fredag 1 maj 2020

Lena i topp i april

Lena

Till skillnad från många andra kommuner har Skinnskattebergs kommun inte tagit på sig något ansvar för handlingshjälp till riskgruppen äldre än 70 år. Jag har under april i olika fora fört en diskussion med det socialdemokratiska kommunalrådet Lena Lovén Rolén som ivrigt försvaret kommunens passivitet. Det har av diskussionen tydligt framgått att detta har varit en prestigefråga för kommunalrådet och ortens socialdemokrater. Kommunalrådet har uppenbart blivit kränkt av mina inlägg. Den här diskussionen toppar mest lästa-listan för april, men också fyra andra inlägg på listan har direkt anknytning till frågan (2, 5, 6 och 9).

Antal besökare var i april 367 (362 i mars). Av dessa var 198 (204) unika. Genomsnittligt antal visade sidor per besök var 1,65 (1,57) och genomsnittlig tid per besök var 83 (99) sekunder. Regelbundna besökare kom från Sverige, Finland och USA. Ströbesökare var från. Frankrike, Kanada, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Tyskland och Österrike.

De tio mest visade inläggen i april:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar