torsdag 21 maj 2020

Det hände i maj i Skinnskatteberg


1939 Dödsolycka vid kolugn
Under arbete vid kolugnarna i Skinnskatteberg råkade i torsdags eldaren N. V. Linder falla ned från en cirka två meter hög plattform. Därvid skadade han sig så svårt att han nu avlidit på lasarettet i Västerås. Linder var 66 år och gift. (DN 17/5 1939)

1941 Stor ladugård och statarbyggnad brunna
KÖPING, onsdag.
T.T. En våldsam brand, som lade en stor ladugård och en tvåfamiljs statarbyggnad i aska, inträffade på onsdagsmorgonen hos lantbrukare Karl Larsson, Sotebo, Skinnskatteberg. Elden började i statarbyggnaden, som på några minuter var övertänd. I den hårda vinden kastade sig elden över till den cirka 100 meter långa ladugårdsbyggnaden, som även omfattade stall-, loge. Och magasinsbyggnader. Alla djuren lyckades man rädda. Däremot uppbrändes vedskjul samt ett parti ved som låg på gården. Brandkårer från Västanfors, Skinnskatteberg och Riddarhyttan deltog i släckningsarbetet, men man fick inrikta sig på att rädda mangårdsbyggnaden, rättarbostaden samt närliggande skogsområde.
Byggnaderna voro försäkrade, dock icke till fulla värdet. Det brunna värderas till omkring 50.000 kr. (DN 8/5 1941)

1945 Gengasförråd brann, självantändning
VÄSTERÅS, lördag.
T.T. Ett nybyggt förrådsmagasin, innehållande gengaskol, samt två järnvägsvagnar lastade med timmer, förstördes vid en eldsvåda i Skinnskatteberg på lördagsmorgonen. Godtemplarhuset och ett bostadskvarter var starkt hotade, men tack vare vindstilla lyckades brandkåren förhindra elden spridning. Det brunna värderas till 50.000 kr. och var försäkrat. Eldsorsaken anses vara självantändning i gengaskolen. (DN 13/5 1945)

1945 Läger för kvinnliga quislingar
Dagens nyheter den 18/5 1945 rapporterar att i Baggbron vid Skinnskatteberg öppnades i april ett kvinnligt läger för ”quislingar eller kriminella.” Det är ett ”inhägnat pensionat med en polissyster som chef”. De internerade var 40 personer.

1950 Efterlyst försäljare gick till fjärdingsman
En skoremsnasare med otur har tagits av polisen i Skinnskatteberg. När han kom in till en fjärdingsman för att göra affärer slog denne upp Polisunderrättelser och upptäckte att mannen var efterlyst för bedrägerier och förskingring av en provkollektion, värd 2.700 kr. På fredagen transporterade mannen till Trollhättan för att höras om sina bravader där samt i Stockholm och Uddevalla. (DN 6/5 1950)

1952 Permittering hotar 400 i statlig skogsindustri
Statens skogsindustrier i Skinnskatteberg, som sysselsätter omkring 400 arbetare, är i sommar nödsakade att permittera större delen av arbetsstyrkan, såvida inte ordertillgången blir bättre. Praktiskt taget all produktion av hyvlade och sågade trävaror har under det senaste kvartalet måst läggas på lager.
Ungefär 70 procent av producerad wallboard har man kunnat placeras, medan 30 procent lagrats. Företagets lagringsmöjligheter är nu i det närmaste utnyttjade varför företagsledningen informerat länsarbetsnämnden om förestående permitteringar. (DN 16/5 1952)

1953 Byskola till salu
I en annons den 17/5 1953 bjuder Skinnskattebergs folkskolestyrelse ut Solmyra skolhus. ”Skolan är belägen på östra sidan om sjön Långsvan, invid nya vägen Solmyra – Färna i Gunnilbo.” Det är inte den enda byskolan som förvann. Fastighetsannonserna i Dagens Nyheter är bara toppen på isberget: I augusti 1972 bjuds Bysala skola ”kulturhistorisk byggnad – vackert läge vid sjön Långsvan” ut; den 14 maj 1969 är det dags för Östanfors skola i Uttersberg. Försöket att sälja skolan i Bysala 1972 måtte ha misslyckats eftersom kommunstyrelsen den 27 november 1980 bjuder ut den på nytt. Den 21 september 1986 bjuds Baggå skola ut. Men dessa är på långt när alla nedlagda folkskolor. Mörkertalet är stort. På senare år har det bland annat handlat om Heds skola, numera kontor och verkstad för ett entreprenadföretag och Riddarhyttans skola, i huvudsak tom.

Folkskolläraren Karl Darin lämnade 1959 sin lärartjänst vid Östanfors skola. Platsen utannonserades och vid ansökningstidens utgång hade 37 sökande lämnat in sina papper till länsskolnämnden i Västmanland. En ledig tjänst vid centralskolan i Skinnskatteberg hade inte ens fått hälften så många sökande.

Darin, som intervjuades av Dagens Nyheter (7/4 1959) hade sin tolkning klar: ”Jag kan inte förklara det på annat sätt än att lärarna tröttnat på dessa moderna mastodontskolor och de disciplinära problem som uppstått i samband härmed.” Skolan lades slutligen ned 1969.


Östanfors skola

1954 Nödrop från provinsialläkare
Provinsialläkare S. Arfwidsson i Skinnskattebergs distrikt har hos medicinalstyrelsen påtalat den ”skriande bristen” på föreningar och organisationer som tar hand om den uppväxande ungdomen.
Nu samlas de unga, säger läkaren vid stationer, vägkors, på Folkets park och ”danshak” med miserabel luft. Dåliga seder, missbruk av tobak och säkerligen också av sprit. Tidiga sexuella förbindelser, tyvärr även med barn, synes bli allt vanligare. Åtgärder är av nöden. (DN 6/5 1954)

1956 Dagsvers av Alf Henriksson med anledning av rivningen av Träkols- och Ättiksfabriken
Tänk den som nu vore ung och ytterligt rik!
Då kunde man inhandla nästan vad man behagar.
Svenska Statens Träkols- och Ättiksfabrik
skall rivas i Skinnskatteberg i dessa dagar.
Där finns det fläktar och linbanor, vagnar och rör,
pumpar och kuggväxlar, balkar och räls och cykloner.
Ja, allt vad till träkols- och ättiksframställning hör
kan förvärvas i Skinnskatteberg av solventa personer.
Cisterner, ventiler, motorer, axlar och trall,
transportörer och kapmaskiner och spår, ja du store.
Den som för sådant i Skinnskatteberg kan stå kall
är icke så tekniskt begåvad som önskvärt vore.
(DN 13/5 1956)

1973 Folkhögskolans rektor avgår i protest
Folkhögskolan är hotad. Den är för dyr och den känns onödig ni när den vanliga skolan når allt fler med utbildningen, resonerar allt fler landsting. Utredningar har resulterat i kraftiga nedskärningar i skolornas verksamhet. Men folkhögskolan går till motattack.
I Västmanland har en känd folkhögskoleprofil hoppat av i protest mot en utredning som landstinget där har gjort. Det är rektorn vid Skinnskattebergs folkhögskola, Stig Helmers, som i vår lämnar sin tjänst. (DN 20/5 1973)

De planerade nedskärningarna gör att ”kvaliteten på skolan försvinner och i stället blir den någon sorts hobbyverksamhet” säger rektorn till DN. Eleven Lena Norling säger ”Folkhögskolan är o många stycken en överlägsen skolform. Något måste göras, annars stryper de oss.”


Det var då det

I Dagens Nyheters arkiv finns tidningar från december 1864 till och med december 1992. Jag har botaniserat i materialet för att se vad som skrivs om Skinnskatteberg. I serien ”Det var då det” publicerar jag inlägg som bygger på detta unika material.

För länkar till tidigare inlägg klicka här
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar