söndag 12 augusti 2012

Den ståndaktige stinsen

Valde Fehrm

Valde Fehrm var stins på Skinnskattebergs station. 1990 bestämde sig SJ för att stänga stationen, men Valde ville annorlunda. Han drev stationen vidare, utan lön. SJ tog biljettmaskinen av honom, men han fortsatte sälja biljetter som han skrev ut på ett konduktörsblock. Det finns bilder av Valde talande i två telefoner samtidigt. I den ena luren finns kunden och i den andra bokningen på SJ. När Expressen 1994 intervjuade Valde på hans 75-årsdag utspann sig följande repliksskifte:

- .Valde Fehrm, stins i Skinnskatteberg som fyller 75 år på fredag - och jobbar kvar på stationen. Är du kvar på stationen på 75-årsdagen?

 - Ja, jag har mottagning i stationshuset. Det blir buffé i väntsalen. Min fru brukar säga att jag inte lär komma härifrån förrän de bär ut mig. Men till hösten ska jag dra mig tillbaka.

Det gick förstås inte i längden. Stationen är idag obemannad. Huset är privatägt och i nedre våningen – inklusive vänthallen – är det restaurang. Restaurangen ståtar med ett Valde Fehrm-rum. Sedär ett minne! Kommunen delar också ut ett Valde Fehrm-pris får man förmoda till medborgare som agerat i Valdes anda. Till och med SJ är nu borta. Förutom godståg trafikeras stationen av Tågkompaniet. Så kan det gå.

Jag kom att tänka på Valde när jag häromdagen inhandlade den lilla boken ”Glimtar från bygden: Skinnskattberg förr och nu” utgiven 2004 på Lars Anderssons (jo det är kommunalrådet) förlag. Där finns återgiven sången ”Svejk i Skinnskatteberg eller Stinsen brinner” diktad 1991 av Bertil Olsson. Ett par strofer:

Valde, Valde, gamle vän
Roligt att du jobbar än
Jobbar på i gamla spår
fast tiden den är svår
Din protest är stor och skön
30 veckor utan lön
Du vakta din biljettmaskin
Din Snabben Två så fin

Från Lars Anderssons bok har jag också lånat bilden på Valde med stinsspaden.

Så minnet av Valde lever kvar ett tag till. Men det kollektiva minnet - Internet – är grunt när man söker efter de fina trådarna. Här finns inte många spår kvar. Om man googlar på ”Valde Fehrm” blir det bara en träff. Länken leder till Trelleborgs kyrkogårdsförvaltning. Där finns faktiskt en bild. På Valdes gravsten. Och texten:

Valde Fehrm
·      Födelsedatum: 1919-03-25
·      Avliden: 1997-06-13
·      Gravsattdatum: 1997-11-07
·      Ort: Skinnskatteberg
·      Kyrkogård: Norra Kyrkogården
·      Församling: Trelleborgs kyrkogårdsförvaltning
·      Gravnummer: NK B 7
·      Del:  B

Referens

Bertil Olsson (2004) "Svejk i Skinnskatteberg eller Stinsen brinner" i Lars Andersson m fl (red) Glimtar från bygden. Skinnskatteberg förr och nu Skinnskatteberg: Lars Andersson förlag ss 82f

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar