måndag 13 augusti 2018

S i Skinnskatteberg positionerar sig bland de borgerliga partierna


För ett par veckor sen skrev jag här om hur partierna i Skinnskattebergs kommun hade svarat på frågorna i SVT:s valkompass. Den gången hade Socialdemokraterna ännu inte svarat. Det har de gjort nu.

Jag satte i mitt förra inlägg poäng på svaren så här: ”Mycket bra förslag” 5 poäng, ”Ganska bra förslag” 4 poäng, hoppat över frågan 3 poäng, ”Ganska dåligt förslag” 2 poäng, ”Mycket dåligt förslag” 1 poäng.

Det visade sig att det fanns fyra väldigt markanta ”högerfrågor”. Ju mer åt höger ett parti är, desto högre poäng på dessa frågor. Det handlade om att man vill ha mer privat äldreomsorg, man vill ha särskilda klasser för stökiga elever, förbjuda tiggeri i kommunen och ta emot färre flyktingar. I medeltal över de fyra frågorna fick Sverigedemokraterna 4,75 poäng, Moderaterna 4,5, Centern 2,5 och Liberalerna och Vänsterpartiet 1 poäng.

Socialdemokraterna vill privatisera äldreomsorgen
Nu har vi också Socialdemokraternas svar. Det visar sig att de tycker att det är ett mycket bra förslag att privatisera äldreomsorgen (5 poäng). De har hoppat över frågan om särskilda klasser för stökiga elever (3 poäng). Vidare tycker de att det är ett mycket dåliga förslag att förbjuda tiggeri och att ta emot färre flyktingar (1 poäng). Summan av kardemumman blir att Socialdemokraternas svar på de fyra ”högerfrågorna” i medeltal blir 2,5. Därmed positionerar sig Socialdemokraterna på samma plats som Centern, och gott och väl till höger om både Liberalerna och Vänstern.

Det visade sig också att det fanns fyra ”vänsterfrågor” där partier till vänster fick höga poäng och partier till höger låga poäng. Frågorna var om man vill subventionera byggandet av hyresrätter, införa obligatorisk genuspedagogik i förskolan, införa sex timmars arbetsdag i äldreomsorgen och kvotering i kommunala bolagsstyrelser.

Här ordnade sig partierna så att Vänsterpartiet i snitt hade 5 poäng, d v s Vänsterpartiet tyckte att alla fyra frågorna var ”mycket bra förslag”. Sen kom Liberalerna med 3,25 poäng, Centern 2,25, Sverigedemokraterna 2 poäng och allra längst ut på högerkanten Moderaterna med 1 poäng. Moderaterna tyckte med andra ord att alla fyra förslagen var ”mycket dåliga”.

Socialdemokraterna har ingen åsikt om byggande av hyreslägenheter och om sextimmarsdag i äldreomsorgen
Så här svarade Socialdemokraterna: Frågan om byggande av subventionerade hyreslägenheter hoppade de över (3 poäng). Genuspedagogik i förskolan tyckte de var ”mycket bra” (5 poäng). Frågan om sex timmars arbetsdag i äldreomsorgen hoppar Socialdemokraterna över (3 poäng) och kvotering i bolagsstyrelser tycker de är ett mycket bra förslag (5 poäng). Socialdemokraternas genomsnittliga svar på de fyra ”vänsterfrågorna” blir därmed 4 poäng. De placerar sig därmed mitt emellan Vänsterpartiet (5 poäng) och Liberalerna (3,25 poäng).

Om man slår ihop vänster- och högerfrågorna kommer partierna i Skinnskatteberg att ordna sig i den här ordningen från vänster till höger:

Vänsterpartiet
Liberalerna
Socialdemokraterna
Centern
Sverigedemokraterna
ModeraternaPraeterea censeo
Fascistkramare borde skämmas. Och avgå.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar