torsdag 27 oktober 2022

Nämndlös kommunal organisation: ”Som att bota huvudvärk med halshuggning”

”Att bota huvudvärk med halshuggning” kallar kulturgeografen Ronny Svensson i en ledarkrönika i tidningen Dalabygden (8/9 2022) modellen där den kommunala politiken organiseras utan facknämnder och med all makt koncentrerad till kommunstyrelsen. ”När man slopar nämnderna får kommunstyrelsens ledande politiker och administratörer en avgörande makt över beslut och prioriteringar”, fortsätter Svensson. ”Samhällsdebatten bland medborgarna hämmas av brist på insyn.”

Skinnskattebergs kommun är en av ett femtital framförallt småkommuner som har gått på den av konsultbranschen spridda modenycken om en nämndlös politisk organisation. Inga facknämnder, utan all makt koncentreras till kommunstyrelsen. Jag har här vid tidigare tillfällen skrivit om erfarenheterna av den nämndlösa organisationen. Läs t ex de här inläggen, som bland annat baseras på svensk och norsk forskning:

(V) om Skinnskattebergs politiska organisation 28 oktober 2021

Ingen nämnd 18 september 2014

Man kan sammanfatta slutsatserna:

  • Minskat antal förtroendevalda
  • Maktkoncentration
  • Inga effekter på kontakterna mellan politiker och medborgare
  • Inte mer strategisk styrning
  • Ökad tjänstemannamakt

·       Gigantiska föredragningslistor med detaljärenden gör att ingen kan specialisera sig på olika politikområden samtidigt som ingen energi blir över för den strategiska styrningen. Maktkoncentrationen och den ökade tjänstemannamakten kom i Skinnskattebergs kommun till tydligt uttryck under den nästan årslånga konflikt när den nu utköpta kommunchefen försökte störta den politiska ledningen. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar