onsdag 13 april 2022

Läs insändare i Fagersta-Posten om Skinnskattebergs klimatpolitik

Vilket ansvar tar Skinnskatteberg för klimatet?

I en artikel i Svenska Dagbladet den 6 april tas den svenska klimatpolitiken upp. Trots att den senaste IPCC-rapporten kräver en storsatsning på utbyggnad av sol, vind och vatten säger 8 av 10 kommuner nej till vindkraft och använder sig av det kommunala vetot. Lena Lovén Rolén (S), kommunalråd i Skinnskatteberg, är intervjuad och meddelar att kommunen satsar på "guldkornen" som är friluftsliv och ekoturism och där passar inga blinkande snurror. Det stoppas med det kommunala vetot.

På frågan om vilket ansvar kommunen har menar Lena att det är stort, men man kan göra annat än att bygga vindkraftsparker. Kom igen Lena! Vad finns det för planer? Är det några som lurar bakom hörnet eller är det lagt på framtiden?

I december 2019 lämnade Vänsterpartiet in 16 motioner som rör klimatet. Bara två av dem fick bifall. Just dessa två hade inte heller den digniteten att de hade avgörande betydelse för klimatet. Det som for i papperskorgen direkt var bland annat en kommunal solpark, utarbetande av en koldioxidbudget, bättre lokal busstrafik, planera för vindkraft. Inget gehör!

I IPCC-rapporten är budskapet klart som korvspad. Läget är akut, gapet för att ligga i linje med 1,5-gradersmålet växer och utsläppen ökar globalt. I rapporten framgår det att forskningen visar att det finns flera åtgärder som tillsammans kan hejda utsläppen och begränsa uppvärmningen. Men då krävs genomgripande förändringar inom alla samhällssektorer. Ska vi ha några "guldkorn" att värna om i Skinnskatteberg måste vi bidra med att rädda jordklotet nu, nu, nu.

Ingrid Sköldin, ordförande i Vänsterpartiet Skinnskatteberg

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar