torsdag 7 april 2022

Domstol upphäver beslut om 55-miljonersbrandstation

Majoriteten i Skinnskattebergs fullmäktige beslöt i januari att acceptera det enda anbud som kommit in för bygge av en ny brandstation. Någon finansiering av bygget fanns det inte i beslutet och fullmäktige uppdrog åt förvaltningen att fixa den saken.

Så här får man inte göra. Om man under löpande budgetår tar beslut om nya utgifter, måste man samtidigt tala om var pengarna ska tas. Och fullmäktige kan inte ge några uppdrag till kommunförvaltningen. Det kan bara kommunens nämnder (alltså kommunstyrelsen) göra.

Förvaltningsrätten i Uppsala har nu beslutat att upphäva fullmäktiges beslut. Nu måste det bli ett rejält omtag i frågan om en ny eller ombyggd brandstation enligt de krav som Folkinitiativet med nästan 700 namnunderskrifter har ställt upp. Annars blir det folkomröstning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar