. Bebyggelsenamnen – d v s samhällen, byar och gårdsnamn – är också rätt så sällsynta, uppskattningsvis 15 procent av alla namn.

Men sumpmarksälskaren har i kartan ett verkligt eldorado att rumstera om i. Skinnskattebergs kommun vänder sig innovativt till ett förmodligen underskattat turismsegment.

Detalj från kartan "Välkommen till Skinnskatteberg. Kulturriket i Bergslagen"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar