lördag 4 april 2020

Andra kör hem mat till äldre. Skinnskatteberg slopar förseningsavgift på bibblan


Coronaepidemin har nu skördat 373 dödsoffer i Sverige. De flesta av dessa (88 procent) är över 70 år. Det är förstås sådana siffror som ligger bakom uppmaningarna till oss som är lite äldre att hålla oss borta från alla sociala kontakter. Och det är också det som ligger bakom uppmaningarna till samhället i övrigt, enskilda, föreningar, kommunerna och så vidare att på olika sätt underlätta vardagen för de gamla som måste isoleras.
En nödvändighet kontakt med yttervärlden är att man måste få hem mat. Samtidigt uppmanas vi att inte ens gå till affären och handla. Hjälp de äldre med handling och transport av mat är uppmaningen till det övriga samhället.

Det finns kommuner som har tagit på sig den uppgiften. Jag såg på TV att Bergs kommun i Jämtland betalar hemtransport av dagligvaror med taxi för alla kommunmedlemmar som är äldre än 70 år. ”En självklarhet”, sa kommunalrådet (S) på TV.

Vi läser i fredagens Fagersta-Posten att Fagersta kommun gör en likadan satsning.

Vad gör Skinnskattebergs kommun? På kommunens hemsida publicerades den 20 mars ett inlägg av kommunalrådet Lena Lovén Rolén (S) och kommundirektören Marie Tollefsen Markström. Några konkreta åtgärder utlovades inte. Men vi får veta att man är febrilt sysselsatt med att informera sig och med att planera. Om man läser kommunens hemsida så rapporteras där senare om några åtgärder: 12 mars besöksförbud på äldreboenden, 17 mars evenemang på kulturhuset Korpen och biblioteket ställs in, politiska sammanträden flyttas till Aspebäcken (f d folkhögskolan) och 28 mars tillfälligt avskaffande av bibliotekets förseningsavgifter.

Några åtgärder för att underlätta tillvaron för kommunens 70+-invånare har hittills inte blivit av.
Allt detta sammanfattas av kommunalrådet på Facebook den 2 april: ”Hårt arbete kännetecknar även den lilla kommunen Skinnskatteberg … vår duktiga personal gör sitt yttersta för att lösa alla nya utmaningar…Jag är så tacksam när jag ser denna genuina vilja att göra det bästa.”

22 procent av kommunens invånare är över 70 år, och alltså de som i första hand är utsatta för epidemins dödshot. De är knappast hjälpta av att slippa betala förseningsavgift på biblioteket och att kommunalrådet är tacksamt. Hon och kommundirektören är däremot välkomna att köra hem våra veckoinköp. Men kom inte närmare än 2 meter.

Men kanske har Berg och Fagersta bättre förutsättningar än Skinnskatteberg. Skinnskatteberg är visserligen minst (4 400 invånare) men även de andra är småkommuner: Berg har 7 000 invånare och Fagersta 13 400. Andelen 70+-are är 22 procent i Berg och Skinnskatteberg och 18 procent i Fagersta. Och pengar finns det. I genomsnitt har en svensk kommun ett rörelsekapital på 1 518 kronor per invånare. Berg har 3 222 kronor (det blir totalt 23 miljoner), Fagersta 23 944 (totalt 321 miljoner) och Skinnskatteberg 14 483 (totalt 64 miljoner). Vad fan ska alla pengar användas till?

Såvitt jag kan förstå skiljer sig inte de tre kommunerna så mycket åt att det kan förklara varför Skinnskatteberg inte klarar de insatser de båda andra kan göra. Det måste helt enkelt vara den politiska viljan som saknas. Att vara glad och tacksam, att planera allt vad tygen håller räcker inte Lena Lovén Rolén. Ingen överlever på inställda förseningsavgifter på bibblaböcker.

Har du ännu inte fattat att det här handlar om livet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar