torsdag 23 augusti 2018

Folkpartiet i Skinnskatteberg bottenskrapar


Tomma stolar har varit ett vanligt fenomen i många kommuner under den gångna mandatperioden. Det kan ha berott på att partierna inte lyckats rekrytera tillräckligt många kandidater för att fylla de platser valresultatet har gett dem. Men det kan också bero på att det har försvunnit valda under valperioden. Folk flyttar, dör eller hoppar av av politiska eller personliga skäl. Det har oftast varit 
Sverigedemokraterna som visat den här svagheten och haft många tomma stolar.

Hur ser det ut för partierna i det kommande kommunalvalet i Skinnskatteberg? Så här har jag räknat: Jag har utgått från det antal platser respektive parti har i det fullmäktige som valdes 2014. Till det har jag adderat två. Det är ovanligt att något parti någonsin ökar mer än två platser i ett val. Tillägget kan också ses som ett sätt att ta höjd för omsättningen på grund av avhopp och annat. Slutligen måste partiet på sin valsedel ha så många namn att man kan få fram ersättare för de valda, ungefär hälften så många som de valda.

För att använda ett modeord så ser algoritmen ut så här:

Nödvändigt antal kandidater = 1,5*(nuvarande antal platser+2)

När man går igenom valsedlarna för de partier som nu finns i kommunfullmäktige och som ställer upp i höstens val blir resultatet:

Parti
Platser nu
Nödvändigt antal kandidater
Antal på listan
Marginal till tomma stolar
Socialdemokraterna
12
21
33
12
Vänsterpartiet
2
6
10
4
Centern
2
6
10
4
Sverigedemokraterna
2
6
10
4
Moderaterna
2
6
7
1
Folkpartiet
10
18
19
1

Det är som tabellen visar Moderaterna och Folkpartiet (”Liberalerna”) som haft svårast att få ihop tillräckligt med folk som vill stå på deras listor. Båda har en tomstolsmarginal på bara ett namn. För Folkpartiets det är det till och med noll, eftersom en av deras toppkandidater inte är valbar. Det är tydligt att Folkpartiet och Moderaterna har regerat sönder sig under de gångna årens koalition mellan de borgerliga och Sverigedemokraterna.Praeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar