söndag 26 februari 2012

Dreams come true...

GLG CenterVi har varit i Upplands Väsby och bott på Scandic Infra City. Hotellet byggdes i början av 90-talet av Göran Lars Gullstedt som kom till Sverige med två tomma händer från Österbotten. Hotellet invigdes 1991 av ingen mindre än snillet Bernadotte. Vi som bodde i Bollstanäs på den tiden åsåg bygget med stigande häpnad. Gatuadressen är Kanalvägen. Den enda kanal som någonsin funnits där var en 50-talets avlopplösning. Som på så många andra håll introducerades vattenklosetten långt innan någon tänkt på avloppsledningar och reningsverk. Istället fanns i varje by ett rejält skitdike. Kanalvägens kanal var ett sådant skitdike.

I hotellfoajén fanns ett vattenfall, guldfiskdamm och självspelande piano. På taket ett trevåningars penthouse med utsikt över E4 åt Lars Gullstedt själv. En gång vågade vi oss på att äta i hotellrestaurangen. Kyparen viskade då: ”Det här det är en pojkdröm. Men den är snart slut”. Det var mer sant än han anade. Gullstedt hade drivit sina fastighetsaffärer vidare och köpt upp stora delar av centrala Atlanta, Georgia. Det blev lite för mycket och det hela slutade i konkurs 1993.

Köparna av konkursboet döpte om hela anläggningen från GLG-center (Efter Lars Gullstedts initialer) till det märkliga Infra City. Infra är latin för ”nedanför” eller ”djupt ner” – motsatsen till Supra som betyder ”upptill”. Super eller supra brukar ju användas för att beteckna något bra. Analogt borde infra då beteckna något dåligt. Infra City kunde alltså tolkas som ”den dåliga staden” eller ”bottenstaden”!

När vi nu äntligen fick bo på hotellet var det på 18:e våningen med en magnifik utsikt över E4 och grusgropen (den grusgrop som såg så utomjordisk ut att det en gång spelades in en film om en månlandning där).
 
Nu var det ju inte hotellbesöket som var det verkliga målet för vår resa till Bollstanäs. Nej det var för att fira Lisbet, en annan österbottning som också en gång kom med tomma händer till Upplands Väsby. Och se det var ett riktigt kalas! Också det en dröm som besannades.

Lisbet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar