onsdag 16 mars 2022

Läs om maktkampen i Strömfors (elfte delen)

 


Strömfors är ett litet mellansvenskt brukssamhälle. Under snart ett år har kommunalpolitiken i Strömfors skakats av en kris. Det har varit en maktkamp mellan Arbetarpartiet och Framstegspartiet, Bondepartiet, de Konservativa och det högerextrema Fosterlandspartiet. De borgerliga har allierat sig med den nya kommunchefen Nora Aalberg Rönnlund.

Nu finns boken om maktkampen i Strömfors. Den publiceras här på bloggen som följetong. Här kommer nu det elfte avsnittet. I det förra avsnittet gick kommunchefen Nora Aalberg Rönnlund till attack med en anmälan mot kommunalrådet Karin Rosén som påstås ha utsatt Rönnlund för kränkande särbehandling. De flesta beskyllningar avvisas av de konsulter som utredde anmälan. Här ska vi se hur Rönnlund får hjälp av en PR-konsult med kopplingar till de konsulter som utredde kränkningsanmälan. PR-konsulten mobiliserar också en juristprofessor för understöd. Nästa del kommer att publiceras den 9 april. Avsnittet handlar om försök att trappa ned konflikten, vilket dock försvåras av borgerliga politiker som har svårt att hålla fingrarna i styr. För gratis nedladdning av hela boken, klicka här.

Trevlig läsning!

 

Motoffensiven

In på scenen kliver nämligen Daniel Ahl. Ahl är VD för AB Daniel Ahl Kommunikation. Bolaget ska enligt egen beskrivning bl a syssla med PR-verksamhet för offentlig sektor m m. Ahl är för närvarande uthyrd av sitt eget bolag som redaktionschef för tidningen ”Inlänningen”, som ges ut i Inlandets läns residensstad (alltså samma som konsultbolaget Kropp & Knopp).

Tidningen ”Inlänningen” var en del av Bondepartiets numer sålda tidningsimperium. Den utkommer en gång i veckan i en upplaga på drygt 3 000 exemplar och avser att täcka Inlandets län med cirka 140 000 hushåll. I två av hundra Inlandshushåll håller man sig alltså med tidningen ”Inlänningen”. Att det alls skulle vara någon spridning i Strömfors är osannolikt. Någon reguljär journalistisk bevakning av Strömfors och omgivande kommuner förekommer inte.

Det var därför en överraskning när det i mars 2021 började dyka upp artiklar i ”Inlänningen”, skrivna av Daniel Ahl, om krisen i Strömfors. Artiklarna vinklas starkt åt att det handlar om en konflikt mellan kommunalrådet och kommunchefen, och att det i denna konflikt är kommunchefen som är den förfördelade parten.

Med tanke på tidningens spridning och spridningsområde kunde det ha blivit ett, om än kraftigt, slag i luften. Om det inte hade varit för facebook-gruppen ”Vad du behöver veta om Strömfors”. Gruppen som startade 2014 publicerar framförallt material om olika evenemang på orten. Under en typisk vecka våren 2021 fanns ett inlägg om yogaövningar, ett om ett dansläger och ett om friluftsfrämjandet. Företagare gav sig till känna om vad de har att erbjuda: jordförsäljning, restaurangen om sitt bröd, ett kafé med sina öppettider, om försäljning av rökt fisk och godis på torget. Det mest samhällstillvända var ett inlägg där författaren beklagade sig över klotter på allmän plats.

I det här sammanhanget dök plötsligt Daniel Ahl upp med länkar till sina artiklar i ”Inlänningen” med rubriker som:

  • Kommunalrådet utsatte kommunchefen för kränkande särbehandling
  • Professorn i förvaltningsrätt: Beslut som kommunalrådet skriver under är hennes ansvar!
  • Här är beviset: Kommunchefen blev felaktigt anklagad av kommunalrådet
  • Toppbråket: Så fick kommunalrådet en fördel på bekostnad av kommunchefen
  • Misstänkt kränkande särbehandling utreds – ledningsbråket i kommunen fortsätter

I ett par av artiklarna har Ahl lyckats locka juridikprofessorn Pelle Wallin att uttala sig. I den ena framhåller Wallin att man måste ta ansvar för vad man skriver under. Kommunalrådet har skrivit under ett ordförandebeslut om att uppdra åt kommunchefen att upphandla vikarierande ekonomichef av nuvarande ekonomikonsult (PublicWell om ni kommer ihåg). Professor Wallin drämmer till med att ”annars är man en pellejöns”. I det andra fallet, där resultatet av kränkningsutredningen redovisas blir han så upprörd att han tycker att kommunchefen borde polisanmäla (kommunalrådet och fullmäktigeordföranden?) för grovt förtal. Pelle(jöns) Wallin förekommer ofta i media, och måste vara en opinionsdrivande journalists våta dröm. Han ställer alltid upp och han håller alltid med den som frågar.

Men hur i all världen har Ahl hittat ”Vad du behöver veta om Strömfors” och använt den som kanal? Gruppen har funnits sedan 2014, men Daniel Ahl blev medlem i mars 2021, alltså samtidigt som han började länka till sina artiklar i ”Inlänningen”. Det kan tilläggas att Nora Aalberg Rönnlund blev medlem av gruppen strax innan, medan Joakim Lydqvist varit med ända sedan i december 2020.

Inlandsnätverket

Det ser ut som ett nästan himmelskt ingripande att både Daniel Ahl Kommunikation AB och Kropp & Knopp AB finns i samma stad i grannlänet och att båda blivit så engagerade i Strömfors kommunchefs sak. Men, som Leif G W Persson brukar säga: ”Hata slumpen!”. Det är nog inte alldeles slumpmässigt med Ahl och konsultfirman.

Daniel Ahl var anställd av SVT Inlandet i över 20 år när han 2015 sa upp sig för att bli kommunikationschef i kommunen. I augusti 2017 sa han upp sig också där. Innan dess hade han och två andra chefer hotats av uppsägning: Det var chefen för en administrativ förvaltning som vi kan kalla för Jane och personalchefen som vi kallar John. Orsaken skulle ha varit att kommunen inte ville tillåta att de jobbade med sina egna företag på arbetstid. Men det förekom också andra konflikter särskilt infekterad var kommunens konflikt med Jane. Alla tre sade då upp sig. Alla tre skulle bli egna företagare enligt SVT Nyheter Inlandet. Daniel Ahl säger att han kommer att samarbeta med Janes och Johns företag.

Jane är idag seniorkonsult och delägare i Kropp & Knopp AB. På hennes LinkedIn-sida skriver Daniel Ahl: ”Jane är en av de klokaste människor som jag någonsin har känt. Med sin energi, sitt mod, sin etiska kompass och sitt goda hjärta är hon en av de bästa chefer, kollegor och vänner man kan tänka sig.” Också John är seniorkonsult och delägare i Kropp & Knopp. Kopplingen förstärks av att Daniel också har författat artiklar på bolagets nätsidor.

Det finns alltså en direkt koppling mellan PR-konsulten Ahl och HR-konsulterna Kropp & Knopp, båda lokaliserade till samma stad. Kopplingarna mellan detta ”Inlandsnätverk” och Strömfors är svagare. En av företagets mer namnkunniga konsulter (också han avsutten förvaltningschef från samma kommun som Ahl, Jane och John) studerade ekonomi vid ett universitet i Nordtyskland 1990 – 1995. Samtidigt studerade Christina Gabor ekonomi vid samma universitet 1994. Det är visserligen ett medelstort universitet, men frågan är hur många av studenterna som var svenskar som läste ekonomi 1994? Det kan inte uteslutas att de kände varandra.

Sandlådan

I den enklare politiska diskussionen får man ibland höra att politikerna driver ”sandlådepolitik”. Jag tror att man med det menar att de (på ett barnsligt sätt) mest sysslar med att bevaka sina positioner istället för att diskutera sakfrågor och lösa problem. ”Det där är min hink”, ”Hon tog min spade”, ”Du är dum” skulle vara tänkta repliker innan man tar till knytnävarna. Jag har alltid blivit provocerad av sandlådepåståendena. Jag tycker att det är nedsättande både för småbarn och för politik. Att bevaka och försöka förbättra sina positioner är ett naturligt inslag i politik. Bara med bra positioner är det möjligt att förverkliga sitt program. Samspelet mellan strategi och taktik å ena sidan och politikens innehåll å andra sidan är ett viktigt tema i den gren av statskunskapen som utgår från politik som rationellt handlande. Leif Lewin menar t ex i sin bok Ideologi och strategi[1] (1984) att det ena förutsätter det andra.

Men, när jag läst materialet från Strömfors-fallet får jag trots det ett intryck att det hela ibland faktiskt tenderar till att bli väldigt barnsligt: ”Skyll inte på mig – det var hon som gjorde det”. ”Hon vill bli av med mig”, ”Jag blir ignorerad”, ”Det sägs elaka saker om mig”, ”Jag blir ’uthängd’”, ”Hon ljuger om mig.”

Det kommer att handla om den egna personen och hur illa en bestämd motspelare behandlar en. Det tycks faktiskt handla om annat än att i den statsvetenskapliga meningen stärka sina positioner i ett spel om makten. Kanske får förklaringen sökas i helt andra vetenskapsgrenar än statsvetenskapen.

 

 [1] Leif Lewin (1984) ”Ideologi och strategi. Svensk politik under 100 år Stockholm: Norstedt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar