fredag 28 oktober 2022

Läs Vänsterpartiet Skinnskattebergs insändare om seniorboende i Fagersta Nyheter

 V är beredda att ta om beslutet att sälja Klockarbergsvägen 8

De flesta äldre i Skinnskatteberg bor i småhus. Av alla som är 60 år eller äldre bor 1 300 i småhus och bara 200 i flerbostadshus. Av alla som är 80 år eller äldre bor mer än 200 i småhus och ungefär 70 i flerbostadshus.

Många av de 1 300 gamla småhusboende känner att de inte riktigt längre orkar med, och skulle vilja flytta till moderna, tillgängliga lägenheter. Om det funnes sådana lägenheter att flytta till skulle också den stagnerande bostadsmarknaden få ett tillskott för yngre familjer. Under de fem åren 2017 till 2021 byggdes det tio nya bostäder, varav noll (0) i flerbostadshus.

Kommunen äger två rätt så slitna hyreshus på Klockarbergsvägen, centralt i byn, nära till affärer, bibliotek, vårdcentral. Efter många om och men etablerades kontakt med SBO (Statens Bostadsomvandling) vars enda uppgift är att hjälpa till med projekt där äldre hyreshus på orter med svag bostadsmarknad omvandlas till moderna lägenheter för äldre. Sådana projekt har genomförts på ett stort antal orter bland annat i Norbergs kommun.

I våras fattade kommunen beslut om att genomföra projektet på Klockarberget med SBO. Kommunen överlåter huset till SBO, som rustar upp det till toppstandard med 24 lägenheter för 65-plussare. Kommunen hyr därefter huset av SBO och hyr i sin tur ut till pensionärer. Beslutet röstades igenom av Socialdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet, och tände ett nytt ljus för många pensionärer i kommunen.

Det blev därför en chock att beslutet överklagades av Bo Öberg (M). Domstolen beslöt att upphäva beslutet på grund av formella fel. Dels hade fullmäktige gett uppdrag till kommunförvaltningen. Det kan fullmäktige inte göra, utan det måste gå via kommunstyrelsen. Dels hade man missat att anmäla till EU-kommissionen att försäljningen till SBO inte var till marknadsmässigt pris.

Detta måste rättas till. Vi i Vänsterpartiet är förstås beredda att göra om beslutet i fullmäktige och se till att det går rätt till. Vi förutsätter förstås också att Socialdemokraterna och Liberalerna håller fast vid sin tidigare ståndpunkt. Många äldre i Skinnskatteberg förtjänar det och det förutsätter vi att de låter sina politiker veta.

Vänsterpartiet Skinnskatteberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar