tisdag 4 oktober 2022

Samma vindar, samma dofter, knäpp era kofter!

Häromveckan öppnade riksdagens ålderspresident, den socialdemokratiska riksdagsledamoten Carina Ohlsson den nyvalda riksdagens första möte. Intensiva regeringsförhandlingar pågår inom högerblocket. De demokratiska högerpartierna Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna är beredda att ge makt åt det nynazistiska partiet Sverigedemokraterna. En sverigedemokrat valdes till andre vice talman i riksdagen. Sverigedemokraterna har därefter tilldelats flera presidieuppdrag i riksdagens utskott. Justitieutskottet kommer att ledas av partiets partisekreterare Richard Jomshof, mest känd för sin intensiva islamofobi. Hans uttalande ”Islam är en avskyvärd religion” har etsats fast,

1932 öppnade den tyska riksdagens ålderspresident kvinnokämpen och kommunisten Clara Zetkin den nyvalda riskdagens första session. I januari 1933 bildades en koalitionsregering av nazisterna och högern med Adolf Hitler som rikskansler. Efter valet i mars 1933 lade nazisterna och högern fram ett lagförslag ”Ermächtigungsgesetz” som gav Hitler och nazisterna oinskränkt makt. Det var en lag ”för att häva folkets och rikets nöd”. ”Nöden” var hotet från kommunisterna. Samtliga borgerliga partier röstade för lagen. Den nazistiska diktaturen var etablerad.

Clara Zetkin höll ett tal mot nazismen när hon förklarade riksdagen öppnad 1932. Det här utdraget ur talet publicerades 1973 av tidskriften ”Vi mänskor”:

Nu gäller det att övervinna fascismen!

Mina damer och herrar! Riksdagen sammanträder i en situation då den kris, som den sviktande kapitalismen befinner sig i, tillfogar Tysklands breda massor ett övermått av outsägligt lidande. Till de millioner arbetslösa, som hungrar med eller utan socialhjälpens allmosor, sällar sig under höstens och vinterns lopp nya millioner. Ökad hunger kommer att drabba alla andra, som är i behov av socialhjälp. De som ännu har sysselsättning kan med sina låga löner inte bevara sin, på grund av rationaliseringen till det yttersta pressade muskel- och nervkraft. Och att tillfredsställa några kulturella behov kan ej bli tal om.

Clara Zetkin

Ett gradvis slopande av tariffrätten och skiljedomstolar kommer att sänka fattiglönerna ännu mer. Växande skaror av hantverkare och småföretagare, små- och medelstora bönder sjunker i djupt, förtvivlat elände. Ekonomins nedgång, minskningen av anslagen till kulturella ändamål förstör den ekonomiska existensbasen för intellektuella och inskränker så småningom arbetsfältet för deras skaparkraft och kapacitet.

Vägen att övervinna ekonomiska kriser jämte alla hotande imperialistiska krigsfaror går endast och allenast genom den proletära revolutionen, som avskaffar äganderätten till produktionsmedlen och därmed säkrar ekonomins planläggning. Det stora världshistoriska beviset för detta är den ryska revolutionen. Den har visat att det arbetande folket äger kraft att besegra alla sina fiender och samtidigt med kapitalismen i det egna landet kasta tillbaka också de imperialistiska rövarmaktinnehavare och riva sönder Versailles slaveri-fördrag.

---

Denna stund kräver en enhetsfront av alla arbetare för att avvärja fascismen och bevara åt de förslavade och utsugna deras organisations kraft och makt, ja, till och med för att skona deras fysiska liv. Inför denna historiska nödvändighet måste alla bindande och skiljande politiska, fackliga, religiösa och åskådningsmässiga synpunkter träda tillbaka. Alla hotade, alla lidande, alla som längtar att bli befriade tillhör en enhetsfront mot fascismen och dess uppdragsgivare inom regeringen!

---

Jag förklarar riksdagen öppnad och uppfyller härmed min plikt som ålderspresident och gör det i förhoppning om att, trots min nuvarande invaliditet, få uppleva lyckan att inleda som ålderspresident Sovjet-Tysklands första rådskongress.

Under de närmaste veckorna kommer nyvalda fullmäktige att mötas för första gången i Sveriges 290 kommuner och 20 regioner. På många håll kommer ålderspresidenterna att befinna sig i samma situation som Carina Ohlsson i riksdagen den 26 september 2022 och som Clara Zetkin i den tyska riksdagen 90 år tidigare, den 30 augusti 1932. Nynazistiska SD pressar på för att ta del i eller till och med ta över styret. Demokratiska borgerliga politiker och partier frestas att hjälpa dem. I Västmanlands län har det i flera kommuner varit möjligt att göra motstånd och som Clara Zetkin uttryckte det låtit ”politiska och åsiktsmässiga synpunkter träda tillbaka.” Men det finns också exempel där de borgerliga fallit till föga. ”Det är helt naturligt att de tar ordförandeposten och jag ser fram emot ett jättebra samarbete”, säger moderatledaren i Köping, där en SD-are blir kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar