lördag 5 mars 2022

Varför så rädda för folkets röst?

Nästan var femte väljare i Skinnskatteberg skrev på Folkinitiativets namnlistor där det krävdes att det planerade bygget av en ny brandstation för 55 miljoner kronor skulle stoppas. Om man inte stoppade projektet krävde undertecknarna en folkomröstning om frågan.

På måndag ska kommunfullmäktige ta ställning till kravet om folkomröstning. Kommunstyrelsen har vid ett extra sammanträde i torsdags beslutat föreslå att det inte ordnas någon folkomröstning. Som skäl för detta pekar man på att "anbudstiden gått ut". Riktigt vad de menar med det är oklart, eftersom anbudstiden (alltså den tid man har på sig att lämna in ett anbud) gick ut redan i somras. 

Fullmäktiges beslut att anta 55-miljonersprojektet har dessutom tillfälligt stoppats av Förvaltningsrätten efter att det överklagats. De medlemmar i Initiativkommittén som överklagat till domstolen pekar på flera fel som begåtts. Bland annat fanns det inga pengar för att finansiera beslutet. I budgeten finns det bara 31 miljoner kronor reserverade. ”Det är som ett avsnitt av Lyxfällan”, sa en av kommittémedlemmarna i en TV-intervju.

Det som är viktigt att komma ihåg är att 55-miljonersprojektet alls inte är definitivt stoppat. Domstolens verkställighetsförbud gäller bara till dess att dom avkunnas. Och Folkinitiativets krav att stoppa projektet är inte uppfyllt. För att det ska vara helt stoppat krävs dels att det tilldelningsbeslut som felaktigt skickades till anbudsgivaren redan i september i fjol tas tillbaka, dels att man fattar beslut om att avbryta upphandlingen.

Det här är alla beslutsfattare i kommunstyrelsen medvetna om. Kravet om en folkomröstning kvarstår alltså till dess att upphandlingen avbrutits och tilldelningsbeskedet återkallats. Varför kommunstyrelsen inte låtsas om detta är inte känt.

Det troliga är väl att de borgerliga griper efter ett sista halmstrå för att hindra folkviljan att komma till uttryck i en omröstning. Sverigedemokraterna är säkert inte lika sluga utan halkar bara med i sitt allmänna folkförakt. Det som förbryllar är hur S-ledamöterna har resonerat. De socialdemokrater som var med på styrelsemötet var det numera petade kommunalrådet Lena Lovén Rolén, Helena Öling, Pentti Lahtinen, Roger Ingvarsson och Sabine Thungren. Den enda som yttrade sig var det petade kommunalrådet.

Nu är det inte klart med kommunstyrelsens beslut. På fullmäktige på måndag krävs det att minst en tredjedel av ledamöterna röstar för att folket ska få yttra sig. Det är minst elva ledamöter det. Vänsterpartiet har två fullmäktige och Socialdemokraterna tolv. För att inte kravet på folkomröstning ska dribblas bort krävs det med andra ord att de båda vänsterpartisterna och minst nio socialdemokrater röstar ja.

Förhoppningsvis har de fem S-märkta i kommunstyrelsen bara blivit bortkollrade av de borgerliga, och att de i fullmäktige röstar för en folkomröstning. Annars kommer även det socialdemokratiska partiet att framstå som motståndare till folkviljan. Och det bådar inte väl inför höstens val. Vem har förtroende för valda som till varje pris vill undvika att låta väljarna få säga sin mening?

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar