fredag 10 september 2010

Moderatrevolt i Köping


I Kolsva finns sedan 1986 en kommundelsnämnd. Den vill moderaterna i Köping lägga ned. Det har lett till revolt i moderatpartiet. En grupp moderata kandidater förklarar i en insändare i Bärgslagsbladet (9 september) att de är emot en nedläggning.


Det finns få belägg för att kommundelsnämnder skulle förbättra den lokala demokratin. Däremot har det omvittnats hur väl KDN Kolsva fungerar, vilken bra verksamhet den ansvarar för och vilken betydelse nämnden har för orten.

Jag är övertygad om att små orter på landsbygden behöver en organisation som tar till sin uppgift att ansvara för ortens väl och ve. Bäst är en egen kommun - som i Skinnskatteberg. Men näst bäst är säkert en kommundelsnämnd.

De moderata revoltörerna föreslår att man ska personkryssa någon av dem i valet om man vill ha kvar kommundelsnämnden. Bäst är förstås att över huvud taget inte rösta på de borgerliga. Det gäller förresten i alla kommuner. För att inte säga i hela Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar